e-Biuletyn/9/2013, numer (9), 7.05.2013

e-Biuletyn/9/2013, numer (9), 7.05.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

z okazji zbliżającego się Dnia Doradcy Podatkowego życzymy Państwu sukcesów w pracy zawodowej, wszelkiej pomyślności i mile spędzonych chwil podczas uroczystych obchodów tego święta w Regionalnych Oddziałach KIDP.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Samorządy zawodów zaufania publicznego razem
Z inicjatywy Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 6 maja br. odbyło się spotkanie mające na celu ustalenie wspólnych inicjatyw służących pogłębieniu wiedzy na temat zawodów zaufania publicznego w społeczeństwie. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilkunastu samorządów zawodowych, w tym samorządu doradców podatkowych.

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce doradcy podatkowego - cykl konferencji
Wolters Kluwer Polska organizuje IV już edycję cyklu konferencji dla doradców podatkowych obejmujących prezentację najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie poszczególnych dziedzin materialnego i procesowego prawa podatkowego. Szczegóły

Tax`n`You 2013 – znamy laureatów konkursu podatkowego pod patronatem KRDP
26 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbył się finał VI edycji konkursu podatkowego Tax`n`You, organizowanego przez firmę doradczą KPMG, który został objęty patronatem honorowym KRDP. Konkurs jest prestiżowym wydarzeniem skierowanym do studentów i absolwentów studiów wyższych z całej Polski, zainteresowanych tematyką podatkową, prawną i rachunkową. Poprzez udział w konkursie uczestnicy mieli wyjątkową szansę skonfrontowania wiedzy akademickiej z wymaganiami, jakie rynek stawia obecnie przed nowoczesnym doradcą podatkowym. Więcej informacji o konkursie


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
11 maja br. w Łanach koło Wrocławia odbędzie się Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych o charakterze rekreacyjno – sportowym.
W kwietniu br. zakończył się Konkurs Prawa Finansowego zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław we współpracy z DO KIDP. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego pisali prace konkursowe na jeden z tematów zakresu finansów publicznych, prawa podatkowego lub rynków finansowych. Na autorów najlepszych prac czekały atrakcyjne nagrody w postaci praktyk w kancelarii doradcy podatkowego i publikacji w Przeglądzie Prawniczym ELSA Poland.

Małopolski OKIDP
W dniu 17 maja 2013 r. w Hotelu Galaxy**** w Krakowie odbędą się obchody Dnia Doradcy Podatkowego. W programie spotkania przewidziany jest występ śpiewającego sobowtóra Maryli Rodowicz oraz uroczysty bankiet przy muzyce.

Mazowiecki OKIDP
16 maja br. odbędzie się Konferencja naukowa „Polski system podatkowy a nowe wyzwania ekonomiczne”
20 maja br. odbędzie się Dzień Doradcy Podatkowego – Przedstawienie MAYDAY w Och Teatrze.

Podlaski OKIDP
10 maja br. odbędzie się szkolenie połączone z obchodami Dnia Doradcy Podatkowego. Szczegóły

Pomorski OKIDP
10-11 maja br. - obchody Dnia Doradcy Podatkowego w Hotelu Łeba w Łebie.

Śląski OKIDP
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma zaszczyt zaprosić doradców podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi na uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, które odbędą się 11 maja br. (sobota) na terenie zespołu pałacowo-parkowego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie przy ulicy Zamkowej 3. Szczegóły
Uprzejmie informujemy, iż w panelu mDoradca zostały umieszczone spoty reklamowe oraz film promujący zawód doradcy podatkowego. Zamieszczone materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce promocyjnej lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku, można także skorzystać ze stojaka na ulotki. Zamówienia należy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły są dostępne w mDoradcy.
14 czerwca br. odbędzie się I Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych pt. „Prościej przez podatki”. Szczegóły
8 maja br. odbędzie się posiedzenie ZSD.

Wielkopolski OKIDP
W dniach 10-11 maja br. odbędzie się Konferencja połączona z Dniem Doradcy Podatkowego. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 7 maja br. o godz. 15:00.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Oddział. Więcej informacji o wykładach znajduje się w panelu mDoradca.

Zachodniopomorski OKIDP
W dniach 10-12 majabr. w Lubniewicach odbędzie się szkolenie z okazji Dnia Doradcy Podatkowego organizowane wraz z Lubuskim Oddziałem KIDP. Szczegóły
9 maja br. w hotelu Woiński SPA w Lubniewicach, ul. Ratuszowa 3 odbędzie się posiedzenie zarządu, w którym zgodnie z regulaminem działania zarządu, może uczestniczyć każdy zainteresowany doradca podatkowy z naszego regionu.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Projekt z dnia 29 kwietnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Rząd przyjął projekt kolejnych ułatwień dla firm
Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej zawierający rozwiązania, które mają przyczynić się do poprawienia płynności finansowej przedsiębiorców i wspierania inwestycji. Szczegóły

Będzie nowa umowa podatkowa z Singapurem
Do Sejmu trafił projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Polską a Singapurem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z protokołem do tej umowy, podpisanych w Singapurze 4 listopada 2012 r.
Szczegóły

Wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane do końca 2018 roku
Od 1 stycznia 2014 r. ma przestać funkcjonować system zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, a zaoszczędzone w związku z jego likwidacją środki mają sfinansować program wsparcia młodych ludzi w nabyciu własnego mieszkania.
Szczegóły

Opublikowano listę krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową
W dniu 23 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493). Z listy krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową wykreślono - Wyspę Man, Jersey oraz Baliwat Guernsey. Szczegóły

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych
Od niedzieli 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa, której celem jest zdyscyplinowanie przedsiębiorców do szybszego regulowania należności. Ma to zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

KUP: przy ocenie wydatku ważne jest też zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów
Przy ocenie danego wydatku, jako kosztu uzyskania przychodów nie sposób pominąć dynamiki procesów i zjawisk gospodarczych, w ramach których dochodzi do zmiany pierwotnie podejmowanych decyzji, a która to zmiana związana jest zwłaszcza z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 4 kwietnia 2013 r. Szczegóły

CIT: już nie trzeba powtórnie badać umowy leasingu
W przypadku zmiany strony umowy leasingu, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2012 r., należało, na dzień cesji, od nowa badać czy umowa spełnia warunki umożliwiające pełne zaliczenie opłat leasingowych do kosztów podatkowych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 27 marca 2013 r. Szczegóły

Akcyza: oświadczenie niespełniające wymogów formalnych nie daje prawa do niższej stawki
Posiadanie wadliwych oświadczeń lub ich brak uniemożliwia uznanie prawa podatnika do zastosowania preferencji podatkowych przy sprzedaży olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 20 marca 2013 r. Szczegóły

Wpłata przez obdarowanego też daje prawo do zwolnienia
Osobiste wpłacenie przez obdarowanego na jego rachunek bankowy środków pieniężnych otrzymanych uprzednio tytułem darowizny rękodajnej, spełnia warunki zwolnienia podatkowego. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 12 kwietnia 2013 r. Szczegóły

PIT: dożywocie nie zwalnia z opodatkowania
Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia ma charakter odpłatny, więc może oznaczać konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 14 marca 2013 r. Szczegóły

Interpretacja MF w sprawie stosowania art. 76 o.p.
Minister Finansów podzielił pogląd ukształtowany w orzecznictwie sądów administracyjnych, że nie należy zaliczać nadpłaty na poczet zaległości podatkowych wynikających z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Szczegóły

Wpłacone wadium nie stanowi kosztu podatkowego
Kwoty wpłacone tytułem wadium, które w związku z wygranym przetargiem i rezygnacją z podpisania umowy nie zostały zwrócone nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły

Zwrot pacjentom kosztów dojazdu na badania kliniczne korzysta ze zwolnienia od podatku
Do pacjentów, którzy w celu wykonania badania klinicznego odbywają podróż z miejsca zamieszkania do miejsca badania znajduje zastosowanie zwolnienie z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

Błędne jest podanie na paragonie fiskalnym tylko grupy towarów
Nieprawidłowe jest uwidocznienie na paragonie fiskalnym nazwy towaru określającej grupę towarową bez podziału na nazwy poszczególnych podgrup – gatunków towarów, gdyż uniemożliwia to ich właściwe przyporządkowanie do stawki podatku. Szczegóły

Korekta faktury nie zmienia daty powstania przychodu
Faktury korygujące sprzedaż pierwotnie zaliczoną do przychodów danego roku podatkowego w związku z wystąpieniem zwrotu sprzedanych towarów powinny pomniejszać przychody okresu rozliczeniowego, w którym wykazane zostały przychody podatkowe z pierwotnej faktury sprzedaży towarów. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Bankowozy - próby ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich używaniem i orzeczenia korzystne dla podatników
Organy podatkowe i (niestety również) sądy administracyjne próbują ograniczać prawa podatników do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem samochodów specjalnych-bankowozów. Forsowana jest interpretacja, zgodnie z którą podatnik może odliczać cały podatek naliczony od zakupu bankowozu, oraz podatek naliczony od paliwa do bankowozu, tylko wówczas gdy bankowóz jest mu niezbędny do wykonywania działalności opodatkowanej. Pojawiają się jednak również orzeczenia korzystne dla podatników. W niniejszym opracowaniu autor przybliża ich treść. Szczegóły

Metody podatkowej optymalizacji VAT wydatków na akcje marketingowe w przemyśle motoryzacyjnym
Wielu przedsiębiorców (w tym m.in. firmy z branży motoryzacyjnej) gratyfikuje zakupy, jakich dokonują ich klienci. Dodatkowo przedsiębiorcy ci starają się prowadzić różnego typu akcje marketingowe, dzięki którym dostarczają kontrahentom, klientom oraz potencjalnym nabywcom wiedzy o swojej działalności, a także o oferowanych produktach. Celem wszelkiego tego typu akcji jest przekonanie ich odbiorców, że oferowane produkty i usługi są najwyższej jakości, marka je produkująca dba o najlepszej klasy detale i jakość, a cena jest oczywiście atrakcyjna i konkurencyjna w porównaniu z innymi firmami. Przedmiotem niniejszego komentarza jest próba przedstawienia metod podatkowej optymalizacji wydatków marketingowych na akcje promocyjne. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka udzieliła zabezpieczenia na swojej nieruchomości w postaci hipotek stanowiących prawne zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa, na rzecz podmiotu powiązanego. Dokonała również cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej hipoteką na rzecz Skarbu Państwa w imieniu spółki powiązanej w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p. Spółka zawarła umowę z podmiotem powiązanym za korzystanie z cesji praw z polisy ubezpieczeniowej - w umowie określono wynagrodzenie oraz okres - 4 lata, na jaki spółka będzie odnawiać cesję praw z polisy ubezpieczeniowej. Czy spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej? Co jest wartością transakcji - czy kwota wynagrodzenia dla spółki, czy kwota ubezpieczenia nieruchomości? Odpowiedź i uzasadnienie

Podatniczka prowadzi sklep spożywczy również sprzedaje koszulki, posiada dwie kasy fiskalne. Przy sprzedaży towaru na kasę fiskalną np. w postaci sera ma wpisany nabiał, jeśli sprzedaje cukierki również ma określoną grupę. Czy w związku ze zmianami od 1 kwietnia oznacza to, że podatniczka powinna zamiast nabiału wpisać ser itp., sprzedając np. koszulki również powinna rozgraniczyć to w jakiś sposób? Jak ma wyglądać paragon fiskalny dobowy? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.