Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Targowa 3 p.313
Rzeszów 35- 064
Podkarpackie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30
Telefon: (17) 850 21 92
Fax: (17) 850 21 92
E-mail: podkarpacki@kidp.pl
WWW: http://podkarpacki.kidp.pl
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Marcin Rymaszewski (Przewodniczący)
Maria Mazur-Szczepańska(Zastępca Przewodniczącego)
Piotr Przybyła (Zastępca Przewodniczącego)
Magdalena Ryfa-Baran (Sekretarz)
Ewa Grygierczyk (Skarbnik)
Marlena Szajer (Członek Zarządu)
Tomasz Kołtun (Członek Zarządu)
Sąd dyscyplinarny:
Stanisław Celek
Bogumiła Gargała
Małgorzata Kryńska
Irena Myrda
Ewa Szafrańska-Księżak