e-Biuletyn/9/2016, numer (9), 26.09.2016

e-Biuletyn/9/2016, numer (9), 26.09.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.


Redakcja e-Biuletynu


AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


Polscy doradcy podatkowi chcą mieć większy wpływ na kształt unijnego prawa podatkowego- poinformowała Polska Agencja Prasowa Szczegóły


Najbliższe ślubowanie 30 września 2016 r.  Szczegóły 


XII Piknik rodzinny mazowieckich doradców podatkowych Szczegóły 


Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic weszła w skład Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, powołanej przez ministra finansów Szczegóły 


Konkurs na krótki film promujący wykonywanie zawodu doradcy podatkowego Szczegóły 


Wiceprzewodniczący KRDP w Polskim Radiu 24 o rządowych planach zaostrzenia kar za wyłudzenia VAT-u Szczegóły 


Przewodnicząca KRDP prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic o unikaniu opodatkowania w wywiadzie dla Rzeczpospolitej "Wyważymy interesy podatnika i budżetu"Szczegóły

 

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


DOLNOŚLĄSKI OKIDP 


Informacje o działalności Oddziału we wrześniu 2016 r.


Działalność szkoleniowa i integracyjna
5-6 września 2016 - Ceny transferowe i ich dokumentacja podatkowa – dwudniowe szkolenie warsztatowe prowadził doradca podatkowy Paweł Jackowski
14 września 2016 / Wrocław, 15 września2016 / Bolesławiec – Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i skarbowa – szkolenie warsztatowe przeprowadzone przez doradcę podatkowego Sebastiana Ząbczyka.


Wydarzenia:
15 i 16 września Przewodnicząca Zarządu i Wiceprzewodnicząca Zarządu uczestniczyły w  spotkaniu przedstawicieli zarządów KIDP w sprawie organizacji Konkursu Wiedzy o podatkach i funkcjonowania Fundacji Doradców Podatkowych.
27 września Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału, na zaproszenie Konsul Generalnej Niemiec w Polsce Pani Elizabeth Wolbers, wzięły udział w uroczystym koncercie z okazji Dnia Jedności Niemiec. Koncert muzyki klasycznej: Śląsk i Wiedeń w czasie którego utwory Józefa Elsnera, Franza Xawera Gebela i Josepha Haydna wykonał Hoffmeister-Quartett odbył się w Kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu.


LUBUSKI OKIDP


Fanpage Doradzamy w podatkach
Lubuski Oddział KIDP aktywnie uczestniczy w mediach społecznościowych. Fanpage „Doradzamy w podatkach” zgromadził już kilkuset odbiorców. Doradcy z Lubuskiego Oddziału mają możliwość dzielenia się nowinkami i ciekawostkami o tematyce podatkowej z użytkownikami Facebooka. W czasach kiedy czytelnicy odchodzą od papierowych wydawnictw oraz audycji telewizyjnych i radiowych, których mankamentem jest jednak nadawanie w ściśle określonych godzinach, widzimy potrzebę naszej większej aktywności w Internecie. Krótkie, często krytyczne jak i również satyryczne posty, są idealnym sposobem na podniesienie świadomości prawno podatkowej użytkowników mediów społecznościowych. Tam po prostu nie może nas zabraknąć.


Start Biznes
Doradcy podatkowi Lubuskiego Oddziału KIDP przystąpili do ogólnopolskiej akcji Start Biznes. O tym, że taka ogólnopolska akcja jest prowadzona, wiedzą niemalże wszyscy doradcy podatkowi. Zauważyliśmy jednak, że istnieje potrzeba rozpropagowania tej akcji wśród osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Tu także nie do przecenienia pozostaje komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych. Widzimy potrzebę nagłośnienia informacji i tejże inicjatywie poprzez radio i TV. O efektywności akcji zapewne zdecyduje dotarcie do rzeszy potencjalnych przedsiębiorców jeszcze zanim złożą wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


Zatrudnianie cudzoziemców
Coraz większe kłopoty ze znalezieniem w kraju pracowników, szczególnie tych wykwalifikowanych, powoduje, że coraz częściej nasi klienci przedsiębiorcy sięgają po pracowników z zagranicy. Zatrudnienie pracowników z Unii Europejskiej oraz krajów trzecich nastręcza wielu problemów natury podatkowej i ubezpieczeniowej. Przeprowadzone szkolenie o wydawałoby się stosunkowo wąskim zakresie, dotyczącym zatrudniania cudzoziemców, okazało się strzałem w dziesiątkę. Wielu przedsiębiorców korzystających z naszych usług boryka się na co dzień z problemami kadrowymi i rzeczą naturalną jest, że sięgają coraz chętniej i częściej po pracowników z zagranicy. To powoduje powstanie nowych obszarów ryzyka związanego z prawidłowym ich opodatkowaniem i ubezpieczeniem, na co wykładowca doskonale zwrócił uczestnikom uwagę.


Wizyta delegacji Lubuskiego Oddziału w Poczdamie
W dniach 7-8 września 2016 r. przedstawiciele Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP uczestniczyli w dorocznym spotkaniu w Poczdamie z reprezentantami Izby Doradców Podatkowych Brandenburgi. W trakcie tych spotkań władze niemieckiej Izby podsumowują działania komisji pracujących na rzecz Izby oraz wręczają nagrody rzeczowe członkom tych komisji za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu funkcji społecznych. Przedstawiciele obu izb wymienili także doświadczenia w zakresie rozwiązywania niektórych problemów związanych z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego w Niemczech i w Polsce. Uzgodniono także, iż w przyszłym roku zostanie podjęta próba reaktywowania jednodniowych monotematycznych konferencji/seminariów dedykowanych dla doradców podatkowych z pogranicza polsko-niemieckiego w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania członków obu Izb. Przewodniczący Zarządu LO KIDP poinformował także przedstawicieli władz Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii o obchodzonej w tym roku w Polsce 20-tej rocznicy ustawy o doradztwie podatkowym oraz zaprosił ustanie ich do udziału w uroczystościach, jakie odbędą się w grudniu br. w Warszawie.


ŁÓDZKI OKIDP
 
Działalność szkoleniowa i integracyjna:
Trwają przygotowania do szkolenia wyjazdowego dla doradców podatkowych w Kęszycy Leśnej, które odbędzie się w dniach 7-9 października 2016 r.
Podczas szkolenia Pan Tomasz Michalik – doradca podatkowy, ekspert sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych wygłosi dwudniowy wykład nt.: „Aktualne problemy podatku VAT”.
Przypominamy o zapisach na szkolenia organizowane przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
21.10.2016 r. – „Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych” – wykładowca: Adam Hadław; 
3.11.2016 r. – „Koszty uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług” - wykładowca: Tomasz Wojewoda;
8.11.2016 r. – „Prawo pracy - najnowsze zmiany oraz wybrane problemy” – wykładowca: Przemysław Pogłódek;
2.12.2016 r. – „Podatek VAT – aktualne problemy” – wykładowca: Krzysztof Woźniak.
Aktualnie uzgadniana jest tematyka i terminy szkoleń w późniejszych okresach, o czym powiadomimy w systemie mDoradca oraz poprzez bezpośredni mailing do doradców podatkowych.
Promocja zawodu doradcy podatkowego:
 
Łódzki Oddział KIDP uczestniczy w ogólnopolskiej akcji START BIZNES mającej na celu promocję zawodu doradcy podatkowego poprzez akcję informacyjną dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Szczegóły oraz regulamin akcji znajdują się na stronie Łódzkiego Oddziału KIDP w aktualnościach oraz na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl.
W ramach realizacji porozumienia zawartego przez Łódzki Oddział KIDP z Gminą Zgierz doradcy podatkowi udzielają porad w Urzędzie Miasta Zgierza w zakresie pomocy przedsiębiorcom otwierającym działalność gospodarczą.


MAŁOPOLSKI  OKIDP 


Informacje o działalności Oddziału we wrześniu 2016 r. oraz plany na październik 2016 r.
W dniu 21 września odbyło się szkolenie „Jednolity plik kontrolny - problemy praktyczne po wdrożeniu zmian”. Na październik w MOKIDP zostały zaplanowane szkolenia „Pełnomocnictwa procesowe w stanie prawnym od 1 stycznia 2016 r. oraz po zmianach od 1 lipca 2016 r. Doręczenia pełnomocnikom profesjonalnym. ePUAP”, które odbędą się 26 X w Krakowie oraz 27 X w Tarnowie. Ponadto w dniach 6-8 października w Sandomierzu odbędzie się wyjazdowe szkolenie dla doradców podatkowych.
W dniu 29 września w ramach „spotkania czwartkowego” odbyły się warsztaty  „Ciekawa sprawa podatkowa - przedawnienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”. Kolejne „spotkanie czwartkowe” zaplanowano na 27 października br.
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.
Małopolski Oddział KIDP nawiązał podobną współpracę z Urzędem Miasta Tarnowa w zakresie udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Na terenie Urzędu  zostanie udostępnione stanowisko w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców przy ul. Nowej 4 gdzie zainteresowani podatnicy, w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca, będą mogli bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Rozpoczęcie akcji zaplanowano na 2 listopada br.
W ramach współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa przedstawiciele Małopolskiego Oddziału KIDP wezmą udział w charakterze prelegentów w „II Targach Inwestycyjnych Gmin Aglomeracji Tarnowskiej”, które odbędą się w dniu 21 października br. w Tarnowie . Udział w powyższym wydarzeniu wpłynie w znacznym stopniu na promocję zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.


Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady. W celu rozpropagowania akcji Start-Biznes Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP wystosował do Urzędów Miast, Gmin oraz Powiatowych Urzędów Pracy w województwie Małopolskim pisma zawierające szczegóły dotyczące Akcji Start-Biznes  z prośbą o wsparcie inicjatywy. Działanie takie ma na celu rozpowszechnienie akcji wśród największej liczy osób zakładających działalność gospodarczą w rejonie Małopolskim. Zapraszamy do włączenia się w w/w akcję.


Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.


PODKARPACKI OKIDP 


Szkolenia
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP:
11.10.2016 -  Kontrowersje związane z profesjonalnym pełnomocnikami od 2016 roku w związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej
17.10.2016 – Jednolity plik kontrolny - aspekty prawne i podatkowe
21.10.2016 – Podatek dochodowy od osób prawnych
 
IV Podkarpacka Konferencja
W dniach 4-5 listopada 2016 r  w Łańcucie ( Hotel SOKÓŁ ) odbędzie się IV Podkarpacka Konferencja.


Tematem przewodnim Konferencji będzie:" Odpowiedzialność w prawie podatkowym".


Podczas Konferencji  swoje  prelekcje wygłoszą:
prof. dr hab. Bogumił  Brzeziński
dr hab. prof. UJ Adam Nita
dr Stefan  Babiarz
dr Karolina Tetłak
dr Paweł Majka
dr Olgierd Łunarski
 
MAZOWIECKI OKIDP 


Prosta Spółka Akcyjna dla przedsięwzięć typu start-up
W dniu 17 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się trzecie już spotkanie w ramach cyklu paneli dyskusyjnych poświęconych koncepcji prostej spółki akcyjnej (PSA). Moderatorem dyskusji  był przedstawiciel firmy Baker &McKenzie  Pan Radzym Wójcik.


Ministerstwo Rozwoju reprezentowali wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj i zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Luiza Modzelewska.


Krajową Izbę Doradców Podatkowych reprezentowała Hanna Szarpak, doradca podatkowy, Wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. 


Tematem trzeciego spotkania było pytanie jak ułatwić efektywne zarządzanie i nadzór w prostej spółce akcyjnej?


Dr hab. Krzysztof Oplustil, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił monistyczny i dualistyczny system zarządzania spółką. W systemie monistycznym Rada Nadzorcza zostaje  pominięta, a przedstawiciele właściciela biorą  udział w pracach zarządu. System dualistyczny – czyli taki jaki mamy obecnie w Polsce i jak jest w Niemczech opiera się na rozdzielaniu Rady Nadzorczej od Zarządu spółki. Jednak ma  to negatywne konsekwencje, gdyż członkowie Rady Nadzorczej mają często tylko pozorny wpływ na zarządzanie spółką.
 
Prosta Spółka Akcyjna (PSA)  z założenia ma stanowić prostą strukturę dla powstających w Polsce przedsięwzięć typu start-up, dlatego system monistyczny, gdzie właściciel jednocześnie bierze udział w zarzadzaniu, a przy tym wnosi cenne know – how jest bardziej właściwy. Czyli zamiast Rady Nadzorczej i Zarząd jak to jest w tradycyjnej spółce, w PSA byłaby  Rada Dyrektorów składająca się z dyrektorów zarządzających ( executive director) i niezarządzających (non-executive diretor).


Dyrektor zarządzający w praktyce amerykańskiej zajmuje się strategią i bieżącym zarządzaniem Spółką  oraz składa raporty Przewodniczącemu Rady Dyrektorów.


Dyrektor niezarządzający pełni role bardziej doradcze uczestnicząc w posiedzeniach Rady Dyrektorów. Pełni rolę niezależnego konsultanta zewnętrznego.


Problem z punktu widzenia prawa korporacyjnego powstaje przy określeniu stopnia odpowiedzialności jaką ponoszą poszczególni dyrektorzy. Przyjęcie odpowiedzialności osobistej zraża inwestorów do współpracy. W takcie dyskusji podkreślono, że dotychczasowy  brak prawa holdingowego  w Polsce, które  by określało odpowiedzialność właścicieli i zarządu utrudnia rozwiązanie tego problemu.


Przedstawiciel KIDP zauważył, że:


Wprowadzenie nowego typu członków Rady Dyrektorów wymaga ponownego ich określenia w całym prawie podatkowym oraz w ubezpieczeniach społecznych – począwszy od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,  które są umowami zawartymi między dwoma państwami, a kończąc na sposobie  ich indywidulanego opodatkowania oraz objęcia ich ubezpieczeniem społecznym;  
Udzielanie porad i  przekazywanie know-how przez dyrektorów reprezentujących właściciela może stanowić dla PSA nieodpłatne świadczenie;
Osoby fizyczne unikają prowadzenia działalności w formie osoby prawnej jaką by była PSA, gdyż wiąże się to z koniecznością płacenia podwójnego podatku w wysokość 19% - raz na poziomie spółki , a drugi raz przy wypłacie dywidendy.
Dyskusja nad ww. punktami dotyczącymi podatków nie została podjęta, gdyż moderator stwierdził, że to nie jest tematem tego spotkania.


Warto by jeszcze zaznaczyć, że przyznawanie akcji w zamian za pomysły wniesione przez „inwestorów”,  którymi zazwyczaj są osoby fizyczne spowoduje u nich ryzyko obowiązku zapłaty podatku od otrzymanych akcji już na samym starcie, zanim rozpocznie się działalność.


Czy cel prostej spółki akcyjnej zostanie osiągnięty? Jest to możliwe do zrealizowania, ale trzeba uwzględniać opinie wielu specjalistów z różnych dziedzin, w tym także doradców podatkowych. 


Hanna Szarpak, doradca podatkowy, Wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. 


POMORSKI OKIDP
 
Działalność szkoleniowa
W dniu 22 września 2016 r. odbyło się szkolenie na temat: „Zmiany w VAT w 2016 r.”, które przeprowadził dr Adam Bartosiewicz. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu pomorskiego.
 
Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego
W związku z działaniami podjętymi w celu rozpropagowania akcji „Start Biznes” nawiązano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni. 15 września br. przedstawiciel Pomorskiego Oddziału KIDP przeprowadził szkolenie dla osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 
Dnia 15 września br. przedstawiciele Zarządu PO KIDP wzięli udział w spotkaniu Regionalnych Oddziałów KIDP w Łodzi, podczas którego zostały omówione kwestie związane z Konkursem Wiedzy o Podatkach, Ogólnopolską Fundacją Doradców Podatkowych oraz działania związane z promocją zawodu doradcy podatkowego.
 
ŚLĄSKI OKIDP
 
1.09.2016   Spotkanie grupy dyskusyjnej.
6.09.2016 Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w VAT. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników – wykładowca Zdzisław Modzelewski.
7.09.2016  Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
13.09.2016 Praktyczne aspekty zawierania umów na czas określony, udzielania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych nowe minimalne wynagrodzenie za pracę, najnowsze wyroki sądu i stanowiska PIP – wykładowca Przemysław Pogłódek.
26.09.2016 Warsztaty podatkowe w Częstochowie „Jednolity Plik Kontrolny”.
28.09.2016 Klauzula o unikaniu opodatkowania. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników – wykładowca Bartosz Kubista.
 
Promocja zawodu:
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 września br. w Łodzi odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali Przedstawiciele Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP. Na spotkaniu zostały omówione kwestie związane z odbywającym się corocznym Konkursem Wiedzy o Podatkach, który posiada status konkursu międzynarodowego, a laureaci mają możliwości studiowania na Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji bez egzaminów wstępnych. Na spotkaniu zostały również poruszone kwestie związane z Ogólnopolską Fundacją Doradców Podatkowych, podjętymi działaniami oraz kwestie związane z Promocją Zawodu Doradcy Podatkowego, korzystając już z prowadzonych w/w działań.
 
Decyzją Zarządu Śląskiego KIDP, Śląski Oddział przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. Akcja prowadzona jest przy współpracy następujących miast: Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Czechowic-Dziedzic, Jastrzębia Zdroju, Katowic, Piekar Śląskich, Pszczyny, Ustronia, Zabrza, Tarnowskich Gór, Jaworzna, Zawiercia oraz Sosnowca.
W dniu 30 czerwca 2016 roku wraz z współorganizatorem – Urzędem Miasta Katowice zorganizowane zostały na terenie Urzędu Miasta Katowice pierwsze konsultacje z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice.
Kolejne konsultacje zostaną wznowione po przerwie wakacyjnej, w każdy ostatni czwartek miesiąca. Ponadto za zgodą włodarzy pozostałych miast województwa śląskiego w Urzędach Miejskich umieszczone zostały plakaty oraz ulotki propagujące akcję START BIZNES .
 
W dniu 27 września br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbędzie się trzecie posiedzenie Forum, w którym wezmą udział przedstawiciele 15 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa śląskiego.
Forum powstało 27 kwietnia 2016 roku, spotyka się cyklicznie – co najmniej raz na trzy miesiące. To platforma dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń, zrzeszająca wszystkie zawody mające swoje oparcie w Konstytucji i odgrywające ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa.
 
Obecnie trwają przygotowania do czwartej Konferencji dla doradców podatkowych oraz studentów z cyklu „Podatki – finanse – przedsiębiorstwo” organizowanej wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która odbędzie się 28 listopada br. Tematem przewodnim konferencji jest „Samochód przedsiębiorcy a podatki”.
 
W dniu 14 listopada br. (poniedziałek!) zorganizujemy XIV Ogólnopolską Konferencję Podatkową w Katowicach w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”. W tym roku tematem przewodnim konferencji będzie „Czy w Polsce istnieje system podatkowy?”
 
Do oddziału wpływają zamówienia od doradców podatkowych na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na rok 2017.


WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP 


Działalność szkoleniowa
W ramach realizacji zadań statutowych Zarząd Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w okresie wakacyjnym nie organizował szkoleń. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy wszystkich Doradców Podatkowych na szkolenia organizowane przez W-M O/ KIDP.
W dniu 26 września br. w Pensjonacie Wulpink nad jeziorem Wulpińskim koło Dorotowa w gminie Stawiguda odbyło się szkolenie z następujących tematów: Pełnomocnictwa procesowe. ePUAP Jednolity plik kontrolny. Wykład na w/w tematy przeprowadził Pan Marek Kwietko – Bębnowski.
 
Promocja zawodu
Warmińsko – Mazurski Oddział KIDP przyłączył się do akcji Start Biznes, którą zapoczątkował Wielkopolski Oddział KIDP. Akcja ma na celu bezpłatne wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl.
Od maja 2015 roku trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie propagowania przedsiębiorczości poprzez pomoc przy  rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wspieranie nowopowstałych firm. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w każdy pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca w godzinach 10.00 – 14.00 prosimy o zgłaszanie się do Biura Warmińsko – Mazurskie (GO) Oddziału KIDP na adres mail warminsko-mazurski@kidp.pl.


WIELKOPOLSKI OKIDP


29 września 2016 r. w Poznaniu, w Restauracji dla Myśliwych (ul. Libelta37) odbędzie się Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego będą omawiane problemy zawodowe oraz zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego.
25 – 27 listopada 2016 r. w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym odbędzie się Konferencja Bezpieczny Doradca Podatkowy. Wykłady z zakresu zmian w przepisach podatkowych, pełnomocnictwach, etyce zawodu, savoir-vivru oraz marketingu dla doradców podatkowych poprowadzą: dr inż. Paweł Małecki, dr Adam Bartosiewicz, dr Aleksander Binsztok, prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Pan Piotr Jańczak oraz Pani Barbara Spychała - Krzesaj. Wieczory jak zwykle z mnóstwem atrakcji. Zapisy przez portal mdoradca.
Zarząd prowadzi przygotowania do Wigilii oraz Balu Karnawałowego.
Zarząd WO KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach oraz innych wydarzeniach zaplanowanych w drugim półroczu 2016 r. Zachęcamy do udziału między innymi w następujących szkoleniach:
a) Szkolenie „Zmiany w VAT” – 29.09.2016 r.
b) Szkolenie „Unijny Kodeks Celny” - 07.10.2016 r.
c) Szkolenie „Postępowanie oraz pisma procesowe w trakcie kontroli oraz w postępowaniu podatkowym w praktyce doradcy podatkowego” – 10.10.2016 r.
d) Szkolenie „Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 2016 r. w związku ze zmianami w ordynacji podatkowej” – 26.10.2016 r.
Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest jego opłacenie. Zapisy poprzez www.mdoradca.krdp.pl


Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych w 2016 r. odbywają się w niżej wskazanych Urzędach:


1) Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2
2) Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39
3) Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a 
4) Gminne Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3
5) Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18
6) Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404
7) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale, ul. Tuliszkowskiej 1
8) Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11
9) Urząd Gminy Suchy Las, Wydział Organizacyjno-Gospodarczym, ul. Szkolna 13
10) Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7


W Urzędzie Miasta Poznania w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (pokój nr 6) będą odbywać się dodatkowe bezpłatne wspólne dyżury doradców podatkowych oraz prawników, którzy w tym samym terminie będą udzielać porad dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata. Wspólne dyżury w powyższym Wydziale odbywać się będą w godz. 10:00-14:00 w następujących dniach: 07.09.2016 r., 14.09.2016 r., 05.10.2016 r., 19.10.2016 r., 09.11.2016 r. i 23.11.2016 r.
Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w powyższych Urzędach  prosimy o zgłaszanie się do Biura Wielkopolskiego Oddziału KIDP na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl


Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły
PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE


Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.


Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej


Poselski projekt ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH


Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach: zakres i terminy nowych regulacji


Najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi - tak wynika z tzw. specustawy centralizacyjnej. Zakres i termin obowiązkowej centralizacji opisała Agnieszka Bieńkowska. Szczegóły 


Rzecznik patentowy i doradca podatkowy nie unikną testu umiejętności


Osoby z innych państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA i Szwajcarii, chcące wykonywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawody rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego, nadal będą musiały obowiązkowo przystąpić do testu umiejętności. Szczegóły 


Resort finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb pakietu paliwowego


Resort finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, na okres od 12 do 25 września 2016 r. Szczegóły 


Wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe


W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mógł wymierzyć karę w wysokości od 200 zł do 40.000 zł. Szczegóły 


MF ostrzega przed urządzaniem gier na automatach poza kasynami gry


Użytkowanie automatów do gier poza kasynami gry, np. w lokalach gastronomicznych, może narażać przedsiębiorców na konsekwencje prawne - ostrzega resort finansów. Uzyskanie opinii jednostki badającej, upoważnionej przez Ministra Finansów, z badania technicznego automatu nie gwarantuje legalności jego eksploatacji poza kasynem gry. Jedynie decyzja Ministra Finansów o niehazardowym charakterze gry na danym urządzeniu zapewnia prowadzenie takiej działalności zgodnie z prawem. Szczegóły 


NAJNOWSZE ORZECZNICTWO


Do publikacji elektronicznych nie można stosować niższego VAT-u


Wyłączenie książek, gazet i czasopism dostarczanych elektronicznie z obniżonej stawki VAT jest zgodne z unijną zasadą równego traktowania - uważa rzecznik generalny TS UE. Co prawda, opinia rzecznika nie wiąże unijnego Trybunału, ale rzadko się zdarza, aby późniejszy wyrok TS UE był od niej inny. Szczegóły 


NSA pyta TS UE o zwolnienie z VAT-u i stawkę 0%


Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został sporządzony w ramach zawisłego przed NSA sporu dotyczącego interpretacji przepisów dyrektywy VAT przewidujących zwolnienie z tego podatku i stosowanie stawki 0%. Szczegóły 


Zgłoszenie darowizny z pominięciem formularza SD-Z2 nie pozbawia ulgi


Wymóg zgłoszenia dokonanej darowizny na określonym formularzu jest jedynie wymogiem natury technicznej, mającym na celu ułatwienie organom i podatnikom dokonania stosownego zgłoszenia zapewniającego uzyskanie niezbędnych informacji potrzebnych do uzyskania zwolnienia. Tak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 6 lipca 2016 r. Szczegóły 


Stałe wykonywanie jednej usługi dla innego podmiotu jako forma działalności gospodarczej


Działalność gospodarcza może przybrać również formę stałego wykonywania rodzajowo jednej umowy (usługi) dla innego podmiotu na jego rachunek, ale cechą takiej działalności powinno być nadal działanie we własnym imieniu i na własne ryzyko - zaznaczył Sąd Najwyższy. Szczegóły 


NAJNOWSZE INTERPRETACJE


Spółka odliczy VAT z faktur, które przechowuje w formie skanów


Spółka będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w formie papierowej, ale przechowywanych tylko w formie elektronicznej - wyjaśnił Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2016 r. Szczegóły 


Zachowek nie obniży podatku dochodowego


Do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie można zaliczyć zapłaconego zachowku - wyjaśnił Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2016 r. Szczegóły 


Ryczałt od prywatnego użytkowania firmowego auta nie obejmuje paliwa


Ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia będzie obejmowała wyłącznie koszty wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, a w związku z tym, również do których poniesienia wnioskodawca będzie zobowiązany niezależnie od tego, czy pracownik będzie wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych, czy też nie. Szczegóły 


Spółka powstała w wyniku przekształcenia przejmuje uprawnienia przedsiębiorcy


Przedsiębiorca prowadzący stację benzynową, który planuje przekształcić firmę w spółkę z o.o., zachowa dotychczasowe zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - wyjaśnił Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2016 r. Szczegóły 


Wycena niezrealizowanej opcji CAP jest neutralna na gruncie CIT


Wycena niezrealizowanej opcji CAP na dzień bilansowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu ani przychodu podatkowego, w związku z czym tego typu wycena jest neutralna na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 sierpnia 2016 r. Szczegóły 


KOMENTARZ PODATKOWY


Reguły ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami od 1 stycznia 2017 r.


W praktyce gospodarczej istnieje wiele wątpliwości dotyczących ustalania statusu danej usługi jako związanej lub nie z nieruchomościami. 
Jest to istotne, ponieważ odpowiednia klasyfikacja usługi wiąże się z ustaleniem miejsca jej świadczenia dla celów VAT. Nieodpowiednia lub niespójna klasyfikacja tej samej usługi w dwóch różnych państwach członkowskich UE może spowodować podwójne opodatkowanie usługi lub całkowity brak opodatkowania VAT. W celu uniknięcia takiej sytuacji z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające skuteczniejszą identyfikację usług związanych z nieruchomościami. Szczegóły 


Ustawa o centralizacji VAT w samorządach


W dniu 5 września 2016 r. Sejm uchwalił tzw. ustawę o centralizacji. To zapowiadana przez resort finansów regulacja, której celem jest uregulowanie problemów prawnych i organizacyjnych związanych z obowiązkową „centralizacją" rozliczeń VAT w samorządach. Ustawa określa zasady dokonywania przez samorządy rozliczeń VAT oraz korekt tych rozliczeń w okresie przed i po centralizacji, a także zasady dokonywania ewentualnych zwrotów dofinansowania z funduszy unijnych w przypadku zmiany kwalifikowalności VAT w związku z wyrokiem TSUE. Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowe omówienie przepisów tej ustawy. Szczegóły 


PYTANIA I ODPOWIEDZI


Przepisy nie zawierają definicji dużego przedsiębiorcy. Wskazują jednak, że na potrzeby stosowania przepisów o JPK status przedsiębiorcy należy określić z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w której znajduje się m.in. definicja średniego przedsiębiorcy Oznacza to, że dużym przedsiębiorcą jest ten, który nie spełnia warunków określonych w definicji średniego przedsiębiorcy (tj. gdy limity określone w definicji średniego przedsiębiorcy są przekroczone). Nie ma wątpliwości, że na potrzeby stosowania JPK (od 1 lipca br.) dużym przedsiębiorcą jest ten, który zatrudnia przynajmniej 250 pracowników (czyli 250 i więcej).
Czy dużym przedsiębiorcą jest również ten, u którego obroty netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczają 50.000.000 euro i (jednocześnie) suma aktywów przekracza 43.000.000 euro rocznie?
Czy też czy dużym przedsiębiorcą jest ten, u którego albo obroty netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczają 50.000.000 euro, albo suma aktywów przekracza 43.000.000 euro rocznie? Odpowiedź i uzasadnienie 


Sp z o.o. Alfa posiada 100% udziałów w sp z o.o. Beta. Spółka Alfa zamierza zbyć (sprzedać) część udziałów spółki Beta, sprzedaż będzie ograniczona do udziałowców spółki Beta (osoby fizyczne i prawne).
Jakie są skutki podatkowe w podatku CIT u osoby prawnej (spółka Alfa) dokonującej zbycia udziałów przy takiej transakcji? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.