e-Biuletyn/9/2017, numer (9), 29.09.2017

Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


Wywiad z Dariuszem Bamem Przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego KIDP Szczegóły

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych partnerem wydarzenia Biznes Trendy 2017. Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 9 października 2017 r. Szczegóły

Spisy wyborców Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby. Szczegóły

Przewodnicząca KRDP udzieliła komentarza Polskiej Agencji Prasowej. Szczegóły

Komentarz Przewodniczącej KRDP o tajemnicy zawodowej w Gazecie Prawnej. Szczegóły

Beck Akademia zaprasza na konferencję Pełnomocnik w procedurach kontrolnych i podatkowych. Szczegóły

Przewodnicząca KRDP w Rzeczpospolitej „Widzę płaszczyznę do rozmów z MF”. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

MAŁOPOLSKI OKIDP

W dniach 14-15 września odbyły się warsztaty „Ceny transferowe i dokumentacja podmiotów powiązanych”, które poprowadził dr Andrzej Dmowski.

Na październik zaplanowano następujące szkolenia:
5-7.10.2017 r. - szkolenie wyjazdowe w Mszanie Dolnej,
12.10.2017 r. - szkolenie „Koszty i przychody podatkowe CIT i PIT w 2017 r. - wybrane ważne zagadnienia problemowe”, które poprowadzi p. Paweł Rybaczyk,
26.10.2017 r. - szkolenie „Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi oraz projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej”, które poprowadzi Sędzia NSA Adam Bącal.


Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie „czwartkowe” odbyło się 28 września br. W ramach spotkania zostały przeprowadzone warsztaty „Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego”. Kolejne spotkanie „czwartkowe” odbędzie się 26 października podczas którego zostaną przeprowadzone warsztaty „Kto jest płatnikiem? Zagraniczny pracodawca czy pracownik? Po 25 latach obowiązywania przepisów sąd ma inne zdanie niż fiskus. Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3065/14”.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4. Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady.

Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych informuje, że na dzień 21 listopada 2017 r. (wtorek) na godz. 11.00 w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Wydział Leśny, Al. 29-go Listopada 46 zwołane zostaje Walne Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Walne Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zwołano w celu wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 9.30. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji doradcy podatkowego lub urzędowego dokumentu ze zdjęciem np. paszportu czy dowodu osobistego (brak tego dokumentu uniemożliwi udział w Zgromadzeniu). Jednocześnie Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP informuje, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę nr 391/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz ustalenia imiennego składu komisji wyborczych. Uchwała ta wiąże wszystkich doradców podatkowych Regionalnego Oddziału. Mając zatem na względzie powyższe, Zarząd MOKIDP pragnie przypomnieć, iż zgodnie z par. 9 ust. 1 Statutu KIDP członkowie Izby w związku z wykonywaniem zawodu zobowiązani są w szczególności do przestrzegania m.in. uchwał Rady.

Nieusprawiedliwioną nieobecność doradcy podatkowego w Walnym Zgromadzeniu MOKIDP należy traktować jako naruszenie przepisów wewnątrzkorporacyjnych.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

LUBUSKI OKIDP

Plebiscyt „Nasze Dobre Lubuskie”

Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych został partnerem plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie” organizowanego przez Gazetę Lubuską, który wspiera Anna Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Jest to już dziesiąta edycja plebiscytu, w którym przedsiębiorcy regionu lubuskiego walczą o w następujących kategoriach: produkt spożywczy, gastronomia; produkt przemysłowy, nowoczesne technologie; zdrowie, uroda, zdrowy styl życia; kultura, rozrywka, wydarzenia; usługi dla biznesu; usługi turystyczne; usługi ogólne. Plebiscyt trwa od września do listopada 2017 roku.

Spotkanie z Izbą Doradców Podatkowych Brandenburgii

Przedstawiciele Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP wzięli udział w dorocznym spotkaniu z Izbą Doradców Podatkowych Brandenburgii, które odbyło się dnia 13 września 2017 roku w Poczdamie. Zaproszenie do udziału w ww. spotkaniu jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy Lubuskim Oddziałem KIDP a Izbą Doradców Podatkowych Brandenburgii. Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń i pozwala również na zaplanowanie dalszej współpracy. W trakcie tegorocznego spotkania omówiono tematy związane z planowanymi zmianami prawa w zakresie ograniczenia tajemnicy zawodowej w zawodach zaufania publicznego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Strona niemiecka poinformowała nas, że Federalna Izba Doradców Podatkowych za pośrednictwem ETAF - Europejskiej Organizacji Doradców Podatkowych z siedzibą w Brukseli złożyła w Komisji Europejskiej a także w OECD wnioski o wyłączenie z planowanych zmian członków organizacji zrzeszających zawody zaufania publicznego, w tym także doradców podatkowych.

Przedstawiciele Zarządu LO KIDP zaprosili Przewodniczącego Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii do udziału w planowanej w dniach 24-26 listopada 2017 r. Konferencji w Lubniewicach

Czwartkowe spotkania podatkowe

Od września 2017 roku „czwartkowe spotkania podatkowe” będą się odbywały zarówno w Zielonej Górze jak i w Gorzowie Wielkopolskim. Celem spotkań jest dyskusja nad obowiązującymi przepisami podatkowymi i innymi zagadnieniami wspierającymi funkcjonowanie kancelarii oraz omawianie bieżących problemów zawodowych. Serdecznie zapraszamy doradców podatkowych do udziału.

Planowane szkolenia Lubuskiego Oddziału KIDP

Do końca 2017 roku Lubuski Oddział KIDP planuje zorganizować następujące szkolenia:
1. Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 2.10.2017 r.
2. Zatrudnianie cudzoziemców, delegowanie pracowników - 24.10.2017 r.
3. Zmiany w kodeksie pracy - 25.10.2017 r.
4. Praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych dla kancelarii podatkowych po zmianach przepisów - 7.11.2017 r.
5. Ustalanie prawa do świadczeń - wybrane zagadnienia - Gorzów Wielkopolski - 23.11.2017 r.
6. Ustalanie prawa do świadczeń - wybrane zagadnienia - Zielona Góra - 24.11.2017 r.
7. Konferencja z cyklu „Bezpieczny Doradca Podatkowy” pod tytułem „Polski przedsiębiorca w Niemczech - prawa i obowiązki” (LUBNIEWICE) - 24-26.11.2017 r.
8. Zmiany w podatku VAT na 2017/2018 rok - Zielona Góra - 29.11.2017 r.
9. Zmiany w podatku VAT na 2017/2018 rok - Gorzów Wielkopolski - 30.11.2017 r.
10. Zmiany w podatkach dochodowych na 2017/2018 rok - Zielona Góra - 4.12.2017 r.
11. Zmiany w podatkach dochodowych na 2017/2018 rok - Gorzów Wielkopolski - 5.12.2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. szkoleń można znaleźć na stronie www.lubuski.kidp.pl oraz w panelu mDoradca.

PODKARPACKI OKIDP

W dniach 27-28 października 2017 r. w Hotelu Pałac SIENIAWA odbędzie się coroczna Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Współczesne problemy prawa podatkowego.” Po raz pierwszy konferencja organizowana będzie przez Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z Oddziałem Podkarpackim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Patronat nad konferencją objął Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród prelegentów podczas konferencji zaprezentują się znakomici przedstawiciele doktryny prawa podatkowego m. in.: Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr Adam Bartosiewicz.

Program konferencji poza prelekcjami przewiduje również panel dyskusyjny. Więcej szczegółów wkrótce.

Szkolenia

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP.

Walne Zgromadzenie w Podkarpackim Oddziale KIDP

W dniu 29 listopada br. odbędzie się Walne Zgromadzenie w Podkarpackim Oddziale KIDP.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W dniu 8 września 2017 r. odbyło się szkolnie na temat: „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą, zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, które przeprowadził Pan Mariusz Makowski. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu pomorskiego.

Integracja

W dniach 25.08. - 5.09.2017 r. odbył się wyjazd integracyjny pod nazwą: „Transylwania i Złote Piaski.” Trasa wycieczki obejmowała podróż na trasie Polska - Słowacja - Węgry -Rumunia - Bułgaria. Podczas niej mieliśmy okazję poszerzyć naszą wiedzę o Europie poprzez zwiedzanie wielu zabytkowych miejsc. Odwiedziliśmy także kąpielisko termalne w Miszkolc Tapolca na Węgrzech, które jest jedynym kąpieliskiem w Europie wbudowanym między naturalne zbocza górskie i jaskinie. Ogromne wrażenia zrobiła na nas Delta Dunaju, która jest terenem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO i rezerwatów biosfery. Wyjazd ten był doskonałą okazją do podziwiania pięknych zakątków Europy, a także wspólnego wypoczynku.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP poparł inicjatywę Pana Józefa Lubowieckiego (adwokat, doradca podatkowy) powołania „ Zespołu ekspertów ds. karnych skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych”. Członkowie tego zespołu świadczyliby wyspecjalizowaną pomoc prawną w zakresie prawa karnego skarbowego, w tym pomoc prawną w postaci obrony w postępowaniu karnym skarbowym, na rzecz osób wykonujących zawód doradcy podatkowego. Inicjatywa ta jest niezwykle istotna z uwagi na zmiany w przepisach, które sprawiły, iż wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wiąże się z dużym ryzykiem karnym skarbowym, a niewielu jest adwokatów oraz radców prawnych świadczących pomoc prawną w zakresie prawa karnego skarbowego. Na dzień dzisiejszy do Zespołu ekspertów ds. karnych skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych zgłosiło się 12 osób.

Pierwsze spotkanie zespołu przewidywane jest w październiku br.
Doradców Podatkowych posiadających kwalifikacje adwokackie lub radcowskie oraz ewentualnie dodatkowe studia specjalistyczne np. studia podyplomowe prawa karnego gospodarczego albo karnego skarbowego lub doktorat z prawa karnego skarbowego zapraszamy do zgłaszania się do powoływanego zespołu bezpośrednio do Biura Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP (pocztą elektroniczną na adres: pomorski@kidp.pl).

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Pomorski Oddziału KIDP we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem KIDP i Wielkopolskim Oddziałem KIDP oraz z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje w dniu 2 października br. konferencję nt. „Oszustwa w VAT. Wyzwania dla doradców podatkowych”. Poruszone zostaną na niej istotne kwestie dla każdego doradcy:
- Należyta staranność i dobra wiara jako przesłanki prawa do odliczenia VAT;
- Tajemnica zawodowa doradców podatkowych;
- Odpowiedzialność karna związana z fakturami.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się w mDoradcy.

ŚLĄSKI OKIDP

6.09.2017 r. - Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP
7.09.2017 r. - Spotkanie grupy dyskusyjnej.
4.09.2017 r. - Szkolenie „Zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” - wykładowca Gzela Tomasz
8.09.2017 r. - Szkolenie „Opodatkowanie zakładu podatkowego na terenie Niemiec” - wykładowca Suliga Paweł
11.09.2017 r. - Szkolenie „Postępowanie oraz pisma procesowe w trakcie kontroli oraz w postępowaniu podatkowym w praktyce doradcy podatkowego - praktyczne warsztaty na przykładach” - wykładowca Jańczak Piotr
15.09.2017 r. - Szkolenie „VAT - planowane zmiany, w tym podzielona płatność, oraz bieżące problemy” - wykładowca Modzelewski Zdzisław
15.09.2017 r. -PUP w Gliwicach - konsultacje w ramach akcji Start Biznes.
21.09.2017 r. -PUP w Jaworznie - konsultacje w ramach akcji Start Biznes.
25.09.2017 r. -Rozliczenie transakcji zagranicznych - VAT, podatek doch. Warsztaty podatkowe w Częstochowie
26.09.2017 r. - Posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

Uprzejmie informujemy, iż Walne Zgromadzenie w Śląskim Oddziale KIDP odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 13.00 w sali wykładowej BIURO CENTRUM Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Urząd Miasta Katowice, konsultacje w dniach 28 września, 26 października, 30 listopada oraz 28 grudnia br. (każdy ostatni czwartek miesiąca) w godzinach 9.00-12.00.
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, konsultacje odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 11.00-15.00.
- Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, os. 700-lecia 9, klub Akwarium, konsultacje odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10.00-12.00.

Obecnie trwają przygotowania do piątej Konferencji dla doradców podatkowych oraz studentów z cyklu „Podatki - finanse - przedsiębiorstwo” organizowanej wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaplanowanej na 14 listopada br. w ramach której przeprowadzimy kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z tematyki podatków.

27 listopada w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbędzie się XV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”,. Tematem przewodnim konferencji będzie „Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa?”.

Wybraliśmy wykonawcę materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2018 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz. Obecnie przyjmowane są zamówienia na kalendarze na rok 2018.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Działalność szkolenia

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniach 28-29 września 2017 r. w Hotelu Wileńskim zorganizował 2-dniowe szkolenie połączone z warsztatami. Tematem szkolenia / warsztatów były Ceny transferowe dla kancelarii doradcy podatkowego - sporządzanie dokumentacji podatkowej, które poprowadziła Pani Hanna Janina Szarpak.

W związku ze zbliżającym się V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych zachęcamy do bieżącego śledzenia strony internetowej http://www.warminsko-mazurski.kidp.pl/aktualnosciall.php/10/4960. Walne Zgromadzenie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale KIDP połączone ze szkoleniem dla doradców podatkowych odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku w Hotelu Wileńskim. Wszystkich doradców z Regionu Warmińsko - Mazurskiego serdecznie zapraszamy.

Planowana działalność szkoleniowa

Przewidujemy przeprowadzenie szkolenia: 13 października 2017 r. z Kodeksu postepowania administracyjnego (kpa) - duża nowelizacja w 2017 roku.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Przypominamy, że pierwszeństwo przyjęcia na listę uczestników mają zgłoszenia potwierdzone wpłatami.Zapisy na szkolenia oraz inne przedsięwzięcia poprzez panel www.mdoradca.krdp.pl

Wielkopolski Oddział KIDP oferuje doradcom podatkowym wiele szkoleń oraz warsztatów między innymi z zakresu prawa pracy, VAT, PIT, CIT, cen transferowych czy procedur administracyjnych i sądowych. Szkolenia odbywają się w Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile i w Poznaniu. W celu zwiększenia efektywności szkoleń po każdym wykładzie odbywają się panele dyskusyjne umożliwiające doradcom podatkowym biorącym udział w szkoleniu indywidualną rozmowę z wykładowcą.

Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych szkoleń oraz warsztatów organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP:
1. Warsztaty „Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników” - 6.10.2017 r. (Poznań)
2. Warsztaty „Ceny transferowe - zagadnienia praktyczne” - 10.10.2017 r. (Poznań)
3. Szkolenie „Zmiany w podatku VAT w 2017 r. i 2018 r.” dla III grupy - 23.10.2017 r. (Poznań)
4. Szkolenie „Zmiany w podatku VAT w 2017 r. i 2018 r. dla IV grupy - 7.11.2017 r. (Poznań)
5. Szkolenie „Opodatkowanie wspólników spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem spółki komandytowej na tle zmian w podatkach dochodowych w 2017 r. i w 2018 r.” - 8.11.2017 r. (Poznań)
6. Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych” - 1.12.2017 r. (Poznań)
7. Szkolenie „VAT” - 4.12.2017 r. (Leszno)
8. Szkolenie „PIT i CIT” - 12.12.2017 r. (Piła)
9. Szkolenie „PIT i CIT” - 13.12.2017 r. (Poznań)
10. Szkolenie „PIT i CIT” - 15.12.2017 r. (Leszno)
11. Szkolenie „VAT” - 18.12.2017 r. (Ostrów Wielopolski)
12. Szkolenie „PIT i CIT” - 9.01.2018 r. (Ostrów Wielopolski)
13. Szkolenie „VAT” - 15.01.2018 r. (Piła)

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl Klubu Doradcy Podatkowego, który odbywać się będzie po wakacjach. Spotkania Klubu Doradcy Podatkowego odbywają się od 2015 r., podczas których omawiane są problemy zawodowe, zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego oraz aktualne przepisy prawno-podatkowe.

Kolejne spotkania III edycji Klubu odbywają się: 28.09.2017 r., 26.10.2017 r., 30.11.2017 r., 14.12.2017 r. oraz 25.01.2018 r. Zapisy poprzez panel www.mdoradca.krdp.pl

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Oszustwa w VAT. Wyzwania dla doradców podatkowych”, która odbędzie się 2.10.2017 r. w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. W. Bojarskiego 3 (audytorium A). Konferencja organizowana jest przez Kujawsko-Pomorski, Pomorski oraz Wielkopolski Oddział KIDP wraz z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Udział doradców podatkowych w konferencji jest bezpłatny. Wystąpienia poprowadzone będą przez Pana prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego, Panią prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic, Pana Dariusz Malinowskiego, Panią dr hab. Agnieszkę Olesińską, Pana dr Andrzeja Dmowskiego, Pana dr. hab. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego, Panią dr Ewę Prejs, Pana Ireneusza Krawczyka, Pana Sławomira Sadochę, Pana prof. UMK dr. hab. Arkadiusza Lacha, Pana Remigiusza Pytlika, Pana Jacka Motawskiego, Pana dr. Adama Bartosiewicza, Pana dr. hab. Tomasza Oczkowskiego, Pana Rafała Mikołajewskiego.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję z cyklu „Bezpieczny Doradca Podatkowy” pod tytułem „Polski przedsiębiorca w Niemczech - prawa i obowiązki” współorganizowaną przez Bank Zachodni WBK, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., GRAU Rechtsanwälte LLP, Lubuski Oddział KIDP oraz Wielkopolski Oddział KIDP. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26.11.2017 r. w Hotelu Woiński Spa w Lubniewicach. Wykłady poprowadzą Pan dr inż. Paweł Małecki, Pan prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański, Pani Adriana Grau, Pan Marcin Grześkowiak, Pan Paweł Suliga oraz przedstawiciele TUiR Warta S.A. W części integracyjnej przewidzianych zostało wiele atrakcji.

Wielkopolski Oddział KIDP zaplanował już Wigilię Doradców Podatkowych, która odbędzie się 8.12.2017 r. o godz. 18.00 w Poznaniu w Sali Białej w Bazarze Poznańskim przy Al. Marcinkowskiego 10.

Promocja zawodu

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach

Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych

Od 2016 r. trwa cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem wspólnych konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Współpraca z Uczelniami oraz kołami studenckimi

Wielkopolski Oddział KIDP realizując strategię promocji zawodu doradcy podatkowego, aktywne wspieranie oraz edukację studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej współpracuje z Uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Współpracuje również ze studenckimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi między innymi z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań, Studenckim Kołem Naukowym Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał” oraz z Kołem Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia”.

Akcja Start Biznes

Ogólnopolska akcja zainicjowana przez Wielkopolski Oddział KIDP mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych.

Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji Start Biznes. Szczegóły dotyczące akcji na www.startbiznesdp.pl

III edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018

Realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz rozpowszechnianiem wiedzy o podatkach, Wielkopolski Oddział KIDP postanowił zorganizować kolejną, III edycję Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych z Wielkopolski, których praca magisterska poświęcona jest ściśle zagadnieniom podatkowym.

Kalendarze trójdzielne na 2018 r.

Wielkopolski Oddział KIDP jest w trakcie przygotowywania kalendarzy trójdzielnych na 2018 r. dla doradców podatkowych z Wielkopolski. Doradca podatkowy, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich (powyżej 3 składek) bezpłatnie otrzyma jeden kalendarz trójdzielny na 2018 r.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych

Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego.

Serdecznie zapraszamy doradców do przyłączenia się do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych. Szczegóły na www.wielkopolski.kidp.pl

Pozostałe informacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 03.10.2017 r. Harmonogram posiedzeń na 2017 r. widnieje na www.wielkopolski.kidp.pl

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

We wrześniu 2017 r. zarząd ZOKIDP przygotował dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii szkolenie z sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie panią Anną Sokołowską dotyczące „Kodeksu Postępowania Administracyjnego po zmianach od 1.06.2017 r.” Ponadto po raz szósty włączył się w organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Opodatkowanie przedsiębiorstw”, umożliwiając doradcom podatkowym bezpłatny udział w obradachpoświęconych kształtowaniu systemu podatkowego, problemom opodatkowania działalności gospodarczej, problemom dotyczącym podatku od towarów i usług a także podatków samorządowych.

W ramach działalności szkoleniowej w październiku zarząd ZOKIDP zaprasza na spotkanie z panem Jarosławem Dziewą 13.10.2017 na temat „Przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej”. Pod koniec miesiąca, 26.10.2017, planowane jest szkolenie z dr Adamem Bartosiewiczem z „Reklamy, sponsoringu i akcji promocyjnej w aspekcie podatku dochodowego i VAT” oraz, następnego dnia, warsztaty pod tytułem „Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym w praktyce”, które poprowadzi pani sędzia Anna Sokołowska.

Na listopad zaplanowane zostały dwa szkolenia. 14.11.2017 wykład z podatku VAT prowadzi pan Krzysztof Woźniak, który omówi m.in. wybrane zagadnienia przepisów obowiązujących od 1.01.2017 r., transakcje świadczenia usług budowlanych i przestępstwa karuzelowe. Natomiast przygotowane na ostatni weekend listopada nad morzem szkolenie Andrzejkowe poświęcone będzie problematyce sukcesji i kosztom uzyskania przychodów. Na zakończenie roku, 8 grudnia 2017, tradycyjnie zapraszamy na spotkanie wigilijne w gronie doradców podatkowych, poprzedzone szkoleniem z zakresu „Podatku VAT- zmian na 2018 r.”, które poprowadzi pan Zdzisław Modzelewski.

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się w panelu mDoradca. Zapraszamy!


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Szczegóły

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Szczegóły

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Szczegóły

Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32). Szczegóły

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA33). Szczegóły

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

MF projektuje nowe kasy rejestrujące

Ministerstwo Finansów projektuje rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Oznacza to, że kasy rejestrujące z kopią papierową i z elektronicznym zapisem kopii, będą stopniowo wycofywane z rynku. Szczegóły

MF chce zmienić zasady wystawiania faktur

Jeżeli nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę tylko w sytuacji, kiedy na paragonie będzie wpisany numer NIP nabywcy. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o VAT z 18.09.2017 r. Szczegóły

Materiały budowlane dla poszkodowanych w nawałnicach bez VAT

Darowizny materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 r. są opodatkowane 0 proc. stawką VAT. Wczoraj zostało ogłoszone i zarazem weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Szczegóły

Więcej poszkodowanych skorzysta z możliwości zaniechania poboru podatku od darowizn

Rozszerzono obszar dotknięty żywiołem, na którym poszkodowani mogą korzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku od darowizn. 10 września weszła w życie stosowna nowelizacja rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników. Szczegóły

Poszkodowani w nawałnicach mają więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego

Do 6. miesięcy został wydłużony czas na składanie zeznań podatkowych przez poszkodowanych w tegorocznych nawałnicach. Zmiana ma ułatwić im korzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku od otrzymanej darowizny. Szczegóły

MF rozwiał wątpliwości RPO ws. pomocy dla kredytobiorców bez podatku

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu generalnym skierowanym do Ministra Rozwoju i Finansów zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia sytuacji podatkowej kredytobiorców, w szczególności mających tzw. kredyt frankowy, którzy dokonują restrukturyzacji zadłużenia. Resort odpowiedział na wątpliwości RPO. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Kosztem nie jest aport, lecz wydatki na jego nabycie

Kosztem uzyskania przychodu są faktycznie poniesione wydatki na nabycie tych składników majątku podatnika, które są przedmiotem aportu. Tak wynika z wyroku NSA. Szczegóły

Preferencyjna stawka VAT nie dla apartamentów

O charakterze lokalu w kontekście zastosowania stawki preferencyjnej decydują obiektywne przesłanki świadczące o typowo mieszkaniowym zastosowaniu lokalu realizującego takie właśnie potrzeby, do których nie sposób zaliczyć lokali użytkowych - apartamentów przeznaczonych dla celów np. rekreacyjnych, czy na wynajem. Tak wynika z wyroku NSA z 13.06.2017 r. Szczegóły

Spółka nie odliczy podatku naliczonego z faktury wystawionej na przyszłego wspólnika

Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu inwestycyjnego dokonanego przed rejestracją spółki, gdy faktura dotycząca tych wydatków wystawiona została na przyszłego wspólnika spółki. Tak wskazał NSA. Szczegóły

Ogólnikami fiskus nie wytłumaczy się z opóźnienia

Same ogólnikowe wyjaśnienia organu, bez oparcia ich w dokumentacji sprawy, nie dają podstaw do podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie postępowanie kontrolne nie mogło zakończyć się w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie. Tak wskazał WSA w Gdańsku. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

MF wyjaśniło, na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja kontrahenta

Niestety według aktualnych przepisów to na podatnika przerzucono ryzyko związane z nieuczciwymi podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym. Ministerstwo podkreśla, że niektóre oferty handlowe wymagają dodatkowej weryfikacji. Paweł Cybulski w odpowiedzi z 1.08.2017 r. na interpelację poselską wskazał, na czym ma polegać dodatkowa weryfikacja kontrahenta. Szczegóły

Mały podatnik rozliczając się miesięcznie z VAT może stosować metodę kasową

Obowiązek składania miesięcznych deklaracji nie pozbawia małego podatnika rozliczania podatku metodą kasową. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

Charakter umorzenia decyduje o momencie powstania przychodu

Skoro umorzenie pożyczki wraz z odsetkami nastąpi pod warunkiem rozwiązującym, to oznacza, że wola stron umowy świadcząca o wywodzeniu przez nich skutków prawnych umorzenia pożyczki wraz z odsetkami ujawni się począwszy od momentu zawarcia umowy umorzenia tej pożyczki. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23.08.2017 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe - powstanie obowiązku podatkowego w VAT

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2013 r. zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Był to więc przykład tzw. szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli odstępstwo od reguł ogólnych powstawania obowiązku podatkowego w VAT związanego z wydaniem towaru czy wykonaniem usługi. Od 1.01.2014 r. w zasadzie obowiązek podatkowy w przypadku omawianych usług powstaje na zasadach ogólnych. Komentarz został podzielony na dwie części, z których pierwsza obejmuje stan prawny funkcjonujący od stycznia 2014 r. Część druga poświęcona jest przepisom obowiązującym do końca 2013 r. (jego znajomość jest nadal przydatna np. z punktu widzenia ewentualnych korekt deklaracji za „stare” okresy rozliczeniowe). Szczegóły

Kompleksowe usługi marketingowo-reklamowe - opodatkowanie VAT na przykładach

Na konkurencyjnym rynku niezbędnym jest podejmowanie działań promujących produkt, markę, przedsiębiorstwo. Akcje te prowadzone są zarówno w celu intensyfikacji sprzedaży, wprowadzenia nowej oferty produktów, czy chociażby wpisują się w element strategii funkcjonowania firmy. Dlatego organizowane są różnorakie działania marketingowe, które przybierają często postać konkursów z nagrodami, programów lojalnościowych itp. Podejmowanie tego typu czynności najczęściej delegowane jest podmiotom zewnętrznym. Rodzi to jednak w praktyce pewne konsekwencje podatkowe, m.in. problem z rozliczeniem podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykonanie usług marketingowych. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka komandytowa zajmująca się sprzedażą mieszkań, w które przekształca zakupione strychy, zamierza zakupić od osoby fizycznej mieszkanie, które następnie chce przebudować, wyodrębniając z niego dwa mieszkania, wyremontować je i sprzedać dwa mieszkania. Nakłady na przebudowę zakupionego mieszkania łącznie nie będą przekraczały 30% jego wartości. Zakup mieszkania od osoby fizycznej (prywatnej) będzie ze stawką ZW w VAT. Czy do sprzedaży tych dwóch mieszkań spółka może zastosować zwolnienie w VAT? Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka z o.o. wynajęła budynek na potrzeby działalności gospodarczej. W celu przystosowania budynku, podjęła się modernizacji, której koszty będą wyższe niż 3.500 zł, modernizacja będzie trwała około roku i została zakwalifikowana jako inwestycja w obcym środku trwałym, będzie amortyzowana po zakończeniu.
Czy faktury dotyczące tej modernizacji powinny być wykazywane w deklaracji VAT w pozycjach 45,46 jako nabycie towarów i usług pozostałych, czy w pozycjach 43,44 jako nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.