e-Biuletyn/9/2021 , numer (9), 08.10.2021

e-Biuletyn/9/2021 , numer (9), 08.10.2021
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

 


WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI

25 lat zawodu doradcy podatkowego – uroczysta Gala
15 września w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta Gala zorganizowanej z okazji 25-lecia zawodu doradcy podatkowego, która odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W Gali udział wzięło blisko 500 doradców podatkowych oraz przedstawicieli innych samorządów zawodów zaufania publicznego, świata nauki, administracji oraz władz państwowych. Podczas gali zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla doradców podatkowych z regionalnych oddziałów KIDP oraz osób szczególnie zasłużonych dla KIDP. Gala była transmitowana online.
Fotorelacja z gali:
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/9/7135 

KRDP: Kilkadziesiąt poprawek do "Polskiego Ładu"
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przygotowała liczącą ponad 50 stron opinię prawną na temat przepisów podatkowych, które mają zostać wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu”. Doradcy podatkowi postulują w niej m.in zmianę niektórych niekorzystnych dla przedsiębiorców lub doprecyzowanie nieprecyzyjnie napisanych przepisów. Licząca ponad 50 stron opinia została przekazana do Ministerstwa Finansów, które zajmuje się tworzeniem nowych przepisów.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7119 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach - Finał
7 września w Katowicach miał miejsce Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach,
Podczas pierwszego etapu konkursu, który zrealizowano 23 czerwca 2021 r. do Finału zakwalifikowało się 67 uczniów z całej Polski. Z uwagi na pandemię, w tym roku kwalifikacje odbyły się po raz pierwszy w nowej formule - poprzez platformę moodle. W drugim, finałowym etapie uczestniczyła młodzież szkół ponadpodstawowych z całej Polski, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Organizatorem konkursu jest Śląski Oddział KIDP.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7120 

Europejski Kongres Gospodarczy - debata podatkowa z udziałem KIDP
Krajowa Izba Doradców Podatkowych była współorganizatorem debaty podatkowej, która miała miejsce się września w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Motywem przewodnim dyskusji były planowane zmiany w systemie podatkowym. Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaprosili do dyskusji na ten temat przedstawicieli środowiska doradców podatkowych. W dyskusji z udziałem m.in. członka zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciela Krajowej Administracji Skarbowej udział wzieli prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Justyna Zając-Wysocka, członkini zarządu małopolskiego oddziału KIDP.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/9/7146 

KIDP na konferencji podatkowej w Mediolanie
Dr Mariusz Cieśla, wiceprzewodniczący KRDP reprezentował środowisko polskich doradców podatkowych na międzynarodowej konferencji podatkowej „Freedoms, fair taxation and tax morale” która odbędzie się 24 -25 września w Mediolanie. To cykliczne, coroczne wydarzenie skupiające doradców podatkowych z całej Europy.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/9/7149 

Wrześniowe e-ślubowanie nowych doradców podatkowych
Do samorządu doradców podatkowych w Polsce dołączyło we wrześniu aż 40 osób.
Nowi członkowie z sukcesem zdali dwuetapowy egzamin państwowy i w środę 29.09, podczas specjalnej wideokonferencji, złożyli uroczyste ślubowanie w obecności przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 15 z nich mieszka w województwie mazowieckim, 5 w wielkopolskim, 4 w zachodniopomorskim, pozostali w innych regionach.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/8/7160 

KIDP W MEDIACH

Interia – wywiad z prof. Adamem Mariańskim, przewodniczącym samorządu doradców podatkowych w Polsce. Rozmowa została nagrana przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którego KIDP była partnerem merytorycznym
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-xiii-europejski-kongres-gospodarczy/aktualnosci/news-adam-marianski-krdp-ciezka-praca-bedzie-wyzej-opodatkowana-a,nId,5502753 

Money.pl – założenia podatkowej części „Polskiego Ładu” komentuje przewodniczący KRDP, prof. Adam Mariański.
https://www.money.pl/podatki/polski-lad-nowe-podatki-maja-byc-sprawiedliwsze-czy-rzad-jeszcze-sam-w-to-wierzy-6688807071185568a.html 

Business Insider – o zmianach w zapowiadanej uldze dla klasy średniej
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zmiana-w-uldze-dla-klasy-sredniej-dobra-wiadomosc-dla-duzej-grupy-pracownikow/m8ry2xz 

Puls Biznesu – czy „Polski Ład” to podatkowe nieporozumienie? Wywiad prof. Adama Mariańskiego dla czołowego dziennika gospodarczego w Polsce
https://www.pb.pl/polski-lad-podatkowe-nieporozumienie-wideo-1128233 

Prawo.pl - o założeniach Polskiego Ładu – poszczególne rozwiązania nowego systemu komentują doradcy podatkowi
https://www.prawo.pl/podatki/uproszczenia-w-podatkach-w-ostatnim-czasie-zbyt-czesto,510487.html 


AKTUALNOŚCI REGIONALNE

WROCŁAW
Plany szkoleniowe Oddziału Dolnośląskiego

1 października, szkolenie: „Podziały i wydzielenia aportowe w praktyce 2021/ 2022 (wyzwania „Polskiego Ładu”) – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe” - wykładowca dr Andrzej Dmowski.

6 października, szkolenie: „Cyberbezpieczeństwo osobiste” - wykładowca Maciej Cieśla

20 października odbędzie się szkolenie: „Zbycie przedsiębiorstwa, wydzielenie aportowe przedsiębiorstwa/ ZCP oraz podział przez wydzielenie przedsiębiorstwa – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe” - wykładowca dr Andrzej Dmowski

29-31 października planowane jest szkolenie wyjazdowe w Karpaczu: „NOWY ŁAD – kierunki zmian z perspektywy doradców podatkowych” - moderatorzy: dr Krzysztof Biernacki, Marian Sworobowicz, Sebastian Ząbczyk

KRAKÓW
Przygotowania do Walnego Zgromadzenia
Przypominamy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych przygotowuje spis wyborców, który w zależności od przyjętych dat Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP zostanie opublikowany w pierwszych dniach października br. Mając na uwadze przyjęty przez Radę zdalny tryb organizacji Zgromadzeń, kontakt, uczestnictwo w Zgromadzeniu oraz co najważniejsze z punktu widzenia ważności każdego Zgromadzenia, potwierdzanie obecności prowadzone będzie za pomocą dwustopniowej metody weryfikacji tożsamości doradców podatkowych biorących w nim udział. Zastosowanie tej metody możliwe będzie jedynie za pośrednictwem adresów mailowych i numerów telefonów komórkowych, na które zostaną wysłane indywidualne dane do logowania. Tym samym aktualność tych danych w systemie mDoradca jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu Zgromadzeń i jedynie aktualne dane doradców podatkowych w systemie mDoradca pozwolą każdemu doradcy, który będzie zainteresowany uczestnictwem, wziąć udział w Zgromadzeniu.
Mając na uwadze powyższe, przypominamy i prosimy Państwa o weryfikację w systemie mDoradca swoich danych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego). Co ważne adres e-mail powinien być Państwa indywidualnym adresem poczty oraz numer telefonu wskazany w mDoradcy nie może być numerem telefonu stacjonarnego bowiem konieczne jest posiadanie funkcji odbioru sms.
Aktualizacji prosimy dokonać w systemie mDoradca pod adresem: https://mdoradca.krdp.pl/

KRAKÓW
Szkolenia i spotkania czwartkowe
W ramach spotkań „czwartkowych” za pośrednictwem systemu Clickmeeting w październiku odbędą się następujące webinaria:


- 14 października - „Pakiet VAT e-commerce”,
- 28 października - „Karta Praw Podstawowych”.

W październiku w MO KIDP organizowane są następujące szkolenia:

- 3 października - „Podatek od nieruchomości - aktualna praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych” – szkolenie w formie online za pośrednictwem Clickmeeting,
- 27 października „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w praktyce doradcy podatkowego, z uwzględnieniem zmian w 2021 r.” – szkolenie w formie stacjonarnej.

W dniach 8-10 października 2021 r. w Zakopanem odbędzie się konferencja pt. „Współczesne problemy prawa podatkowego” organizowana przez Małopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Naukowym Prawa Podatkowego oraz Podkarpackim Oddziałem KIDP.

Aktualny harmonogram szkoleń zaplanowanych w MOKIDP w okresie od września do grudnia br. znajduje się w systemie mDoradca.

KRAKÓW
Współpraca z samorządami
Małopolski Oddział KIDP kontynuuje współpracę z Urzędem Miasta Krakowa oraz z Urzędem Miasta Tarnowa polegającą na organizacji stałej akcji udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów:
- w każdy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00-12.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a,
- w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości - pok. 5, ul. Wałowa 10 w Tarnowie.
Podczas w/w dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp.

ŁÓDŹ
Jubileusz 25-lecia uchwalenia ustawy o doradztwie podatkowym w Łódzkim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
18 września 2021 r. w klimatycznej scenerii Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyła się gala z okazji Jubileuszu 25-lecia doradztwa podatkowego w Łódzkim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Tomasz Szymański - Zastępca Dyrektora Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urzędu Miasta Łodzi reprezentujący Prezydent Miasta Panią Hannę Zdanowską, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - Kierownik Katedry Prawa Podatkowego WPIA UŁ, prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - profesor w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji WPIA UŁ, prof. dr hab. Tomasz Czapla - Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr Agnieszka Wencel - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania reprezentująca Wicedziekan prof. dr hab. Ewę Walińską oraz przedstawiciele samorządów zawodowych należących do Łódzkiego Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.


Podczas części oficjalnej Jerzy Dworakowski - Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przekazał wszystkim doradcom życzenia z okazji jubileuszu. Głos zabrali wszyscy zaproszeni goście a następnie Jerzy Dworakowski wręczył członkom rodzin zmarłych przedwcześnie doradców podatkowych medale za zasługi dla naszej Izby przyznane pośmiertnie Panu Krzysztofowi Podsiadle, który pracował na rzecz samorządu doradców podatkowych, pełniąc funkcję Przewodniczącego Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Panu Grzegorzowi Rogaczewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w poprzednich kadencjach.


Przewodniczący Zarządu ŁO KIDP Jerzy Dworakowski, który w swoim imieniu oraz pozostałych czterech osób odebrał wyróżnienia na Gali Jubileuszowej w Filharmonii Narodowej w dniu 15 września, wręczył, przyznane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, medale za szczególne zasługi i wkład pracy na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych doradcom z regionu łódzkiego: Aleksandrze Kurczewskiej, Tomaszowi Miłkowi, Januszowi Plichcie i Hannie Skowrońskiej.
Wszyscy doradcy podatkowi pracujący w przeszłości i obecnie na rzecz samorządu zostali wyróżnieni dyplomami.
Nastąpiło również przywitanie nowych doradców zaprzysiężonych w latach 2018-2021.
Galę Jubileuszową uświetnili spektaklem muzycznym Kwartet Rampa i Anna Jurksztowicz z zespołem muzycznym.

OPOLE
Zapowiedzi szkoleń
Opolski Oddział KIDP organizuje szkolenia:
14 października - AML a obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i związane z tym kwestie RODO.
22-23 października - szkolenie wyjazdowe w Jarnołtówku Nowy ład i zmiany w VAT

OPOLE
Konferencja z okazji 25-lecia zawodu doradcy podatkowego
10 września w Auli Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 25-lecia zawodu doradcy podatkowego, na której mieliśmy zaszczyt gościć wiele wspaniałych osobistości. Swój wykład wygłosił prof. Witold Modzelewski, dr Beata Kozicka, dr Piotr Stanisławiszyn, a Członkowie Kapituły Opolskiego Oddziału KIDP uhonorowali medalem zasłużonych dla Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Galerię z uroczystości można zobaczyć na stronie www.opolski.kidp.pl 

 

Poznań

Szkolenia online


05.10.2021 godz. 10:00-15:00

Zasady stosowania międzynarodowego prawa podatkowego przy opodatkowaniu dochodów transgranicznych, Marcin Grześkowiak

07.10.2021 godz. 10:00-12:00

Krajowy Rejestr Faktur, dr inż. Paweł Małecki


08.10.2021 godz. 10:00-15:15
Planowanie i rozliczanie czasu pracy, aspekty praktyczne, Michał Szuszczyński

08.10.2021 godz. 16:00-20:00
09.10.2021 godz. 09:00-17:00
10.10.2021 godz. 09:00-17:00
15.10.2021 godz. 16:00-20:00
16.102021 godz. 09:00-17:00
17.10.2021 godz. 09:00-17:00
6-dniowe szkolenie z zakresu mediacji Martyna Maciejewska-Przyłucka, Piotr Ruszkiewicz

11.10.2021 godz. 10:00-15:30
Jak napisać opinię podatkową dla klienta - aktualna podstawa prawna, forma, bezpieczeństwo doradcy i klienta, dr Andrzej Dmowski

12.10.2021 godz. 10:00-15:30
Jak efektywnie i bezpiecznie udzielać porad podatkowych na spotkaniach
z klientami – jakie elementy powinna zawierać porada podatkowa, jak wycenić usługę, jak zabezpieczyć doradcę, dr Andrzej Dmowski

13-14.10.2021 godz. 10:00-15:15
Warsztaty Promocja zawodu doradcy podatkowego w dobie Internetu, Ewa Błaszczak

14.10.2021 godz. 17:00-20:00
Klub Doradcy Podatkowego Panel dyskusyjny

21.10.2021 godz. 10:00-15:15
Polski Ład a składka zdrowotna, aspekty pracownicze Izabela Leśniewska, Jacek Leśniewski

26.10.2021 godz. 10:00-15:30
Złożenie wniosku o indywidualną interpretację - jak przygotować wniosek, jak dobrać orzecznictwo, dr Andrzej Dmowski

27.10.2021 godz. 10:00-15:15
Opodatkowanie i ewidencja transakcji WNT, WDT, export i import towarów, import usług, Zdzisław Modzelewski

 


POZNAŃ
Klub Doradcy Podatkowego
Zapraszamy na Klub Doradcy Podatkowego w Poznaniu, który odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. w godz. 17:00-20:00 w Polskim Związku Łowieckim w Poznaniu przy ul. Libelta 37 (I piętro, sala kominkowa). Spotkanie ma na celu dyskusję nad obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz ma służyć pomocą w omawianiu bieżących problemów zawodowych. Uczestnictwo w Klubie Doradcy Podatkowego jest bezpłatne i mogą w nim brać udział tylko doradcy podatkowi. Doradca uczestniczący w spotkaniu Klubu otrzyma 3 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zapisy na spotkanie Klubu Doradcy Podatkowego w Poznaniu przyjmowane są poprzez panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl).

KOŚCIAN
Bezpłatne porady doradców podatkowych
W dniu 25 października w godz. 14.00-16.00 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbędzie się spotkanie z doradcą podatkowym. Podczas dyżuru doradca podatkowy udzieli bezpłatnych porad osobom chcącym założyć działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane bezpłatnymi konsultacjami proszone są o wcześniejsze zgłoszenie w celu ustalenia godziny pod nr tel. 65 512 77 83/797 508 207 lub pod adresem mailowym biuro@owp.koscian.net

GOSTYŃ
Terminy dyżurów doradców podatkowych w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
Uprzejmie informujemy o organizacji przez Wielkopolski Oddział KIDP oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego cyklu bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.
Dyżury telefoniczne lub online będą odbywać się w pierwszy poniedziałek miesiąca od września 2021 r. w godz. 13:00-15:00.
Zapisy na dyżury odbywają się poprzez formularz rejestracyjny https://forms.gle/iiYttmDfVQxL8TDq6 lub pod nr tel. 539 310 205.
Informacje na stronie SWPPG: https://gospodarka.gostyn.pl/Dyzur_Doradcy_Podatkowego.html

KATOWICE
Szkolenia zaplanowane na październik 2021
01.10.2021 Webinarium. Obowiązki kancelarii doradztwa podatkowego w zakresie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników – wykładowca Gzela Tomasz
28.10.2021 Dwudniowe webinarium. Rachunkowość mikro/małych i dużych firm produkcyjnych - organizacja planu kont, rozliczanie i alokacje kosztów, kalkulacja jednostkowego kosztu przy stosowaniu uproszczeń i w pełnym zakresie. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników – wykładowca Kołaczyński Jacek

KATOWICE
Publikacja „Podatki 2022”
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP planuje przekazać bezpłatnie, doradcom podatkowym należącym do Śląskiego Oddziału KIDP, zbiór dedykowanej publikacji „Podatki 2022 dla doradców podatkowych” Wydawnictwa C.H.Beck. Wychodząc naprzeciw potrzebom doradcom podatkowym, chcemy udostępnić Państwu kompleksowy zbiór aktów podatkowych w dedykowanej okładce z logotypem KIDP. Do publikacji dołączona jest także zdrapka, umożliwiająca dostęp online do Systemu Informacji Prawnej Legalis. Dostęp obejmuje wszystkie akty prawne zawarte w książce łącznie z ich aktualizacją i będzie obowiązywał do 30.06.2022 r. Planowana data wydania to przełom stycznia/lutego 2022 r.

KATOWICE
Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 3-4 września 2021
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zorganizowaliśmy już trzecie spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Celem spotkania była integracja połączona z jednoczesnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Spotkanie odbyło się w dniach 3 - 4 września 2021 r. w Hotelu Ostaniec 42-425 Kroczyce Podlesice 82 (https://www.ostaniec.com.pl/).
W pierwszy dzień spotkania odbyło się szkolenie pt. „Wywieranie wpływu, język perswazji i argumentacja w przekonywaniu innych”, które przeprowadził wykładowca Adam Muszak, absolwent Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Szkoły Liderów Społecznych, Coach ACC ICF. Głównym tematem spotkania były zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – szkolenie 4 września poprowadził Tomasz Gzela, praktyk prezentowanej problematyki, autor publikacji oraz zweryfikowanych procedur w tym zakresie.

KATOWICE
Spersonalizowana pieczęć doradcy podatkowego
Badania prowadzone na zlecenie KIDP, wykazały, że świadomość istnienia profesji doradcy podatkowego, specyfiki zawodu, zakresu usług i kompetencji wśród grupy docelowej jaką są przedsiębiorcy jest niewystarczająca. KIDP opracowuje kompleksowy zakres działań prowadzących do zwiększenia świadomości zawodu w społeczeństwie, a także do wskazania obszarów, w których doradca podatkowy ma przewagę nad innymi podmiotami wykonującymi czynności, które do momentu deregulacji, były zarezerwowane dla naszej grupy zawodowej.
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP uważa, że istotnym elementem wyróżnienia się na rynku jest jednorodna wizualizacja w miejscu, gdzie prowadzimy działalność gospodarczą, a także wyróżnianie się dokumentów sporządzanych przez doradcę podatkowego od dokumentów innych podmiotów zajmujących się wyłącznie księgowością.
Dlatego Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP postanowił przekazać nowym doradcom podatkowym spersonalizowaną okrągłą pieczęć.

PODATKI W PRAKTYCE

 


ZMIANY W PRAWIE

Sejm kontynuuje prace nad Krajowym Systemem e-Faktur
29 września 2021 roku, odbyło się w Sejmie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza Krajowy System e-Faktur. Zmiany dotyczą uproszczeń w wystawianiu m.in. faktur korygujących. Projektem ponownie zajmie się Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, która rozpatrzy zgłoszone poprawki. https://www.prawo.pl/podatki/sejm-pracuje-nad-krajowym-systemem-e-faktur,510918.html 

Koniec ze wspólnym rozliczeniem samotnych rodziców - zastąpi je nowa ulga w wysokości 1,5 tys. zł
Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma wprowadzić nową ulgę w PIT w wysokości 1,5 tys. zł, która zastąpi wspólne rozliczenie samotnych rodziców z dziećmi. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.
https://www.prawo.pl/podatki/pit-zamiast-wspolnego-rozliczenia-samotnych-rodzicow-bedzie-ulga,510818.html 

Opóźnienia na budowach utrudniają uniknięcie podatku po sprzedaży mieszkania
Epidemia koronawirusa opóźniła procesy budowlane i wydłużyła terminy zakończenia inwestycji. Wielu podatników ma przez to problem ze zrealizowaniem tzw. własnego celu mieszkaniowego po sprzedaży nieruchomości, który daje prawo do zwolnienia z PIT. Warto wydłużyć termin z trzech do pięciu lat. Moment jest idealny – Sejm zaczął właśnie prace nad Polskim Ładem, który wprowadza też zmiany w opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

https://www.prawo.pl/podatki/wlasne-cele-mieszkaniowe-po-sprzedazy-mieszkania-trudno,510693.html 


Limit zużycia oleju napędowego dla rolników będzie wyższy
Sejm zaczął prace nad zmianami przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi między innymi o zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l od stycznia 2022 roku.
https://www.prawo.pl/podatki/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego,509777.html 

Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów
Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że kasa fiskalna w postaci oprogramowania nie będzie musiała drukować paragonów. Dokumenty będą jednak musiały być przesyłane do komputerowych systemów ogólnodostępnych. Musi też być możliwe dokonanie ich zapisu lub wydruku w tych systemach. Resort finansów chce dodatkowo ujednolicić format zapisu danych. Kas nie trzeba będzie jednak wymieniać.
https://www.prawo.pl/podatki/wirtualna-kasa-fiskalna-bez-koniecznosci-drukowania-paragonow,510669.html 

Ulga w PIT ma zachęcać do zapisywania się do związków zawodowych
Przyjęta przez rząd podatkowa część Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odpisać będzie można maksymalnie 300 złotych rocznie. MF chce w ten sposób zachęcić Polaków do członkostwa w związkach zawodowych. Nowelizacja pomija jednak zupełnie przedsiębiorców.
https://www.prawo.pl/podatki/ulga-w-pit-i-odliczenie-skladek-na-zwiazki-zawodowe-w-polskim,510600.html 

Ulga dla klasy średniej także dla twórców i artystów
Mamy dobrą wiadomość - po publikacji Prawo.pl resort finansów zmienił proponowane przepisy o uldze dla klasy średniej w Polskim Ładzie. Od stycznia przyszłego roku z nowej preferencji skorzystają także twórcy i artyści, którzy stosują 50-proc. autorskie koszty uzyskania przychodów. Z odliczenia nie skorzystają jednak zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych – zleceniach i o dzieło.
https://www.prawo.pl/podatki/ulga-dla-klasy-sredniej-takze-dla-tworcow-i-artystow-w-projekcie,510533.html 

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Zaległe składki zapłacone przez firmę nie są przychodem pracownika
Pracodawca, po kontroli ZUS, musiał zapłacić zaległe składki ubezpieczeniowe za byłych i obecnych pracowników. Skarbówka uznała więc, że u zatrudnionych powstał przychód i domagała się dodatkowego podatku dochodowego. Najnowszy wyrok sądu administracyjnego potwierdza, że fiskus nie miał prawa tak twierdzić. Gdyby uznać argumenty urzędników, pracownicy… zapłaciliby PIT dwukrotnie.
https://www.prawo.pl/podatki/zalegle-skladki-zaplacone-przez-firme-nie-sa-przychodem,510458.html 

WSA: Zwolnienie z VAT nie tylko dla osób z wykształceniem kierunkowym
Świadczone przez nauczycieli usługi prywatnego nauczania na różnych poziomach edukacji są zwolnione z podatku od towarów i usług. Kwalifikacje nauczającego nie muszą jednak wynikać z faktu posiadania wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie. Oznacza to, że dyplom magistra farmacji nie przekreśla szans na skorzystanie ze zwolnienia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
https://www.prawo.pl/podatki/zwolnienie-z-vat-nie-tylko-dla-osob-z-wyksztalceniem-kierunkowym,510849.html 

Nie widać końca sporu o opodatkowanie korzystania z usługi dostępu do chmury internetowej
Zapadł kolejny wyrok WSA w sprawie opodatkowania przez płatników należności płaconych z tytułu przechowywania danych w tzw. „chmurze”. I tym razem sprawa została wygrana przez podatników. Można więc stwierdzić, że w odniesieniu do tego problemu rysuje się wyraźna, przyjazna podatnikom, linia orzecznicza. Końca sporu jednak nie widać.
https://www.prawo.pl/podatki/korzystanie-z-uslugi-dostepu-do-chmury-internetowej-a-podatek-u,510280.html 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.