e-Biuletyn/8/2013, numer (8), 23.04.2013

e-Biuletyn/8/2013, numer (8), 23.04.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w panelu mDoradca mogą Państwo skorzystać z elektronicznych wniosków dotyczących polecenia zapłaty, strony internetowej dla doradcy podatkowego i - od tego roku - wniosku umożliwiającego uzyskanie nowej legitymacji doradcy podatkowego.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce doradcy podatkowego - cykl konferencji
Wolters Kluwer Polska organizuje IV już edycję cyklu konferencji dla doradców podatkowych obejmujących prezentację najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie poszczególnych dziedzin materialnego i procesowego prawa podatkowego. Szczegóły

101 Konferencja podatkowa
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 101 Konferencję Podatkową, która odbędzie się 6 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczegóły

Konferencja Tax Treaties Application in Norway, Poland and Sweden
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na Konferencję Tax Treaties Application in Norway, Poland and Sweden, która odbędzie się 10 maja br. w Łodzi. Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 25 kwietnia 2013 r.
W uroczystości ślubowania na doradcę podatkowego mogą wziąć udział osoby wobec, których Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o wpisaniu na listę doradców podatkowych. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
10 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie organizacji V Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Podatki bez granic”.
W finale Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o Podatkach w Katowicach wzięli udział uczniowie i przedstawiciele Zarządu DO KIDP. Tym razem laureatom Dolnośląskiego Oddziału nie udało się wejść do ścisłego finału. Pani Dagmara Olewicz została uhonorowana specjalną nagrodą Przewodniczącego Oddziału Śląskiego.
12 kwietnia br. odbyło się spotkanie Barbary Mieczkowskiej – Przewodniczącej Zarządu DO KIDP z Panią Barbarą Kras – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Spotkanie dotyczyło rodzinnego Pikniku Doradców Podatkowych zaplanowanego w dniu 11 maja 2013 r. Pani Przewodnicząca przekazała zaproszenie dla drużyny radców prawnych do udziału w meczu o Puchar organizatora Imprezy.
16 kwietnia br. odbyło się spotkanie w sprawie oferty opieki medycznej dla doradców podatkowych.
16 i 22 kwietnia br. odbyły się spotkania przedstawicieli Zarządu DO KIDP związane z przygotowaniami do V Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Podatki bez granic” oraz organizacji rodzinnego Pikniku dla doradców podatkowych i ich rodzin.

Lubelski OKIDP
24 kwietnia br. w godz.: 12:00 - 15:00 odbędzie się spotkanie Klubu Doradcy Podatkowego. Sala konferencyjna Hotelu Młyn w Lublinie, al. Racławickie 23A.  Temat spotkania: bieżące problemy, wymiana poglądów - prowadzący: Bożena Zybura, Przewodnicząca LO KIDP.

Małopolski OKIDP
25 kwietnia br. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.
27 kwietnia br. w godz. 10.00-18.00 na terenie Centrum Handlowego Czyżyny w Krakowie ul. Medweckiego 2 odbędzie się akcja pomocy w wypełnianiu zeznań rocznych za 2012 r. organizowana przez Centrum Handlowe Czyżyny przy współpracy Małopolskiego Oddziału KIDP. Klienci CH Czyżyny będą mogli skorzystać z wiedzy doradców podatkowych na temat: rodzajów ulg, sposobu rozliczenia podatku z małżonkiem, samodzielnie czy też wspólnie z dzieckiem, wyjaśnić wszelkie niejasności, tak, aby formularz wypełniony został poprawnie. Będzie również możliwość złożenia deklaracji przez Internet. Akcja promowana będzie w prasie, Radiu oraz Internecie.

Śląski OKIDP
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma zaszczyt zaprosić doradców podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi na uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, które odbędą się 11 maja 2013 roku (sobota) na terenie zespołu pałacowo-parkowego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie przy ulicy Zamkowej 3. Szczegóły
Uprzejmie informujemy, iż w panelu mDoradca zostały umieszczone spoty reklamowe oraz film promujący zawód doradcy podatkowego. Zamieszczone materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce promocyjnej lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku, można także skorzystać ze stojaka na ulotki. Zamówienia należy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły są dostępne w mDoradcy.
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz czwarty organizuje akcję  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych”. Akcja polega na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych  na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Porady podatkowe są udzielane dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 12 marca do 30 kwietnia 2013 roku.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Uczennica reprezentująca nasz Region zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach w Katowicach.

Wielkopolski OKIDP
Od 6 lutego do 8 maja 2013 r. publikowane są w „Głosie Wielkopolskim” artykuły promujące zawód doradcy podatkowego. Zarząd WO KIDP dziękuje doradcom, którzy aktywnie włączyli się w kampanię na rzecz promocji naszego zawodu.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Oddział. Więcej informacji o wykładach znajduje się w panelu mDoradca.
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Spółki komandytowe podatnikami CIT dopiero od 2015 roku
Zgodnie z najnowszą propozycją resortu finansów, zmiany dotyczące zasad opodatkowania spółek komandytowych polegające na objęciu ich podatkiem dochodowym od osób prawnych miałyby wejść w życie 1 stycznia 2015 roku. Szczegóły

Celnik nie będzie obecny przy niszczeniu piwa
Funkcjonariusz celny nie będzie musiał być obecny podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich, znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nienadających się do spożycia, dalszego przerobu i zużycia. Obecność funkcjonariusza celnego nie będzie też obowiązkowa podczas zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy, nanoszonych na wyroby winiarskie. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Szczegóły

Żołnierz nie zapłaci podatku od świadczenia mieszkaniowego
Żołnierze zawodowi, którzy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. otrzymali lub otrzymają świadczenie mieszkaniowe nie zapłacą od niego podatku dochodowego. Już obowiązują nowe przepisy. Szczegóły

Umowa o wymianie informacji podatkowych z San Marino już obowiązuje
W dniu 12 kwietnia został opublikowany tekst umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej 31 marca 2012 r. (Dz. U. y 2013 r. poz. 453). Zgodnie z oświadczeniem rządowym umowa obowiązuje od 28 lutego 2013 r. Szczegóły

Środki ochrony roślin zmieniły wykaz przedmiotów i niektóre stawki opłaty skarbowej
Zgodnie z ogłoszoną w piątek ustawą z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455) zmienia się wykaz przedmiotów opłaty skarbowej i niektóre jej stawki. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie reprezentacji
Naczelny Sąd Administracyjny odmówił wydania uchwały w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na posiłki z klientami firmy (II FPS 7/12). Zdaniem sądu każdą sprawę należy ocenić indywidualnie. Szczegóły

Nagrody z zysku netto nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu
Konstrukcja oraz charakter podatku dochodowego od osób prawnych nie pozwalają powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów osoby prawnej nagród wypłaconych jej pracownikom z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu tego dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 5 marca 2013 r. Szczegóły

Opłata motywacyjna (nie) podlega VAT
Jeżeli opłata motywacyjna nie podlega zwrotowi nawet, gdy kontrahent nie realizuje wymogów wynikających z umowy handlowej, to wówczas nie podlega ona VAT, jako opłata pozostająca bez związku z usługą. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 21 marca 2013 r. Szczegóły

Czynsz najmu samochodu nie jest ograniczony „kilometrówką”
Opłaty czynszowe z tytułu najmu samochodu, ponoszone przez podatnika mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości na zasadach ogólnych poza limitem tzw. "kilometrówki". Takie stanowisko wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 12 marca 2013 r. Szczegóły

SN: osoba trzecia może zapłacić podatek za inną firmę
Spółka jako osoba trzecia może zapłacić podatek za podatnika. Przy tym gmina świadomie pobierająca taki podatek od osoby nieuprawnionej nie łamie prawa – stwierdził Sąd Najwyższy. Szczegóły

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie jest zwolnione z PIT
Kwota pieniężna otrzymana z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, który należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym świadczenie zostało wypłacone. Szczegóły

Syndyk likwidując majątek zmarłego przedsiębiorcy nie jest podatnikiem VAT
Realizowane przez syndyka czynności zmierzające do likwidacji masy upadłości zmarłego przedsiębiorcy, nie będą wypełniały dyspozycji przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem. Szczegóły

W ramach ulgi rehabilitacyjnej nie odliczysz całego kosztu remontu
Wydatki na zainstalowanie brodzika z kabiną prysznicową, przymocowanie do ścian w kabinie uchwytów oraz położenie antypoślizgowej terakoty na podłodze, spełniają przesłankę określoną w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT i mogą być odliczone od dochodu. Szczegóły

Firma może odliczyć VAT od paluszków zjedzonych podczas narady
Nieodpłatne udostępnienie i zużycie artykułów spożywczych zarówno przez pracowników jak i współpracowników spółki, w czasie spotkań wewnętrznych, narad, odpraw i w czasie pracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Szczegóły

Składek sfinansowanych ze wsparcia pomostowego nie odliczysz od dochodu
Podatnik nie ma możliwości odliczania odpowiednio od dochodu lub podatku składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne sfinansowanych otrzymanym wsparciem pomostowym. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Korekta deklaracji podatkowej w CIT
Rozsądne i racjonalne zdaje się być założenie, że „historyczna" korekta deklaracji podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych winna być powodowana wyłącznie błędem popełnionym przez podatnika. Niestety – jak wszystko na to wskazuje – taka interpretacja, w przeszłości powszechnie stosowana przez podatników, odchodzi w zapomnienie. Wprawdzie żadne przepisy podatkowe, które odnosiłyby się do zasad korygowania deklaracji podatkowych w CIT, nie uległy zmianie (bo też takie nie istnieją), to jednak obecnie dominuje wykładania, wedle której podatnicy znaczenie częściej niż do tej pory będą zmuszeni korygować złożone uprzednio zeznania (deklaracje) podatkowe. W poniższym opracowaniu omówione zostały nie tylko zasady korygowania deklaracji podatkowych w CIT, ale przede wszystkim okoliczności, w jakich korekta taka musi być obecnie dokonana. Szczegóły

Procedura marży tylko dla sprzedaży samochodów osobowych zakupionych z legalnym zwolnieniem z VAT
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie Bawaria Motors  okazał się niekorzystny dla rzeszy dealerów samochodowych sprzedających samochody osobowe i stosujących do takich transakcji procedurę marży. Wyrok ten bowiem potwierdził prezentowane przez Ministra Finansów stanowisko, że sprzedaż samochodów nabytych od podatników, którzy – z uwagi na prawo do częściowego odliczenia VAT – do ich sprzedaży zastosowali zwolnienie z VAT, nie może się odbywać w procedurze marży. Stanowisko takie wyraził TSUE, mając jednocześnie świadomość i wiedzę, że krajowe przepisy wprowadzające zwolnienie z VAT dla sprzedaży samochodów osobowych z „częściowym odliczeniem podatku” są niezgodne z prawem unijnym. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy zaliczka przekazana na poczet WNT, która nie została zafakturowana przez kontrahenta z UE rodzi jakieś obowiązki w zakresie VAT-7 lub VAT UE? Faktura ostateczna oraz dostawa towaru nastąpi przykładowo za 3 miesiące. Czy inaczej byłoby w przypadku zafakturowania zaliczek przez kontrahenta z UE? Czy faktura końcowa w przypadku niefakturowania zaliczek będzie przeliczana dla celów VAT w dacie wystawienia, czy przekazanych zaliczek? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy były członek zarządu może dobrowolnie zapłacić za spółkę z o.o. podatek dochodowy? Były członek zarządu, a obecnie likwidator spółki, chce zapłacić podatek dochodowy za spółkę, nie czekając aż po bezskutecznej egzekucji podatku z majątku spółki, organ podatkowy i tak wyegzekwuje od niego tę należność na podstawie art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej. Obawia się jednak, że ta dobrowolna zapłata nie zlikwiduje zobowiązania podatkowego spółki, bo podatek nie będzie uregulowany przez podatnika czyli przez spółkę. Czy likwidator powinien czekać z zapłatą, aż organ podatkowy po bezskutecznej egzekucji ze spółki przeniesie odpowiedzialność na członków zarządu? Czy istnieje możliwość oświadczenia wobec organu podatkowego, że egzekucja z majątku spółki będzie bezskuteczna i likwidator skutecznie ureguluje podatek za spółkę?
Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.