e-Biuletyn/7/2016, numer (7), 25.07.2016

e-Biuletyn/7/2016, numer (7), 25.07.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu


AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wywiadzie dla Rzeczpospolitej "Chcemy uczestniczyć w tworzeniu systemu podatkowego" Szczegóły

Przewodnicząca KRDP wzięła udział w Debacie o JPK w Rzeczpospolitej Szczegóły

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 lipca 2016 r. odszedł nasz drogi Kolega DORADCA PODATKOWY KRZYSZTOF PODSIADŁO.
Od początku istnienia samorządu aktywnie uczestniczył w życiu całej naszej zawodowej społeczności,jako Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych dwóch pierwszych kadencji, a od 2010 r. (do XI 2015 r.) Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP.
Był dla nas inspiracją, wzorem wielkiego organizatora i społecznika. Należał do grona tych, którzy z zapałem tworzyli samorząd doradców podatkowych, a następnie – z równie wielką pasją – działali na rzecz jego rozwoju.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Koleżanki i Koledzy
z samorządu zawodowego doradców podatkowych


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna
28 czerwca 2016 r – "Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 2016r. w związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej": Tomasz Gzela
05 lipca 2016 r - Jednolity plik kontrolny, unikanie podwójnego opodatkowania i inne zmiany Ordynacji podatkowej mające wpływ na rozliczenia podatkowe": Joanna Patyk

Wydarzenia:
29 czerwca 2016 roku, Przewodnicząca Zarządu Danuta Bącler na zaproszenie organizatora – wydziału zamiejscowego we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego - uczestniczyła w „śniadaniu prawników”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu, a ponadto praktycy zawodów prawniczych, m.in.: SSN prof. dr hab. Jacek Sobczak, sędziowie NSA: Henryka Łysikowska – Wiceprezes WSA i Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Prezes i Wiceprezes Sądu Apelacyjnego sędziowie SSA: Grażyna Szyburska – Walczak i Barbara Krameris, SSO Agata Regulska, SSO Lidia Hojeńska – Prezes ZPP Wrocław, SSR Katarzyna Szafrańska z IUSTITIA, Dziekan i Wicedziekan ORA w Opolu adwokaci Cezary Goryszewski i Marian Jagielski, r.pr. prof. dr hab. Mirosław Sadowski – Wicedziekan OIRP.

Tematem przewodnim tego spotkania była odpowiedź na pytanie:
Czy nikt nie rozumie prawników? Czyli jak mówić i pisać (nie) zawile?Spotkanie poprzedzone było pięcioma krótkimi prelekcjami.
- „Rzecz o logice, czy orzeczenia sądów da się zrozumieć?”
- „Jak krytykować, a nie obrażać?”
- „Urząd Skarbowy uprzejmie prosi….”
- „Babel, czyli rzecz o prawie Unii Europejskiej”
- „Prawnicy nie gęsi też swój język mają”.

Dlaczego jest problem ze zrozumieniem języka używanego przez prawników? Prawnicy, tak jak i przedstawiciele innych zawodów, takich jak informatycy czy lekarze, mają tendencję do przyjmowania specyficznego sposobu porozumiewania się w zamkniętym środowisku branżowym. Prawny język to język aktów prawnych – ustaw, rozporządzeń, uchwał, umów. Język prawniczy z kolei jest narzędziem komunikacji wewnątrz środowiska prawniczego i wykorzystywany jest do komunikacji z osobami nie będącymi prawnikami. Są to dwa odrębne poziomy komunikacji i prawnicy zawsze powinni mieć świadomość, na którym z nich, w danym momencie się porozumiewają. Inaczej należy bowiem formułować przekaz mówiąc do innego prawnika, a inaczej do adresata wezwania, decyzji czy orzeczenia sądowego. Warto przy tym pamiętać, że dla nieprawnika język ma znaczenie o tyle, o ile jest zrozumiały. Dla prawnika natomiast każde pojęcie kryje za sobą ukryte znaczenie – wyjaśniał dr Michał Rudy, radca prawny z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

Inne:
Trwają prace nad organizacją kolejnej – VII edycji konferencji z cyklu „Podatki bez granic’, która odbędzie się we Wrocławiu 21-22 października 2016 r.

Z przyjemnością możemy poinformować, że patronat nad konferencją objęły: Krajowa Rada Doradców Podatkowych, CFE – Confederation Fiscale Europeenne oraz Konsul Generalna Niemiec w Polsce.

ŁÓDZKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna:
W dniach 3-5 czerwca 2016 roku w Centrum Pałacowo - Konferencyjnym „Osada Danków”, położonym w okolicach Miłomłyna - miasteczka na Mazurach nad Kanałem Elbląskim odbyło się szkolenie wyjazdowe dla doradców podatkowych.

Podczas szkolenia Pan dr Dariusz Strzelec – doradca podatkowy z regionu łódzkiego, doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym, wygłosił dwudniowy wykład nt.: „Ordynacja podatkowa - planowane i aktualne zmiany.”

Główną atrakcją podczas wyjazdu był rejs „statkiem po trawie” przez odcinek Kanału Elbląskiego z czterema pochylniami, który jest zabytkiem hydrotechnicznym na skalę światową.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkolenia, która znajduje się na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP.

Promocja zawodu doradcy podatkowego:
Łódzki Oddział KIDP przystąpił do ogólnopolskiej Akcji START BIZNES. Akcja ma na celu promocję zawodu doradcy podatkowego poprzez akcję informacyjną dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych udziałem w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres lodzki@kidp.pl.

Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
- nazwa kancelarii
- adres
- telefon
- e-mail
- adres strony www

Szczegóły przedsięwzięcia oraz Regulamin akcji znajdują się na stronie Łódzkiego Oddziału KIDP w zakładce – aktualności oraz na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informujemy, iż z uwagi na sezon urlopowy zarówno szkolenia jak i „czwartkowe” spotkania integracyjne doradców podatkowych w lipcu oraz sierpniu nie będą organizowane. Zapraszamy ponownie na szkolenia i spotkania od września.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady. Zapraszamy do włączenia się w w/w akcję.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił także do projektu utworzenia internetowego katalogu doradców podatkowych. Wkrótce więcej informacji na ten temat.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.


OPOLSKI OKIDP


Promocja i ochrona zawodu.
Zarząd podjął intensywne działania mające na celu rozpropagowanie zawodu doradcy podatkowego i akcji START BIZNES na Opolszczyźnie. W związku z powyższym został nawiązany kontakt z przedstawicielem Inkubatora Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego a także z Dyrektorem Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu. Zarząd podjął również działania mające na celu rozpropagowanie akcji START BIZNES w Urzędach Miast.
W ramach promocji zawodu w lokalnym dzienniku Nowa Trybuna Opolska ukazał się wywiad z Przewodniczącym Zarządu OOKIDP p. Mieczysławem Sałatyńskim. W wywiadzie znalazły się m.in. informacje dotyczące zawodu doradcy podatkowego i współpracy z przedstawicielami różnych środowisk Opolszczyzny. W biuletynie Forum Opolskiego Biznesu wydawanym przez Opolską Izbę Gospodarczą został opublikowany artykuł autorstwa Członka KRDP p. Elżbiety Konopki. Tytuł artykułu: „Doradcy Podatkowi bronią przedsiębiorców”.


POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyło się szkolenie na temat: „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych”, które przeprowadził Tomasz Piekielnik – doradca podatkowy. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu pomorskiego.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego
W związku z przystąpieniem do akcji „Start Biznes” Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP podjął działania mające na celu promowanie tej inicjatywy. Na potrzeby akcji został stworzony plakat, który wraz z pismem przewodnim został rozesłany do urzędów i innych jednostek mających bezpośredni kontakt z osobami planującymi rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zainteresowane akcją jednostki otrzymały od nas także materiały promocyjne w wersji elektronicznej i umieściły je na swoich stronach internetowych.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

ŚLĄSKI OKIDP

Promocja zawodu:
Decyzją Zarządu Śląskiego KIDP, Śląski Oddział przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. Akcja prowadzona jest przy współpracy następujących miast: Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Czechowic-Dziedzic, Jastrzębia Zdroju, Katowic, Piekar Śląskich, Pszczyny, Ustronia, Zabrza, Tarnowskich Gór, Jaworzna, Zawiercia oraz Sosnowca.

W dniu 30 czerwca 2016 roku wraz z współorganizatorem – Urzędem Miasta Katowice zorganizowane zostały na terenie Urzędu Miasta Katowice pierwsze konsultacje z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice.

Kolejne konsultacje zostaną wznowione po przerwie wakacyjnej, w każdy ostatni czwartek miesiąca. Ponadto za zgodą włodarzy pozostałych miast województwa śląskiego w Urzędach Miejskich umieszczone zostały plakaty oraz ulotki propagujące akcję START BIZNES .

W dniu 28 czerwca br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się drugie posiedzenie Forum, w którym wzięli udział przedstawiciele 15 samorządów zawodów zaufania publicznego z województwa śląskiego. Lekarze, adwokaci, radcy prawni, pielęgniarki i położne, weterynarze, farmaceuci, architekci, inżynierowie budowlani, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci i komornicy, doszli do konsensusu, którego efektem jest pierwsza uchwała Forum dotycząca bezpieczeństwa wykonywania zawodu.

Forum powstało 27 kwietnia 2016 roku, spotyka się cyklicznie – co najmniej raz na trzy miesiące. To platforma dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń, zrzeszająca wszystkie zawody mające swoje oparcie w Konstytucji i odgrywające ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. Przedstawiciele tych zawodów wykonują zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia społeczeństwa.

Obecnie trwają przygotowania do czwartej Konferencji dla doradców podatkowych oraz studentów z cyklu „Podatki – finanse – przedsiębiorstwo” organizowanej wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która odbędzie się 28 listopada br. Tematem przewodnim konferencji jest „Samochód przedsiębiorcy a podatki”.

W dniu 14 listopada br. (poniedziałek!) zorganizujemy XIV Ogólnopolską Konferencję Podatkową w Katowicach w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”. W tym roku tematem przewodnim konferencji będzie „Czy w Polsce istnieje system podatkowy?”

Rozpoczęliśmy również działania w kwestii wyboru wykonawcy materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2017 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach oraz innych wydarzeniach zaplanowanych w drugim półroczu 2016 r. Zachęcamy do udziału między innymi w następujących szkolenia:
„Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania" – 26.08.2016 r.
Warsztaty „Ceny transferowe” – 02.09.2016 r.
„Doradca podatkowy a postępowanie karne” – 26.09.2016 r.
„Postępowanie oraz pisma procesowe w trakcie kontroli
oraz w postępowaniu podatkowym w praktyce doradcy podatkowego” – 10.10.2016 r.
„Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 2016 r.
w związku ze zmianami w ordynacji podatkowej” – 26.10.2016 r.

Wszelkie szczegóły dotyczące wykładów znajdują się w panelu mDoradca.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Termin najbliższego posiedzenia to 4 sierpnia 2016 r.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP uprzejmie informuje, że zostały uruchomione Studia Podyplomowe „Prawo i ekonomia w doradztwie podatkowym” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dokumenty aplikacyjne należy składać na Wydziale Prawa i Administracji UAM do 15 października 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów oraz wszelkie szczegóły organizacyjne widnieją na stronie internetowej Wydziałuhttps://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/prawo-i-ekonomia-w-doradztwie-podatkowym

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w Akcji START BIZNES wspierającej przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Szczegóły na www.startbiznesdp.pl

Chcesz wiedzieć więcej o naszych działaniach - skontaktuj się z Biurem WO KIDP. Wejdź na stronę www.wielkopolski.kidp.pl oraz na Facebooka Wielkopolskiego Oddziału KIDP www.facebook.com/WOKIDP

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W ostatni czwartek lipca w siedzibie ZOKIDP odbędą się tradycyjne warsztaty podatkowe. Spotkanie na temat "Portal podatkowy, pełnomocnictwa po nowemu" poprowadzi pani Beata Prostak- doradca podatkowy specjalizujący się w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, były pracownik UKS we wszystkich działach kontroli podatkowej.

Na październik zaplanowana została VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opodatkowanie przedsiębiorstw”, która odbędzie się jak co roku w Szczecinie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zarząd ZOKIDP po raz kolejny postanowił włączyć się w organizację konferencji i umożliwić doradcom podatkowym bezpłatny udział w obradach. Zgłoszenia na konferencję jak i na warsztaty przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca. Szczegóły dotyczące organizowanych szkoleń i spotkań w siedzibie i poza siedzibą ZOKIDP dostępne są na bieżąco na stronie internetowej Oddziału.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do akcji „START BIZNES”, której celem jest wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz promocja zawodu doradcy podatkowego. Do tej pory zgłosili się doradcy (22 osoby) z gmin: Kołobrzeg, Szczecin, Darłowo, Świdwin, Koszalin, Wałcz, Kamień Pomorski, Łobez, Wolin, Nowogard. Zapraszamy doradców z pozostałych, ale również i ww. gmin.

 

INFORMACJA DLA DORADCÓW PODATKOWYCH

Do Właścicieli, Współwłaścicieli Firm Doradztwa Podatkowego i Biur Rachunkowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy Doradcy Podatkowi,

W natłoku bieżących spraw rzadko zastanawiamy się ile warta jest nasza firma, jak ją wycenić, gdyby chciał dołączyć do nas wspólnik lub chcielibyśmy ją sprzedać. Pomimo, że coraz częściej mówi się o sukcesji, organizowane są na ten temat konferencje i szkolenia, to wciąż niewielu doradców zastanawia się nad tą kwestią. Poza tym sukcesja jest w tych rozważaniach pojmowana dość wąsko, tylko, jako dziedziczenie, otrzymanie spadku, przejęcie majątku czy stanowisk, scedowanie przez rodziców określonych praw na rzecz dzieci. Naturalnym, zatem jest kojarzenie sukcesji z brakiem odpłatności.
Tymczasem sukcesja może być również rozumiana szerzej, jako przekazanie określonego majątku, w tym pochodzącego ze zbycia biznesu lub sprzedaż firmy. Dla tych, którzy nie zamierzają wycofywać się z prowadzenia działalności, częściowa sprzedaż firmy i pozyskanie środków może być z kolei szansą na jej rozwój.
Dlatego w imieniu inwestorów zainteresowanych kupnem udziałów w firmach doradztwa podatkowego i biurach rachunkowych chciałbym zaprosić osoby rozważające możliwość sprzedaży firmy lub jej części do podjęcia niezobowiązujących rozmów. Propozycja ta jest kierowana również do osób wykonujących usługi w formie jednoosobowej działalności gospodarczą lub spółki osobowej. W przypadku pozytywnych negocjacji istnieje, bowiem możliwość przekształcenie dotychczasowej działalności w formę spółki kapitałowej i objęcia w niej udziałów przez inwestorów.

Bardzo ważne jest przy tym dla inwestora, aby dotychczasowi właściciele pozostali w roli udziałowców i zarządzających firmą przez okres wspólnie ustalony przez strony.

Podsumowując: jest to propozycja, która wydaje się szczególnie interesująca dla:
· Osób, które przewidują stopniowe wycofywanie się z prowadzenia biznesu (w związku z przechodzeniem na emeryturę lub rozpoczęciem innych planów zawodowych)
· Dla tych, którzy wykorzystując uzyskane środki pieniężne (i w razie takiej potrzeby know- how inwestora) myślą o dalszym rozwoju firmy.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt jacek.bajson@gmail.com, tel. 661-070-505


Z poważaniem
Jacek Bajson
Doradca podatkowy nr wpisu 02223

 
PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zwodu doradcy podatkowego

Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym (materiał do pre-konsultacji)

Postępowanie grupowe w modelu opt-out (materiał do pre-konsultacji)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Od 1 stycznia, rozliczając opóźnienia w przeprowadzanych transakcjach handlowych, stosuje się określone wprost odsetki ustawowe.
W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. odsetki wynoszą 9,50 proc. w stosunku rocznym. Szczegóły

Reforma w administracji skarbowej odroczona
W piątek 24 czerwca br. opublikowana została nowelizacja ustawy o administracji podatkowej, która przesuwa datę wejścia w życie przepisów tej ustawy z 1 lipca 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. Zmiana ta ma związek z przygotowywaną ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, która przewiduje kompleksową reformę administracji podległej ministrowi finansów. Szczegóły

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej uderzy w osoby i przedsiębiorstwa czerpiące dochody z działalności w innym obszarze podatkowym.
Prawdopodobnie zostaną one objęte pięcioprocentowym podatkiem u źródła pobieranym od płatności transgranicznych. Nie wiadomo, na jakim poziomie zostanie ustalona także stawka brytyjskiego podatku VAT, która na terenie całej UE dla większości towarów i usług wynosi 15 proc. Szczegóły

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono rozwiązania, które mają pozwolić na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi.
Będzie temu służyć m.in. zaostrzenie kar przewidzianych za przestępstwa skarbowe. Sprawcom wielkich operacji przestępczych grozić będzie kara od 5 do 15 lat, a w najcięższych wypadkach nawet 25 lat więzienia. Szczegóły

Sprzedaż w ramach usługi gastronomicznej bez podatku
Sprzedaż towarów, która jest dokonywana w ramach świadczenia usługi gastronomicznej będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od sprzedaży - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4217/2016. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

CIT: likwidacja to nie dalsze wykorzystanie
Skoro połowa betonowych stóp fundamentowych nie została zlikwidowana, a została wykorzystana przy budowie nowej hali, to oczywistym jest, że ich wartość nie mogła być jednorazowo zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie likwidacji zaniechanej inwestycji. Tak wskazał NSA w wyroku z 25 maja 2016 r. Szczegóły

CIT: przepisy o cienkiej kapitalizacji stosuje się także do pożyczki spłacanej byłemu udziałowcowi
Fakt utraty przez wierzyciela spółki statusu wspólnika przed wypłatą odsetek od udzielonej pożyczki, nie ma wpływu na to, że pożyczka ta udzielona została w warunkach cienkiej kapitalizacji. Tak wskazał NSA w wyroku z 19 maja 2016 r. Szczegóły

PIT: odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości nie są kosztem jej zbycia
Kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nie stanowią wydatki związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego oraz wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości. Tak wskazał NSA w wyroku z 9 czerwca 2015 r. Szczegóły

SN: komornik nie może podnieść opłaty o VAT
Sąd Najwyższy 7 lipca br. podjął uchwałę, zgodnie z którą określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego nie można podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towarów i usług. SN dodał, że komornicy nie mogą przerzucać obciążeń podatkowych na dłużników. Szczegóły

Analizowanie dokumentów przez 7 miesięcy wskazuje na przewlekłość fiskusa
Fiskus nie może przez 7 miesięcy analizować dowodów i przez ten czas naliczać podatnikowi odsetki za zwłokę. Tak orzekł NSA w wyroku z 14 czerwca 2016 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: brat nie skorzysta z umorzenia pożyczki udzielonej spółce
Umorzenie pożyczki przez wspólnika spółki komandytowej powoduje powstanie po stronie innych wspólników przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 czerwca 2016 r. Szczegóły

VAT: dorozumiana zgoda decyduje o opodatkowaniu bezumownego korzystania z nieruchomości
Decydujące znaczenie dla opodatkowania lub nieopodatkowania bezumownego korzystania z nieruchomości po zakończeniu stosunku zobowiązaniowego mają okoliczności faktyczne. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2016 r. Szczegóły

MF wskazał, jak ustalać stawki VAT dla sprzedaży dań w punktach gastronomii
Dla określenia prawidłowej stawki podatku, jaka ma zastosowanie przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, należy dokonać prawidłowego zaklasyfikowania tej czynności według PKWiU - stwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej z 24 czerwca 2016 r. Szczegóły

JPK: podmioty niebędące przedsiębiorcami są objęte okresem przejściowymSzczegóły

CIT: wartość początkową określa cena z faktury
Wartość początkowa samochodu osobowego w sytuacji skorzystania z opcji nabycia go, jako przedmiotu leasingu, powinna być ustalona według ceny nabycia wyrażonej na fakturze. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2016 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Wybrane aspekty praktyczne wdrożenia przez podatnika Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1 lipca 2016 r.
Od 1 lipca 2016 r. część podatników jest zobowiązana do wypełnienia nowego obowiązku raportowego względem organów podatkowych, a mianowicie do przedstawiania na żądanie JPK. Obowiązek ten obejmie wszystkich podatników od 1 lipca 2018 r. W niniejszym artykule autor próbuje przedstawić najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem JPK, wraz ze wskazaniem problemów, jakie podatnik może napotkać, przygotowując się do wypełnienia tego obowiązku. W efekcie artykuł powinien stanowić cenne źródło wiedzy i pomoc w odpowiednim wdrożeniu JPK u podatnika. W pierwszej części artykułu została przybliżona koncepcja JPK oraz zasady kwalifikacji podmiotów jako zobowiązanych do raportowania w tym formacie. Druga część jest poświęcona analizie problemów wynikających ze struktur JPK oraz aspektów praktycznych raportowania. Część trzecia z kolei wskazuje na najlepsze praktyki w zakresie przygotowania się do raportowania w formacie JPK, które mogą być podstawą do odpowiedniego przeprowadzenia tego procesu u podatnika. Szczegóły

Kluczowe zmiany w ustawie o kontroli skarbowej obowiązujące od 1 stycznia i 1 lipca 2016 r.
Ustawodawca czasem przypomina sobie o szeregu nieścisłości czy też wad ustawowych funkcjonujących w ustawie o kontroli skarbowej i celem poprawienia jakości działania kontroli skarbowej co raz nowelizuje ustawę o kontroli skarbowej. Tak jak w innych przypadkach tak i tym razem warto skupić się na nowych rozwiązaniach, które zmieniają często dysfunkcyjne unormowania ustawy, przywracając jej praktyczną poprawność. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jednostka ma obroty i sumę bilansową niższą niż 50 mln euro i 43 mln euro, ale aktualne zatrudnienie w roku 2016 przewyższa 250 i w roku 2015 również przekroczyło 250 pracowników, natomiast w roku 2014 i w latach poprzednich było niższe niż 250 osób.

Czy określenie "w co najmniej jednym z ostatnich lat obrotowych" aktualnie (w roku 2016) dotyczy roku 2014 i 2015, czy roku 2013 i 2014?

Czy jednostka jest dużym przedsiębiorcą zobowiązanym do obowiązkowego przekazywania JPK do US od 1 lipca 2016 r. czy 2017 r.? Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka komandytowa, której komandytariuszami są osoby fizyczna, a komplementariuszem spółka z o.o. ma do zwrot pewną kwotę VAT.

Czy zwrot ten może być zaliczony na poczet zobowiązań z tytułu PIT i CIT komandytariuszy i komplementariusza?

Czy można złożyć odpowiednie pisma w US czy trzeba czekać na zwrot? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.