Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Organy Izby
Obecne organy izby:
» Krajowy Zjazd DoradcÓw Podatkowych
» Krajowa Rada Doradców Podatkowych
» Krajowa Komisja Rewizyjna
» Wyższy Sąd Dyscyplinarny
» Sąd Dyscyplinarny
» Rzecznik Dyscyplinarny
Pozostałe kadencje:
» II po Drugim Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych
» I Kadencja
» II Kadencja
» III Kadencja
» IV Kadencja
» V Kadencja