x x
x x

Rzecznik Dyscyplinarny, IV Kadencja

Skład Rzeczników
x
Witold Franc
02850
RZECZNIK DYSCYPLINARNY KIDP
region: Śląski
x
Zbigniew Bogdan Adamiak
00148
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Łódzki
x
Włodzimierz Adamski
08891
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Podlaski
x
Paweł Łukasz Banasik
11066
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Mazowiecki
x
Zbigniew Chudzicki
08638
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Wielkopolski
x
Sławomir Piotr Dymek
00133
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Katarzyna Barbara dr Feldo
10121
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Mazowiecki
x
Elżbieta Teresa Jodko-Szwed
02558
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Warmińsko-Mazurski
x
Katarzyna Marzec
05790
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Anna Masternak
04060
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Opolski
x
Małgorzata Nowak
07154
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Śląski
x
Małgorzata Piszczek
10145
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Małopolski
x
Hanna Ewa Rychlik
01901
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Kujawsko-Pomorski
x
Tomasz Sikorski
09512
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Dolnośląski
x
Jacek Sklepowicz
09893
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Mazowiecki
x
Marlena Szajer
01308
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Podkarpacki
x
Waldemar Jan Szewc
04672
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Dolnośląski
x
Wiesław Sztaba
02079
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Małopolski
x
Wiesław Szymański
04206
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Pomorski
x
Danuta Święcicka
04607
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Lubuski
x
Paweł Zielonka
03202
ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO KIDP
region: Świętokrzyski
Informacje o komisji

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez doradców podatkowych. Rzecznik w zakresie ścigania przewinień dyscyplinarnych kieruje się przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, zasadami etyki doradców podatkowych, statutem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Regulaminem Rzecznika Dyscyplinarnego.
Rzecznik Dyscyplinarny lub jeden z jego zastępców prowadzi postępowanie wyjaśniające,  kieruje wniosek o ukaranie do Sądu Dyscyplinarnego, jest oskarżycielem w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym. 

Wszczęcie postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego

Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające w przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną.
Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające również na żądanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Ministra Sprawiedliwości.
Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
Postępowanie wyjaśniające prowadzi co do zasady Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego z regionu na terenie działania, którego prowadzi działalność obwiniony.
Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie czy i przez kogo przewinienie dyscyplinarne  zostało popełnione oraz czy istnieje dostateczna podstawa do złożenia wniosku o ukaranie.

 
Wybór i kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego

Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców trwa 4 lata. Wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców dokonuje Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
 
Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego

Kalendarium

wrzesień 2023
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x