Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. M.Kopernika 22 / 4
Kraków 31-501
Małopolskie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek w godzinach od 8.15 do 16.15
Telefon: (12) 429 20 31
Fax: (12) 421 07 41
E-mail: malopolski@kidp.pl
WWW: http://malopolski.kidp.pl
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Justyna Zając-Wysocka (Przewodniczący)
Andrzej Bazarnik(Zastępca Przewodniczącego)
Zygmunt Tabisz (Zastępca Przewodniczącego)
Paweł Wójciak (Zastępca Przewodniczącego)
Patryk Prus (Sekretarz)
Wojciech Dobosz (Skarbnik)
Patrycja Kubiesa (Członek Zarządu)
Ewa Sokołowska (Członek Zarządu)
Sąd dyscyplinarny:
Anna Nawrot
Radosław Olesiński
Maria Stępniewska-Janowska
Magdalena Sławińska-Rzemek
Teresa Sykulska
Dorota Zembaczyńska
Joanna Żołna