e-Biuletyn/7/2017, numer (7), 28.07.2017

e-Biuletyn/7/2017, numer (7), 28.07.2017
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Przewodnicząca i Skarbnik KRDP w Gazecie Prawnej o split payment. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

8 czerwca 2017 - Dokumentacja podatkowa do cen transferowych - wykładowcy: doradcy podatkowi Krzysztof Koniewski, Szymon Jordan
23-25 czerwca 2017 - Kliczków VI Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP.

Wydarzenia

23-25 czerwca 2017 r. odbył się w Kliczkowie VI Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, spotkanie zainicjowane i zorganizowane przez Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 16 Regionalnych Oddziałów KIDP, członkowie KRDP i innych organów Izby. Celem Konwentu było stworzenie płaszczyzny umożliwiającej członkom samorządu wymianę doświadczeń oraz prowadzenie dyskusji dotyczących zadań jakie staną przed delegatami na najbliższym planowanym na styczeń 2018 roku V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych.

Podstawowym założeniem organizatorów tego konwentu, który odbył się w przededniu kolejnego Zjazdu i wyboru nowych członków organów Izby oraz kolejnymi wyborami do zarządów regionalnych jest to między innymi, aby przygotować pole sprzyjające dyskusji i dobrze merytorycznie opracowane materiały dla delegatów na Zjazd, po to żeby prawo wewnętrzne regulujące funkcjonowanie samorządu było spójne i jednoznaczne.

Podczas tegorocznego Konwentu poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące następujących zagadnień:
- Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
- Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
- Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
- Zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
- Regulamin działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych,
- Zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,
- Regulamin działania komisji wyborczych oraz komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby.

Wszystkim planom programowym Konwentu towarzyszyło dodatkowe zamierzenie organizatorów, jakim jest próba inicjacji wspólnej kilkumiesięcznej pracy przedzjazdowej Zarządów RO KIDP z obecnymi i potencjalnie przyszłymi delegatami, dająca szanse na pełne wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń stojących przed doradcami podatkowymi u progu V kadencji. W konwencie wzięło udział 115 osób, w większości legitymujących się wieloletnim doświadczeniem w pracy samorządowej. Pozostaje mieć nadzieję, iż najbliższy V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych będzie uwieńczeniem pracy prowadzonej przez wszystkie dotychczas działające zespoły i uczestników Konwentu.

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W czerwcu 2017 r. zrealizowano szkolenie:

10-11 czerwca 2017 r. odbyło się dwudniowe szkolenie w Toruniu - „Procedury przy kontroli podatkowej, postępowaniu kontrolnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym” - Prelegent mec. Elżbieta Mucha

Poruszone w nim zostały następujące kwestie: czynności sprawdzające, kontrola i postępowanie podatkowe w świetle nowych przepisów ordynacji podatkowej i KAS, pełnomocnictwa elektroniczne, doręczanie pism, status doradcy podatkowego wobec klienta i organów skarbowych, tajemnica zawodowa

26-27 sierpnia 2017 r. planowane jest szkolenie z zakresu „Opodatkowania wspólników spółek osobowych z uwzględnieniem rozwiązywania praktycznych przykładów w zakresie podatku dochodowego i VAT” - Prelegent dr inż. Paweł Małecki

Promocja zawodu

Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

W związku z letnim okresem urlopowym, życzymy wszystkim doradcom podatkowym oraz pracownikom ich kancelarii, sprzyjającej aury i udanego wypoczynku.

LUBELSKI OKIDP

Informujemy, że 4-5 września br. Lubelski Oddział KIDP organizuje szkolenie w Uzdrowisku Nałęczów . Tematami szkolenia będą :

4.09.2017 r. - „Sprawy karne w toczących się postępowaniach w związku ze zmianami ustrojowymi KAS” - wykładowca Paweł Kołodziejski Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

5.09.2017 r. - „Kontrola podatkowa oraz postępowanie podatkowe a upadłość podatnika” - wykładowca Aleksander Stanek Doradca Podatkowy.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Przypominamy, że z uwagi na okres urlopowy w miesiącu lipcu oraz sierpniu szkolenia w MOKIDP nie są organizowane.

Również na kolejne spotkania „czwartkowe” zapraszamy od września.

Członkowie Zarządu MOKIDP uczestniczyli w VI Konwencie Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, który odbył się 23-25 czerwca br. w Kliczkowie. Tematyka Konwentu związana była z omówieniem propozycji zmian w prawie wewnątrzkorporacyjnym.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w UMK przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w UMT przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

PODKARPACKI OKIDP

Podkarpacka Konferencja 27-28 październik 2017 r.
27-28 października 2017 r. w Hotelu Pałac SIENIAWA odbędzie się coroczna Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Współczesne problemy prawa podatkowego.” Po raz pierwszy konferencja organizowana będzie przez Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z Oddziałem Podkarpackim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Patronat nad konferencją objął Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy zOśrodkiemStudiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród prelegentów podczas konferencji zaprezentują się znakomici przedstawiciele doktryny prawa podatkowego m.in.: Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński , dr Adam Bartosiewicz.

Program konferencji poza prelekcjami przewiduje również panel dyskusyjny. Więcej szczegółów wkrótce.

Książka pt. „Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym”
W lipcu 2017 r. Podkarpacki Oddział KIDP opublikował zbiór artykułów dotyczących prawa podatkowego. Książka pt. „Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym”, inspirowana jest referatami wygłoszonymi podczas Podkarpackiej Konferencji Podatkowej, która odbyła się jesienią 2016 r. w Łańcucie. Redakcji naukowej publikacji podjęli się prof. B. Brzeziński, dr hab. A. Olesińska oraz dr J. Pustuł, a recenzentem został dr hab. W. Morawski. Książa zawiera 11 tekstów poświęconym odpowiedzialności i sankcjom podatkowym oraz pozostałym zagadnieniom związanym z prawem podatkowym. Po raz pierwszy Oddziałowi udało się opublikować materiału pokonferencyjne, z czego jesteśmy ogromnie dumni.

Udział Przewodniczącej Zarządu w Konferencji Jubileuszowej z okazji 110-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 25-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz 60-lecia Oddziału Podkarpackiego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Z okazji 110-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 25-lecia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz 60-lecia Oddziału Podkarpackiego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 19 czerwca 2017 r. w Hotelu Hilton w Rzeszowie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo firmy i zarządu - nowe wyzwania”. Do udziału w ww. konferencji zaproszona została Pani Maria Mazur-Szczepańska - Przewodnicząca Zarządu Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która w trakcie uroczystości w imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów doradców podatkowych regionu podkarpackiego przekazała na ręce Pana Krzysztofa Cieśli - Prezesa Oddziału Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, i Pana Andrzeja Karpiaka - Prezesa Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Rzeszowie, najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji obchodzonego Jubileuszu.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

7 lipca 2017 r. odbyło się szkolnie na temat: „Odpowiedzialność karna za wystawianie i księgowanie faktur VAT dla ich wystawców, doradców podatkowych, księgowych, właścicieli firm”, które przeprowadził Pan Marcin Pacyna. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu pomorskiego.

Zapraszamy do udziału w najbliższym szkoleniu, które odbędzie się 8 września br. na temat: „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą, zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00-14:00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

23-25 czerwca br. przedstawiciele Zarządu PO KIDP wzięli udział VI Konwencie Regionalnych Oddziałów KIDP, podczas którego mieli okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania samorządu i jego przyszłości. Wzięli także czynny udział w spotkaniach zespołów, które pracowały nad kwestiami związanymi z analizą i proponowanymi zmianami w „Statucie Krajowej Izby Doradców Podatkowych”, „Zasadach Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych” oraz regulaminach.

ŚLĄSKI OKIDP

5.07.2017 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP
6.07.2017 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
5.07.2017 Cykl Szkoleń - „Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych”. Część IV: Egzekucja administracyjna.- wykładowca Kleina-Galińska Joanna.
25.07.2017 Posiedzenie Zarządu Śląskiego O.KIDP.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Dyżury doradców podatkowych odbywają się w ostatnie czwartki każdego miesiąca. Kolejne dyżury zaplanowane zostały na dzień 28 września, 26 października, 30 listopada oraz 28 grudnia br.

Obecnie trwają przygotowania do piątej Konferencji dla doradców podatkowych oraz studentów z cyklu „Podatki -finanse -przedsiębiorstwo” organizowanej wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaplanowanej na 14 listopada br. w ramach której przeprowadzimy kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z tematyki podatków.

27 listopada w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbędzie się XV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”,. Tematem przewodnim konferencji będzie „Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa?”.

Wybraliśmy wykonawcę materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2018 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz. Obecnie przyjmowane są zamówienia na kalendarze na rok 2018.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Przypominamy, że pierwszeństwo przyjęcia na listę uczestników mają zgłoszenia potwierdzone wpłatami.Zapisy na szkolenia w panelu www.mdoradca.krdp.pl

Wielkopolski Oddział KIDP oferuje doradcom podatkowym liczne szkolenia między innymi z zakresu prawa pracy, ZUS, KKS, podatku od nieruchomości, VAT, procedur administracyjnych i sądowych czy ochrony danych osobowych. W celu zwiększenia efektywności szkoleń po każdym wykładzie odbywają się panele dyskusyjne umożliwiające doradcom podatkowym biorącym udział w szkoleniu indywidualną rozmowę z wykładowcą.

Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych wydarzeń organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP:
1. Szkolenie „Zmiany w podatku VAT w 2017 r. i 2018 r.” dla II grupy - 13.09.2017 r.
2. Szkolenie „Skarga do WSA w praktyce (dobra a skuteczna)” - 15.09.2017 r.
3. Warsztaty „Ceny transferowe - zagadnienia praktyczne” - 10.10.2017 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl Klubu Doradcy Podatkowego, który odbywać się będzie po wakacjach. Spotkania Klubu Doradcy Podatkowegoodbywają się od 2015 r., podczas których omawiane są problemy zawodowe, zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego oraz aktualne przepisy prawno-podatkowe.

Spotkania III edycji Klubu odbywają się: 28.09.2017 r., 26.10.2017 r., 30.11.2017 r., 14.12.2017 r. oraz 25.01.2018 r. Zapisy w panelu www.mdoradca.krdp.pl

Trwają przygotowania organizacyjne do Międzynarodowej Konferencji Doradców Podatkowych 24-26.11.2017 r. oraz do Wigilii Doradców Podatkowych 8.12.2017 r. Szczegóły wkrótce!

Promocja zawodu

DYŻURY DORADCÓW PODATKOWYCH W URZĘDACH MIASTA I URZĘDACH GMINY
Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce polegających na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w Urzędach prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

AKCJA START BIZNES
Ogólnopolska akcja zainicjowana przez Wielkopolski Oddział KIDP mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych.

Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji START BIZNES. Szczegóły dotyczące akcji na www.startbiznesdp.pl

III EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO „TAX MASTER” W LATACH 2017/2018
Realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz rozpowszechnianiem wiedzy o podatkach, Wielkopolski Oddział KIDP postanowił zorganizować kolejną, III edycję Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych z Wielkopolski, których praca magisterska poświęcona jest ściśle zagadnieniom podatkowym.

KALENDARZE TRÓJDZIELNE NA 2018 r.
Wielkopolski Oddział KIDP jest w trakcie przygotowywania kalendarzy trójdzielnych na 2018 r. dla doradców podatkowych z Wielkopolski. Doradca podatkowy, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich (powyżej 3 składek) bezpłatnie otrzyma jeden kalendarz trójdzielny na 2018 r.

INTERNETOWY KATALOG DORADCÓW PODATKOWYCH
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego.

Serdecznie zapraszamy doradców do przyłączenia się do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych. Szczegóły na www.wielkopolski.kidp.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE
Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 7.08.2017 r. Harmonogram posiedzeń na 2017 r. widnieje na www.wielkopolski.kidp.pl

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190).

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paulina Hennig-Kloska).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Konsultacje podatkowe w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT.


PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Krucjata Ministerstwa Finansów przeciw optymalizacji podatkowej

Ministerstwo Finansów zabiera się za uszczelnianie systemu podatkowego. Opublikowany został projekt nowelizacji ustaw o CIT i PIT. Ekspert Pracodawców RP Łukasz Czucharski ocenia, że agresywna optymalizacja podatkowa szkodzi konkurencji, ale podkreśla, że nie ma obowiązku maksymalizacji. Szczegóły

UKNF: klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wpływa na obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych

W związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a i n. Ordynacji podatkowej), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę na możliwy wpływ zastosowania klauzuli na obowiązki informacyjne emitentów w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań finansowych emitentów. Szczegóły

Rejestr Zastawów Skarbowych już działa

1 lipca br. weszły w życie regulacje dotyczące utworzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (RZS). Rejestr ten będzie zawierał informacje o zabezpieczeniach skarbowych na ruchomościach oraz zbywalnych prawach majątkowych i będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegóły

Obowiązuje nowy wzór certyfikatu rezydencji

Od 5.07 obowiązuje nowy wzór zaświadczenia CFR-1 (certyfikat rezydencji). Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1315). Szczegóły

Od 1 sierpnia zwrot VAT dla podróżnych już od 200 złotych

W związku z sygnalizowanym negatywnym wpływem podwyższenia od 1 czerwca 2016 r. łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług na obroty realizowane przez małe rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE, resort finansów zdecydował się na powrót do poprzedniego limitu. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

CIT: zysk starej SKA także nie korzysta ze zwolnienia

Dywidendy wypłacane z zysków SKA przez jej następców prawnych podlegają opodatkowaniu także wtedy, gdy do zmiany formy prawnej doszło przed 1 stycznia 2014 r. Tak wskazał NSA w wyroku z 8 czerwca 2017 r. Szczegóły

PIT: współwłasność nie może być przeszkodą dla zwolnienia podatkowego

Przychody uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak wskazał NSA w wyroku z 14.06.2017 r. Szczegóły

Ulga mieszkaniowa nie musi ograniczać się do jednego mieszkania

Wykładnia językowa nie może prowadzić do zawężenia zwrotu niedookreślonego „własnych celów mieszkaniowych”, lecz wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym. Tak wskazał NSA w wyroku z 17.05.2017 r. Szczegóły

Strasburg: zakaz publikacji danych podatników nie naruszył wolności wypowiedzi

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Wielkiej Izby z 27 czerwca uznał, iż zakaz masowego publikowania danych podatników nie narusza dziennikarskiej wolności wypowiedzi prasy. Szczegóły

Z darmowej gwarancji trzeba rozliczyć się z fiskusem

Firma uzyskująca bezpłatną gwarancję bankową otrzymuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Dla powstania zobowiązania podatkowego nie jest konieczna realizacja tej gwarancji. Tak wskazał NSA w wyroku z 31.05.2017 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

MRiF: czynności administracyjne i techniczne nie łapią się na zwolnienie

Czynności wykonywane przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, które będą uznane za czynności o charakterze administracyjnym i technicznym i jako takie niedoprowadzające do zmiany sytuacji finansowej i prawnej stron tej operacji, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku. Tak wskazał Minister Rozwoju i Finansów w interpretacji ogólnej z 30 czerwca 2017 r. Szczegóły

PIT: odrobina luksusu dla pracowników zwiększa przychody spółki

Koszty poniesione przez spółkę w związku z zakupem ekspresu do kawy i zatrudnieniem specjalistycznej obsługi, sfinansowane ze środków obrotowych, należy uznawać za koszty uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.06.2017 r. Szczegóły

Fiskus zmienia zdanie ws. dokumentowania przyczyny korekty kosztów

Moment korekty kosztów podatkowych nie jest uzależniony od daty otrzymania jakiegokolwiek dokumentu, lecz od daty otrzymania dotacji (dofinansowania, refundacji). Tak wynika ze zmiany interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.06.2017 r. Szczegóły

Odwrotne obciążenie: dostawa z montażem konstrukcji nie zawsze będzie usługą kompleksową

Przedsiębiorca, który jako podwykonawca dostarcza konstrukcje stalowe wraz z montażem, gdy nie jest to świadczenie kompleksowe, to powinien odrębnie opodatkować dostawę konstrukcji oraz usługę montażu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.05.2017 r. Szczegóły

Tylko bezsporny wydatek daje prawo do obniżenia VAT

Sama możliwość podjęcia ewentualnej nieprzychylnej decyzji przez sąd nie może stanowić przesłanki do uznania, że wydatek poniesiony przez podatnika na poradę prawną ma związek z jego działalnością gospodarczą. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do kontroli celno-skarbowej prowadzonej w odniesieniu do rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych

W miejsce dotychczas funkcjonujących instytucji weryfikacji rozliczeń należności publicznoprawnych, takich jak postępowanie kontrolne i kontrola celna, ustawa z 16.11.2016 o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza liczne nowe rozwiązania, z których najistotniejsze z perspektywy procesowego prawa podatkowego jest w szczególności wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa nowej instytucji w postaci kontroli celno-skarbowej. To nowa procedura pozwalająca na badanie prawidłowości rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych. Ustawa jednak w kwestii prowadzenia tej kontroli w dużej mierze odsyła do przepisów Ordynacji podatkowej. Szczegóły

Zastaw skarbowy - zmiany od 1.07.2017 r.

Przepisy art. 41-46i ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., regulują zasady zabezpieczania zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego. Z dniem 1.07.2017 r. ustawodawca dokonał gruntownego przeredagowania unormowań dotyczących zastawu skarbowego, przede wszystkim z uwzględnieniem chronologii zdarzeń związanych z wpisywaniem i wykreślaniem zastawu skarbowego oraz potrzeby doregulowania dostępu osób i organów do danych zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wg jakich kryteriów należy rozpatrywać transakcje z udziałowcem spółki (100%), który ma oddział w Polsce?
Czy należy wykazać w ORD-U niektóre transakcje powyżej 5000 euro z tym podmiotem tylko z tego powodu, że posiada oddział w Polsce, podczas gdy nie jest spełnione kryterium podstawowe przekroczenia limitu 300.000 euro w powiązaniu z punktem 1 rozporządzenia (tj. z faktem, że ma 100% udziałów w Spółce)?
Czy też kryterium mówiące o posiadaniu oddziału odnosi się tylko do nierezydentów niepowiązanych (ewentualne udziały w Spółce mniejsze niż 5%)?
Jak należy rozumieć sformułowanie „jednorazowa wartość należności albo zobowiązań” w przypadku umów wieloletnich np. poręczenia kredytu za wynagrodzeniem lub oddelegowania personelu?
Kontrahenci wystawiają faktury miesięcznie lub kwartalnie. Odpowiedź i uzasadnienie

Zakupiono towar z Holandii. W dniu 18 kwietnia otrzymano fakturę na 70% wartości transakcji, dostawa towaru nastąpiła w maju, w dniu 12 czerwca otrzymano ostatnią fakturę na 30%.
Czy obowiązek podatkowy występuje w momencie otrzymania ostatniej faktury? Czy z datą ostatniej faktury należy wykazać całą sumę transakcji, jeżeli kontrahent nie wystawia faktury końcowej? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.