e-Biuletyn/9/2014, numer (9), 13.05.2014

e-Biuletyn/9/2014, numer (9), 13.05.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,
 
Na posiedzeniu 9 maja br. Sejm ustalił ostateczne brzmienie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Tzw. druga ustawa deregulacyjna obejmująca m.in. zawód doradcy podatkowego trafi teraz do podpisu Prezydenta.
Nasz samorząd zawodowy będzie jednak nadal aktywnie zabiegał, aby te szkodliwe dla podatników i budżetu Państwa przepisy nie stały się obowiązującym prawem. W apelu przedstawicieli naszej profesji przekazanym Adamowi Szejnfeldowi, Przewodniczącemu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, wskazano negatywne aspekty i zagrożenia płynące z planowanych zmian zarówno dla podatników, jak i dla budżetu państwa. W trakcie oczekiwania na podpisanie ustawy przez Prezydenta, Krajowa Rada Doradców Podatkowych będzie podejmować kolejne kroki zmierzające do zmiany przepisów ustawy deregulacyjnej. Skuteczność tych działań z pewnością wzmocni zintensyfikowana w ostatnim czasie współpraca pomiędzy samorządami zawodów zaufania publicznego. Zachęcamy Państwa do odwiedzania serwisu internetowego krdp.pl, a w szczególności "Aktualności" oraz zakładki "Media o nas", gdzie będziemy na bieżąco informować o sytuacji związanej z deregulacją oraz zmianach w naszej ustawie.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Rozmowa z prof. Jadwigą Glumińską-Pawlic, Przewodniczącą KRDP w "Przeglądzie Podatkowym"
Na łamach "Przeglądu Podatkowego" wydanie 5/2014 ukazał się wywiad z prof. dr hab. Jadwigą Glumińską- Pawlic, Przewodniczącą KRDP - zapraszamy do lektury. Szczegóły

Zagadnienia podatkowe w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych - Konferencja IFA, Kraków, 23 maja br.
Do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na konferencję poświęconą zagadnieniom podatkowym istotnym z perspektywy polsko-niemieckich stosunków gospodarczych zorganizowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe - polski oddział International Fiscal Association. Konferencja jest współorganizowana przez Niemiecki i Polski Oddział IFA oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się 23 maja w Krakowie. Szczegóły

Szkoła orzecznictwa europejskiego VAT i jej wpływ na polską praktykę podatkową - cykl konferencji dla doradców podatkowych
Informujemy, że 8 maja br. rusza V jubileuszowa edycja cyklu konferencji dla doradców podatkowych pt. "Szkoła orzecznictwa europejskiego VAT i jej wpływ na polską praktykę podatkową" organizowanych przez Wolters Kluwer. Seminaria odbędą się jeszcze:

- 14 maja w Krakowie
- 16 maja w Gdańsku

Szczegóły i zapisy

IV Forum Podatkowo-Księgowe, 20 maja br., Warszawa
"Wpływ VAT unijnego na praktykę krajową - rozważania z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do UE" to temat IV edycji Forum Podatkowo-Księgowego, które odbędzie się w Warszawie 20 maja br. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
W dniu 30 maja 2014 r. w Operze Krakowskiej odbędą się obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Podczas spotkania przewidziany jest spektakl „Teresica” a następnie bankiet i uroczysta kolacja.

Podkarpacki OKIDP
Zarząd Podkarpackiego OKIDP ma zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów – doradców podatkowych wraz z rodzinami na Rodzinny Piknik z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, który odbędzie się dnia 7 czerwca 2014 r (sobota) – godz. 12.30 – 20.00 w Głogowie Młp. Szczegóły w mDoradcy.
Uprzejmie informujemy, że podczas szkoleń organizowanych przez oddział będą przekazywane pieczątki imienne doradcy podatkowego zgodne z Księgą Wizualizacji. Po odbiór pieczątek zapraszamy również do biura naszego oddziału.

Śląski OKIDP
Dnia 10 maja 2014 r. w Teatrze Muzycznym w Gliwicach miały miejsce uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego. W ramach uroczystości zaprezentowano spektakl "Wesoła wdówka" z udziałem Grażyny Brodzińskiej. W obchodach wzięło udział około 240 doradców podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonych gości.
27 maja br. odbędzie się posiedzenie Zarządu SO KIDP.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
27 maja br. ukaże się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego dla doradców naszego Regionu, które jest wydawane wspólnie z Wydawnictwem Wolters Kluwer. Biuletyn zawierać będzie artykuły merytoryczne przygotowane przez doradców naszego Regionu oraz informacje na temat działań Zarządu.

Wielkopolski OKIDP
W dniach 23-25 maja br. odbędzie się VI Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych – Gwda 2014. Miejsce zakwaterowania: Hotel Pojezierze, Szczecinek W programie: spływ rzeką Gwda, zwiedzanie Szczecinka z przewodnikiem, rejs statkiem „Księżna Jadwiga” po Jeziorze Trzesiecko, zwiedzanie Parku Owadów „Owadogigant”, wykład „Zmiany w VAT” poprowadzony przez Pana dr. inż. Pawła Małeckiego. Szczegóły
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy z dnia 18 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Podatnicy powinni pamiętać o nowych zasadach obliczania ulgi na dzieci
Od 2014 roku ulga rodzinna jest obliczana na nowych zasadach. Na zmianach zyskają rodzice i opiekunowie, którzy wychowują troje dzieci lub więcej - przypomina agencja informacyjna Newseria. Szczegóły

Resort finansów utworzy rejestr dłużników podatkowych
Resort finansów planuje uruchomienie od 1 stycznia 2016 r. Centralnego Rejestru Dłużników, dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskają dostęp do informacji o zaległościach podatkowych innych podmiotów, co uchroni ich przed współpracą z nierzetelnymi partnerami gospodarczymi. Szczegóły

MF: opodatkowanie czynności świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniową
W związku z artykułem pt. „Czynsze mogą wzrosnąć przez źle wdrożoną unijną dyrektywę", opublikowanym na łamach Gazety Prawnej 28 kwietnia 2014 r., Ministerstwo Finansów poinformowało, że zwolnienie z podatku VAT dla czynności świadczonych na rzecz lokatorów przez spółdzielnie mieszkaniowe ma uzasadnienie w prawie unijnym, a przepisy dyrektywy zostały prawidłowo wdrożone. Szczegóły

Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian w podatkach
Resort finansów przygotował pakiet działań, który ma zwiększyć stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawić efektywność administracji podatkowej. Wśród najważniejszych zmian znalazło się utworzenie Centralnego Rejestru Dłużników oraz wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Szczegóły

MF ogłosił średnią cenę miedzi i srebra za kwiecień
Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w kwietniu 2014 r., które mają zastosowanie do obliczenia wysokości stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi za ubiegły miesiąc wyniosła 20.210 zł, natomiast średnia cena kilograma srebra 1.919 zł.
W porównaniu do cen obowiązujących w marcu ceny miedzi i srebra zmniejszyły się. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Rozmach pozbawia ryczałtu
Wynajmowanie nieruchomości na szeroką skalę to przejaw stałej i zorganizowanej działalności gospodarczej. Dochód z najmu nie może być wówczas objęty ryczałtem. Tak wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia 2014. Szczegóły

VAT: oddział firmy zagranicznej pozwala na odliczenie
Firma, która na terenie Polski nie posiada swojej siedziby a jedynie oddział, ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów dokonywanych przez ten oddział. Zakupy muszą jednak pozostawać w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez firmę poza terytorium Polski. Tak wynika z wyroku NSA z 12 lutego 2014 r. Szczegóły

CIT: faktoring odwrotny chroni przed korektą kosztów
Firma nie będzie zobowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy zgodnie z umową faktoringu odwrotnego jej zobowiązanie względem dostawcy regulowane jest przez bank, pełniący funkcję faktora. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 20 marca 2014 r. Szczegóły

Fiskus nie może określić podatku w oparciu o nieistniejący dowód
Informacja o dowodzie, który nie istnieje nie może stanowić podstawy do dokonania wymiaru podatku. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 23 kwietnia 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Kwalifikacja przychodu pełnomocnika zależy od formy wykonywania zawodu
Wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez wspólnika spółki cywilnej jako pełnomocnika ustanowionego z urzędu, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Szczegóły

Wydatki na hotel nie są dla aplikanta kosztem podatkowym
Wydatki na bilety kolejowe oraz wynajem pokoju hotelowego nie stanowią dla aplikanta aplikacji ogólnej kosztów uzyskania przychodu w postaci stypendium wypłacanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Szczegóły

Syndyk odprowadzi zaliczkę na PIT
Syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest zobowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Szczegóły

Firma odprowadzi zaliczkę na PIT od zwróconych pracownikowi kosztów za nocleg
Świadczenie z tytułu zwróconych kosztów za nocleg stanowi dla pracownika – niebędącego w podróży służbowej – przychód, który nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Sposób rozliczania w podatku dochodowym od osób prawnych transakcji REPO oraz SBB/BSB
Brak regulacji szczegółowych określających cywilnoprawny charakter transakcji REPO/REVERSE REPO oraz SBB/BSB powoduje istotne wątpliwości co do sposobu ich opodatkowania. W praktyce rozważane było kilka podejść do sposobu opodatkowania tych transakcji: pierwszy pogląd to klasyfikacja uzależniona od treści umowy (woli stron), drugi jak dwie odrębne transakcje sprzedaży i kupna papierów wartościowych oraz trzeci tak, jak umowę pożyczki. Szczegóły

Ubezpieczenie pracownika, współpracownika, członka organu spółki - koszty uzyskania przychodu w CIT
Działalność gospodarcza spółek obarczona jest nie tylko ryzykiem zewnętrznym, wynikającym ze zmienności kursów walut czy cen towarów, ale również wewnętrznym, wynikającym z działalności pracowników, współpracowników i członków organów spółki. O ile outsourcing ryzyka zewnętrznego (choćby przez zawieranie kontraktów terminowych) nie jest kwestionowany przez organy podatkowe, o tyle outsourcing ryzyka wewnętrznego spotyka się z daleko idącymi ograniczeniami. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W jakim miesiącu - grudniu 2013 czy styczniu 2014 r. w Naszej Spółce są kosztem podatkowym zakupy jednostek redukcji emisji CER i uprawnienia do emisji EUA jeżeli: - Nasza Spółka wpłaciła innej Spółce zaliczki na zakup wyżej wymienionych tytułów 20 grudnia 2013 r. i otrzymała dwie faktury z tą samą datą na kwotę wpłaconych zaliczek. - Faktura rozliczeniowa za CERy (do zwrotu) została wystawiona przez Spółkę z datą 31 grudzień 2013 r., do nas wpłynęła 8 stycznia 2014 r. - Faktura rozliczeniowa za EUA (do zwrotu) została wystawiona przez Spółkę z datą 08 styczeń 2013 r., do nas wpłynęła 13 stycznia 2014 r. W obu fakturach rozliczeniowych data sprzedaży to grudzień 2013 r.? Ponieważ Nasza Spółka uprawnienia do emisji EUA i jednostki redukcji emisji CER posiadała już na swoim koncie 23 i 27 grudnia - to zaksięgowała je na wartości niematerialne i prawne w grudniu 2013 r. Odpowiedź i uzasadnienie

Świadczymy usługi transportowe dla firm z Polski. Często nasi kontrahenci na zleceniu podają cenę za fracht w walucie euro i proszą o wystawienie faktury w złotych, ale po kursie z dnia załadunku. Czy nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zgodnie z którymi walutę przelicza się wg kursu sprzed dnia sprzedaży? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.