e-Biuletyn/9/2012 , numer (9), 15.05.2012

e-Biuletyn/9/2012 , numer (9), 15.05.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Doradców Podatkowych już po raz piąty włącza się w organizowany przez Oficynę Prawa Polskiego „Dzień Ochrony Praw Podatnika”. Konferencja stanowi kontynuację podejmowanych od 2008 r. działań na rzecz Ruchu Ochrony Praw Podatnika. Tegoroczna edycja wydarzenia jest poświęcona największym aberracjom systemu podatkowego. Swoje analizy przepisów przedstawią zaproszeni goście i prelegenci, a następnie zostaną one poddane pod dyskusję uczestników Konferencji. Poniżej znajdą Państwo szczegóły na temat Konferencji.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Buble podatkowe - polska droga do Grecji? V „Dzień Ochrony Praw Podatnika”
W ramach V Dnia Ochrony Praw Podatnika (16 maja br.) odbędzie się panel dyskusyjny ekspertów i zaproszonych gości.  Tematem przewodnim dyskusji będzie rola i waga bubli podatkowych w systemie gospodarczym i próba odpowiedzenia na pytanie, czy obecny stan systemu fiskalnego sprowadza Polskę na drogę katastrofy ekonomicznej, na której obecnie znajduje się Grecja.
Moderatorem dyskusji będzie znany i ceniony publicysta ekonomiczny Pan red. Tadeusz Mosz, autor i prowadzący programów „Kto za to zapłaci?” w TVP i EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka w Radio TOK FM.
Aby wziąć udział w obchodach Dnia Podatnika i w panelu dyskusyjnym można jeszcze zgłaszać się do organizatorów na adres e-mail rsvp@lexpr.pl. Więcej informacji o wydarzeniu.
Szczegółowy program konferencji

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego. III edycja cyklu konferencji dla doradców podatkowych
Mamy przyjemność zaprosić doradców podatkowych do udziału w kolejnym cyklu konferencji organizowanym przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. wraz z Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Na cykl konferencji składa się 6 spotkań w różnych miastach w Polsce.

Gdańsk - 16 maja 2012 r.
Warszawa - 17 maja 2012 r.
Kraków - 18 maja 2012 r.
Wrocław - 24 maja 2012 r.
Katowice - 25 maja 2012 r.
Łódź - 28 maja 2012 r.

Zapisy i szczegółowe informacje.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (25 kwietnia - 15 maja 2012 r.)

26 kwietnia 2012 r., Ulga rehabilitacyjna nie dotyczy kafelków, (Rzeczpospolita), Paweł Rochowicz
4 maja 2012 r., Fałszowanie akt grozi utratą uprawnień, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
9 maja 2012 r., Nie ma miejsca na deregulację doradców, (Gazeta Prawna), rozmowa Łukasza Zalewskiego z Tomaszem Michalikiem - Przewodniczącym KRDP
10 maja 2012 r., Deregulacja finansowa, czyli wolny rynek usług księgowych, (Gazeta Prawna), Grzegorz Osiecki 


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (16 - 29 maja 2012 r.)
17 maja 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Opodatkowanie VAT transportu i spedycji. Szkolenie dla doradców podatkowych Szczegóły

18 maja 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Opodatkowanie VAT transportu i spedycji. Szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz dla doradców podatkowych. Szczegóły

18-20 maja 2012 r., Rosnówko (Wielkopolski OKIDP) - Konferencja Podatkowa połączona z Dniem Doradcy Podatkowego. Szczegóły

23 maja 2012 r, Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Opłaty za korzystanie ze środowiska-obowiązki podmiotów wobec Urzędu Marszałkowskiego. Szczegóły

25-27 maja 2012 r., Bochnia (Łódzki OKIDP) - Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych - szkolenie wyjazdowe. Szczegóły

25-27 maja 2012 r., Tleń (Wielkopolski OKIDP) - IV Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych Wda 2012. Szczegóły

28 maja 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Wyłączenia i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szkolenie dla doradców podatkowych. Szczegóły

28 maja 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Budowanie relacji z klientem zewnętrznym. Szczegóły

29 maja 2012 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Zasady odpowiedzialności za podatkowe przestępstwa i wykroczenia skarbowe, szkolenie praktyczne dla doradców podatkowych. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Opolski OKIDP
9 maja br. odbyła się Konferencja Jubileuszową z okazji XV rocznicy wejścia w życie ustawy o doradztwie podatkowym oraz X-lecia funkcjonowania samorządu doradców podatkowych pod hasłem przewodnim „Doradca Podatkowy silnym wsparciem podatnika”.

Śląski OKIDP
Z okazji X-lecia powołania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 12 maja br. w Siemianowicach Śląskich miały miejsce uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, w których wzięło udział około 200 osób - doradców podatkowych i zaproszonych gości.
Śląski Oddział KIDP wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą oraz Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przełomie maja i czerwca br. po raz drugi organizuje „Dni Otwarte” z okazji Dnia Doradcy Podatkowego. Celem „Dni Otwartych” jest umożliwienie spotkań przedsiębiorców z doradcami podatkowymi naszego regionu. Doradcy podatkowi będą pełnili dyżury w celu spotkań informacyjnych  z przedsiębiorcami naszego regionu. Tematem spotkań będą rozmowy dotyczące przybliżenia przedsiębiorcom zawodu doradcy oraz problematyka związana z zagadnieniami prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozpoczęcia działalności gospodarczej wraz z obowiązkami rejestracji i identyfikacji oraz ulgi dla osób niepełnosprawnych. Powyższa inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, lub taką działalność prowadzących.
22.05.2012 r.- posiedzenie Zarządu ŚO KIDP.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zwrot akcyzy
Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.). Poprawka przepisów podniesie limit odliczeń.

Będzie jednolity VAT od bonów
Obrót bonami ma być opodatkowany VAT na jednolitych zasadach we wszystkich państwach UE. Propozycję taką zgłosiła Komisja Europejska. Rozwiązanie to ma obejmować ujednolicenie definicji bonów na towary lub usługi oraz momentu opodatkowania transakcji dokonywanych przy wykorzystaniu bonów. I tak podatek ma być wymagany przy sprzedaży lub realizacji bonu, w zależności od jego charakteru. Wspólne mają też być zasady dystrybucji bonów. KE chce ponadto wprowadzić jasne kryteria odróżniające bony na towary lub usługi od innych środków płatniczych, w tym m.in. kart pre-paid. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od początku 2015 r.

Wpis w dowodzie decyduje o zwolnieniu
Jeżeli wpis w dowodzie rejestracyjnym klasyfikuje środek transportowy jako pojazd specjalny, to jest on zwolniony z podatku od środków transportowych. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 3255/12. Środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych zwolnione są z podatku od środków transportowych. MF wyjaśniło, że kwalifikowanie pojazdu jako specjalnego, będące podstawą dla zastosowania zwolnienia na podstawie przepisów podatkowych, dokonuje się na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym. Wynika z nich, że rodzaj pojazdu jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym. W konsekwencji, jeżeli wpis w dowodzie klasyfikuje środek transportowy jako pojazd specjalny, to jest on zwolniony z podatku.

Podatnik nie dostanie krótszego dozoru
Osoba odbywająca w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nie będzie mogła skorzystać z przywileju warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary. Tak wynika z bieżącej nowelizacji ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, którą rozpatrzył już Senat na ostatnim posiedzeniu. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia również wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie SDE, podobnie jak w przypadku tradycyjnego odbywania kary.

Została ogłoszona umowa z Arabią Saudyjską
W Dzienniku Ustaw opublikowana została konwencja między Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokół do tej konwencji, podpisane w Rijadzie 22 lutego 2011 r. Ogłoszono również oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej konwencji. Zgodnie z nim konwencja oraz protokół do niej wchodzą w życie 1 czerwca 2012 r. Ustawę w sprawie zgody na ratyfikację umowy prezydent podpisał latem ubiegłego roku.

Będą nowe umowy z Jersey i Guernsey
Bez poprawek senatorowie przyjęli kilka ustaw dotyczących ratyfikacji umów podatkowych z Wyspami Jersey oraz Baliwatem Guernsey, sporządzonych w Londynie 2 i 6 grudnia 2011 r. Umowy te dotyczą wymiany informacji podatkowych. W przypadku Jersey zawarte zostały dodatkowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania osób fizycznych, a także w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym. Senat rozpatrując te ustawy, podkreślił, że te dwa terytoria, mimo że są całkowicie zależne od Wielkiej Brytanii, to prowadzą inną politykę podatkową. Dlatego też zaliczane są do tzw. rajów podatkowych. Polscy kontrolerzy finansowi będą mogli przeprowadzać kontrole na miejscu w spółkach tam zarejestrowanych, a które są podejrzewane o unikanie opodatkowania. Teraz ustawy trafią do podpisu prezydenta.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Zwolnienie nie dotyczy tylko nowych technologii
Żaden przepis nie uzależnia stosowania zwolnienia od tego, czy podatnik w prowadzonej działalności na terenie strefy będzie wykorzystywał technologie innowacyjne. Zwolnienie należy stosować na zasadach ogólnych, nie ograniczając go do zakresu zastosowanych nowych technologii.
(wyrok NSA z 25 kwietnia 2012 r. - II FSK 1979/11)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 82 z 26.04.12 – strona B3

Dywidenda dla inwestora to jednak przychód z działalności
Osoba fizyczna jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie musi płacić w ciągu roku zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Taki podatnik uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma podstaw, żeby uznać, że są to przychody z innych źródeł czy z kapitałów pieniężnych.
(wyrok NSA z 26 kwietnia 2012 r. - II FSK 1070/10)

Stypendium dla syna prezesa to nie koszt
Stypendium nie można traktować jako związanego ze zdarzeniem przyszłym i niepewnym w postaci zawarcia umowy o pracę z przyszłym pracownikiem, jeśli warunki umowy stypendialnej są spełniane.
(wyrok NSA z 27 kwietnia 2012 r. - II FSK 2134/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 84 z 30.04.12 – strona B1

Nowy właściciel nieruchomości nie odpowiada za zaległości poprzedników
Organy podatkowe nie mogą przenosić odpowiedzialności podatkowej na obecnego właściciela nieruchomości za zaległości poprzednich właścicieli.
(wyrok NSA z 27 kwietnia 2012 r. - II FSK 2123/10)

Zasady obniżania opłaty egzekucyjnej są zgodne z konstytucją
Opłata egzekucyjna powinna odpowiadać poniesionym przez komornika wydatkom, nakładowi jego pracy oraz wartości wyegzekwowanego świadczenia. Jej wysokość nie może być ustalana dowolnie przez komornika.
(wyrok TK z 30 kwietnia 2012 r. - SK 4/10)

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Wstęp na zamek z 8% stawką VAT
W niektórych przypadkach możliwe jest stosowanie obniżonej do 8% stawki podatku. Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. podstawowy VAT wynosi 23%. Jednak istnieje możliwość stosowania na towary lub usługi niższych stawek VAT, które są określone w załącznikach do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 stawka VAT wynosi 8%. Z pozycji nr 184 tego załącznika wynika, że stawkę podatku w wysokości 8 proc. stosuje się bez względu na symbol PKWiU do usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 kwietnia 2012 r. - IPTPP4/443-153/11-5/JM)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 25.04.12 – strona B4

Transport węgla między magazynami bez dokumentów dostawy
Firma handlująca wyrobami węglowymi może przewozić je między swoimi składami na podstawie dowodu wewnętrznego.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 kwietnia 2012 r. - IPTPP3/443A-11/12-4/KK)
źródło: Rzeczpospolita nr 97 z 25.04.12 – strona D4

Wywóz towarów z Polski może potwierdzić każdy dowód
Posiadanie odpowiednich dokumentów daje przedsiębiorcy prawo do zastosowania 0-proc. stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2012 r. - IBPP3/443-19/11/LG)

Karta na fitness w wersji open z 23% stawką
Pojęcie usług w zakresie wstępu nie jest tożsame z opłatą za kartę wstępu open, na podstawie której klient ma możliwość skorzystania z siłowni, sauny oraz solarium, bez wyznaczonego limitu wejść oraz ograniczenia co do rodzaju usługi, jak i czasu. Zatem wstęp na te zajęcia nie uprawnia korzystającego do wstępu jedynie w sensie wejścia gdzieś, jak to ma miejsce m.in. w przypadku kupienia biletu do kina, lecz obejmuje również czynne uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 kwietnia 2012 r. - ILPP1/443-31/12-4/AW)

Kwoty z najmu trzeba uwzględnić w PIT-36
Obowiązek uiszczania zaliczek na PIT od przychodów z najmu prywatnego powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, czyli 3091 zł.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 kwietnia 2012 r. - ITPB1/415-83/12/HD).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 84 z 30.04.12 – strona C4

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁY PODATKOWE

Co z fakturą za premie pieniężne? Wyrok WSA z  24 lipca 2009 r., I SA/Łd 272/09. Czytaj więcej

Przekształcenia działalności gospodarczej (cz. I). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.