e-Biuletyn/8/2012 , numer (8), 24.04.2012

e-Biuletyn/8/2012 , numer (8), 24.04.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zawartością zakładki Pliki do pobrania w panelu mDoradca, gdzie znajdą Państwo wiele interesujących informacji i przydatnych materiałów. Dostępne są tam m.in. interpretacje indywidualne w zakresie stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie kształcenia zawodowego, a także wzory: upoważnień i pełnomocnictw dla doradcy podatkowego, zapisów o zakazie konkurencji w umowach z klientami doradcy podatkowego (umów o zakazie konkurencji z pracownikami), a także informacje i wzory dokumentów związanych z  przepisami o praniu pieniędzy. W panelu mDoradca mogą Państwo pobrać archiwalne wydania Biuletynu KIDP oraz regulamin i formularz zgłoszenia do konkursu "Bo liczy się pasja".

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Seminarium - Kontrola podatkowa przedsiębiorców
Redakcja Przeglądu Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium pt. "Kontrola podatkowa przedsiębiorców". Prowadzący: Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini. Seminarium odbędzie się 21 maja 2012 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie. Szczegóły

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły

16 maja 2012 r. – Dzień Ochrony Praw Podatnika
Oficyna Prawa Polskiego, wydawca miesięcznika „Prawo i Podatki” zaprasza do udziału w konferencji „Dzień Ochrony Praw Podatnika”, organizowanej przy współpracy z Krajową Radą Doradców Podatkowych. Konferencja odbędzie się 16 maja 2012 r. o godz. 13.00 w Centrum Prasowym Foksal przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.
Zaproszenie stanowi konsekwencję współpracy przy, trwającym od 2008 r., cykl działań na rzecz Ruchu Ochrony Praw Podatnika. Tegoroczna edycja wydarzenia jest poświęcona największym aberracjom systemu podatkowego. Swoje analizy przepisów przedstawią zaproszeni goście i prelegenci, a następnie zostaną one poddane pod dyskusję uczestników Konferencji. Podobnie jak w zeszłym roku, panel dyskusyjny poprowadzi znany dziennikarz gospodarczy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 maja 2012 r. na adres e-mail: rsvp@lexpr.pl. Harmonogram konferencji

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego. III edycja cyklu konferencji dla doradców podatkowych
Mamy przyjemność zaprosić doradców podatkowych do udziału w kolejnym cyklu konferencji organizowanym przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. wraz z Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Na cykl konferencji składa się 6 spotkań w różnych miastach w Polsce.
Gdańsk - 16 maja 2012 r.
Warszawa - 17 maja 2012 r.
Kraków - 18 maja 2012 r.
Wrocław - 24 maja 2012 r.
Katowice - 25 maja 2012 r.
Łódź - 28 maja 2012 r.

Zapisy i szczegółowe informacje.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (11-24 kwietnia 2012 r.)

13 kwietnia 2012 r., Doradcy pomagają za złotówkę, (Rzeczpospolita), Paweł Rochowicz


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (25 kwietnia-15 maja 2012 r.)

25 kwietnia 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - VAT w budownictwie w 2012 r. Usługi krajowe i wewnątrzwspólnotowe z uwzględnieniem zgłoszonej działalności w państwie Unii Europejskiej. Szczegóły

26 kwietnia 2012 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Rozliczenia podatkowe fundacji i stowarzyszeń. Szczegóły

26 kwietnia 2012 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Kontrola i postępowanie podatkowe, egzekucja należności podatkowych. Szczegóły

26 kwietnia 2012 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Obrót nieruchomościami (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy). Szczegóły

27 kwietnia 2012 r., Lublin (Lubelski OKIDP) - Praktyczne aspekty międzynarodowego opodatkowania podatkami dochodowymi przedsiębiorców i pracowników na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegóły

27 kwietnia 2012 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) -  Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Szczegóły

27 kwietnia 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Nadpłaty, korekty. Szczegóły

30 kwietnia 2012 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe Częstochowa. Szczegóły

8 maja 2012 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - VAT w transporcie i budownictwie. Szczegóły

9 maja 2012 r., Opole (Opolski OKIDP) - Konferencja Jubileuszowa „Doradca Podatkowy silnym wsparciem podatnika”. Szczegóły

9 maja 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług. Szczegóły

10-17 maja 2012 r., Turcja (Zachodniopomorski OKIDP) - Orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE na tle zmian w podatku VAT i podatkach dochodowych w roku 2011 i 2012. Szczegóły

10 maja 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Najnowsze orzecznictwo ETS, NSA oraz wybrane orzeczenia WSA. Szczegóły

11 maja 2012 r., Sobków (Świętokrzyski OKIDP) - Dzień Doradcy Podatkowego 2012 r. Szczegóły

11 maja 2012 r., Supraśl (Podlaski OKIDP) - Dzień Doradcy Podatkowego temat szkolenia: Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych. Szczegóły

11 maja 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Jubileuszowe obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Szczegóły

11-13 maja 2012 r., Stare Jabłonki (Pomorski OKIDP) - Obchody Dnia Doradcy Podatkowego w 2012 r. Szczegóły

11 maja 2012 r., Ukraina (Podkarpacki OKIDP) - Dzień Doradcy Podatkowego: Lwów-Olecko-Krzemieniec. Szczegóły

11 maja 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Podatek dochodowy w nieruchomościach. Szczegóły

11 maja 2012 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Dzień Doradcy Podatkowego. Szczegóły

12 maja 2012 r., Siemianowice Śląskie (Śląski OKIDP) - Dzień Doradcy Podatkowego. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Mazowiecki OKIDP
W dniach 20-22 kwietnia 2012 r. w Józefowie koło Warszawy odbył się II Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, którego głównym tematem była deregulacja realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Opolski OKIDP
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie ELSA zorganizowało spotkanie pod hasłem „Kto PIT-a, nie błądzi!”. Doradcy podatkowi: Pani Halina Masternak, Pan Andrzej Leszewicz i Przewodnicząca OOKIDP - Pani Elżbieta Konopka wygłosili wykład z zakresu podatku dochodowego, istoty zawodu doradcy podatkowego, egzaminu na doradcę podatkowego.

Pomorski OKIDP
26 kwietnia 2012 r. w trakcie szkolenia Pomorskiego Oddziału w Rumi zostaną wręczone nagrody dla wyróżnionych uczniów w I Pomorskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.

Śląski OKIDP
13 kwietnia 2012 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Krajową Radą Doradców Podatkowych Drugi Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegóły
Promując zawód doradcy podatkowego w marcu i kwietniu prowadzona jest po raz trzeci akcja „Doradcy Podatkowi niepełnosprawnym” wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach akcji doradcy podatkowi prowadzą bezpłatne konsultacje dla środowisk osób niepełnosprawnych z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
9 maja 2012 r. - spotkanie Komisji Ochrony Zawodu i spotkanie Sędziów ZSD.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Trwa przygotowywanie materiałów do wydania majowego Biuletynu KIDP Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP wydawanego wspólnie z Wydawnictwem Wolters Kluwer.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

14-go kwietnia 2012 – Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy (Dz. U. poz. 383)
Przepisy określają zasady dokumentowania działań kontrolnych wywiadu skarbowego.
 
18-go kwietnia 2012 – Wejście w życie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362)
W życie wchodzą przepisy dotyczące nowej daniny publicznej.

18-go kwietnia 2012 – Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 407)
Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o nowym podatku.

Zwolnienia z akcyzy dla rolników
Po pierwszym czytaniu jest już projekt nowelizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52, poz. 379 ze zm.). Celem zmian jest podniesienie kwoty rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Propozycje zyskały szersze poparcie ale ich wejście w życie zostanie odsunięte w czasie.

Wyjaśnienia pisemne zyskają prymat nad ustnymi
Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz procedury administracyjnej. Projektowane zmiany mają umożliwić podatnikom składanie wyjaśnień na piśmie co ograniczy częstotliwość wzywania ich do urzędów.

Wzory deklaracji dla podatku VAT
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333 z późn. zm.). Zmianie ulegną wzory deklaracji od nabycia nowych środków transportu.

Odliczenia VAT od paliwa
Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652 ze zm.). Poprzez zmianę nowelizacji posłowie chcieliby wprowadzić możliwość stosowania odliczeń od nabywanego paliwa. Takie rozwiązanie miałoby pozwolić na złagodzenie skutków wzrostu cen paliw. Zakłada się, że obowiązywałoby tylko do końca roku.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Operat od komornika zmienia podatek
Organ podatkowy ma prawo wznowić postępowanie i podwyższyć daninę, jeśli się okaże, że przedsiębiorca w informacji o posiadanych nieruchomościach zaniżył ich powierzchnię.
(wyroki NSA z 29 marca 2012 r. - II FSK 1861/10 i II FSK 2506-2508/ 10)
źródło: Rzeczpospolita nr 84 z 10.02.12 – strona D3

Wydatki na bankiet można uwzględnić w kosztach firmy
Jeśli impreza jest elementem strategii marketingowej dotyczącej promocji danego produktu, to jej organizacja, w tym na zakup usług gastronomicznych i alkoholu, nie jest związana z reprezentacją, lecz z reklamą.
(wyrok NSA z 4 kwietnia 2012 r. - II FSK 1789/10)
źródło: Rzeczpospolita nr 84 z 10.02.12 – strona D3

Alkohol kupiony na imprezy pracownicze nie jest kosztem uzyskania przychodów
Podawanie napojów alkoholowych na imprezach szkoleniowych połączonych z integracją ma cechy reprezentacji i nie może być kosztem podatkowym firmy. Jeśli alkohol miałby związek z zachowaniem źródła przychodów po stronie pracodawcy, musiałby być wykazany jako przychód pracownika.
(wyrok NSA z 5 kwietnia 2012 r. - II FSK 2101/10)

Potrącenie wierzytelności nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT
Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyśpieszonym terminie 25 dni przysługuje także wtedy, gdy kwoty VAT wykazane w złożonej deklaracji zostały uregulowane na rzecz wystawcy faktury przez potrącenie wzajemnych wierzytelności. Takie rozliczenie spełnia warunki dotyczące zwrotu podatku wyrażone w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że obowiązek zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego odnosi się do transakcji powyżej 15 tys. euro. Stanowi to jedynie granicę zapłaty w formie gotówkowej, a równocześnie nie ma żadnego wpływu na możliwość dokonywania wzajemnych kompensat wierzytelności. Warunek otrzymania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku jest spełniony także wtedy, gdy w miejsce zapłaty należności z faktury, podatnik i wystawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności.
(wyrok NSA z 5 kwietnia 2012 r. - I FSK 1731/11)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 71 z 11.04.12 – strona B3

Strata na kontraktach walutowych to koszt
Przedsiębiorca, który w ramach zabezpieczenia zamówień handlowych zawarł z bankiem umowę opartą na pochodnych kontraktach walutowych i poniósł stratę w wyniku osłabienia złotego, może zaliczyć tę stratę do firmowych kosztów podatkowych. Kontrakty walutowe nie były samodzielnym źródłem przychodów dla przedsiębiorcy, ale były powiązane z jego działalnością gospodarczą.
(wyrok NSA z 12 kwietnia 2012 r. - II FSK 1984/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 73 z 13.04.12 – strona B3

Darmowe wydania na cele firmy bez VAT
Nieodpłatne przekazanie różnego rodzaju nagród, gadżetów lub innych upominków będących formą reklamy spółki przed 1 kwietnia 2011 r. nie podlegało VAT. I to nawet jeżeli spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 lutego 2012 r. - ILPP2/443-170/08/12-S/MR)
źródło: Rzeczpospolita nr 87 z 13.04.12 – strona D3

Bezpłatny transport do pracy nie musi być opodatkowany
Przy ryczałtowych rozliczeniach z przewoźnikiem i braku ewidencji przejazdów poszczególnych osób nie da się ustalić ich dochodu do opodatkowania PIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 marca 2012 r. - ILPB2/415-617/09/11-S/TR)
źródło: Rzeczpospolita nr 87 z 13.04.12 – strona D3

Montaż drzwi przesuwnych w mieszkaniu z 8% VAT
Montaż drzwi przesuwnych na prowadnicach między pomieszczeniami podatnik opodatkowuje preferencyjną 8% stawką VAT, jeśli są wykonywane w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym i powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 150 m2 w przypadku lokali mieszkalnych. Fiskus wskazuje, czy jest to postępowanie prawidłowe. Wykonanie i montaż drzwi przesuwnych, stanowiących część składową budynku – w zależności od okoliczności towarzyszących tej czynności – może być uznane za związane z budową, remontem, modernizacją lub przebudową. Zatem w obiektach budownictwa społecznego (PKOB 11) podatnik może zastosować 8-proc. stawkę VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 marca 2012 r. - ILPP2/443-1679/11-3/MN)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 70 z 10.04.12 – strona B2

Wydatki na książki dla uczestników konferencji są kosztem
Dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli między jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Wobec tego publikowanie wyników badań w książkach przekazywanych przez pracowników instytutu podczas konferencji naukowych lub wykładów powoduje ich popularyzowanie, a także podnoszenie świadomości w zakresie prezentowanych tematów badań.
Koszt przekazanych książek stanowi zatem wydatek, który ma związek z prowadzoną działalnością instytutu, a jego poniesienie jest celowe, mając na uwadze przepisy regulujące funkcjonowanie instytutu. Oznacza to, że poniesiony przez instytut koszt przekazywanych przez pracowników podczas konferencji naukowych lub wykładów książek jest kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 marca 2012 r. - ILPB3/423-581/11-8/MM)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 71 z 11.04.12 – strona B3

Dział spadku nie wpłynie na wysokość PIT
Otrzymanie przez podatnika w wyniku działu odziedziczonego majątku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Istotne znaczenie ma okoliczność, że suma spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego podatnikowi udziału spadkowego. W konsekwencji na spadkobiercy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z otrzymanej sumy w wyniku działu spadku po rodzicach.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 marca 2012 r. - ILPB2/415-243/11/12-S/WS)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 73 z 13.04.12 – strona B3

ARTYKUŁY PODATKOWE

Czy różnice kursowe przy spłacie dozwolonego debetu na rachunku walutowym spółki powinny zostać rozpoznane dla celów podatkowych? Wyrok WSA z 17 lipca 2009 r. I SA/Gd 340/09. Czytaj więcej

Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości gruntowych. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.