x x
x x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Zbycie przedsiębiorstwa, wydzielenie aportowe przedsiębiorstwa/ ZCP oraz podział przez wydzielenie przedsiębiorstwa - aspekty prawne, podatkowe i bilansowe
Kategoria: Zbycie przedsiębiorstwa, wydzielenie aportowe przedsiębiorstwa/ ZCP oraz podział przez wydzielenie przedsiębiorstw - aspekty prawne, podatkowe i bilansowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 154 / 500
Koszty:  9.99zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
9.99zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
9.99zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-10-20
Data zakończenia: 2021-10-20
Organizotor:  Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza na Webinarium

w dniu 20 października 2021 r (środa)

(w godz. 10.00 - 15.30)

Zbycie przedsiębiorstwa, wydzielenie aportowe przedsiębiorstwa/ ZCP oraz podział przez wydzielenie przedsiębiorstwa – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe.”

wykładowca: dr Andrzej Dmowski Doradca Podatkowy, Adwokat, Doktor nauk prawnych, Partner Zarządzający w grupie Russell Bedford

1. Wydzielenie przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa

· przygotowanie struktury organizacyjnej jednostki

· określenie zespołu składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa

· wyodrębnienie zespołu składników aktywów trwałych i obrotowych

· wydzielenie umów wzajemnych, dwustronnie zobowiązujących

· określenie rozrachunków (należności i zobowiązań) podlegających wydzieleniu

· przydzielenie aktywów niematerialnych, niewycenionych w księgach np. wartość firmy, know-how, relacje z kontrahentami

· przejście pracowników łącznie z wydzieloną częścią przedsiębiorstwa

· odpowiedzialność za zaległości podatkowe „związane” z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa

2. Warunki formalno-prawne wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

· umowa wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

· niezbędne uchwały Zgromadzenia Wspólników

· sposób reprezentacji spółki przy wydzieleniu ZCP

· forma prawna wydzielenia a przejście własności nieruchomości

· istniejące zabezpieczenia na aktywach podlegających wydzieleniu – hipoteki, zastawy, przewłaszczenia na zabezpieczenia

3. Sprzedaż przedsiębiorstwa

· umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

· ograniczenia prawne w zakresie „zbycia” należności i zobowiązań dotyczących przedsiębiorstwa

· klauzule umowne dot. zbycia przedsiębiorstwa

· kalkulacja wynagrodzenia / sposób kalkulacji ceny

· przeniesienie umów

4. Wniesienie przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej

· rodzaje podwyższenia kapitału zakładowego: dobrowolne, warunkowe, docelowe,

· emisja udziałów / akcji w spółce

· wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

· agio emisyjne przy podwyższeniu kapitału zakładowego

· cesja należności: handlowych, inwestycyjnych, innych

· przejście zobowiązań a przejście długu

· obowiązek wyrażenia zgód przez kontrahentów w zakresie „przejęcia” umów i innych kontraktów

· uprzednie uzyskanie zgód podmiotów trzecich przed wydzieleniem ZCP – banki, firmy leasingowe, inne podmioty

5. Konsekwencje podatkowe wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla spółki podlegającej podziałowi

· definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku VAT

· warunki zastosowania braku opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

· rozpoznanie przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów / akcji w wyniku aport ZCP

· wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a odpłatna dostawa towarów w VAT

· transakcje poza systemem „VAT” a zwolnione z VAT dot. aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

· korekta VAT w przypadku aportu

6. Konsekwencje podatkowe dla spółki obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa

· kontynuacja metody wyceny i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

· „ujawnienie” cichych rezerw i inwestycji

· przeszacowanie wybranych aktywów

· korekta podatku VAT należnego i naliczonego związana z objęciem aportu

· korekty faktur „przychodowych” i „kosztowych” po dniu aportu

· niedokonanie przejścia zobowiązań na spółkę przejmującą – korekta in plus lub in minus wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa

· sposoby prezentacji „good will’u” dla celów podatkowych a zakaz „ujawniania cichych rezerw”

7. Podział spółki przez wydzielenie

· prawne aspekty podziałów spółek kapitałowych

· plan podziału

· zasada sukcesji

· rok podatkowy w przypadku podziału spółek kapitałowych i obowiązek złożenia zeznania podatkowego

· plan podziału i technika rozliczenia podziału spółki kapitałowej

· opodatkowanie udziałowców (akcjonariuszy) spółki dzielonej przez rozdzielenie / wydzielenie

· opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału spółki kapitałowej

· opodatkowanie spółki dzielonej w przypadku podziału

· opodatkowanie nadwyżki z objęcia (nadwyżki emisyjnej) w spółce przejmującej majątek w wyniku podziału

· opodatkowanie dopłat w gotówce

· zasady utylizacji straty spółki dzielonej

· podział spółki kapitałowej a zarzut uchylania się od opodatkowania

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP przygotował dla Państwa powyższe szkolenie w kwocie 9,99 zł dla doradcy podatkowego.

I

Doradca podatkowy (niezalegający ze składkami)

9,99 zł brutto

II

Pracownik doradcy podatkowego (niezalegający ze składkami)

150,00 zł brutto

WAŻNE INFORMACJE:

  • Płatność przelewem na konto DO KIDP w terminie 14 dni od daty wystawienia e-faktury w systemie m-doradca. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko, nr faktury, datę szkolenia.

  • Możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu jest na 3 dni przed terminem szkolenia – wyłącznie przez panel m-doradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu, zgodnie z § 8 pkt. 3 Rozdział 3 Regulaminu Szkoleń Oddział wystawi fakturę na kwotę stanowiącą 50% ustalonej odpłatności za szkolenie.

  • Zgłoszenia tylko przez panel m-doradca do dnia 18 października 2021 r (po tym terminie nie ma możliwości dopisania się do szkolenia)

  • Zgodnie z uchwałą 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. przyznaje się 5 pkt za powyższe szkolenie. Punkty będą naliczane po szkoleniu w panelu m-doradca.

  • Zgłoszenie na szkolenie przez panel m-doradca https://mdoradca.krdp.pl/ UWAGA: Tylko osoby, które zgłosiły się przez panel m-doradca otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji. Link będzie wysyłany w dniach 19-20.10.2021 r. Ważne jest aby przy zgłoszeniu na szkolenie podać prawidłowy adres mailowy.


Kategorie szkoleń

Kalendarium

listopad 2021
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x