e-Biuletyn/9/2018, numer (9), 27.09.2018

e-Biuletyn/9/2018, numer (9), 27.09.2018
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w biuletynie elektronicznym oraz w wydaniu papierowym. Informacje: redakcja@kidp.pl

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Polscy doradcy podatkowi wezmą udział w międzynarodowej debacie o podatkach, obowiązku raportowania struktur podatkowych i swoim zawodzie - poinformowała Polska Agencja Prasowa i inne media. Szczegóły

Wywiad z Iwoną Biernat-Baran, Przewodniczącą Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP o zmianach w Biuletynie „Doradca Podatkowy”. Szczegóły

Polski exit tax może być niezgodny z unijną dyrektywą - informuje DGP powołując się na opinię KRDP. Szczegóły

W przededniu Walnego Zgromadzenia CFE Tax Advisers Europe w Londynie. Szczegóły

Krajowa Doradców Podatkowych oceniła projekt Ordynacji podatkowej i zgłosiła swoje uwagi - poinformował infor.pl. Szczegóły

Cykl KIDP w Rzeczpospolitej - Interpretacje: Będzie się działo, ale bez rewolucji. Szczegóły

Iwona Biernat-Baran w Rzeczpospolitej: Nowa Ordynacja nie chroni podatnika. Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 4 października 2018 r. Szczegóły

Polska Agencja Prasowa i inne media poinformowały o stanowisku KRDP w sprawie tajemnicy zawodowej. Szczegóły

Prof. Adam Mariański w Rzeczpospolitej: Czemu minister nie zakaże organom podatkowym nadużywania prawa? Szczegóły

Polska Agencja Prasowa: Krajowa Rada Doradców Podatkowych popiera powołanie Rzecznika Praw Podatnika. Wzmocni on pozycję podatników. Szczegóły

Prof. Adam Mariański w DGP: System podatkowy w Polsce zmierza do restrykcyjności o niespotykanej dotąd skali. Zmiany uderzą w klasę średnią (wywiad). Szczegóły

Prof. Adam Mariański w Rzeczpospolitej: „Exit tax: dlaczego fiskus nie lubi firm rodzinnych”. Szczegóły

Andrzej Marczak w Gazecie Prawnej: Będziemy domagać się zmian w informowaniu o schematach. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

ŁÓDZKI OKIDP

Planowana działalność szkoleniowa

W najbliższym czasie w Łódzkim Oddziale KIDP odbędą się kolejne szkolenia, między innymi:
- 26.09.2018 r. - „Prawo pracy - aktualne problemy” - wykładowca: Przemysław Pogłódek;
- 4-6.10.2018 r. - szkolenie w Białowieży: „Ordynacja podatkowa - 20 lat doświadczeń. Wybrane problemy, perspektywa zmian” - wykładowca: prof. dr hab. Dariusz Strzelec;
- 29.10.2018 r. - „Podatek dochodowy - aktualne problemy i zmiany” - wykładowca: Bartosz Kubista, doradca podatkowy i adwokat;
- 8.11.2018 r. - „Podatek VAT - planowane zmiany i aktualne problemy” - wykładowca: Tomasz Michalik - doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług.

Wydarzenia

19-21 września 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Konferencja z okazji 70-lecia Katedry Rachunkowości. Wydarzenie to zbiegło się w czasie ze Zjazdem Katedr Rachunkowości uczelni akademickich z całej Polski. Hasłem przewodnim Zjazdu był „Zintegrowany system informacyjny rachunkowości - teoria i praktyka”.

20 września 2018 r., w ramach Zjazdu, odbył się panel „Rachunkowość a podatek dochodowy”, w którym w charakterze panelistów, uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Ewa Walińska - Kierownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, dr Agnieszka Wencel - Adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ,

Dr Ireneusz Górowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Michał Poszwa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Tomasz Miłek - Doradca Podatkowy, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Jerzy Dworakowski - Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Dyskusja podczas panelu dotyczyła m.in. - relacji między prawem bilansowym a podatkowym, roli sprawozdania finansowego jako źródła informacji dla organów skarbowych, harmonizacji prawa bilansowego i podatkowego oraz celowości istnienia uproszczonych form ewidencji podatkowych. Ten ostatni temat wywołał największą dyskusję nie tylko wśród uczestników panelu ale również wśród osób przysłuchujących się dyskusji osób zaproszonych.

Łódzki Oddział KIDP jest partnerem wydania monografii konferencyjnej dotyczącej zagadnień podatkowych autorstwa prof. dr hab. E. Walińskiej, dr Agnieszki Wencel, dr Ireneusza Górowskiego.

Promocja zawodu

Porozumienie z Urzędem Miasta Bełchatowa
W ramach podpisanego porozumienia z Urzędem Miasta Bełchatowa, trwają spotkania doradców podatkowych z przedsiębiorcami. Spotkania polegają na udzielaniu bezpłatnych porad prawno-podatkowych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz właścicielom już istniejących mikro i małych przedsiębiorstw. Podpisane porozumienie jest kolejną inicjatywą ŁOKIDP realizowaną w ramach wspierania przedsiębiorczości.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Zachęcamy doradców podatkowych z regionu łódzkiego do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych.
Katalog jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego i zawiera dane kancelarii wraz z opisem usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Skierowany jest do szerokiej grupy potencjalnych klientów i ma na celu ułatwienie szybkiego dostępu do informacji o doradcach podatkowych.

Szczegółowe informacje na temat katalogu przesyłane są bezpośrednio do doradców podatkowych z regionu łódzkiego oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

MAŁOPOLSKI OKIDP

We wrześniu w MOKIDP odbyły się następujące szkolenia:
- 4.09.2018 r. - „CIT TP/PIT TP - nowe rewolucyjne obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych”,
- 11.09.2018 r. - „Praktyka ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości”,
- 26.09.2018 r. - „Podatek VAT w turystyce”.

Na październik zaplanowano następujące szkolenia:
- 4-6.10.2018 r. - wyjazdowe szkolenie dla doradców podatkowych w Sromowcach Niżnych,
- 22.10.2018 r. - „Podatek VAT w budownictwie” (szkolenie w Krakowie),
- 23.10.2018 r. - „Podatek VAT w budownictwie” (szkolenie w Tarnowie).

Informacje nt. wszystkich szkoleń organizowanych w MOKIDP znajdują się w systemie mDoradca.

26 września odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie „czwartkowe” w trakcie którego został przeprowadzony wykład nt. „Ulga Badawczo-Rozwojowa - zastosowanie w praktyce”.

Przypominamy, że istnieje możliwość otrzymania przez doradców podatkowych bezpłatnie kalendarza trójdzielnego (ściennego) na rok 2019. Kalendarz otrzyma każdy doradca podatkowy z regionu małopolskiego, który nie zalega z zapłatą składek członkowskich powyżej 240,00 zł, który zgłosi przez system internetowy mDoradca chęć otrzymania kalendarza. Zapisy (w systemie mDoradca) na kalendarze przyjmowane są do 30 września 2018 r.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca br. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych będą mogli przystąpić doradcy, którzy wykonali zdjęcie profilowe (czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich - powyżej 3 składek). Doradca podatkowy jest zobowiązany do wykonania zdjęcia z obowiązującym dress codem biznesowo-klasycznym. Przypominamy, iż w terminie do 30 listopada 2018 r. (na hasło Krajowa Izba Doradców Podatkowych) doradcy podatkowi z MOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w wybranych punktach fotograficznych (informacja nt. adresów punktów fotograficznych znajduje się na stronie MOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych. Więcej informacji o katalogu, prezentacja oraz Regulamin widnieją na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału KIDP.

Przypominamy, iż Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego wraz z Zakładem Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy Małopolskiego Oddziału KIDP organizują VII Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, która odbędzie się 12-13 października 2018 r. w Zakopanem. Celem konferencji jest promocja i popularyzacja prawa podatkowego, a także stworzenie i utrzymanie forum wymiany poglądów pomiędzy doktorantami, pracownikami nauki, doradcami podatkowymi, administracją skarbową oraz sędziami sądów administracyjnych.

Doradcy podatkowi zainteresowani udziałem w w/w konferencji powinni dokonać zgłoszenia przez system mDoradca, w terminie do 27 września 2018 r.

9-11 listopada 2018 r. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie odbędzie się VI Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Zasady prawa podatkowego” organizowana przez Podkarpacki i Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objął Ośrodek Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook.

PODKARPACKI OKIDP

VI Podkarpacka Konferencja

9-11 listopada 2018 r. odbędzie się w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie VI Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Zasady prawa podatkowego” organizowana przez Podkarpacki i Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objął Ośrodek Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wśród prelegentów podczas konferencji zaprezentują się znakomici przedstawiciele doktryny prawa podatkowego m.in. prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, prof. dr hab. Adam Mariański , dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr Karolina Tetłak, dr Jowita Pustuł, dr Adam Bartosiewicz, dr Michał Wilk, przedstawiciele środowiska naukowego podkarpacia dr Olgierd Łunarski , dr Paweł Majka oraz inni znakomici wykładowcy prawa podatkowego, a także przedstawiciele administracji państwowej reprezentujący sądownictwo administracyjne Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Stefan Babiarz.

Program konferencji poza prelekcjami, przewiduje również symulację rozprawy oraz panel dyskusyjny dotyczący bieżących problemów podatkowych.

Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Marcin Rymaszewski Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP na zaproszenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie 21 września br. uczestniczył w centralnych obchodach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej połączonych z uroczystym nadaniem sztandaru Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Na zakończenie uroczystości odbyła się konferencja „Krajowa Administracja Skarbowa -perspektywy rozwoju.”

Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych

28-30 września br. odbędzie Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych.

Szkolenia

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP.

PODLASKI OKIDP

Sezon szkoleniowy 2018/2019 Podlaski Oddział KIDP rozpoczął warsztatami, które odbyły się 30 sierpnia 2018 r. Omawialiśmy na nich min. zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Mamy zaplanowany już cykl warsztatów do końca roku, na który serdecznie zapraszamy, gdyż jest to miejsce, w którym możemy podzielić się doświadczeniem oraz wspólnie przedyskutować swoje problemy i wątpliwości.

Stało się już tradycją, że w okresie jesiennym organizujmy wspólnie z Dolnośląskim Oddziałem KIDP szkolenie wyjazdowe w okolicach naszego regionu Podlaskiego, w tym roku do organizacji imprezy przyłączył się również Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP, co powoduje, że impreza ta nabiera coraz większego rozmachu.

Szkolenie połączone jest z integracją i zwiedzaniem zakątków naszej podlaskiej przyrody. Tematem szkolenia będzie: „Wybrane zagadnienia postępowania sądowo-administracyjnego w praktyce doradcy podatkowego”.

Oczywiście pod koniec roku kalendarzowego planowane jest szkolenie na temat zmian w prawie materialnym, które nas czekają w roku 2019, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

Działania promocyjne

Zarząd POKIDP rozpoczął prace nad organizacją konkursu wiedzy o podatkach w szkołach ponadgimnazjalnych. Nasz Oddział KIDP jest po raz pierwszy organizatorem konkursu, więc jest to dla nas wydarzenie ogromnej wagi, chociażby z uwagi na fakt, iż uzyskaliśmy patronat Retora Uniwersytetu w Białymstoku oraz staramy się o uzyskanie patronatu Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

18 września 2018 r. odbyło się szkolenie na temat: „Przekształcenia przedsiębiorstw - aspekty prawne, podatkowe i finansowe”.

3 października 2018 r. odbędą się kolejne warsztaty organizowane w Biurze POKIDP, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych. Temat najbliższych warsztatów to: „Ceny transferowe”.

Zapraszamy na najbliższe szkolenie, które odbędzie się 30 października 2018 r. na temat: „Doradca podatkowy, a przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy”.

6-8 grudnia 2018 r. Zarząd PO KIDP planuje zorganizować szkolenie na temat: „Zmiany w podatkach”, które jak co roku połączone będzie z wigilią doradców podatkowych.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

W związku z podjętą uchwałą przez Zarząd POKIDP na organizację VIII Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach w latach 2018-2019 Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji na wniosek Zarządu POKIDP wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP podjął uchwałę o powołaniu Kapituły Pomorskiego Oddziału KIDP, której celem jest wyłonienie i uhonorowanie osób wyróżniających się szczególnymi zasługami na rzecz Pomorskiego Oddziału KIDP.

Zarząd Pomorskiego Oddziału nawiązał współpracę z Gminą Miasta Gdańska w ramach której w okresie od 27.08.2018 r. do 27.02.2019 r. będzie prowadzony projekt: „Biznes w Gdańsku - bezpłatne doradztwo podatkowe na start”. Projekt ma na celu zapewnienie możliwości nieodpłatnego skorzystania z fachowej porady podatkowej początkującym przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradcy podatkowi będą udzielać porad w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach: 10.00-13.00. Podczas dyżurów udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do powyższych akcji i zgłoszenie swojej gotowości do pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres pomorski@kidp.pl.

ŚLĄSKI OKIDP

4.09.2018 r. - posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
6.09.2018 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej.
10-11.09.2018 r. - TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM. Dwudniowe warsztaty dla doradców podatkowych - wykładowca Strycharczyk Paweł.
12.09.2018 r. - Obowiązki doradców podatkowych oraz ich klientów w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (...) - wykładowca Gzela Tomasz.
21-22.09.2018 r. - spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Wiśle.
25.09.2018 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.
28.09.2018 r. - Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2018 r. (dotyczy także pracowników/osób z Ukrainy) - wykładowca Gniłka Aleksander

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców podatkowych zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Celem spotkania była integracja połączona z jednoczesnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Spotkanie odbyło się 21-22 września 2018 r. w Hotelu Premium w Wiśle.

W ramach spotkania miał miejsce wykład „Odpowiedzialność Doradcy Podatkowego związana ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego (cywilna, karna i karno-skarbowa, wewnątrzkorporacyjna). W drugim dniu doradcy wzięli udział w szkoleniu miękkim z tematu „Konflikt - dobrodziejstwo czy zło?” W ramach integracji natomiast zaproponowaliśmy uczestnikom spotkania występ zespołu Trio Appassionata - MUZYKA SZKLANEGO EKRANU, a po koncercie był czas na wspólne spędzenie czasu i rozmowy.

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu spotkań integracyjnych dla doradców podatkowych pod hasłem „AKCJA-INTEGRACJA”. Będą to spotkania o tematyce kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, hobbistycznej. Celem spotkań ma być wspólne spędzanie czasu, lepsze poznanie się i przekonanie się o tym, że zawód doradcy podatkowego to nie tylko świadczenie usług doradztwa podatkowego - to również przynależność do aktywnego, pełnego pasji i pomysłów grona osób czynnych kulturalnie, społecznie, czy też sportowo. 10 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne tego typu spotkanie w Kinie Grajfka w Chorzowie. Tym razem doradcy podatkowi wraz z osobami towarzyszącymi obejrzeli film „SZEF” (2014). Szczegóły akcji znajdują się na naszej stronie http://www.slaski.kidp.pl/.

Obecnie trwają przygotowania do szóstej Konferencji dla doradców podatkowych oraz studentów z cyklu „Podatki -finanse -przedsiębiorstwo” organizowanej wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaplanowanej na 29 października br. w ramach której przeprowadzimy kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z tematyki podatków.

19 listopada br. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbędzie się XVI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”,. Tematem przewodnim konferencji będzie „Uszczelnianie systemu podatkowego: sukces czy porażka?”.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W Powiatowych Urzędach Pracy oraz Urzędach Skarbowych w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Urząd Miasta Katowice, konsultacje w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 9.00-12.00 przy ul. Rynek 1 w sali 701 na VII piętrze;
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo;
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00;
- Urząd Miasta Świętochłowice, konsultacje odbędą się 28.08.2018, 11.09.2018, 26.10.2018, 27.11.2018 oraz 11.12.2018 w godz. 12.00-15.00, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP wybrał wykonawców materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2019 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz.

Zakończyliśmy przyjmowanie zamówień na spersonalizowane tabliczki-wizytówki doradców podatkowych. Inicjatywa ta wpisała się w strategię promocji zawodu wśród potencjalnych klientów, szczególnie przedsiębiorców oraz - w co głęboko wierzymy - wzmocni poczucie przynależności do środowiska doradców podatkowych. Przekazaliśmy bezpłatnie ponad 150 szt. spersonalizowanych tabliczek doradcom podatkowym z regionu śląskiego..

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych na organizowane szkolenia i konferencje w miesiącach od września do grudnia 2018 r.:

• Prawo pracy
Termin i miejsce: 9.10.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29, Katowice.
• Podatek dochodowy

Termin i miejsce: 16.10.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29, Katowice.

• PODATKI - FINANSE - PRZEDSIĘBIORSTWO. Wspólna Konferencja Śląskiego Oddziału KIDP oraz Uniwersytetu Śląskiego.
Termin i miejsce: 29.10.2018 r. (poniedziałek), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3 (Budynek A, Aula im. Józefa Lisaka).

• XVI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
Termin i miejsce: 19.11.2018 r. (poniedziałek), sala konferencyjna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego Katowice, ul. Sokolska 2.

• Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017
Termin i miejsce: 06.12.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29 Katowice.

• Zmiany w VAT. Katowice
Termin i miejsce: 10.12.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29 Katowice.

• Zmiany w VAT. Częstochowa
Termin i miejsce: 12.12.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna w budynku OHP (obok US), ul. Tkacka 5a, Częstochowa

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Nowość! Od miesiąca września odbywa się w Poznaniu cykl spotkań „Dyskusje Praktyków”. Spotkania organizowane są raz w miesiącu w drugi wtorek miesiąca. Spotkania skierowane są do doradców podatkowych, którzy nie mogą poświęcić całego dnia na uczestnictwo w standardowych szkoleniach organizowanych przez Oddział. Ideą spotkań jest merytoryczna dyskusja nad tematem spotkania w gronie praktyków interesujących się danym zagadnieniem. Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 października br. o godz. 17.00. Szczegóły na stronie Oddziału.

Nowość! Klub Doradcy Podatkowego w Ostrowie Wielkopolskim. Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 listopada br. Szczegóły i zapisy w panelu mDoradca.

13 września br. obyło się spotkanie z przedstawicielami PIBR Oddział w Poznaniu w sprawie organizacji wspólnej konferencji planowanej na rok 2019.

W miesiącu październiku zapraszamy na następujące wydarzenia:
- 1.10.2018 (Poznań) Nieruchomości w świetle ustawy o podatku dochodowym, podatku VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn i podatku od nieruchomości - dla II grupy, Barbara Spychała-Krzesaj;
- 2.10.2018 (Poznań) Efektywne działanie spółki kapitałowej i sprawne funkcjonowanie zarządu. Aspekty handlowe i cywilnoprawne - dla II grupy, Leszek Ciulkin;
- 9.10.2018 (Poznań) Obowiązki doradców podatkowych i biur rachunkowych oraz ich klientów w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Tomasz Gzela;
- 9.10.2018 (Poznań) Cykl spotkań Dyskusje Praktyków, Podatek VAT w sprzedaży internetowej (Amazon, Ebay), Magda Olszewska;
- 10.10.2018 (Poznań) e-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie. Szkolenie dla pracodawców, Pracownik ZUS;
- 10.10.2018 (Piła) Świadczenia na rzecz pracowników. Obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach, Barbara Spychała-Krzesaj;
- 11.10.2018 (Poznań) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników - dlaczego pracodawcy nadal popełniają te same błędy, Michał Szuszczyński;
- 16.10.2018 (Ostrów Wlkp.) Świadczenia na rzecz pracowników. Obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach, Barbara Spychała-Krzesaj;
- 25.10.2018 (Poznań) Klub Doradcy Podatkowego;
- 26.10.2018 (Poznań) Zmiany w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (konwencja MLI), Marcin Grześkowiak.

Harmonogram szkoleń na kolejne miesiące znajduje się w panelu mDoradca.

Promocja zawodu

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Od 2015 r. organizowany jest cykl bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale, Stęszewie, Tarnowie Podgórnym i Kościanie. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Akcja Start Biznes
Już ponad 500 doradców przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji Start Biznes mającej na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły www.startbiznesdp.pl.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych www.twojdoradcapodatkowy.info. Informujemy, iż w terminie do 31 grudnia 2018 r. doradcy podatkowi z WOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu (szczegóły dotyczące miejsca wykonania zdjęcia znajdują się na stronie Oddziału w zakładce Katalog DP).
W celu przystąpienia do katalogu należy:
1. Wykonać zdjęcie profilowe zgodne z wymogami administratora strony
2. Wypełnić ankietę z danymi, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizuje cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje mają służyć wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu.
Terminy najbliższych dyżurów:
- 9.10.2018 - dyżur doradcy podatkowego dla księgowych,
- 30.10.2018 - dyżur księgowych dla doradców podatkowych.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15.00-17.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

W środę 12 września br. Przewodniczący Zarządu WOKIDP wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP

Zachęcając Państwa do wspólnego działania na rzecz samorządu zawodowego, zapraszamy do udziału w Posiedzeniach Zarządu. Terminy najbliższych posiedzeń to 4.10.2018 oraz 6.11.2018, godz. 15.00 w siedzibie Oddziału.

6 września br. w siedzibie Oddziału odbyło się uroczyste Spotkanie Powitalne Doradców Podatkowych, którzy uzyskali wpis w 2018 r. Doradcy Podatkowi podczas spotkania mieli możliwość przeprowadzenia rozmów nie tylko z Członkami Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także z Przedstawicielami Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Pozostałe informacje

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61 843 42 55;
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl;
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

Zarząd ZOKIDP kontynuuje pracę i podejmuje aktywne działania związane z organizacją kolejnych szkoleń i spotkań dla doradców podatkowych z naszego oddziału. W wyniku podjętych dotychczas działań przygotowano następujące szkolenia i warsztaty.
- 21.09.2018 r. - warsztaty w Koszalinie „Instytucja i odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego”, prowadzenie Ewa Michalska;
- 27.09.2018 r. - szkolenie warsztatowe w Szczecinie „Spółka z o. o. Sp. k. - wybrane aspekty prawno-podatkowe”, prowadzenie Przemysław Rosicki;
- 28.09.2018 r. - konferencja na Uniwersytecie Szczecińskim „Opodatkowanie przedsiębiorstw”;
- 29.10.2018 r. - szkolenie w Koszalinie, Podatek u źródła, prowadzenie Marcin Grześkowiak;
- 30.10.2018 r. - szkolenie w Szczecinie, Konwencja MLI, prowadzenie Marcin Grześkowiak;
- 30.11.2018 r. - szkolenie w Szczecinie, Orzecznictwo w zakresie VAT ze szczególnym uwzględnieniem pustych faktur, prowadzenie sędzia Adam Bącal;
- 30.11-2.12.2018 r. - szkolenie wyjazdowe w Kołobrzegu, współorganizowane z WOKIDP „Zmiany w ordynacji podatkowej” prowadzenie Filip Siwek, „Zmiany w VAT, VAT marża - biura podróży, sprzedaż samochodów, dzieł sztuki” prowadzenie Zdzisław Modzelewski, „Podatek dochodowy” prowadzenie dr inż. Paweł Małecki;
- 7.12.2018 r. - szkolenie warsztatowe w Szczecinie, Doradca podatkowy w trakcie przeszukania, prowadzenie Artur Janikowski;
- 10.12.2018 r. - szkolenie w Koszalinie „Zmiany w VAT”, prowadzenie Marcin Grześkowiak;
- 11.12.2018 r. - szkolenie w Szczecinie „Zmiany w PIT i CIT”, prowadzenie Marcin Grześkowiak.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Zachodniopomorski Oddział KIDP.

Pozostałe informacje

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: zachodniopomorski@kidp.pl;
- wejdź na stronę Oddziału www.zachodniopomorski.kidp.pl;
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/ZOKIDP.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Szczegóły

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców poseł Paulina Henning-Kloska). Szczegóły


PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Projekt daniny dla niepełnosprawnych idzie do Sejmu

18 września rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza nowy podatek dla najbogatszych. Ok. 21 tys. najlepiej zarabiających złoży się na solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Drugim źródłem jego finansowania będzie części składki na Fundusz Pracy - to łącznie ok. 2 mld zł rocznie na wsparcie niepełnosprawnych. Szczegóły

MF kręci bat na podatników - będzie domiar podatku

Już od przyszłego roku organy podatkowe będą prawdopodobnie mogły domagać się dodatkowych kwot związanych z unikaniem opodatkowania. Wysokość domiaru będzie uzależniona od wartości stwierdzonej w postępowaniu korzyści podatkowej. Maksymalnie wyniesie nawet 120 proc. Instytucję domiaru zakłada projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej. Szczegóły

Doradcy podatkowi bronią tajemnicy zawodowej

Samorząd doradców negatywnie ocenia projekt zmian w ordynacji podatkowej. Jego zdaniem nowe przepisy w sposób nieuprawniony wkroczą w materię tajemnicy zawodowej. Obowiązek raportowania schematów podatkowych przewiduje jednak nie tylko projekt ordynacji, ale również nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Pierwsze zmiany w prawie mają wejść w życie już w przyszłym roku. Szczegóły

Ustawa o spółdzielniach rolniczych uchwalona

Sejm uchwalił ustawę o spółdzielniach rolniczych, która przewiduje m.in. mniejsze obciążenia podatkowe dla tworzących je rolników. Ma to im ułatwić konkurowanie na rynku. Szczegóły

Nowe wzory formularzy PIT od 2019 roku

Resort finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie w rozliczeniu PIT za 2018 rok. Szczegóły

Inwestorzy już mogą w pełni korzystać z polskiej strefy inwestycji

Cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą jest już jedną strefą inwestycji. Nowe przepisy przewidują zwolnienia podatkowe dla inwestorów na okres od 10 do maksymalnie 15 lat. Szczegóły

Duże zmiany w rozliczaniu podatku u źródła

Od stycznia 2019 roku płatnicy podatku u źródła będą mieli nowe obowiązki. Zmiany dotkną rozliczeń nierezydentów i rezydentów. Nowy system obejmie 75 proc. wypłacanych kwot. Szczegóły

Exit tax już od stycznia 2019 roku

Firmy, które będą przenosić swój majątek do innego państwa, od nowego roku zapłacą dodatkowy podatek od wyjścia tzw. exit tax. Dla większości podatników wyniesie on 19 proc. Jego wprowadzenie przewiduje projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Szczegóły

Będą zmiany w stawkach VAT

Ministerstwo Finansów zapowiada uproszczenia w zakresie rozliczeń VAT. Nie będzie trzeba odwoływać się do PKWiU 2008. W klasyfikacji towarów przy określaniu prawidłowej stawki VAT ma pomóc Nomenklatura Scalona. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: Fiskus musi uwzględniać specyfikę działalności

Przeciętny obywatel nie może rozliczać podatkowo wydatków na ubrania czy kosmetyki, ponieważ mają one charakter prywatny. Jednak inaczej sprawa się ma w przypadku artysty, który ponosi takie koszty w związku ze swoją działalnością. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA: Liczy się ustanowienie prawa wieczystego użytkowania

Momentem nabycia nieruchomości dekretowej jest ustanowienie prawa do niej, a nie moment nabycia ogółu praw i roszczeń. Tym samym podatnik, który chce sprzedać taką nieruchomość bez podatku musi liczyć bieg terminu pięcioletniego dopiero od chwili ustanowienia prawa wieczystego użytkowania - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA: Każdy może prowadzić firmę

Jeśli podatnik nie ma odpowiedniego wykształcenia w danej dziedzinie to nie oznacza, że nie może prowadzić firmy w tej branży. Wystarczy, że zatrudni odpowiednie osoby. Takich działań fiskus nie może uznać za firmanctwo. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA: Etat i działalność gospodarcza wykluczy podatek liniowy

Czynności świadczone w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej muszą być tożsame, aby mówić o wyłączeniu możliwości rozliczania się metodą liniową. Jeśli jednak są różne tylko w części, to o podobieństwie nie ma mowy. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA: Dla zwolnienia liczy się miejsce podejmowania decyzji

Fakt posiadania składników majątkowych w Polsce nie powoduje przeniesienia miejsca podejmowania ważnych decyzji do innego kraju. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Niepełnosprawny nie odliczy Internetu

Wydatki ponoszone na internet nie mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdził to właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

Opiekunowie chorego w szpitalu czasami muszą zapłacić VAT

Rodzice lub opiekunowie chorych muszą płacić szpitalom za swój pobyt i towarzyszenie bliskim. Szpitale ciągle nie mają jednak pewności, czy do opłat powinny doliczać VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził właśnie, że nie. Przypomniał jednak o kilku koniecznych warunkach do spełnienia. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Zakres stosowania ustawy - Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej przedsiębiorcy

Zasady przeprowadzania kontroli podatkowej określają przepisy art. 281-292 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. Jak jednak stanowi art. 291c o.p., do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców - dalej u.p.p., tj. rozdziału zatytułowanego „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej”. Szczegóły

Wsteczna centralizacja VAT w JST

Obowiązek centralizacji rozliczeń VAT, jaki nałożyła na samorządy tzw. ustawa centralizacyjna, czyli ustawa z 5.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowił dla tych jednostek spore wyzwanie. W procesie centralizacji w związku praktycznym stosowaniem przepisów ustawy pojawiły się liczne wątpliwości i niejasności. Jednym z takich problemów była kwestia możliwości odzyskania podatku od inwestycji przekazanych jednostkom budżetowym przed 1.10.2016 r. Samorządy zastanawiały się nad składaniem korekt obejmujących tylko wybrany okres lub też wszystkie rozliczenia za 5 lat wstecz. Wątpliwości te rozstrzygnął wyrok te rozstrzygnął wyrok NSA (7) z 23.04.2018 r. I FSK 1237/17, zgodnie z którym jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek dokonania tzw. wstecznej centralizacji w przypadku odliczenia VAT od przeszłych wydatków ponoszonych na majątek wykorzystywany przez jednostkę budżetową do działalności opodatkowanej. Jak w praktyce powinna wyglądać taka wsteczna centralizacja, prezentujemy w komentarzu praktycznym. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy licząc próg istotności przez spółkę z o.o. dla transakcji w 2017 r. z podmiotem powiązanym, spółka powinna uwzględnić transakcje brutto czy netto oraz czy tylko transakcje zapłacone w 2017 r. (także transakcje z 2016 r. zapłacone w 2017 r.) czy tylko wszystkie transakcje zawarte w 2017 r.? Odpowiedź i uzasadnienie

Podatnik polski opodatkowany liniowo, posiada 100% udziałów w zarejestrowanej na Słowacji spółce z o.o. Czy w związku z osiąganymi przez spółkę dochodami powinien rozliczyć się w Polsce z podatku zgodnie z art. 30f PIT? Jeśli tak to, za jaki okres, w jaki sposób (deklaracja), w jakich terminach? Czy w przypadku, gdy spółka nie osiągnęła zysku (pytanie na przyszłość) także należy wykazać? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.