x x
x x

Rzecznik Dyscyplinarny, III Kadencja

Skład Rzeczników
x
Witold Franc
02850
Rzecznik Dyscyplinarny KIDP
region: Śląski
x
Włodzimierz Adamski
08891
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Podlaski
x
Zbigniew Chudzicki
08638
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Wielkopolski
x
Lucyna Kadzikowska
07419
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Zachodniopomorski
x
Tadeusz Jan Krawiec
04493
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Łódzki
x
Marzena Malec
01651
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Mazowiecki
x
Maciej Marciniak
09590
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Wielkopolski
x
Katarzyna Marzec
05790
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Śląski
x
Anna Masternak
04060
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Opolski
x
Małgorzata Nowak
07154
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
region: Śląski
x
Zbigniew Pięta
03109
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Podkarpacki
x
Hanna Ewa Rychlik
01901
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Kujawsko-Pomorski
x
Janusz Krzysztof Rynk
09673
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Świętokrzyski
x
Jacek Rząca
04561
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Małopolski
x
Sławomir Piotr Sadocha
06078
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Warmińsko-Mazurski
x
Jacek Sklepowicz
09893
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Mazowiecki
x
Waldemar Jan Szewc
04672
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Dolnośląski
x
Wiesław Szymański
04206
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Pomorski
x
Danuta Święcicka
04607
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Lubuski
x
Grażyna Teresa Wysocka
09374
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
region: Dolnośląski
Informacje o komisji

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez doradców podatkowych. Rzecznik w zakresie ścigania przewinień dyscyplinarnych kieruje się przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, zasadami etyki doradców podatkowych, statutem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Regulaminem Rzecznika Dyscyplinarnego.
Rzecznik Dyscyplinarny lub jeden z jego zastępców prowadzi postępowanie wyjaśniające,  kieruje wniosek o ukaranie do Sądu Dyscyplinarnego, jest oskarżycielem w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym. 

Wszczęcie postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego

Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną.
Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające również na żądanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Ministra Sprawiedliwości.
Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
Postępowanie wyjaśniające prowadzi co do zasady Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego z regionu na terenie działania, którego prowadzi działalność obwiniony.
Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie czy i przez kogo przewinienie dyscyplinarne  zostało popełnione oraz czy istnieje dostateczna podstawa do złożenia wniosku o ukaranie.

 
Wybór i kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego

Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców trwa 4 lata. Wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców dokonuje Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
 
Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego

Kalendarium

wrzesień 2023
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x