x x
x x

Rzecznik Dyscyplinarny, VI Kadencja

Skład Rzeczników
x
Sławomir Piotr Dymek
00133
RZECZNIK DYSCYPLINARNY KIDP
region: Śląski
x
Zbigniew Bogdan Adamiak
00148
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Łódzki
x
Włodzimierz Adamski
08891
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Podlaski
x
Konrad Jakub Bańdo
13226
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Małopolski
x
Artur Bartkowski
13799
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Małopolski
x
Grażyna Danuta Zarzeczna
02486
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Fryderyk Emil Fila
12278
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Mariusz Gałuszka
01022
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Elżbieta Teresa Jodko-Szwed
02558
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Warmińsko-Mazurski
x
Lucyna Kadzikowska
07419
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Zachodniopomorski
x
Adam Krzemieniewski
05415
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Warmińsko-Mazurski
x
Grzegorz Kutniewski
11383
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Pomorski
x
Marta Lisak
12937
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Podkarpacki
x
Anna Masternak
04060
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Opolski
x
Jacek Matarewicz
11401
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Mazowiecki
x
Krzysztof Mickiewicz
00187
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Dolnośląski
x
Małgorzata Nowak
07154
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Agata Karolina Paul
12149
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Lubelski
x
Urszula Radniecka
04777
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Wielkopolski
x
Michał Rogoziński
12697
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Lubuski
x
Hanna Ewa Rychlik
01901
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Kujawsko-Pomorski
x
Jacek Sklepowicz
09893
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Mazowiecki
x
Waldemar Jan Szewc
04672
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Dolnośląski
x
Jolanta Tyrkiel
12712
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Małopolski
Informacje o komisji

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez doradców podatkowych. Rzecznik w zakresie ścigania przewinień dyscyplinarnych kieruje się przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, zasadami etyki doradców podatkowych, statutem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Regulaminem Rzecznika Dyscyplinarnego.
Rzecznik Dyscyplinarny lub jeden z jego zastępców prowadzi postępowanie wyjaśniające,  kieruje wniosek o ukaranie do Sądu Dyscyplinarnego, jest oskarżycielem w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym. 

Wszczęcie postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego

Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną.
Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające również na żądanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Ministra Sprawiedliwości.
Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
Postępowanie wyjaśniające prowadzi co do zasady Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego z regionu na terenie działania, którego prowadzi działalność obwiniony.
Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie czy i przez kogo przewinienie dyscyplinarne  zostało popełnione oraz czy istnieje dostateczna podstawa do złożenia wniosku o ukaranie.

 
Wybór i kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego

Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców trwa 4 lata. Wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców dokonuje Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
 
Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego

Kalendarium

wrzesień 2023
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x