e-Biuletyn/9/2022, numer (9), 06.10.2022

e-Biuletyn/9/2022, numer (9), 06.10.2022
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

 


WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI


Anna Misiak w zarządzie CFE TAX Advisers Europe
Nowy zarząd największej europejskiej organizacji skupiającej doradców podatkowych został wybrany podczas General Assembly, które miało miejsce Hiszpanii. Anna Misiak, przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału KIDP została wybraną wiceprzewodniczącą CFE Tax Advisers Europe na kolejną kadencję – sprawowała już tę funkcję także w latach 2019-2022.
https://taxadviserseurope.org/project/cfe-tax-advisers-europe-elects-new-president-executive-board/ 

156. Konferencja podatkowa CDiSP UŁ
20 października 2022 r. odbędzie się 156. konferencja podatkowa „Notariat a prawo podatkowe - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa” organizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Wydarzenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Zachęcamy do udziału.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7754 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Opodatkowanie gmin VAT-em"
W dniu 8 listopada 2022 r., w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Opodatkowanie gmin VAT-em”, organizowana przez Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Konferencja jest zaplanowana w systemie hybrydowym: w formie stacjonarnej – w siedzibie ALK, w formule on-line – na platformie ZOOM.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7747 

KIDP W MEDIACH


Radio Poznań: Doradcy podatkowi pomogą uchodźcom założyć firmę
https://radiopoznan.fm/informacje/pomoc-dla-ukrainy/doradcy-podatkowi-pomoga-uchodzcom-zalozyc-firme 

Lovekrakow.pl: Nowa oferta UEK. Uniwersytet wyszkoli doradców podatkowych
https://lovekrakow.pl/aktualnosci/nowa-oferta-uek-uniwersytet-wyszkoli-doradcow-podatkowych_47577.html 

Polska Agencja Prasowa: Rzecznik MŚP oraz Ministerstwo Finansów przedstawili założenia projektów zmian w ordynacji podatkowej
https://www.pap.pl/mediaroom/1424844%2Crzecznik-msp-oraz-ministerstwo-finansow-przedstawili-zalozenia-projektow-zmian-w 

Prawo.pl: Doradcy podatkowi: bez nowych technologii ani rusz
https://www.prawo.pl/podatki/legaltech-w-rozliczeniach-podatkow,517320.html 

 

 

AKTUALNOŚCI REGIONALNE

BIAŁYSTOK
„Komunikacja w doradztwie podatkowym”
13 – 16 października 2022 r. w Szczawnie-Zdroju odbędzie się Konferencja Międzyregionalna pt. „Komunikacja w doradztwie podatkowym” współorganizowana przez Oddział Dolnośląski, Oddział Podlaski oraz Oddział Warmińsko-Mazurski. W programie konferencji poza wykładami został przewidziany czas na zwiedzanie okolicy oraz pobliskich zabytków.

Szkolenie z e-faktur
26 października 2022 r. odbędzie się szkolenie online na temat Krajowego Systemu e-Faktur i elektronicznego przechowywania dokumentów, prowadzone przez Monikę Brzostowską.

GDAŃSK
Zmiana siedziby Pomorskiego Oddziału KIDP
Uprzejmie informujemy, iż siedziba Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych została przeniesiona na nowy adres: al. Grunwaldzka 184 lok. 205, 80-266 Gdańsk.

Ankieta nt. potrzeb szkoleniowych pomorskich doradców podatkowych
Na stronie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych została umieszczona ankieta dot. potrzeb szkoleniowych Doradców Podatkowych z regionu Pomorskiego. Serdecznie zachęcamy do udziału!
https://pomorski.kidp.pl/strona.php/744_ankieta.html 

Szkolenia w październiku
10 października 2022 r. odbędzie się szkolenie online z Tomaszem Wojewodą na temat „Krajowych i zagranicznych podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz rozliczania samochodów w działalności firm w aspekcie podatków dochodowych i podatków od towaru i usług”.


9 listopada 2022 r. odbędzie się szkolenie stacjonarne z prof. dr hab. Janem Pawłem Tarno na temat „Doradcy podatkowego jako pełnomocnika procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi”.

Spotkanie Sędziów Pomorskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego
27 października 2022 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z Sędziami Pomorskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego. Omówione zostaną kwestie współpracy i udoskonalenia funkcjonujących rozwiązań.

40-lecie Samorządu Radców Prawnych w Gdańsku
15 października 2022 r. odbędzie się gala 40-lecia samorządu radców prawnych w Gdańsku. Na specjalne zaproszenie wystosowane przez Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, panią Magdalenę Witkowską udział w uroczystościach weźmie Lech Feder Przewodniczący Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

KATOWICE
Szkolenia w październiku
5.10.2022 r. Webinarium „ZUS - warsztaty praktyczne dla pracowników kancelarii podatkowych” Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Wykładowca: Joanna Szymańska-Kubica.
10.10.2022 r. Webinarium „Podatek dochodowy od osób fizycznych, warsztaty praktyczne dla pracowników kancelarii podatkowych” Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Wykładowca: Joanna Szymańska-Kubica.
13.10.2022 r. Webinarium „Polityka rachunkowości oraz praktyczna organizacja planu kont” Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Wykładowca: Jacek Kołaczyński.
21.10.2022 r. Webinarium „Podatek dochodowy od osób prawnych z elementami prawa handlowego, warsztaty praktyczne dla pracowników kancelarii podatkowych” Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Wykładowca: Joanna Szymańska-Kubica.

Konferencja „PODATKI – FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO”
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizują już Dziewiątą Konferencję z cyklu „PODATKI – FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO”. Tematem tegorocznej konferencji będzie „Podatki dochodowe a decyzje ekonomiczne przedsiębiorstw”. Konferencja odbędzie się 7 listopada 2022 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Podczas konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce podatkowej. W dalszej części konferencji usłyszymy wykłady na temat wyboru form opodatkowania oraz zmiany formy opodatkowania, PIT, CIT. W/w wykłady zostaną przedstawione przez znanych i cenionych doradców podatkowych takich jak dr Mariusz Cieśla, Bartosz Kubista, Mariusz Gałuszka, Krzysztof Ciesielski oraz z Ukrainy Halyna Vasilewska. Szczegóły wydarzenia na naszej stronie internetowej https://slaski.kidp.pl/

XX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
22 listopada 2022 r. odbędzie się XX już Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”. Tegoroczna konferencja odbędzie się jako wydarzenie towarzyszące XII Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem przewodnim będzie: „Jak naprawić polski ład – rozważania z perspektywy Doradcy Podatkowego”. W konferencji wezmą udział przedstawiciele przedsiębiorców oraz przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. Szczegóły wydarzenia na stronie https://slaski.kidp.pl/

KRAKÓW
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego
W dniach 7-8 października 2022 r. w Zakopanem odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego pod hasłem „Współczesne problemy prawa podatkowego” organizowana przez Małopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Naukowym Prawa Podatkowego.

Planowane szkolenia:
4 października 2022 r. - webinarium „Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r.”
11 października 2022 r. - szkolenie w Krakowie „Elektroniczne środki komunikacji w postępowaniu podatkowym; e-Urząd Skarbowy, Platforma Usług Elektronicznych S.C. (PUESC), Powszechna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego”
12 października 2022 r. - webinarium „CIT Estoński”
26 października 2022 r. - szkolenie w Krakowie „Polski Ład po zmianach”

W ramach spotkań „czwartkowych” odbędą się następujące webinaria:
13 października 2022 r. -  "Metodyka działania doradcy podatkowego w kontroli podatkowej"
27 października 2022 r. -  "Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek"

ŁÓDŹ
Plan szkoleń na jesień
11 października 2022 r. – szkolenie stacjonarne w Łodzi "Zarządzanie czasem"; wykładowca: Ewa Błaszczak
26 października 2022 r. – webinarium „Przekształcenia przedsiębiorstw na przykładach: podział, wydzielenie, zmiana formy prawnej z uwzględnieniem zmian w podatku dochodowym od 1 stycznia 2022”; wykładowca: Krzysztof Wiśniewski

OLSZTYN
III Ogólnopolski Rejs Doradców Podatkowych
W dniach 3-10 września 2022 r. odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Rejsu Doradców Podatkowych organizowana przez Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP. Tegoroczny rejs miał kameralną formę. Udział w nim wzięły 4 jachty z załogami z całego kraju. Niewielka ilość jachtów zgodnie z opiniami żeglarzy sprzyjała integracji. Komandor Ryszard Małkiewicz poprowadził rejs z Bogaczewa k/Giżycka na jeden z południowych krańców Wielkich Jezior Mazurskich, przez Jezioro Śniardwy i Roś do Pisza. W czasie rejsu uczestnicy zmagali się zarówno z wiatrem jak i z niskim poziomem wody w jeziorach, jednak dzięki kwalifikacjom sterników i współpracy załóg udało się uniknąć mielizn. Ogorzali od słońca i wiatru, przesiąknięci dymem z ognisk, zrelaksowani i dotlenieni doradcy wrócili po siedmiu dniach wyprawy do Bogaczewa, gdzie rejs został zakończony. Wszyscy uczestnicy szczęśliwie dopłynęli do celu z dodatkowym bagażem żeglarskich wspomnień.
W przyszłej IV edycji rejsu organizatorzy planują przepłynąć wraz z chętnymi uczestnikami północne rejony Wielkich Jezior Mazurskich.

POZNAŃ
Konferencja Naukowa „Przedawnienie w prawie podatkowym” 29-30 września 2022 r.
29-30 września 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się bezpłatna Konferencja Naukowa „Przedawnienie w prawie podatkowym”.
Współorganizatorami konferencji byli:
1. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
3. Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
4. Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
5. Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Patronat Honorowy nad konferencją objął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Partnerem konferencji była Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Tematyka konferencji obejmowała następujące panele:
1. Przedawnienie zobowiązań podatkowych w teorii i praktyce uchwałodawczej Naczelnego Sądu Administracyjnego.
2. Przedawnienie w prawie podatkowym Unii Europejskiej – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tle przepisów dotyczących przedawnienia.
3. Instrumentalność działania organów podatkowych jako negatywna przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
4. Skutek zbiegu przesłanek przedawnienia zobowiązania podatkowego i czy istnieją zobowiązania „nieprzedawnialne”.
5. Wpływ wadliwości działania organów na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
6. Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego – przedawnienie obowiązku podatkowego.
7. Przyszłość przedawnienia w prawie podatkowym.

Prelegentami byli wybitni eksperci ze świata nauki, przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, Sędziowie Sądów Administracyjnych oraz doradcy podatkowi: prof. dr hab. Tomasz Nieborak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM, Kierownik Zakładu Prawa Finansowego UAM w Poznaniu, Remigiusz Pytlik, Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, prof. dr hab. Adam Nita, Sędzia WSA w Gliwicach, prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki, Sędzia NSA, prof. UMK dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr Edgar Drozdowski, dr Ewa Prejs, prof. UŁ dr hab. Dariusz Strzelec, Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP, Alicja Sarna doradca podatkowy, prof. UJD dr hab. Adam Bartosiewicz, Rafał Siuta, Kierownik Działu, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Łukasz Pastuszka, Naczelnik Wydziału, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Artur Zajączkowski, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, Janusz Pachołek, Główny ekspert skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, dr Mariusz Charkiewicz, dr Joanna Zawiejska-Rataj, doradca podatkowy, Anna Sokołowska, Sędzia WSA w Szczecinie, Michał Zając, Przewodniczący Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP, dr Roman Wiatrowski, Sędzia NSA, dr Mikołaj Kondej, doradca podatkowy, Małgorzata Orlińska, Naczelnik Wydziału, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Filip Siwek, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, Andrzej Ladziński, Przewodniczący KRDP, dr Marcin Lachowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz znakomici prelegenci spowodowały, że konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród doradców podatkowych jak i osób spoza samorządu, adwokatów, sędziów.

Konferencję swoją obecnością uświetnili również Goście między innymi:
dr Izabela Hasińska, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu, Joanna Jajus, Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urząd Miasta Poznania, Małgorzata Bejgerowska, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, Joanna Wojciechowska, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Monika Getka-Brzozowska, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, Anita Sikorska, Naczelnik Wydziału Podatku od Towarów i Usług w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie w Szczecinie, Monika Kotala, Zastępca Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, dr Anna Leszczyńska, Skarbnik KRDP.

WARSZAWA
XVII Piknik Rodzinny Doradców Podatkowych
Mazowiecki Oddział KIDP 3 września zorganizował XVII Piknik Rodzinny Doradców Podatkowych w stylu wioski indiańskiej - Indiańskie lato. Wydarzenie po raz kolejny odbyło się na terenie rekreacyjnym Olimpic Golf Club w Warszawie i było doskonałą okazją do integracji środowiska doradców podatkowych. W trakcie Pikniku miała miejsce „Zabawa w niby licytację” organizowana przez Ogólnopolską Fundację Doradców Podatkowych dotycząca obrazów namalowanych przez dzieci doradców podatkowych. Osoby, które wzięły udział w „zabawie w niby licytację” zobowiązały się do przekazania darowizny na rzecz Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych. Ty samym udało się zebrać na rzecz potrzebujących kwotę 6510 zł.

Turniej szachowy
Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP organizuje 5 listopada po raz pierwszy turniej szachowy, który będzie wspaniałą okazją do integracji, popularyzacji szachów oraz sprawdzenia swoich umiejętności. Podczas rozgrywek zapewniono profesjonalną obsługę sędziowską i poczęstunek, a dla najlepszych uczestników nagrody.

Plan szkoleń
6 października 2022 r. (szkolenie on-line) – „Aspekty przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce doradcy podatkowego”; prowadzący: Marcin Górniak
4 października 2022 r. (szkolenie on-line) - Kurs Rachunkowości (IV moduły) - I moduł: „Środki trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne w prawie bilansowym. Wybrane zagadnienia”; prowadzący: Jacek Kaczka, biegły rewident
3 października 2022 r. (szkolenie stacjonarne) - „Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług - najważniejsze zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r. oraz bieżące problemy; prowadzący: Tomasz Wojewoda
4 do 6 listopada 2022 r. - szkolenie wyjazdowe w Hotelu St. Bruno w Giżycku. Doradcy podatkowi będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie m.in. sukcesji biznesu, przekształceń przedsiębiorstwa osoby fizycznej, zamknięcia roku 2022 r. Szkolenie poprowadzi dr Andrzej Dmowski.

WROCŁAW
Szkolenie
10 października 2022 – szkolenie ,,Fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika CIT i VAT”; wykładowca: dr Monika Mucha.

Konferencja „Komunikacja w doradztwie podatkowym”
Konferencja międzyregionalna organizowana wspólnie z Podlaskim Oddziałem KIDP oraz Warmińsko- Mazurskim Oddziałem KIDP pt. „Komunikacja w doradztwie podatkowym” w dniach 13- 16 października 2022 r. – Szczawno Zdrój. Wykład poprowadzi dr Aleksander Binsztok. W programie przewidziane zwiedzanie Dolnego Śląska m.in. kompleks Włodarz, Zamek Grodno, Zamek Książ, Kościół Pokoju w Świdnicy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.