e-Biuletyn/8/2009, numer (8), 15.09.2009

e-Biuletyn/8/2009, numer (8), 15.09.2009
KOMUNIKATY
Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego - cykl konferencji dla doradców podatkowych
 
Wolters Kluwer Polska oraz StreamSoft zapraszają doradców podatkowych do udziału w programie szkoleniowym obejmującym prezentację najbardziej doniosłych orzeczeń krajowych sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie poszczególnych dziedzin materialnego i procesowego prawa podatkowego.
 
Szczegółowe informacje na temat cyklu konferencji pod hasłem "Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego", znajdą Państwo w serwisie internetowym KIDP.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
W jaki sposób, otwierając po raz pierwszy swoją kancelarię, pozyskuje się klientów?

Zdobywanie nowych zleceń i rozpowszechnianie informacji o nowo powstałej kancelarii to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed świeżo upieczonym doradcą. Prezentujemy kilka wskazówek, które pomogą zaistnieć na rynku usług doradztwa podatkowego i zachęcić klientów do skorzystania z usług nowej kancelarii. czytaj więcej

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura. Jednocześnie informujemy, że nie udzialamy odpowiedzi na pytania dotyczące innych kwestii, np. prawa podatkowego. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące marketingu lub zarządzania, prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Pomysł warszawskiej karty podatnika
Stołeczny ratusz planuje zachęcić wszystkich mieszkańców Warszawy, również tych niezameldowanych, do płacenia podatków w Warszawie. W zamian chce oferować np. ulgi na bilety do teatru czy darmowe szczepienia. Dokumentem poświadczającym płacenie podatków w stolicy i wynagradzającym to licznymi przywilejami miałaby być warszawska karta podatnika, nad którą pracuje zespół skarbnika miasta.

Negatywna ocena projektu zmian rozliczania zeznań przez pracodawców
Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zdaniem Związku proponowane rozwiązania obciążą pracodawców dodatkowymi kosztami i obowiązkami w zakresie obsługi podatkowej wynagrodzeń zatrudnionych pracowników dlatego też ZRP nie udzieli wsparcia zawartym w projekcie propozycjom zmian ustawy.
W opinii ZRP zasadność proponowanych zmian budzi wątpliwości, a objęcie dodatkowej grupy pracowników, za których płatnik dokona rocznego obliczenia podatku, będzie stanowiło kolejną uciążliwość dla wszystkich pracodawców - zarówno małych, którzy rozliczenia podatkowe zlecają odpłatnie obsługującym je biurom rachunkowym, jak i dla dużych firm zmuszonych na czas rozliczeń podatkowych do finansowania wynagrodzenia dodatkowego pracownika oraz zakupu programu komputerowego obsługującego te rozliczenia.
Przepisy mogą się także okazać niekorzystne dla pracowników - ci z nich, którzy nie zadeklarują płatnikowi w terminie do 15 stycznia, że będą rozliczali się samodzielnie, utracą np. możliwość korzystniejszego, wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem.
 
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI
 
Stawka 0% VAT dla unijnych instytucji
Podatnicy VAT mogą stosować obniżoną, zerową stawkę podatku do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich.
(Wyrok WSA w Poznaniu z 4 września 2009 r., sygn. akt I SA/Po 1419/08)
 
Można odliczyć zagraniczne ubezpieczenie
Cudzoziemiec, który płacił składki na ubezpieczenie za granicą, a jest rezydentem podatkowym w Polsce, może odliczyć te składki w polskim zeznaniu podatkowym.
(Wyrok WSA z 3 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 971/07)
 
W jaki sposób należy dostarczać i ewidencjonować faktury elektroniczne?
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.
Z powyższego przepisu wyraźnie wynika, iż z uwagi na szczególną formę takich faktur, a co za tym idzie również ze względu na szczególną formę ich przekazania odbiorcy, pod pojęciem przesyłania faktur elektronicznych ustawodawca rozumie zarówno przesłanie takich faktur na urządzenie odbiorcze odbiorcy, jak i ich udostępnienie odbiorcy umożliwiające mu samodzielne pobranie tych danych. Przepisy rozporządzenia nie nakładają w tym zakresie na wystawcę faktur elektronicznych szczególnych wymogów, z wyjątkiem:
• obowiązku uzyskania uprzedniej akceptacji tej formy faktur przez ich odbiorcę,
• obowiązku zapewnienia autentyczności pochodzenia takich faktur i integralności ich treści poprzez opatrzenie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, które to obowiązki spółka będzie wypełniać.
W świetle powyższego sposób dostarczenia faktur elektronicznych ich odbiorcom przez spółkę należy uznać za dopuszczalny, a faktury takie będą wywoływać wszystkie skutki prawne, jakie przepisy te wiążą z wystawieniem faktury elektronicznej, jak również jej przesłaniem (dostarczeniem) - od momentu pobrania takiej faktury przez odbiorcę z serwera.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lipca 2009 r., IPPP2/443-495/09-2/BM)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Jak rozliczać wewnątrzwspólnotowe dostawy komisowe? czytaj więcej
 
Stosowanie przepisów dotyczących podatku od gier czytaj więcej
 
Czy to koniec męki z PIT-em? czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.