Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Regionalne oddziały

Zgodnie z artykułem Art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, Krajowa Izba Doradców Podatkowych może tworzyć regionalne oddziały Izby i oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego. Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych 27 stycznia 2002 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia 16 regionalnych oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych o zasięgu terytorialnym pokrywającym się z obszarem województwa właściwego dla każdego z powołanych oddziałów. Utworzono następujące oddziały regionalne:

Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław
tel. (71) 342 15 13
strona: www.dolnoslaski.kidp.pl
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz
tel. 723-570-576
strona: www.kujawsko-pomorski.kidp.pl
Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Grottgera 8 lok. 5a
20-029 Lublin
tel. (81) 534 80 56, (81) 534 80 59 kom. 607 876 879
strona: www.lubelski.kidp.pl
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra
tel. (68) 478 45 25
strona: www.lubuski.kidp.pl
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź
tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
strona: www.lodzki.kidp.pl
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. M.Kopernika 22 / 4
31-501 Kraków
tel. (12) 429 20 31
strona: www.malopolski.kidp.pl
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Nowogrodzka 21 (budynek N21, 6 piętro)
00-511 Warszawa
tel. 609 876 879
strona: www.mazowiecki.kidp.pl
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole
tel. (77) 456 68 20
strona: www.opolski.kidp.pl
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów
tel. (17) 850 21 92
strona: www.podkarpacki.kidp.pl
Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Kombatantów 4 lok. 124 (I piętro)
15-102 Białystok
tel. (85) 745 19 10
strona: www.podlaski.kidp.pl
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Al.Grunwaldzka 184 lok. 205
80-266 Gdańsk
tel. 572 858 161, 693 920 721
strona: www.pomorski.kidp.pl
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice
tel. (32) 258 10 45
strona: www.slaski.kidp.pl/
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce
tel. (41) 345 38 10
strona: www.swietokrzyski.kidp.pl
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn
tel. (89) 532 04 13
strona: www.warminsko-mazurski.kidp.pl
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań
tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296,664 16 40 70
strona: www.wielkopolski.kidp.pl
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin
tel. 91 485 13 16 - 18
strona: www.zachodniopomorski.kidp.pl