e-Biuletyn/9/2009, numer (9), 29.09.2009

e-Biuletyn/9/2009, numer (9), 29.09.2009
KOMUNIKATY
 
Uchwały KRDP dotyczące III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Na wrześniowym posiedzeniu Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwały związane z mającym się odbyć w styczniu 2010 roku III Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych.
 
- Uchwała nr 150/2009 w sprawie zwołania III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych stanowi, że Zjazd odbędzie się w dniach 15-16-17 stycznia 2010 roku w Warszawie. Uchwała wymienia uczestników Zjazdu oraz określa planowany porządek obrad III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
 
- Uchwała nr 151/2009 określa zasady wyboru delegatów na III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz zasady działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby.

- Uchwała nr 162/2009 określa terminy i miejsca Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Uchwała zawiera także imienne składy komisji wyborczych w poszczególnych regionach.

Wszystkie ww. uchwały KRDP, a także spis wyborców znajdują się w serwisie internetowym KIDP
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Nowy wzór PIT -6/PIT-6L
W dniu 15 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 150, poz. 1210).

Wyższa akcyza na papierosy
Od 2010 r. wzrośnie o 2,75% akcyza na papierosy - paczka będzie droższa o 90 gr. Ustawa budżetowa zakłada podwyżkę akcyzy na papierosy.

Zwolnienie oszczędności na IKE dla nierezydentów
Rząd przyjął 15 września br. projekt zmian do ustawy o IKE. Projekt ten przewiduje, że obywatele państw członkowskich UE i państw stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mogli dokonywać wpłat na indywidualne konta emerytalne. Zwolnienie dochodów z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT będzie miało zastosowanie również do osób nieposiadających na terytorium Polski miejsca zamieszkania.
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Spółka osobowa i działalność jednoosobowa to dwa różne podmioty
Podatnik, który po zakończeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej prowadzi ją jednoosobowo, nie musi kontynuować amortyzacji środka trwałego przejętego po rozwiązaniu spółki.
(Wyrok WSA w Gdańsku z 13 sierpnia 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 374/09)

Zakres uprawnień kontrolujących firmę
Urzędnicy, którzy weryfikują rozliczenia kontrahenta, mogą w ramach czynności sprawdzających wystąpić do firmy o udostępnienie nie tylko umów i faktur, ale także deklaracji VAT, rejestrów czy dowodów zapłaty podatku. O zakresie żądań decydują okoliczności konkretnej sprawy.
(Wyrok WSA w Warszawie z 4 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 542/09)
 
Jak rozliczać przychody i koszty przy refakturowaniu usług?
Refakturowanie należy do czynności, które nie zostały zdefiniowane w prawie podatkowym. Jednak przyjęta praktyka, jak również orzecznictwo dopuszczają sytuację, kiedy koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę poprzez wystawienie tzw. refaktur. czytaj więcej 
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 września 2009 r., IPPB3/423-381/09-2/EŻ)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Kiedy wartość niesprzedanych towarów możesz zaliczyć do kosztów podatkowych? czytaj więcej
 
Zakres czasowy rozpoznania sprawy - Komentarze do wyroków WSA: z 19 listopada 2008 r., I SA/Lu 368/08 oraz z 7 kwietnia 2009 r., I SA/Gl 1097/08. czytaj więcej
 
Przełom w rozwoju finansów publicznych. czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.