Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Targowa 20a
Warszawa 03-731
Mazowieckie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00
Telefon: (22) 618 76 08, 669 033 917
E-mail: mazowiecki@kidp.pl
WWW: http://mazowiecki.kidp.pl
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Anna Misiak (Przewodniczący)
Małgorzata Militz(Zastępca Przewodniczącego)
Przemysław Kilim (Zastępca Przewodniczącego)
Magdalena Verdun (Sekretarz)
Iwona Żurawlow-Pawlikowska (Skarbnik)
Tobiasz Dolny (Członek Zarządu)
Agnieszka Kisielewska (Członek Zarządu)
Michał Pacyga (Członek Zarządu)
Maja Rezanko-Zielińska (Członek Zarządu)
Paweł Skorłutowski (Członek Zarządu)
Michał Thedy (Członek Zarządu)
Sąd dyscyplinarny:
Andrzej Chojnacki
Lila Głazowska
Rafał Wojciech Kran
Teresa Nowicka
Jacek Pawlik
Andrzej Szowa
Tomasz Wikliński
Jacek Wojtach
Marcin Zawadzki