e-Biuletyn/7/2014, numer (7), 8.04.2014

e-Biuletyn/7/2014, numer (7), 8.04.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy Państwa do przekazywania uwag i komentarzy do projektów aktów prawnych kierowanych do zaopiniowania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Wszystkie projekty są na bieżąco publikowane w serwisie internetowym KIDP w zakładce "Konsultowane akty prawne". Zgłoszone przez Państwa uwagi do projektów trafiają do Komisji Prawnej KRDP, są analizowane i brane pod uwagę przy sporządzaniu opinii przekazywanych następnie projektodawcom.
Opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego należy do ustawowych obowiązków naszego samorządu, a ponadto jest jednym z zadań Izby wskazanym w uchwale programowej na lata 2014-2017. W uchwale tej zapisano, że opiniowanie aktów prawnych powinno być realizowane przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków Izby. Liczymy więc na Państwa zaangażowanie i zapraszamy do odwiedzania zakładki "Konsultowane akty prawne".

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Sejm przyjął II transzę deregulacji
4 kwietnia 2014 r. Sejm przyjął ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. II transzę deregulacji). Ustawa dotyczy 91 profesji, w tym zawodu doradcy podatkowego. Tekst ustawy

Szkoła orzecznictwa europejskiego VAT i jej wpływ na polską praktykę podatkową - cykl konferencji dla doradców podatkowych
Informujemy, że 8 maja br. rusza V jubileuszowa edycja cyklu konferencji dla doradców podatkowych pt. "Szkoła orzecznictwa europejskiego VAT i jej wpływ na polską praktykę podatkową" organizowanych przez Wolters Kluwer. Seminaria odbędą się:

- 8 maja w Warszawie
- 12 maja we Wrocławiu
- 13 maja w Katowicach
- 14 maja w Krakowie
- 16 maja w Gdańsku
Szczegóły i zapisy

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych
Fundacja została powołana, aby nieść pomoc finansową i rzeczową byłym i obecnym doradcom podatkowym, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto zajmuje się podnoszeniem wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa, szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach. Więcej informacji na temat Fundacji znajdą Państwo w najnowszym wydaniu Biuletynu KIDP (1/2014) - zachęcamy do lektury!

Wybory w Regionach na finiszu
Znamy już składy większości nowo wybranych Zarządów i Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych w Oddziałach KIDP. Ostatnie Zgromadzenie odbędzie się 9 maja w Zachodniopomorskim OKIDP. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
11 Kwietnia 2014r. w Katowicach odbędzie się ogólnopolski finał tegorocznej edycji Konkursu wiedzy o Podatkach, w którym weźmie udział 3 laureatów etapu regionalnego. Szczegóły
Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 17 marca 2014 r. podzielił funkcje pomiędzy członków nowo wybranego Zarządu. Szczegóły

Pomorski OKIDP
5 kwietnia br. odbyło się przedstawicieli Zarządu PO KIDP wraz z Przewodniczącą KRDP Panią Jadwigą Glumińską-Pawlic ze studentami prawa Uniwersytetu Gdańskiego, w czasie którego przedstawiono charakterystykę zawodu doradcy podatkowego i zachęcono studentów do wybrania tego zawodu.
27 marca 2014 r. w Gdańsku odbyło się Zgromadzenie Pomorskiego OKIDP, na którym dokonano wyboru Członków Zarządu Pomorskiego Oddziału IV Kadencji oraz Członków Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP IV Kadencji.

Śląski OKIDP
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma zaszczyt zaprosić
Doradców Podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi na uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, które odbędą się 10-go maja 2014 r. (sobota) w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Szczegóły i zapisy
11.04.2014 r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się IV Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach. W Finale będzie uczestniczyć młodzież szkół ponadgimnazjalnych, która uzyskała najwyższe miejsca w konkursach wojewódzkich organizowanych przez regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych na terenie kraju.
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz piąty organizuje akcji  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Akcja polega na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Akcja potrwa do 29 kwietnia br. Szczegóły

Wielkopolski OKIDP
Do IV Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. w Katowicach zakwalifikowało się ośmiu laureatów z Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się w Poznaniu w dniu 13 marca 2014 r.
Zarząd WO KIDP serdecznie zaprasza na Dzień Doradcy Podatkowego, który odbędzie się 9 maja 2014 r. o godz. 17:00 w Teatrze Nowym w Poznaniu. Zapraszamy na spektakl „Mister Barańczak” w reżyserii Pana Jerzego Satanowskiego oraz na bankiet. Zapisy przyjmowane są poprzez panel mDoradca.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o organizowanych wykładach w I półroczu 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Poselski projekt ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2014 r.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Informację VAT-26 można złożyć przez Internet
Od 1 kwietnia weszły w życie nowe przepisy, które określają wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26). W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które umożliwi składanie informacji w formie elektronicznej. Szczegóły

Od 1 kwietnia szerszy katalog pojazdów specjalnych
Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, które rozszerzają katalog pojazdów specjalnych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. poz. 407). Szczegóły

Nowe przestępstwo skarbowe
Złożenie nieprawdziwej lub niezłożenie informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, to nowy typ czynu zabronionego, wprowadzony z dniem 1 kwietnia 2014 r. do Kodeksu karnego skarbowego. Szczegóły

Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych
1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmieniły się w związku z tym także przepisy dotyczące odliczania paliwa od tych aut. Szczegóły

Zmienią się wzory formularzy NIP
Opublikowane zostały nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-2/A i NIP-D. Nowe formularze obowiązywać będą od 9 kwietnia 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

CIT: zrzeczenie się nieruchomości to też likwidacja środka trwałego
Do likwidacji środka trwałego wystarczy wykreślenie go z ewidencji i wyzbycie się go. Przy czym przez wyzbycie się można także rozumieć utratę prawa do korzystania z przedmiotu użyczenia na skutek zrzeczenia się nieruchomości przez użyczającego. Tak wynika z wyroku NSA z 19 marca 2014 r. Szczegóły

ETS: brytyjskie przepisy podatkowe dot. spółek niezgodne z prawem UE
Brytyjskie przepisy podatkowe naruszają swobodę przedsiębiorczości stanowiąc, że w przypadku gdy spółki mogą skorzystać z ulgi grupowej w ramach konsorcjum, spółka-łącznik powinna mieć siedzibę w Zjednoczonym Królestwie - tak wynika z zapadłego wczoraj wyroku ETS. Według Trybunału, okoliczność, że ostateczna spółka dominująca grupy i konsorcjum, a także liczne spółki pośrednie mają siedzibę w państwach trzecich, jest pozbawiona wpływu na stosowanie swobody przedsiębiorczości w takim kontekście. Szczegóły

PIT: ze zwolnienia korzysta zwrot, ale nie zbycie udziałów
Wspólnik spółki jawnej w sytuacji zbycia osobie trzeciej ogółu praw i obowiązków w spółce nie uzyskuje zwrotu majątku przypadającego mu z tytułu udziałów, lecz zapłatę od osoby trzeciej za zbycie swoich praw i obowiązków udziałowych. Konsekwencją jest konieczność opodatkowania tego przychodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

VAT: następca niekiedy musi skorygować faktury poprzednika
Faktury, wystawione na firmę osoby fizycznej po dniu aportu do spółki nie dokumentują w sposób prawidłowo zdarzenia gospodarczego. Aby więc spółka mogła dokonać odliczenia podatku, faktury muszą zostać skorygowane. Szczegóły

Akcyza: powstanie ubytku nie oznacza użycia niezgodnego z przeznaczeniem
Nie można przyjmować, że powstanie ubytku w trakcie przemieszczania wyrobów energetycznych jest równoznaczne z ich użyciem niezgodnie z przeznaczeniem. Tak wynika z wyroku NSA z 5 lutego 2014 r.
W przedmiotowej sprawie podatnik prowadzący składy podatkowe wskazał, że w trakcie przemieszczania paliw silnikowych oraz olejów opałowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie mogą powstać straty, które są stwierdzane przy ich odbiorze i wykazywane na dokumencie dostawy. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

VAT: obsługa eksportu niepodatników opodatkowana jest stawką 0 proc.
Świadczenie przez agencję celną obsługi związanej z eksportem towarów na rzecz osób fizycznych (niepodatników) opodatkowane jest stawką podatku w wysokości 0 proc. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2014 r. Szczegóły

MF wyjaśnia zasady ustalania stawki VAT od zabudowy meblowej
Określając, czy do zabudowy meblowej montowanej w lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka VAT należy badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów lokalu – wynika z wydanej przez ministra finansów interpretacji ogólnej. Szczegóły
   
VAT: to wydanie towaru przewoźnikowi określa moment powstania obowiązku podatkowego
Gdy spółka wystawi fakturę w ostatnim dniu danego miesiąca i jednocześnie dany towar przekaże przewoźnikowi (spedytorowi), który towar ten dostarczy odbiorcy w pierwszych dniach następnego miesiąca, to obowiązek podatkowy powstanie w momencie wydania towaru z magazynu spedytorowi. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 stycznia 2014 r. Szczegóły

Z faktur przyszłego przedsiębiorcy można odliczyć VAT
Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do przyszłej działalności opodatkowanej. Tak wskazał w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2014 r. Szczegóły

Budowanie świadomości przyszłych klientów uzasadnia odliczenie VAT
Usługi związane z wydatkami na organizację konkursu przeprowadzonego w ramach ogólnej strategii firmy działającej w zgodzie z doktryną społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 lutego 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Podatek węglowodorowy
Od 1 stycznia 2015 r. planowane jest wprowadzenie specjalnego podatku węglowodorowego (podatek ten płacony ma jednak być dopiero od przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.). Przewiduje to projekt z dnia 12 lutego 2014 r. ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw – dalej nazywany projektem z dnia 12 lutego 2014 r. W komentarzu niniejszym wskazane i omówione zostaną zasady opodatkowania nowym podatkiem. Szczegóły

Odpowiedzialność karna skarbowa za niezłożenie lub podanie nieprawdy w informacji podsumowującej VAT UE
Z uwagi na swobodny obrót towarami i usługami dokonywany w ramach struktury UE podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE są zobowiązani do składania informacji podsumowującej. Jeżeli w informacji tej podatnicy VAT UE podadzą nieprawdę lub zatają prawdę grozi im odpowiedzialność karna skarbowa. W niniejszym komentarzu omówione zostaną znamiona tego czynu zabronionego. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Mam zamiar kupić w kwietniu samochód osobowy i odliczyć 50% VAT. W salonach trwają wyprzedaże rocznika 2013. Promocja polega na tym, że należy dokonać zapłaty 50% wartości samochodu przy odbiorze, a 50% po roku. Czy mogę odliczyć podatek nie płacąc pełnej wartości samochodu? Odpowiedź i uzasadnienie

Podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 za okres objęty kontrolą podatkową. Kontrola jest w toku, a zakres kontroli obejmuje wyłącznie wewnątrzwspólnotowe transakcje zawarte między kontrolowanym a jego kontrahentami. Podatnik w korekcie deklaracji skorygował jedynie dostawę towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju zwolnionych od podatku. Nie zmieniło się nic, w stosunku do pierwszej wersji deklaracji, w zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowych transakcji. Czy korekta złożona przez podatnika jest prawnie skuteczna? Czy też naczelnik urzędu skarbowego powinien wydać postanowienie o uznaniu złożonej korekty za bezskuteczną? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.