e-Biuletyn/8/2018, numer (8), 30.08.2018

e-Biuletyn/8/2018, numer (8), 30.08.2018
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w biuletynie elektronicznym oraz w wydaniu papierowym. Informacje: redakcja@kidp.pl

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Prof. Mariański: Uchylanie się od opodatkowania to przestępstwo i musi być karane - wywiad na portalu prawo.pl. Szczegóły

Przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek ROR - informuje MF w kampanii wspieranej przez KIDP. Szczegóły

Dlaczego w Polsce potrzebne są fundacje prywatne? - opinia prof. Adama Mariańskiego w Rzeczpospolitej. Szczegóły

Prof. Mariański w Rzeczpospolitej: Tajemnica zawodowa obowiązuje niezależnie od dyrektywy o ujawnianiu schematów optymalizacji. Szczegóły

„Profesjonalizm i pasja” - wywiad z prof. Adamem Mariańskim Przewodniczącym KRDP. Szczegóły

Doradca podatkowy jest idealnym partnerem dla przedsiębiorcy. Szczegóły

Informacja o powołaniu przez KRDP Zespołu ekspertów ds. karnych skarbowych

22 maja 2018 r. uchwałą nr 243/2018 Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołała Zespół ekspertów ds. karnych skarbowych. W jego skład weszli:
1) Ewa Jakubczyk, numer wpisu 02745,
2) Andrzej Marczak, numer wpisu 02222,
3) Bartosz Kubista, numer wpisu 12474,
4) Jadwiga Glumińska-Pawlic, numer wpisu 11597,
5) Andrzej Świderek, numer wpisu 04011,
6) Józef Lubowiecki, numer wpisu 00296,
7) Marta Czternastek, numer wpisu 10751,
8) Mirosław Michna, numer wpisu 08895,
9) Remigiusz Pytlik, numer wpisu 12106,
10) Zbigniew Czyż, numer wpisu 01000,
11) Mirela Chomont, numer wpisu 12662,
12) Adam Bartosiewicz, numer wpisu 11670,
13) Jacek Kerplik, numer wpisu 12732,
14) Artur Oleś, numer wpisu 10950,
15) Łukasz Łazuch, numer wpisu 11796,
16) Marcin Pacyna, numer wpisu 10522.
Przewodniczącą zespołu została pani Ewa Jakubczyk.

Informacja nt. założeń powołania Zespołu:
Ciągłe zmiany legislacyjne dotyczące prawa podatkowego oraz postępująca penalizacja obrotu gospodarczego sprawiają, że pojawiła się potrzeba podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania narastającego zagrożenia pojawiającego się przy wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego. Tym bardziej, że taka sytuacja zwiększa ryzyko pojawienia się błędnych decyzji ze strony organów podatkowych i organów wymiaru sprawiedliwości.
W uchwale nr 35/2018 stanowiącej program działania V Zjazdu KIDP na V kadencję Krajowej Rady Doradców Podatkowych zawarte jest m.in. zadanie w zakresie udzielania pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego.
Uchwałą nr 238/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym Rada zaproponowała dodanie doradcom podatkowym uprawnień w zakresie reprezentowania podatników w określonym zakresie w postępowaniach przed organami i sądami w sprawach określonych przepisami ustawy z dnia 10.09.1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 r. nr 83 poz. 930, z późń. zm.).
W związku z powyższym niezbędne było powołanie Zespołu ekspertów d.s. karnych skarbowych, których zadaniem byłoby świadczenie wyspecjalizowanej pomocy prawnej w zakresie prawa karnego skarbowego, w tym pomoc prawną w postaci obrony w postępowaniu karnym skarbowym, na rzecz doradców podatkowych. Jednocześnie członkowie Zespołu prowadzić będą akcję szkoleniową oraz publikacyjną.
W założeniu osoba wchodząca w skład Zespołu powinna legitymować się kwalifikacjami doradcy podatkowego łącznie z adwokackimi lub radcowskimi oraz praktyką z zakresu prawa karnego gospodarczego.
Skład Zespołu jest otwarty i istnieje możliwość powiększenia jego składu osobowego. Osoby zainteresowane pracą w Zespole proszone są o zgłaszanie swojej kandydatury do biura Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Najbliższe posiedzenie Zespołu planowane jest w dniu 12 września br.

Ewa Jakubczyk
Przewodnicząca KOZEW

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

ŁÓDZKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Trwają przygotowania do organizacji szkoleń na drugie półrocze 2018 r.
- 26.09.2018 r. „Prawo pracy - aktualne problemy” - wykładowca: Przemysław Pogłódek;
- 4-6.10.2018 r. Szkolenie w Białowieży: „Ordynacja podatkowa - 20 lat doświadczeń. Wybrane problemy, perspektywa zmian” - wykładowca: prof. dr hab. Dariusz Strzelec;
- 29.10.2018 r. „Podatek dochodowy - aktualne problemy i zmiany” - wykładowca: Bartosz Kubista;
- 8.11.2018 r. „Podatek VAT - planowane zmiany i aktualne problemy” - wykładowca: Tomasz Michalik.

Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP. Zapisy przyjmujemy przez system mDoradca.

Promocja zawodu

Porozumienie z Urzędem Miasta Bełchatowa
26 lipca 2018 roku Jerzy Dworakowski - Przewodniczący Zarządu oraz Janusz Plichta - Skarbnik, w imieniu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych podpisali porozumienie z Urzędem Miasta Bełchatowa reprezentowanym przez Prezydent Miasta Bełchatowa, Mariolę Czechowską.

W ramach podpisanego porozumienia osoby, które chcą otworzyć działalność jak i również właściciele już istniejących mikro i małych przedsiębiorstw będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc prawno-podatkową.

Podpisane porozumienie jest kolejną inicjatywą ŁOKIDP realizowaną w ramach wspierania przedsiębiorczości. Od 5 grudnia 2015 r. do dnia dzisiejszego realizowane jest porozumienie zawarte z Gminą Miastem Zgierz.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Przypominamy, że ŁOKIDP przyjmuje zgłoszenia doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych przystąpieniem do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych.

Katalog jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego i zawiera dane kancelarii wraz z opisem usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Skierowany jest do szerokiej grupy potencjalnych klientów i ma na celu ułatwienie szybkiego dostępu do informacji o doradcach podatkowych.

Szczegółowe informacje na temat katalogu przesyłane są bezpośrednio do doradców podatkowych z regionu łódzkiego oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

Akcja START BIZNES
Przyjmowane są zgłoszenia doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych przystąpieniem do ogólnopolskiej Akcji START BIZNES. Szczegóły przedsięwzięcia oraz regulamin Akcji znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP www.lodzki.kidp.pl oraz na stronie: www.startbiznesdp.pl.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Z uwagi na sezon urlopowy w miesiącu sierpniu szkolenia w MOKIDP nie były organizowane. We wrześniu zaplanowano następujące szkolenia:
- 4.09.2018 r. - „CIT TP/PIT TP - nowe rewolucyjne obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych”,
- 11.09.2018 r. - „Praktyka ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości”,
- 26.09.2018 r. - „Podatek VAT w turystyce”.
Informacje nt. wszystkich szkoleń organizowanych w MOKIDP znajdują się w systemie mDoradca.

W okresie wakacyjnym nie odbywały się również w MOKIDP spotkania „czwartkowe”.

Na kolejne spotkania „czwartkowe” zapraszamy od września. Informacje o najbliższym spotkaniu podamy na początku września.

Informujemy, iż istnieje możliwość nabycia przez Państwa bezpłatnie kalendarza trójdzielnego (ściennego) na rok 2019. Kalendarz otrzyma każdy doradca podatkowy z regionu małopolskiego, który nie zalega z zapłatą składek członkowskich powyżej 240,00 zł, który zgłosi przez system internetowy mDoradca chęć otrzymania kalendarza. Zapisy (w systemie mDoradca) na kalendarze przyjmowane są do 30 września 2018 r. Zachęcamy Państwa do dokonywania zapisów.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie w/w Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca br. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych będą mogli przystąpić doradcy, którzy wykonali zdjęcie profilowe (czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich - powyżej 3 składek). Doradca podatkowy jest zobowiązany do wykonania zdjęcia z obowiązującym dress codem biznesowo-klasycznym. Informujemy, iż w terminie do 30 listopada 2018 r. (na hasło Krajowa Izba Doradców Podatkowych) doradcy podatkowi z MOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w wybranych punktach fotograficznych (informacja nt. adresów punktów fotograficznych znajduje się na stronie MOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych.

Więcej informacji o katalogu, prezentacja oraz Regulamin widnieją na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału KIDP.

Informujemy, iż Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego wraz z Zakładem Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy Małopolskiego Oddziału KIDP organizują VII Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, która odbędzie się 12-13 października 2018 r. w Zakopanem.

Celem konferencji jest promocja i popularyzacja prawa podatkowego, a także stworzenie i utrzymanie forum wymiany poglądów pomiędzy doktorantami, pracownikami nauki, doradcami podatkowymi, administracją skarbową oraz sędziami sądów administracyjnych.

Doradcy podatkowi zainteresowani udziałem w w/w konferencji powinni dokonać zgłoszenia przez system mDoradca, w terminie do 27 września 2018 r. Odpłatność za udział w Konferencji, dla doradców podatkowych, którzy nie posiadają wobec Izby zaległości z tytułu składek członkowskich powyżej 240,00 zł oraz zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80,00 zł wynosi 510,00 zł brutto. Płatności za udział w Konferencji należy dokonać w terminie do 27 września br. na rachunek Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego o numerze: 94 2030 0045 1110 0000 0402 7890 tytułem: opłata za udział - Konferencja Zakopane - MOKIDP. Brak wpłaty w terminie do 27 września br. będzie skutkował wykreśleniem z listy zgłoszeń na konferencję. Na dokonane przez doradców podatkowych wpłaty Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego wystawi odpowiedni dokument księgowy (faktura VAT lub rachunek). Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na Konferencję zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80,00 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240,00 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na Konferencję.

Zachęcamy Państwa do dokonywania zgłoszeń na Konferencję!

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook.

PODKARPACKI OKIDP

VI Podkarpacka Konferencja

9-11.11.2018 r. odbędzie się w Zespole Zamkowo - Parkowym w Krasiczynie VI Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Zasady prawa podatkowego” organizowana przez Podkarpacki i Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objął Ośrodek Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wśród prelegentów podczas konferencji zaprezentują się znakomici przedstawiciele doktryny prawa podatkowego m.in. prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, prof. dr hab. Adam Mariański , dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr Karolina Tetłak, dr Jowita Pustuł, dr Adam Bartosiewicz, dr Michał Wilk, przedstawiciele środowiska naukowego podkarpacia dr Olgierd Łunarski , dr Paweł Majka oraz inni znakomici wykładowcy prawa podatkowego, a także przedstawiciele administracji państwowej reprezentujący sądownictwo administracyjne Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Stefan Babiarz.

Program konferencji poza prelekcjami, przewiduje również symulację rozprawy oraz panel dyskusyjny dotyczący bieżących problemów podatkowych.

Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych

28-30 września br. odbędzie Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych.

Szkolenia

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

3 sierpnia br. odbyło się szkolenie nt: „Pracownicy zagraniczni w Polsce oraz polscy pracownicy delegowani za granicę - obowiązki podatkowe polskiego pracodawcy w trakcie roku i w związku z rozliczeniem rocznym w zakresie PIT”. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych.

28 sierpnia 2018 r. odbyły się warsztaty dla doradców podatkowych nt. „Rachunkowość stowarzyszeń”. Po raz pierwszy warsztaty zostały zorganizowane w siedzibie Pomorskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy na najbliższe szkolenie, które odbędzie się 18 września 2018 r. nt: „Przekształcenia przedsiębiorstw - aspekty prawne, podatkowe i finansowe” .

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Zarząd Pomorskiego Oddziału nawiązał współpracę z Gminą Miasta Gdańska w ramach której w okresie od 27.08.2018 r. do 27.02.2019 r. będzie prowadzony projekt: „Biznes w Gdańsku - bezpłatne doradztwo podatkowe na start”. Projekt ma na celu zapewnienie możliwości nieodpłatnego skorzystania z fachowej porady podatkowej początkującym przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradcy podatkowi będą udzielać porad w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w każda pierwszą i ostatnią środę miesiąca.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach: 10.00-13.00. Podczas dyżurów udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do powyższych akcji i zgłoszenie swojej gotowości pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres pomorski@kidp.pl.

ŚLĄSKI OKIDP

1.08.2018 r. - posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
2.08.2018 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej.
10.08.2018 r. - „AKCJA-INTEGRACJA” - letnie kino na leżakach.
28.08.2018 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu spotkań integracyjnych dla doradców podatkowych pod hasłem „AKCJA-INTEGRACJA”. Będą to spotkania o tematyce kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, hobbistycznej. Celem spotkań ma być wspólne spędzanie czasu, lepsze poznanie się i przekonanie się o tym, że zawód doradcy podatkowego to nie tylko świadczenie usług doradztwa podatkowego - to również przynależność do aktywnego, pełnego pasji i pomysłów grona osób czynnych kulturalnie, społecznie, czy też sportowo. 10 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne tego typu spotkanie w Kinie Grajfka w Chorzowie. Tym razem doradcy podatkowi wraz z osobami towarzyszącymi obejrzeli film „SZEF” (2014). Szczegóły akcji znajdują się na naszej stronie http://www.slaski.kidp.pl/.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W Powiatowych Urzędach Pracy oraz Urzędach Skarbowych w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:

- Urząd Miasta Katowice, konsultacje w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 9.00-12.00. przy ul. Rynek 1 w sali 701 na VII piętrze.

- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo.

- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00.

- Urząd Miasta Świętochłowice, konsultacje odbędą się 28.08.2018 r., 11.09.2018 r., 26.10.2018 r., 27.11.2018 r. oraz 11.12.2018 r. w godz. 12.00-15.00, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców podatkowych organizujemy pierwsze spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Celem spotkania jest integracja połączona z jednoczesnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Spotkanie zaplanowaliśmy 21-22 września 2018 r. w Hotelu Premium w Wiśle.

W ramach spotkania będzie miał miejsce wykład „Odpowiedzialność Doradcy Podatkowego związana ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego (cywilna, karna i karno-skarbowa, wewnątrzkorporacyjna). W drugim dniu doradcy wezmą udział w szkoleniu miękkim z tematu „Konflikt - dobrodziejstwo czy zło?” W ramach integracji natomiast zaproponowaliśmy uczestnikom spotkania występ zespołu Trio Appassionata - MUZYKA SZKLANEGO EKRANU, a po koncercie czas na wspólne spędzenie czasu i rozmowy.

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP wybrał wykonawców materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2019 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz.

Zakończyliśmy przyjmowanie zamówień na spersonalizowane tabliczki - wizytówki doradców podatkowych. Inicjatywa ta wpisała się w strategię promocji zawodu wśród potencjalnych klientów, szczególnie przedsiębiorców oraz - w co głęboko wierzymy - wzmocni poczucie przynależności do środowiska doradców podatkowych. Przekazaliśmy bezpłatnie ponad 150 szt. spersonalizowanych tabliczek doradcom podatkowym z regionu śląskiego.

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych na organizowane szkolenia i konferencje w miesiącach od września do grudnia 2018 r.:

1. Obowiązki doradców podatkowych oraz ich klientów w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (...).
Termin i miejsce: 12.09.2018 r. godz. 10.00-15.45, aula nr 4 Wydział Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11b.

2. Prawo pracy
Termin i miejsce: 9.10.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29, Katowice.

3. Podatek dochodowy
Termin i miejsce: 16.10.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29, Katowice.

4. PODATKI - FINANSE - PRZEDSIĘBIORSTWO. Wspólna Konferencja Śląskiego Oddziału KIDP oraz Uniwersytetu Śląskiego.
Termin i miejsce: 29.10.2018 r. (poniedziałek), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3 (Budynek A, Aula im. Józefa Lisaka).

5. XVI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
Termin i miejsce: 19.11.2018 r. (poniedziałek), sala konferencyjna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego Katowice, ul. Sokolska 2.

6. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017.
Termin i miejsce: 6.12.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29 Katowice.

7. Zmiany w VAT. Katowice
Termin i miejsce: 10.12.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29 Katowice.

8. Zmiany w VAT. Częstochowa
Termin i miejsce: 12.12.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna w budynku OHP (obok US), ul. Tkacka 5a, Częstochowa

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu spotkań „Popołudniowe Spotkania Praktyków”. Spotkania organizowane będą raz w miesiącu w drugi wtorek miesiąca. Spotkania skierowane są do doradców podatkowych, którzy nie mogą poświęcić całego dnia na uczestnictwo w standardowych szkoleniach organizowanych przez Oddział. Ideą spotkań jest merytoryczna dyskusja nad tematem spotkania w gronie praktyków interesujących się danym zagadnieniem. Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 września br. o godz. 17.00. Szczegóły na stronie Oddziału.

W miesiącu wrześniu zapraszamy na następujące wydarzenia:
• 11.09.2018 r. (Poznań) Popołudniowe Spotkania Praktyków, Zarzuty skargi i skargi kasacyjnej - błędy, wpadki i pułapki, Remigiusz Pytlik;
• 17.09.2018 r. (Poznań) Transakcje międzynarodowe w podatku VAT, Roman Andrzejewski;
• 26.09.2018 r. (Poznań) Zmiany w prawie pracy, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk;
• 27.09.2018 r. (Poznań) Klub Doradcy Podatkowego;
• 28.09.2018 r. (Poznań) Nieruchomości w świetle ustawy o podatku dochodowym, podatku VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn i podatku od nieruchomości - dla I grupy, Barbara Spychała-Krzesaj.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych szkoleń, konferencji oraz spotkań integracyjnych. Szczegóły wkrótce!

Promocja zawodu

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Od 2015 r. organizowany jest cykl bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale, Stęszewie, Tarnowie Podgórnym i Kościanie. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Akcja Start Biznes
Już ponad 500 doradców przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji Start Biznes zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP mającej na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły www.startbiznesdp.pl.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych www.twojdoradcapodatkowy.info. Informujemy, iż w terminie do 31 grudnia 2018 r. doradcy podatkowi z WO KIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu (szczegóły dotyczące miejsca wykonania zdjęcia znajdują się na stronie Oddziału w zakładce Katalog DP).
W celu przystąpienia do katalogu należy:
1. Wykonać zdjęcie profilowe zgodne z wymogami administratora strony
2. Wypełnić ankietę z danymi, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizuje cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje mają służyć wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu.
Terminy najbliższych dyżurów:
11.09.2018 r. - dyżur doradcy podatkowego dla księgowych
25.09.2018 r. - dyżur księgowych dla doradców podatkowych

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15.00-17.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP
Zachęcając Państwa do wspólnego działania na rzecz samorządu zawodowego, zapraszamy do udziału w Posiedzeniach Zarządu. Terminy najbliższych posiedzeń to 6.09.2018 r. oraz 4.10.2018 r., godz. 15.00 w siedzibie Oddziału.

Pozostałe informacje

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

Okres wakacyjny dobiega końca, a tym samym Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych intensyfikuje swoje prace. Pierwsze spotkanie Zarządu ZOKIDP, na którym wdrożone zostaną prace nad organizacją kolejnych szkoleń i spotkań dla doradców podatkowych zaplanowano na 4 września 2018 r. W trakcie wakacji Zarząd zebrał ankiety od doradców podatkowych z naszego oddziału z propozycjami tematów szkoleń, które cieszyłyby się największym zainteresowaniem. Wyniki ankiet pozwolą Zarządowi na planowanie działalności szkoleniowej zgodnej z oczekiwaniami doradców z Oddziału.

Powakacyjna działalność szkoleniowo-warsztatowa rozpocznie się już 30 sierpnia 2018 r. warsztatami organizowanymi cyklicznie przez Oddział w siedzibie w każdy ostatni czwartek miesiąca. Moderatorem najbliższych warsztatów pt. „Instytucja i odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego” będzie Ewa Michalska - zastępca przewodniczącej zarządu ZOKIDP.

Ponadto Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP podjął się współorganizacji VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Opodatkowanie przedsiębiorstw”, która odbędzie się 28 września 2018 roku w Szczecinie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki włączeniu się Zarządu ZOKIDP w organizację konferencji doradcy podatkowi uzyskali możliwość bezpłatnego udziału w obradach. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są przez panel mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/ do końca dnia 14.09.2018.


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Szczegóły

Projekt ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. Szczegóły

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Szczegóły

Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika. Szczegóły

Projekt ustawy Ordynacja podatkowa. Szczegóły


PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Prywatni właściciele działek zapłacą niższy podatek

Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w przepisach ustaw o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych oraz podatku leśnym. Zmianie ulegną zasady opodatkowania gruntów. Szczegóły

Niektóre towary bez specjalnego monitoringu

1 sierpnia br. weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów. Mają one związek z monitorowaniem drogowego i kolejowego przewozu transportu. Celem systemu jest uszczelnienie systemu podatkowego i walka z szarą strefą. Szczegóły

Od trzydniowej blokady nie będzie można się odwołać

Od trzydniowej blokady rachunku nie będzie można się odwołać. Dodatkowo sposób obliczania terminów w ordynacji podatkowej zostanie zmieniony. Nowelizacja ustawy w zasadniczej części weszła w życie 22 sierpnia 2018 r. Szczegóły

Wkrótce zerowa akcyza na gaz do silników spalinowych

Prezydent podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym, która obejmuje opodatkowanie gazu oraz ubytków w towarach akcyzowych. Szczegóły

Firmy próbują uniknąć podzielonej płatności

Prosi się o niestosowanie płatności split paymentem pod rygorem uznania niedopłaty zobowiązania, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej. Takie zapisy zaczęły się właśnie pojawiać na fakturach. Firmy próbują wymóc na swoich kontrahentach, żeby nie korzystały z tej metody płatności. Szczegóły

Przedsiębiorcy zapłacą wyższy podatek

Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody. W większości przypadków kosztem będzie 75 proc. wydatków związanych z używaniem pojazdów. Spowoduje to wzrost obciążeń podatkowych. Szczegóły

Producenci patriotycznych gier zapłacą niższy podatek

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce wprowadzenia ulgi podatkowej dla twórców gier komputerowych. Skorzystaliby z niej promujący polskie treści kulturowe. Szczegóły

Organy podatkowe będą miały jeszcze więcej uprawnień

Nowe przepisy mają pozwolić m.in. na kompleksowe przeprowadzenie sprawy podatkowej bez konieczności angażowania innych organów uprawnionych do ściągania przestępstw np. Policji. Dodatkowo, ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania, nie wywoła żadnych skutków prawnych. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegóły

Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejny podatek

Przepisy unijne nakładają na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia podatku od wyjścia tzw. exit tax. Taka danina ma pojawić się także w Polsce. Chodzi o opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia majątku firmy do innego państwa. Ministerstwo Finansów potwierdza, że pracuje już na projektem stosownych przepisów. Szczegóły

Będzie więcej czasu na odwołanie i zażalenie

Projekt nowej ordynacji podatkowej zawiera propozycję wydłużenia terminu na złożenie zażalenia na postanowienie. Więcej czasu ma być także za złożenie odwołania od decyzji. Zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie w 2020 roku. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

WSA: Zwrot kosztów dojazdu członkom rady nadzorczej bez PIT

Członkom rady nadzorczej spółdzielni w uchwale przyznano prawo do zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia. Spółdzielnia, wnosząc o wydanie interpretacji indywidualnej, słusznie uznała, że takie przychody są zwolnione z podatku dochodowego. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Szczegóły

NSA: Nie liczy się nazwa podatku, a jej charakter

Fiskus nie może zawężać pojęcia podatku VAT tylko do polskiej ustawy, ponieważ stanowiłoby to dyskryminację. Skoro polski należny VAT pomniejsza przychód podatnika, to tak samo jest w przypadku zagranicznego VAT. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

WSA: Ryzyko plajty uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji

Spółka zaskarżyła decyzję podatkową dotyczącą VAT. Złożyła także wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Jej żądanie było zasadne, gdyż konieczność uiszczenia zaległości podatkowych mogłaby spowodować upadłość spółki. Mogłoby też dojść do zwolnienia zatrudnionych w spółce osób - orzekł WSA w Łodzi. Szczegóły

NSA: Spłata umorzonych udziałów zmarłego wspólnika bez PIT

Równowartość udziału jako prawo majątkowe wchodzi w skład spadku i podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tak samo rzecz się ma ze spłatą umorzonego udziału. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

WSA: Nie można skarżyć decyzji, jeśli nie jest się jej adresatem

Dwie osoby wniosły skargę na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych. Tymczasem decyzję wydano tylko wobec jednej z nich. W takim przypadku skarga drugiego skarżącego podlegała odrzuceniu. Była ona bowiem niedopuszczalna - wskazał WSA w Kielcach. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Zniżkę na zakupy u pracodawcy trzeba opodatkować

Tańszy zakup towarów sprzedawanych przez pracodawcę - jak się okazuje - wcale nie musi być taki opłacalny. Pracownik, któremu firma udzieliła rabatu na zakup swoich produktów, uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Potwierdził to właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Rozszerzenie zakresu informacji przesyłanych przez banki za pośrednictwem STIR - nowelizacja Ordynacji podatkowej

5.07.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja, dotycząca w szczególności systemu STIR, ma służyć przede wszystkim dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego. Niniejszy komentarz ma na celu wskazanie i omówienie najważniejszych zmian. Szczegóły

Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy u doradcy podatkowego

Zawód doradcy podatkowego jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Wykonując go, doradca podatkowy ma prawo, ale i obowiązek zachować tajemnicę zawodową. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których pojawią się wątpliwości, jak prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku. Dotyczy to w szczególności przypadku przeszukania i zatrzymania rzeczy. W jakich sytuacjach może do niego dojść? Jakie podmioty są uprawnione do dokonania przeszukania? Jak w takim przypadku zabezpieczyć interesy klientów? Te i inne zagadnienia związane z tą tematyką zostały omówione w niniejszym komentarzu. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dłużnik zapłacił za fakturę tylko częściowo tzn. sam VAT (split payment). Czy musi korygować po 150 dniach odliczony wcześniej podatek ze względu na art. 89b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.? Jak w tej sytuacji wierzyciel ma możliwość zastosować art. 89a u.p.t.u.? Odpowiedź i uzasadnienie

Kontrahent zapłacił zaliczkę przed wystawieniem faktury przez nas komunikatem przelewu w pole nr faktury wpisując słowo „faktura”. Podatek VAT sam sobie obliczył. Jak mamy się zachować w tym przypadku? Czy możemy zwrócić samą kwotę VAT komunikatem przelewu w pole nr faktury wpisując również słowo „faktura” a w opisie nieprawidłowo zrealizowana płatność? Czy możemy akceptować takie płatności? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.