e-Biuletyn/9/2011, numer (9), 26.04.2011

e-Biuletyn/9/2011, numer (9), 26.04.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
podatki coraz częściej stają się tematem różnego rodzaju konkursów organizowanych dla uczniów i studentów. Tak też było w przypadku Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, którego finał odbył się 15 kwietnia br. w Katowicach. Celem przedsięwzięcia zainicjowanego przez samorząd doradców podatkowych było rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania problematyką podatkową oraz popularyzacja zawodu doradcy podatkowego.
Zwyciężczyni Konkursu – Daria Zielińska z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Gryficach, choć uczy się dopiero w pierwszej klasie, i to o profilu biologiczno-chemicznym, nie wyklucza kariery w zawodzie doradcy podatkowego. Po odebraniu nagrody mówiła, że podatki naprawdę mogą być ciekawe, a wiedza, którą zdobyła podczas przygotowań do konkursu, na pewno przyda się w przyszłości.
Konkursowi Wiedzy o Podatkach, organizowanemu dotąd przez Śląski Oddział KIDP, nadano w tym roku charakter ogólnopolski. Do Katowic przyjechali laureaci większości regionalnych finałów Konkursu, które odbyły się w siedmiu Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. We wszystkich etapach Konkursu wzięło udział prawie 900 uczniów ze 144 szkół ponadgimnazjalnych z województw: śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Więcej informacji oraz zdjęcia z Konkursu znajdują się w serwisie internetowym KIDP oraz na stronach Regionalnych Oddziałów KIDP - serdecznie zapraszamy!
 
Redakcja e-Biuletynu

 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Dzień Ochrony Praw Podatnika
18 maja br. w Warszawie odbędzie się Dzień Ochrony Praw Podatnika. Punktem kulminacyjnym, organizowanego już po raz czwarty wydarzenia, będzie upublicznienie Deklaracji Praw Podatnika. Organizatorem Konferencji jest Oficyna Prawa Polskiego, Wydawca Miesięcznika „Prawo i Podatki” we współpracy z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Szczegóły dotyczące udziału w konferencji będą podawane w serwisie internetowym KIDP oraz w najbliższym wydaniu e-Biuletynu.
 
Ważne! Oświadczenie o ubezpieczeniu OC
Przypominamy, że Członkowie KIDP zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku, pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. W oświadczeniu należy podać firmę ubezpieczyciela i numer umowy (lub polisy, jeśli jest inny niż numer umowy).
Obowiązek ten nie obejmuje doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną).
Uwaga! Obowiązek złożenia oświadczenia spoczywa również na doradcach podatkowych zatrudnionych w podmiotach uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w których - z uwagi na zatrudnienie – zostali objęci ubezpieczeniem zawodowym.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do złożenia oświadczeń w terminie do 25 maja 2011 r. i informuje, że niezłożenie oświadczenia stanowi naruszenie § 9 ust. 5 Statutu KIDP i będzie skutkować skierowaniem sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego (w oparciu o art. 64 ust. 1a pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym).
 
Seminarium - Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) - problemy praktyczne
Redakcja „Monitora Podatkowego” oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium pt. "Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) - problemy praktyczne". Seminarium, które  poprowadzi Hanna Filipczyk, doradca podatkowy, odbędzie się 28 kwietnia 2011 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310. Szczegóły
 
Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego" - cykl bezpłatnych konferencji
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają na cykl konferencji dla doradców podatkowych pod hasłem: „Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego”. Szczegóły

 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(13-26 kwietnia 2011 r.)
 
13 kwietnia 2011 r., Doradcy pomagają niepełnosprawnym, (Gazeta Prawna), EM
19 kwietnia 2011 r., Doradca nie zaskarży prawomocnego orzeczenia, (Gazeta Prawna), Przemysław Molik

 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 

 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (27 kwietnia - 11 maja 2011 r.)
 
27 kwietnia 2011 r., Białystok (Podlaski OKIDP) - Postępowanie doradcy podatkowego w kontekście zachowania tajemnicy zawodowej w trakcie prowadzonego postępowania karnego skarbowego z czynnościami przeszukania. Szczegóły
 
27 kwietnia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Biuro doradcy podatkowego bez klienta, jako efekt bagatelizowania ustawy o ochronie danych osobowych. Szczegóły
 
27 kwietnia 2011 r, Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły
 
29 kwietnia 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r. Szczegóły
 
30 kwietnia - 8 maja 2011 r. (Łódzki OKIDP) - wyjazd szkoleniowy do Dubaju. Szczegóły
 
5 maja 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

6 maja 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Cash flow- szkolenie dla pracowników doradców podatkowych i doradców podatkowych. Szczegóły
 
9 maja 2011 r, Runia/Gdynia (Pomorski OKIDP) - Nowelizacja ustawy o VAT 2011 - zmiany wprowadzone oraz projekty zmian. Szczegóły
 
9 maja 2011 r, Toruń (Łódzki OKIDP) - Czego nie ma w ustawie o podatku od towarów i usług? Zastosowanie Ordynacji podatkowej w sprawach z zakresu VAT. Szczegóły
11 maja 2011 r, Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Wybrane problemy w podatku VAT w związku ze zmianami od 1 stycznia 2011 r. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Lubelski OKIDP
17 kwietnia br. odbyło się spotkanie doradców podatkowych z woj. lubelskiego z powodzianami z Gminy Wilków. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji doradców podatkowych z Regionu Lubelskiego pt. „Zwrot VAT dla rolników – najnowsze zmiany” oraz pt. "Rozliczenie dochodów uzyskanych w 2010 r."  Mieszkańcy Wilkowa mogli także skorzystać z pomocy doradców podatkowych w wypełnianiu zeznań rocznych i  konsultacji w tym zakresie.
27 kwietnia 2011 r. odbędzie się spotkanie w ramach Klubu Doradcy Podatkowego, Hotel Młyn w Lublinie, al. Racławickie 23A, godz. 12.00.
 
Lubuski OKIDP
16 kwietnia br. w Regionie Lubuskim przeprowadzona została akcja „PIT za 1 zł”. Szczegóły
 
Śląski OKIDP
15 kwietnia br. odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Szczegóły na stronie internetowej Oddziału oraz w serwisie KIDP.
Trwają przygotowania do obchodów „Dnia Doradcy Podatkowego”, które będą miały miejsce dnia 14.05.2011 r. w Zameczku Myśliwskim Promnice w Kobiórze. Szczegóły
Trwa akcja „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”, w ramach której doradcy podatkowi udzielają bezpłatnych porad podatkowych dotyczących rocznych rozliczeń i ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym. Szczegóły
W okresie 9-12 maja br. odbędą się Dni Otwarte z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, organizowane we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą.
27.04.2011 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.
 
Wielkopolski OKIDP
UWAGA! Zmiana adresu siedziby Oddziału: ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań. Numer telefonu i faxu pozostają bez zmian.
Trwa organizowana wspólnie przez Wielkopolski Oddział KIDP oraz „Głos Wielkopolski” akcja non-profit „Pomoc przy wypełnianiu PIT’ów za 2010 r.  W akcji uczestniczy 18 kancelarii z Wielkopolski, które udzielają bezpłatnych porad.
15 kwietnia br. w Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach w Katowicach wzięło udział 8 laureatów I Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
12-15 maja br. odbędzie się Zlot Jubileuszowy Doradców Podatkowych - wyjazd integracyjny, rajd samochodowy, szkolenie. Szczegóły
27-29.05 br. odbędzie się III Spływ Kajakowy - Drawa 2011 oraz szkolenie „Zmiany w VAT na 2011 r.” Szczegóły
WO KIDP zaprasza na kurs nordic walking (21.05.2001 r.).
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt z dnia 12 kwietnia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
Uwaga na e-PIT w trybie testowym
Podatnicy mogą przesłać e-PIT z programu resortowego lub komercyjnego. Korzystając z programu firmy zewnętrznej trzeba uważać na tryb testowy. Wysłanie e-PIT do systemu testowego oznacza, że podatnik nie złożył zeznania. Ministerstwo Finansów przekonuje, że najprostszym sposobem przesyłania zeznań PIT jest wysłanie ich przez internet. W ostatnim czasie resort opublikował jednak komunikat, w którym zwraca uwagę na błędy pojawiające się w komercyjnym oprogramowaniu do wysyłania e-PIT i zaleca korzystanie z formularzy interaktywnych lub aplikacji desktopowej ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

Nowe zasady przeprowadzania kontroli
12 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej urzędów kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 71, poz. 376). Rozporządzenie określa nowe zasady przeprowadzania wewnętrznych kontroli w urzędach kontroli skarbowej.

Biegli rewidenci
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń do nowelizacji ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 79, poz. 649). Resort chce m.in. zmienić zasady organizacji samorządu biegłych rewidentów oraz reguły ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. Inaczej będziesz też wyglądać kwestia dostępu do zawodu.

Dokumentowanie wydatków
Sejm wznowił prace nad projektem nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Zmiany mają pozwolić na zastąpienie faktur paragonami przy dokumentowaniu zakupu usług przewozowych, gastronomicznych i parkowania.

 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Kiedy katering będzie dostawą, a kiedy świadczeniem usługi
Połączenie dostaw towarów z elementami świadczenia usług dla celów VAT tworzą jedną transakcję, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. TS oparł się na koncepcji świadczeń złożonych.
(wyrok TS UE z 10 marca 2011r. w połączonych sprawach C-497/09, C-499/09, C-501/09, C-502/09)
 
Stare banderole ważne pół roku
Papierosy ze starymi znakami akcyzy mogły być sprzedawane tylko przez 6 miesięcy od czasu wejścia w życie nowych banderol.
(wyrok NSA z 11 marca 2011r. – I GSK 583/10)

 
Aport do spółki osobowej bez PIT
Wniesienie udziałów do spółki osobowej nie jest odpłatnym zbyciem. Jest więc wyłączone z opodatkowania PIT.
(uchwała siedmiu sędziów NSA z 14 marca 2011r. – II FPS 8/10)

 
Można przywrócić moment wystąpienia do ministra finansów
Wezwanie ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa przy wydawaniu interpretacji podatkowych jest czynnością procesową, której termin można przywrócić.
(wyrok NSA z 14 marca 2011r. – I FPS 5/10)

 
Brak środków na koncie nie wstrzymuje egzekucji
Środek egzekucyjny nie staje się bezskuteczny, gdy na rachunku bankowym podatnika nie ma pieniędzy.
(wyrok NSA z 15 marca 2011r. – II FSK 1978/09)
 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

 
Wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych zamiast zapłaty za usługę
Jeśli spółka zrzekła się swoich roszczeń o zapłatę należności w drodze świadczenia w miejsce wykonania, nie mamy do czynienia z wierzytelnością umorzoną.
(interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2011r. – IPPB3/423-789/10-2/GJ)

 
Za pracę twórczą można stosować 50% koszty
Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę twórczą, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lutego 2011r. – IPPB2/415-1007/10-4/AS)

 
Zwolnienie z VAT tylko bezpośrednich usług
Preferencyjne opodatkowanie usług medycznych zależy od tego, kto wystawił fakturę.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 marca 2011 r. – ILPP1/443-1355/10-4/MS)

 
Przedsiębiorca w KRUS
Dodatkowa składka płacona do KRUS jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Może więc być zaksięgowana w księdze przychodów i rozchodów pod warunkiem prawidłowego udokumentowania poniesienia wydatku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 września 2009 r. – ITPBl/415-551/09/PSZ)

 
Sporadyczność czynności
Rozstrzygnięcia organów podatkowych świadczą o próbie nieco odmiennego interpretowania pojęcia sporadyczności transakcji, niż wynika to z orzecznictwa ETS. To powoduje, że w praktyce istnieje ryzyko sporu z fiskusem co do definicji tego pojęcia.
Zdarza się też, że organy podatkowe w pełni bazują na orzecznictwie ETS, nie wprowadzając dodatkowych wymogów przy klasyfikowaniu danej transakcji finansowej jako sporadycznej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 października 2010 r. – IBPP2/463-609/10/RSZ)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁY PODATKOWE
Kiedy odszkodowanie na podstawie ugody sądowej może być zwolnione od podatku? Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Gl 1114/08. Czytaj więcej

Opodatkowanie umorzenia udziałów/akcji po stronie wspólnika (cz. I). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.