e-Biuletyn/7/2015, numer (7), 30.08.2015

e-Biuletyn/7/2015, numer (7), 30.08.2015
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Zaproszenie na jubileuszową konferencję

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zapraszają do udziału w konferencji THE TRANSFORMATION OF TAX SYSTEMS IN THE CEE AND BRICS COUNTRIES – 25 YEARS OF EXPERIENCE AND FUTURE CHALLENGES, która odbędzie się w dniach 9-10 października br. Szczegóły

Specjalistyczne studia podyplomowe o tematyce podatkowej w SGH

Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na unikatowe w Polsce studia specjalistyczne w zakresie podatków. Studia rozpoczynają się 24 października 2015 r. Szczegóły

Publiczna dyskusja projektu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

Działający przy Ministrze Finansów Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2015 r. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Dolnośląski OKIDP

Sprawozdanie z inicjatyw i spotkań Zarządu DO KIDP

26 czerwca 2015 r. – Konferencja Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Mazowieckiego Oddziału KIDP o tematyce ,,Doradztwo podatkowe – stan obecny, wyzwania na przyszłość”. Konferencja odbyła się w Auli wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestniczyła w niej Pani Danuta Bącler – Zastępca Przewodniczącej Zarządu DO KIDP.

02 lipca 2015 r. – w Wielkopolskim Oddziale KIDP odbyło się szkolenie z zakresu mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter) dla przedstawicieli Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP. Szkolenie z wykorzystywania potencjału mediów społecznościowych miało na celu promocję i budowanie wskazanego wizerunku profesji doradztwa podatkowego oraz zapoznanie się ze strategiami marketingowymi istniejącymi na rynku usług profesjonalnych. W spotkaniu uczestniczył Pan Robert Motyka.

13 lipca 2015 r. - we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z Izbą Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej w sprawie szczegółów organizacyjnych VI Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”, która odbędzie się w Pradze w dniach 09 – 10 października 2015r.

23 lipca 2015 r. – spotkanie przedstawicieli Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Pani Igi Huk i Pana Krzysztofa Kapalskiego w Brnie z przedstawicielami Izby Doradców Podatkowych Czech w sprawie dalszych ustaleń w sprawie VI Międzynarodowej Konferencji ,,Podatki bez granic”.

27 lipca 2015 r. – w Izbie Skarbowej we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Panem Januszem Cichoniem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z ramienia Dolnośląskiego Oddziału KIDP wzięli udział: Pani Danuta Bącler, Pani Teresa Kujawińska – Werner, Pani Iga Huk, Pan Krzysztof Kapalski.

VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu ,,Podatki bez granic”:

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej serdecznie zaprasza do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 9-10.10.2015r.w Hotelu NH Prague City w Pradze.Organizatorem Konferencji pod hasłem: ,,Systemy podatkowe w Polsce, Czechach i Niemczech” jest Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.Konferencja, skierowana dotychczas wyłącznie do doradców podatkowych, w tym roku po raz pierwszy ma charakter otwarty i mogą w niej uczestniczyć również przedstawiciele innych środowisk oraz biznesu. Konferencja Jej celem jest integracja wszystkich środowisk zajmujących się problematyką podatkową w Polsce, Niemczech i Czechach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doradców podatkowych z całej Polski. Zgłoszenia doradców podatkowych są przyjmowane przez panel m-doradca, gdzie został zamieszczony harmonogram, cennik oraz informacja o programie kulturalnym. Członkowie zaprzyjaźnionych korporacji zawodowych, przedsiębiorcy i pozostałe osoby zainteresowane tematyką podatkową, mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem strony internetowej konferencji: http://www.kdpcr.cz/informace/konferencja#konferencja.

Akcja pod hasłem ,,Edukacja prawna młodzieży":

Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przyłączył do akcji Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,IUSTITIA” i Urzędu Miejskiego Wrocławia pod hasłem ,,Edukacja prawna młodzieży".Akcja będzie realizowana w roku szkolnym 2015/2016 w 10 szkołach, przy czym 7 (3 gimnazja i 4 szkoły ponadgimnazjalne) wskaże Urząd Miejski Wrocławia.Dodatkowo w ramach projektu zostanie zorganizowany cykl szkoleń dla nauczycieli WOS ze szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu z wykorzystaniem "Apteczki Prawnej - Lex bez łez". Apteczka jest skierowana do młodzieży i ma na celu przedstawienie trudnych tematów prawnych, za pomocą prostego i zrozumiałego języka. Tum samym ma edukować i pogłębić świadomość prawną uczniów szkół średnich.W ramach akcji ,,Edukacja prawna młodzieży" odbędą się 4 dwugodzinne szkolenia z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego w październiku 2015r. Prowadzić je będą doświadczeni sędziowie oraz doradcy podatkowi. Celem spotkań będzie przedstawienie możliwości wykorzystania Apteczki Prawnej na lekcjach WOS. Obecnie trwają prace nad przykładowymi scenariuszami lekcji dotyczących wybranych zagadnień.W najbliższym czasie zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram i program szkoleń. Udział w szkoleniach będzie nieodpłatny.

Kujawsko-Pomorski OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd KPO KIDP na wrzesień planuje organizacje szkoleń tj.:

5-6.09.2015r. Nowa pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz zmiany wprowadzone nowelizacją z 9 kwietnia 2015 r., postępowania do decyzji i jej zaskarżenie oraz interpretacje w świetle art. 14 a-14p i ich zaskarżenie. Prowadzący: Elżbieta Mucha, Jacek Brolik.

Dodatkowo organizowana jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika Konferencja VAT – Aktualne problemy 2015r. w terminie 18-19 września 2015r. W którym doradcy podatkowi z województwa kujawsko-pomorskiego będą zapewne uczestniczyć.

Małopolski OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w sierpniu 2015 r. oraz plany na miesiąc wrzesień 2015 r.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Małopolski Oddział KIDP objął patronatem kierunek studiów podyplomowych "Strategie doradztwa podatkowego" organizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studia są kierowane zarówno do kandydatów na doradców podatkowych, jak również do pracowników służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz prawników chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://ksb.uek.krakow.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/zarzadzanie-finansami-i-rachunkowosc/strategie-doradztwa-podatkowego.html

W dniu 18 sierpnia br. w Izbie Skarbowej w Krakowie przy ul. Wiślnej 7 odbyło się spotkanie Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka oraz Pani Podsekretarz Stanu Hanny Majszczyk z przedstawicielami organizacji skupiających przedsiębiorców. Małopolski Oddział KIDP reprezentował Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Bazarnik. Celem spotkania było przybliżenie nowego Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, który zakłada uruchomienie centrów obsługi podatnika oraz powołanie asystenta podatnika. W centrach obsługi podatnicy będą mieli możliwość załatwienia spraw związanych zarówno z podatkami jak i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, natomiast asystenci podatnika będą pomagali w uzyskaniu wiedzy podatkowej początkującym przedsiębiorcom.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. Publikowane są na nim wszelkie aktualności dotyczące MOKIDP oraz istotne fakty, wydarzenia i zmiany przepisów związane z profesją doradcy podatkowego.Z uwagi na sezon urlopowy „czwartkowe” spotkania integracyjne doradców podatkowych w lipcu oraz sierpniu nie były organizowane. Od września powróci organizacja powyższych spotkań, które zyskają nową formułę i będą się odbywać w nowym miejscu. Więcej szczegółów w tej sprawie podamy wkrótce.

Od września zapraszamy na szkolenia organizowane w MOKIDP. Więcej informacji w tej sprawie znajduje się w systemie mDoradca oraz na stronie www.malopolski.kidp.pl

Opolski OKIDP

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP realizując zadania statutowe prowadzi działalność szkoleniową.

25-26 września 2015 r. w hotelu Tenis w Chrząstowicach odbędzie się pierwsze szkolenie z serii „kontrola u podatnika”.

W pierwszym dniu, szkolenie prowadzi będzie Pan Bartosz Jakubczyk – Inspektor ZUS Opole i przedstawi zagadnienia dotyczące kontroli ZUS m.in.:
1. Przebieg kontroli z ZUS
2. Przedmiot i zakres kontroli
3. Ustalenie wyników kontroli w protokole pokontrolnym
4. Odwołanie od wyników kontroli

W drugim dniu wykład poprowadzi Pan Maciej Klimko – Inspektor PIP Opole na temat „Kontrola PIP w małych i średnich przedsiębiorstwach – najistotniejsze i najczęstsze błędy oraz nieprawidłowości w działaniach przedsiębiorców”. Zostaną omówione następujące tematy:

1. Przedmiot kontroli:
- kontrole skargowe,
- kontrole tematyczne w roku 2015
- 75 tematów dotyczących zakresu kontroli.

2. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przedsiębiorców:
- prawna ochrona pracy,
- Przygotowanie do pracy, m.in.:
- Akta osobowe,
- Zgłoszenie do ubezpieczenia,
- Szkolenia BHP, badania lekarskie.
- Stosunek pracy, m.in.:
- Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach umowy o pracę,
- Czas pracy,
- Wynagrodzenia,
- Fundusz pracy.
- Rozwiązanie stosunku pracy, m.in.:
- Niewydanie świadectwa pracy,
- Terminy wypowiedzenia umowy.
- Uprawnienia związków zawodowych.
- Czas pracy kierowców.
- bezpieczeństwo i higiena pracy, m.in.:
- Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, (pomiary),
- Szkolenia BHP, badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego,
- Służba BHP,
- Wypadkowość,
- Uprawnienia kwalifikacyjne, stan techniczny maszyn i urządzeń.
- Środki prawne wydawane przez inspektora pracy.

3. Najczęściej ujawniane wykroczenia przeciwko prawom pracowników.

4. Błędy wynikające z negatywnego nastawienia do procesu kontroli (oraz osób kontrolujących).

Zarząd OOKIDP planuje w tym roku zorganizować jeszcze dwa szkolenia:
„Zmiany w podatku VAT na rok 2016” i „Zmiany w podatku dochodowym”.

Mieczysław Sałatyński
Przewodniczący OOKIDP

Podkarpacki OKIDP

V Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych

Zapraszamy wszystkich zwolenników pieszych wędrówek do wspólnego odkrywania najpiękniejszych zakątków województwa podkarpackiego – Bieszczad podczas Piątego Podkarpackiego Rajdu Bieszczadzkiego Doradców Podatkowych, który odbędzie się w dniach 25-27 września 2015 r

III Podkarpacka Konferencja6-7 listopada 2015 r

W miesiącu listopadzie tj. 6-7już po raz trzeci odbędzie się III Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Współczesne problemy prawa podatkowego.” Patronat nad Konferencją już po raz trzeci objął Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Prawa i Administracji Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród prelegentów na Konferencji wystąpią przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński i prof. dr hab. Adam Nita.


Pomorski OKIDP

Działalność szkoleniowa

W sierpniu 2015 r. w Pomorskim Oddziale KIDP odbyły się następujące szkolenia:

a) w dniu 05 sierpnia 2015 r. w Rumi na temat: „VAT po nowelizacji od 1 lipca 2015 r. Opodatkowanie VAT sprzedaży (przekazania) samochodów - różne przypadki”, wykład przeprowadził Pan dr Adam Bartosiewicz.

We wrześniu 2015 roku Zarząd Pomorskiego Oddziału zaplanował następujące szkolenia:

a) w dniu 09 września 2015 r. w Redzie na temat „Specjalista ds. rozliczeń PFRON”, wykład przeprowadzi Pan Łukasz Leszczyński.

Integracja

Na przełomie lutego i marca 2016 roku Zarząd PO KIDP planuje zorganizować wyjazd integracyjny do Meksyku.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

11 i 25 sierpnia 2015 roku w godzinach 10:00 - 12:00 w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni doradcy podatkowi z Pomorskiego Oddziału KIDP pełnili dyżury w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które nadal cieszą się dużym zainteresowaniem osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Dodatkowe dyżury odbyły się również w terminie 18 sierpnia 2015 roku w godzinach 13:00 – 15:00 oraz w dniu 25 sierpnia 2015 roku w godzinach 14:00 – 16:00.

Opracowanie: Ewa Jakubczyk Przewodnicząca Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP

Śląski OKIDP

5 sierpnia br. odbyło się Posiedzenie Sędziów ZSD, a 1 września br. – posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.

W najbliższym czasie planowane są następujące szkolenia w siedzibie Śląskiego Oddziału .O.KIDP:

-7.09.2015 r. - Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy; rola doradcy podatkowego. PUNKTY. (Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników),

-10.09.2015 r. - Komunikacja i promocja w małej kancelarii podatkowej. PUNKTY. (Szkolenie dla doradców podatkowych),

-15.09.2015 r. - Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli. PUNKTY. (Szkolenie dla doradców podatkowych).

Wielkopolski Oddział KIDP

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP zaprasza do Klubu Doradcy Podatkowego,który odbędzie się 24 września 2015 r. o godz. 17.00 w Restauracji Fiesta del Vino przy ul. Czechosłowackiej 106a w Poznaniu. Zgłoszenia przyjmowane są przez panel mDoradca.

1 października 2015 r. w Ibb Andersia Hotel przy Pl. Andersa 3 w Poznaniu odbędzie się Konferencja „Jak wzmocnić pozycję podatnika wobec organów podatkowych? Doświadczenia niemieckie. Planowane zmiany w polskim prawie”. Wykłady m. in. pozycji podatnika wobec organów podatkowych w Polsce i Niemczech oraz o polskich i niemieckich rozwiązaniach prawnych zwiększających bezpieczeństwo podatnika wygłoszą Pan prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Kierownik Katedry Prawa Finansowego UAM w Poznaniu), Pan dr Witold Wollgarten (doradca podatkowy), Pan Marcin Grześkowiak (doradca podatkowy) oraz Pan Andrzej Nikończyk (Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan). Zgłoszenia są przyjmowane przez panel mDoradca do 15 września 2015 r.

Trwają przygotowania do Konferencji „Bezpieczny Doradca Podatkowy – cz. 2” połączonej z tradycyjnymi Andrzejkami, która odbędzie się 27 – 29 listopada 2015 r.w Hotelu Villa Natura w Dolsku (50 km od Poznania). Wykłady z zakresu zmian w podatkach PIT, CIT oraz VAT poprowadzą Pan dr inż. Paweł Małecki oraz p. dr Adam Bartosiewicz. Ponadto wykład pt. „Odpowiedzialność karna doradcy podatkowego w związku z wykonywaniem zawodu” wygłosi Pan Paweł Kołodziejski (Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Południe delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy).
W pierwszym dniu Konferencji odbędzie się także spotkanie z przedstawicielami TUiR WARTA SA, którzy przedstawią nam m.in. jak skutecznie i poprawnie zgłosić szkodę.

Trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędzie Miasta Poznania, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych odbywać się będą do grudnia 2015 r. w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania. Zainteresowanych pełnieniem 4-godzinnego dyżuru w Urzędzie uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do biura Oddziału na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES!Szczegóły

Zapraszamy na posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się 31 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00 w siedzibie Oddziału.

Zachodniopomorski OKIDP

W ostatni czwartek sierpnia w siedzibie ZOKIDP odbyły się tradycyjne warsztaty podatkowe. Tym razem spotkanie poprowadziła pani Anna Dziura, która omówiła kwestie dotyczące pełnomocnictw, ich rodzajów i umocowania. Dzień wcześniej spotkanie warsztatowe na ten sam temat odbyło się w Koszalinie.

7 września dr Dariusz Strzelec poprowadzi w Zachodniopomorskim Oddziale KIDP szkolenie nt.: „Ordynacja podatkowa- zmiany”, a dzień później pan Tomasz Gzela omówi „Źródła nieujawnione i czynności egzekucyjne”.

Również na wrzesień zaplanowana została V Ogólnopolska Konfere
PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Rządowy projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej

Rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej

Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W piątek Senat bez poprawek uchwalił nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa wprowadza zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy.  Szczegóły


Od 11 września rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową

Już we wrześniu gminy będą mogły nakładać nową opłatę lokalną - opłatę reklamową. Opłata dotyczyć będzie tablic lub urządzeń reklamowych znajdujących się na obszarze gminy. Szczegóły


Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej

W piątek 31 lipca Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej, która zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Szczegóły


Senat uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym

7 sierpnia zakończyło się 80. posiedzenie Senatu. Izba bez poprawek uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Celem nowych regulacji jest ograniczenie obowiązków administracyjnych związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi, a tym samym obniżenie kosztów działalności firm.  Szczegóły


Posłowie za zasadą "in dubio pro tributario" w pierwotnej wersji

Uchwalona w końcowym brzmieniu nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw wprowadza zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników. Przyjęte rozwiązanie ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego. Szczegóły

 

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO


PIT: wdowa sprzeda bez podatku udział w nieruchomości po zmarłym mężu Wdowa nie musi czekać 5 lat od śmierci męża, aby nie zapłacić podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży odziedziczonego po nim udziału w nieruchomości. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 29 lipca 2015 r. Szczegóły


CIT: bez wymiany informacji podatkowych nie ma zwolnienia

 Nie było możliwe zastosowanie w 2011 r. zwolnienia w stosunku do dywidendy wypłacanej na rzecz spółki będącej szwajcarskim rezydentem podatkowym, gdyż polsko-szwajcarska umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie zawierała przepisu dotyczącego wymiany informacji podatkowych. Tak wynika z wyroku NSA z 15 lipca 2015 r. Szczegóły


Nawet orzeczenie TSUE nie pokona przedawnienia

 Wniosek o zwrot nadpłaty w VAT, złożony po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jest bezskuteczny, nawet w sytuacji, gdy ta nadpłata powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak wskazał NSA w wyroku z 11 czerwca 2015 r. Szczegóły


VAT: protokół zdawczo-odbiorczy nie decyduje o momencie powstania obowiązku podatkowego To nie protokół zdawczo-odbiorczy jest dokumentem, który decydować będzie o skutkach podatkowych w przypadku częściowego wykonania usługi budowlanej. W przypadku zaistnienia wątpliwości protokół może pełnić jedynie funkcję pomocniczą. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 24 czerwca 2015 r. Szczegóły


CIT: inwestycje dają jedynie uprawnienie do kontynuowania amortyzacji

 Jeżeli budynek był już wcześniej w całości zamortyzowany, to dokonanie nowych inwestycji spowoduje konieczność dalszego naliczania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej powiększonej o kwotę ulepszenia. Tak wynika z wyroku NSA z 10 lipca 2015 r. Szczegóły


Fiskus: udział w nieruchomości nie jest oznaczoną częścią w prawie własności

 Udziały wyrażają uprawnienie do całej własności. Dlatego nie można zidentyfikować zbywanego udziału w nieruchomości, bo chodzi o zbycie prawa, a nie o zbycie części rzeczy. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 lipca 2015 r. Szczegóły


PIT: bez władzy rodzicielskiej nie ma ulgi

 Podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę, jako rodzina zastępcza. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2015 r. Szczegóły


VAT: rachunek bankowy może uwolnić od ewidencjonowania na kasie

 Skoro przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za wyświadczoną usługę na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności zapłata będzie dotyczyła, to może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 lipca 2015 r. Szczegóły


PIT: nie każdy dochód uzyskany za granicą rozlicza się w Polsce

 Podatnik, którego centrum życiowe przez 8 miesięcy znajdowało się w Szwajcarii nie musi zarobionych tam pieniędzy rozliczać w Polsce. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lipca 2015 r. Szczegóły


VAT: pomieszczenie po pralni bądź suszarni spółdzielnia wynajmie bez podatku

 Oddanie do użytkowania na podstawie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2015 r. Szczegóły


KOMENTARZ PODATKOWY

Nieodpłatne świadczenie usług na własne potrzeby a podstawa opodatkowania w VAT na przykładach

 Na gruncie VAT – usługa świadczona bezpłatnie może zostać opodatkowana. W przypadku świadczenia na cele osobiste („potrzeby własne") występuje konsumpcja, która musi zostać opodatkowana. Oczywiście powstaje problem, według jakich kryteriów ustalić samą podstawę opodatkowania. Mimo że usługa jest nieodpłatna, to podstawą opodatkowania nie będzie „0" (bo to – matematycznie – oznaczałoby też zerowy podatek), ale co do zasady - koszt świadczenia nieodpłatnych usług poniesiony przez podatnika. Okoliczność, że usługodawca nie otrzymał zapłaty - nie oznacza, że z tytułu wykonania czynności nie występuje "obrót". Szczegóły


Schemat: „opodatkowanie użycia czegoś na własne potrzeby" czy „nieodliczenie naliczonego"?

 Bywa i tak, że nie wiemy, czy w określonych sytuacjach podatnik ma opodatkować usługę „na potrzeby prywatne" czy też po prostu dokonać ograniczenia podatku naliczonego. Szczegóły


Pojazdy samochodowe

 Ponieważ nierzadko problem nieodpłatnego świadczenia usług na cele prywatne dotyczy samochodów – warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Szczegóły


Trudności z ustaleniem podstawy opodatkowania

 Powstaje pytanie – czy w związku z trudnościami w takich obliczeniach nie lepiej byłoby po prostu zastosować cenę jak dla klientów? Szczegóły


Brak opodatkowania

 W określonych sytuacjach wydaje się, że należałoby opodatkować określoną czynność, ale dokładniejsza analiza wskazuje, że zachodzi tylko pewne „złudzenie". Szczegóły


Zmiany w zakresie odpowiedzialności spadkobierców oraz osób trzecich od 1 stycznia 2016 r.

 Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – w świetle projektu z dnia 27 kwietnia 2015 r. obejmie m.in. zagadnienia odpowiedzialności spadkobierców oraz osób trzecich. Zmiany miałyby wejść w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. Szczegóły


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy można dokonać obniżenia w deklaracji VAT podatku należnego o kwotę należnego podatku VAT wynikającego z korekt wystawionych przez sprzedawcę (bez zgody nabywcy), jeżeli wystawca otrzymał zwrotne potwierdzenie odbioru świadczące o otrzymaniu korekt przez nabywcę? Odpowiedź i uzasadnienie

Sp. z o.o. posiada środek trwały, który dla celów podatkowych amortyzowany jest metodą degresywną od 2013 r. Zgodnie z założeniami metody degresywnej od 2016 r. ma nastąpić przejście na amortyzację liniową. W czerwcu 2015 r. nastąpiło znaczne zwiększenie wartości środka trwałego, co zrodziło następujące wątpliwości:

1) Czy zwiększenie wartości środka trwałego, dla którego stosowana jest degresywna metoda amortyzacji powoduje zwiększenie miesięcznej raty amortyzacji od następnego miesiąca po dokonaniu zwiększenia (w tym przypadku od lipca 2015), czy też od nowego roku podatkowego, czyli od stycznia 2016 r.?

2) Czy począwszy od 2016 r. spółka powinna przejść na metodę liniową (patrząc na pierwotną wartość środka trwałego, która takie przejście "wymuszała"), czy też zwiększenie wartości środka trwałego w trakcie trwania okresu amortyzacji, spowoduje wydłużenie okresu dla którego środek trwały należy amortyzować metodą degresywną?
Odpowiedź i uzasadnienie

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.