Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Krajowa Rada Doradców Podatkowych, VI Kadencja
Skład Rady
x
Andrzej Ladziński
10051
PRZEWODNICZĄCY
region: Mazowiecki
x
Joanna Krzemińska
09937
WICEPRZEWODNICZĄCA
region: Mazowiecki
x
Andrzej Franciszek Świderek
04011
WICEPRZEWODNICZĄCY
region: Podkarpacki
x
Iwona Wojsław
01908
WICEPRZEWODNICZĄCA
region: Śląski
x
Sebastian Ząbczyk
12460
WICEPRZEWODNICZĄCY
region: Dolnośląski
x
dr Anna Leszczyńska
02492
SKARBNIK
region: Łódzki
x
Michał Laskowski
11626
SEKRETARZ
region: Podlaski
x
Iwona Biernat-Baran
12273
region: Małopolski
x
Michał Marcin Cielibała
08015
region: Świętokrzyski
x
Marzena Maria Ćwioro
03692
region: Śląski
x
Renata Dłuska
02221
region: Mazowiecki
x
Grażyna Barbara Dekańska
07752
region: Kujawsko-Pomorski
x
Tomasz Gawron
10002
region: Dolnośląski
x
Mariusz Gendera
00916
region: Lubuski
x
Damian Groński
10167
region: Mazowiecki
x
Przemysław Jakub Hinc
10223
region: Wielkopolski
x
dr Katarzyna Weronika Knawa
10759
region: Małopolski
x
Patryk Kozioł
12889
region: Podkarpacki
x
Karolina Kruś
11327
region: Dolnośląski
x
Stanisław Kutniewski
06294
region: Pomorski
x
Paweł Łączkowski
01733
region: Wielkopolski
x
Rafał Mikołajewski
11534
region: Kujawsko-Pomorski
x
Wanda Halina Nowak
09556
region: Śląski
x
Piotr Orzeł
09891
region: Lubelski
x
dr Katarzyna Pawłowska
11638
region: Wielkopolski
x
Tomasz Rolewicz
10440
region: Mazowiecki
x
Sławomir Piotr Sadocha
06078
region: Warmińsko-Mazurski
x
Waldemar Skierś
03942
region: Pomorski
x
Iwona Skrok
10432
region: Lubelski
x
Mateusz Stańczyk
11653
region: Mazowiecki
x
Ewa Stolarczyk
11051
region: Warmińsko-Mazurski
x
Radomir Maria Szaraniec
11138
region: Małopolski
x
Paweł Trojanek
01960
region: Mazowiecki
x
Andrzej Tysier
11564
region: Opolski
x
Krystyna Waga
04791
region: Zachodniopomorski
x
Jarosław Wiśniewski
00298
region: Śląski
x
Krzysztof Wiśniewski
11218
region: Łódzki
x
Katarzyna Ziółkowska-Bródka
10576
region: Zachodniopomorski