e-Biuletyn/8/2016, numer (8), 29.08.2016

e-Biuletyn/8/2016, numer (8), 29.08.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Ministerstwo Rozwoju stworzyło specjalną stronę dla przedsiębiorców Szczegóły
Relacja z VII Integracyjnego Pikniku Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Szczegóły
Wypowiedź Przewodniczącej KRDP w wielu mediach Szczegóły
Wywiad Przewodniczącej KRDP o zawodzie doradcy podatkowego cytowany przez prawie 40 redakcji Szczegóły
Kary za wyłudzanie VAT i złą interpretację przepisów - komentarz Ryszarda Małkiewicza w Polskim Radiu 24 Szczegóły
Zaproszenie na VII Międzynarodową Konferencję "Podatki bez granic" Szczegóły

PRZYPOMINAMY I ZACHĘCAMY DO ZAINTERESOWANIA AKCJĄ

Doradca podatkowy na dobry start w biznesie Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP
                                      
Informacje o działalności Oddziału w sierpniu 2016 r.
Działalność szkoleniowa i integracyjna – trwają wakacje i przerwa w działalności szkoleniowej, co nie oznacza, że nic się w regionie nie działo. Opracowany został przez Komisję szkoleń harmonogram szkoleń na drugie półrocjze 2016 oraz początek 2017 roku. Dzięki staraniom członków zarządu zorganizowano wyjazd szkoleniowo - studyjny na spotkanie z ukraińskimi doradcami podatkowymi do Lwowa  w terminie 21-25 września 2016 r (informacja o tym wydarzeniu została przekazana do innych oddziałów regionalnych.

Inne:
Trwają prace nad organizacją kolejnej – VII edycji konferencji z cyklu „Podatki bez granic’, która odbędzie się we Wrocławiu 21-22 października 2016 r. Można już zgłaszać się na tę konferencję przez panel m-doradca. Pierwszeństwo udziału w konferencji mają doradcy podatkowi organizatorów, jednakże proponujemy udział  również doradcom z innych oddziałów regionalnych. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
Dziękujemy zaprzyjaźnionym oddziałom regionalnym za przystąpienie do współorganizacji tego ważnego dla środowiska doradców podatkowych wydarzenia: Współorganizatorami konferencji są Wielkopolski Oddział KIDP oraz Opolski Oddział KIDP.
Z przyjemnością możemy poinformować, że patronat nad konferencją oprócz wymienionych w poprzednim e-biuletynie: Krajowej Rady Doradców Podatkowych, CFE – Confederation Fiscale Europeenne oraz Konsul Generalnej Niemiec w Polsce Pani Elizabeth Wolbers objęły: Wolters Kluwer S.A., Portal Infor.pl.
Organizatorzy tej konferencji po raz pierwszy zastosują konferencyjne rozwiązanie chmurowe Documaster Cloud Event, które umożliwia zamieszczenie w chmurze materiałów konferencyjnych w postaci elektronicznej i przekazanie prawa dostępu do konta/kont tylko uczestnikom konferencji. Z sytemu będzie można również dokonywać wydruków na urządzeniu wielofunkcyjnym.
Wrocław jest w tym roku Europejską Stolicą Kultury dlatego VII Międzynarodowa Konferencja „Podatki bez granic”  to również doskonały sposób na promowanie naszego miasta w sąsiednich krajach, który wpisuje się w ideę ESK -  wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog międzykulturowy Europejczyków. W ten dialog międzykulturowy Europejczyków aktywnie włączają się polscy doradcy podatkowi.

MAŁOPOLSKI  OKIDP

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.
 
Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady. W celu rozpropagowania akcji Start-Biznes Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP wystosował do Urzędów Miast, Gmin oraz Powiatowych Urzędów Pracy w województwie Małopolskim pisma zawierające szczegóły dotyczące Akcji Start-Biznes  z prośbą o wsparcie inicjatywy. Działanie takie ma na celu rozpowszechnienie akcji wśród największej liczy osób zakładających działalność gospodarczą w rejonie Małopolskim. Zapraszamy do włączenia się w w/w akcję.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił także do projektu utworzenia internetowego katalogu doradców podatkowych. Wkrótce więcej informacji na ten temat.

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na szkolenia oraz spotkania integracyjne organizowane przez Małopolski Oddział KIDP. Na dzień 21 września zostało zaplanowane szkolenie „Jednolity plik kontrolny - problemy praktyczne po wdrożeniu zmian”. Natomiast na dzień 29 września zostały zaplanowane w ramach „spotkania czwartkowego” warsztaty  „Ciekawa sprawa podatkowa - przedawnienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”, które poprowadzi doradca podatkowy p. Zygmunt Tabisz. Serdecznie zapraszamy do udziału.
 
Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

ŚLĄSKI  OKIDP
 
3.08.2016 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
4.08.2016 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
 
Promocja zawodu:
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 września br. w Łodzi odbędzie się spotkanie, na które zaprosiliśmy Przedstawicieli Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP. Na spotkaniu zostaną omówione kwestie związane z odbywającym się corocznym Konkursem Wiedzy o Podatkach, który posiada status konkursu międzynarodowego, a laureaci mają możliwości studiowania na Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji bez egzaminów wstępnych. Na spotkaniu zostaną również poruszone kwestie związane z Ogólnopolską Fundacją Doradców Podatkowych, podjętymi działaniami oraz kwestie związane z Promocją Zawodu Doradcy Podatkowego, korzystając już z prowadzonych w/w działań.
 
Decyzją Zarządu Śląskiego KIDP, Śląski Oddział przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. Akcja prowadzona jest przy współpracy następujących miast: Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Czechowic-Dziedzic, Jastrzębia Zdroju, Katowic, Piekar Śląskich, Pszczyny, Ustronia, Zabrza, Tarnowskich Gór, Jaworzna, Zawiercia oraz Sosnowca.
W dniu 30 czerwca 2016 roku wraz z współorganizatorem – Urzędem Miasta Katowice zorganizowane zostały na terenie Urzędu Miasta Katowice pierwsze konsultacje z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice.
Kolejne konsultacje zostaną wznowione po przerwie wakacyjnej, w każdy ostatni czwartek miesiąca. Ponadto za zgodą włodarzy pozostałych miast województwa śląskiego w Urzędach Miejskich umieszczone zostały plakaty oraz ulotki propagujące akcję START BIZNES .
 
W dniu 28 czerwca br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się drugie posiedzenie Forum, w którym wzięli udział przedstawiciele 15 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa śląskiego. Lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie budowlani, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy, doszli do konsensusu, którego efektem jest pierwsza uchwała Forum dotycząca bezpieczeństwa wykonywania zawodu.
Forum powstało 27 kwietnia 2016 roku, spotyka się cyklicznie – co najmniej raz na trzy miesiące. To platforma dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń, zrzeszająca wszystkie zawody mające swoje oparcie w Konstytucji i odgrywające ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa.
 
Obecnie trwają przygotowania do czwartej Konferencji dla doradców podatkowych oraz studentów z cyklu „Podatki – finanse – przedsiębiorstwo” organizowanej wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która odbędzie się 28 listopada br. Tematem przewodnim konferencji jest „Samochód przedsiębiorcy a podatki”.
 
W dniu 14 listopada br. (poniedziałek!) zorganizujemy XIV Ogólnopolską Konferencję Podatkową w Katowicach w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”. W tym roku tematem przewodnim konferencji będzie „Czy w Polsce istnieje system podatkowy?”
 
Do oddziału wpływają zamówienia od doradców podatkowych na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na rok 2017.

WIELKOPOLSKI OKIDP

29 września 2016 r. w Poznaniu w Restauracji U Myśliwych (ul. Libelta37) odbędzie się Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego będą omawiane problemy zawodowe oraz zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego.

25–27 listopada 2016 r. w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym odbędzie się Konferencja Bezpieczny Doradca Podatkowy. Wykłady z zakresu zmian w przepisach podatkowych, pełnomocnictw, etyki zawodu, savoir-vivreoraz marketingu dla doradców podatkowych poprowadzą: Pandr inż. Paweł Małecki, Pan dr Adam Bartosiewicz, Pan dr Aleksander Binsztok, Pan prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Pan Piotr Jańczak oraz Pani Barbara Spychała-Krzesaj. Wieczory jak zazwyczaj z mnóstwem atrakcji.

Zarząd prowadzi przygotowania do Wigilii oraz Balu Karnawałowego.

Zarząd WO KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach oraz innych wydarzeniach zaplanowanych w drugim półroczu 2016 r. Zachęcamy do udziału między innymi w następujących szkoleniach:

a) Warsztaty „Ceny transferowe” – 02.09.2016 r.
b) Szkolenie „Rozliczenia PFRON z uwzględnieniem najnowszych zmian” – 13.09.2016 r.
c) Szkolenie „Doradca podatkowy a postępowanie karne” – 26.09.2016 r.
d) Warsztaty „Ceny transferowe” – 28.09.2016 r.
e) Szkolenie „Zmiany w VAT” – 29.09.2016 r.
f) Szkolenie „Unijny Kodeks Celny” - 07.10.2016 r.
g) Szkolenie „Postępowanie oraz pisma procesowe w trakcie kontroli oraz w postępowaniu podatkowym w praktyce doradcy podatkowego” – 10.10.2016 r.
h) Szkolenie „Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 2016 r. w związku ze zmianami w ordynacji podatkowej” – 26.10.2016 r.

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest jego opłacenie. Zapisy poprzez www.mdoradca.krdp.pl

Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolscepolegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych w 2016 r. odbywają się w niżej wskazanych Urzędach:

1) Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2
2) Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39
3) Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a
4) Gminne Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3
5) Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18
6) Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404
7) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale, ul. Tuliszkowskiej 1
8) Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11
9) Urząd Gminy Suchy Las, Wydział Organizacyjno-Gospodarczym, ul. Szkolna 13
10) Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7

W Urzędzie Miasta Poznania w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 (pokój nr 6) będą odbywać się dodatkowe bezpłatne wspólne dyżury doradców podatkowych oraz prawników, którzy w tym samym terminie będą udzielać porad dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata. Wspólne dyżury w powyższym Wydziale odbywać się będą w godz. 10:00-14:00 w następujących dniach: 07.09.2016 r., 14.09.2016 r., 05.10.2016 r., 19.10.2016 r., 09.11.2016 r. i 23.11.2016 r.

Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w powyższych Urzędach  prosimy o zgłaszanie się do Biura Wielkopolskiego Oddziału KIDP na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod nazwą START BIZNES! Szczegóły na www.startbiznesdp.pl

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.


Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki

Projekt z dnia 1 sierpnia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe przepisy ws. zwolnień od podatku VAT

13 sierpnia br. weszły w życie zmiany w przepisach w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Nowe regulacje związane są ze zmianą nazewnictwa procedur celnych w Unijnym Kodeksie Celnym. Szczegóły

Opublikowano ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

Opublikowana została ustawa wprowadzająca do polskiego systemu podatkowego podatek od sprzedaży detalicznej. Będzie to podatek przychodowy, obciążający bezpośrednio przychody z tytułu odpłatnego zbycia towarów. Głównym celem wprowadzenia nowego podatku jest zwiększenie dochodów budżetowych państwa. Szczegóły

MF udostępni aplikację do wysyłania plików JPK

Resort finansów udostępni aplikację do wysyłania plików w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) - poinformowało Ministerstwo Finansów. Szczegóły

MF: 16 sierpnia startuje nowy system kontroli importu

Resort finansów poinformował, że 16 sierpnia zostanie uruchomiony system AIS/ICS, który umożliwi elektroniczne przesyłanie przywozowych deklaracji skróconych dla towarów przywożonych na obszar celny Unii Europejskiej z krajów trzecich. System zastąpi dotychczasowy system ICS. Szczegóły

MF nie zmieni przepisów ws. ulgi rehabilitacyjnej

Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają wydatki na przystosowanie pojazdu mechanicznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie wydatki poniesione na zakup tego pojazdu. Resort finansów nie planuje zmiany przepisów ustawy o PIT w tym zakresie. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Choroba podatnika nie usprawiedliwia uchybienia terminowi

Sama choroba, nawet poświadczona zaświadczeniem lekarskim, nie jest wystarczająca dla uprawdopodobnienia braku winy w uchybieniu terminu jeżeli z zaświadczenia wynika jednoznacznie, że stan zdrowia podatnika nie był na tyle poważny, aby wykluczał wykonanie przez niego czynności procesowych. Szczegóły

Pominięcie oświadczenia w miesięcznym zestawieniu nie oznacza od razu wyższej akcyzy

O ile przeznaczenie oleju sprzedawanego dla celów opałowych nie budzi wątpliwości, niedopuszczalne jest stosowanie wielokrotnie wyższej stawki akcyzy przewidzianej do opodatkowania olejów napędowych w przypadku opóźnienia w złożeniu miesięcznego zestawienia oświadczeń odbieranych od nabywców oleju opałowego, jak też innych uchybień formalnych. Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z 24 czerwca 2016 r. Szczegóły

VAT: nadwyżka ponad kwotę zwrotu kosztów przesyłki podlega opodatkowaniu

Nadwyżka przekraczająca kwotę zwrotu kosztów przesyłki, którą uzyskuje właściciel sklepu internetowego, podlega VAT ponieważ jest dodatkowym wynagrodzeniem z tytułu dostawy towarów. Tak wynika z wyroku NSA z 13 maja 2016 r. Szczegóły

VAT: dotacja, która w sposób policzalny związana jest z ceną usługi zwiększa podstawę opodatkowania

Dofinansowanie do usługi doradczej, które pozwala klientowi zapłacić za nią niższą cenę, zwiększa podstawę opodatkowania VAT. Tak wskazał NSA w wyroku z 14 lipca 2016 r. Szczegóły

Fiskus nie może żądać od lekarza danych pacjentów

Organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, by żądać od lekarzy danych wynikających z dokumentacji medycznej, w tym wchodzących w jej skład danych identyfikujących pacjenta. Tak wskazał NSA w wyroku z 4 marca 2016 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej podatnik musi mieszkać w lokalu

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej, musi zamieszkać w lokalu w chwili jego nabycia - wyjaśnił Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 lipca 2016 r. Szczegóły

Dochód z zagranicy może pozbawić podatnika ulgi na dzieci

Zarobki uzyskane w Niemczech należy uwzględnić do ustalenia wysokości limitu dochodów podatnika, który chce skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka - wyjaśnił Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji z dnia 21 lipca 2016 r. Szczegóły

VAT: ilość odpadów nie wpływa na kwalifikację usługi

Gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do opłat pobieranych z tytułu świadczenia usług w zakresie usług odbioru odpadów komunalnych, które traktuje jako usługę dodatkową. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 czerwca 2016 r. Szczegóły

CIT: zapłacone koszty sądowe stanowią koszty uzyskania przychodu

Poniesione przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej koszty sądowe oraz zasądzony zwrot kosztów zastępstwa procesowego, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2016 r. Szczegóły

Sklep internetowy nie zawsze bez kasy fiskalnej

W przypadku gdy płatność jest regulowana z wykorzystaniem karty płatniczej to wówczas obrót musi być zaewidencjonowany na kasie rejestrującej - wyjaśnił Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z dnia 14 czerwca 2016 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców - projekt zmian

W lipcu opublikowano projekt ustawy, która w założeniu ma poprawić otoczenie prawne przedsiębiorców. Zaproponowano zmiany m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz kilkunastu ustawach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. W ocenie projektodawców celem zmian ma być m.in. redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Szczegóły

Zmiany w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym związane z uchwaleniem tzw. pakietu paliwowego

7 lipca 2016 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca od 1 sierpnia 2016 r. tzw. pakiet paliwowy. Głównym celem powyższej noweli było wprowadzenie działań zapobiegawczych przeciw wyłudzeniom VAT w obrocie paliwami. W tym celu wprowadzono istotne zmiany w trybie rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. W związku z faktem, iż stosowane obecnie schematy wyłudzeń VAT wykorzystują także transakcje z zagranicą, zmiany wprowadzono także w podatku akcyzowym oraz przepisach regulujących zasady wydawania koncesji na obrót paliwami. Komentarz opisuje istotę wprowadzonych zmian w zakresie VAT i pozostałych ustawach. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Księgi rachunkowe spółki na zlecenie prowadzi biuro rachunkowe. W związku z obowiązkiem przekazania na wezwanie danych w formacie JPK, jak i z mocy prawa, zamierzamy dokonać aneksowania zawartej umowy z biurem.

Jaka powinna być konstrukcja takiego aneksu, aby prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z obowiązkiem wynikającym z JPK spełniały wymogi przekazywania danych w formule JPK?
Jaka odpowiedzialność spoczywa z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych i obowiązków wynikających z JPK na zleceniobiorcy?
Czy biuro rachunkowe będzie podlegało karze porządkowej oraz karze grzywny, wynikających z prawa podatkowego i karnoskarbowego za uchybienia obowiązkowi nieprzekazania na wezwanie danych w formacie JPK i z mocy prawa?
Jaka odpowiedzialność spoczywa z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych i obowiązków wynikających z JPK na zarządzie spółki i czy zarząd może być ukarany za uchybienia obowiązkowi nie przekazania np. ksiąg rachunkowych) na wezwanie danych w formacie JPK i z mocy prawa ewidencji VAT w formacie JPK? Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka jawna posiadająca kilka punktów aptek w maju 2016 r. przekształciła się w spółkę z o.o. spółkę komandytową. NIP i adres prowadzenia działalności nie uległ zmianie. Spółka po dokonanym przekształceniu otrzymuje faktury na zakup towarów handlowych i kosztów z danymi przed przekształceniem, czyli na nazwę spółki jawnej, pomimo iż od przekształcenia upłynęło sporo czasu.

Czy w związku z tym spółka komandytowa ma prawo odliczyć VAT z tak wystawionych faktur?
Czy musi starać się o noty korygujące w zakresie nazwy podmiotu?
Spółka dodatkowo nie dokonała wymiany pieczątek, którymi potwierdza na fakturach odbiór leków.
Czy nie poniesie z tego tytułu negatywnych konsekwencji? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.