e-Biuletyn/7/2013, numer (7), 9.04.2013

e-Biuletyn/7/2013, numer (7), 9.04.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

W wyniku współpracy pomiędzy Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej (International Bureau of Fiscal Documentation - IBFD) oraz Confédération Fiscale Européenne (CFE)  powstała unikatowa publikacja na temat wykonywania zawodu doradcy podatkowego w 23 państwach europejskich, w tym w Polsce. Jest to rozszerzone i zaktualizowane wydanie na 2013 r. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej publikacji.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Forum CFE 2013 z udziałem Przewodniczącego KRDP
21 marca 2013 r. w Brukseli odbyła się coroczna, najbardziej prestiżowa konferencja międzynarodowa organizowana przez Confédération Fiscale Européenne przy współudziale Komisji Europejskiej. Prelekcję na temat planowania podatkowego w kontekście podatku VAT wygłosił Tomasz Michalik, Przewodniczący KRDP, występujący jako reprezentant CFE.
Szczegóły

17.04 br. - seminarium "Naruszenie przepisów normujących postępowanie podatkowe"
Seminarium odbędzie się w ramach Akademii Doradcy Podatkowego 17 kwietnia br. o godzinie 11.30 w biurze KIDP w Warszawie. Poprowadzi je dr Dariusz Strzelec adwokat, doradca podatkowy. Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 25 kwietnia 2013 r.
W uroczystości ślubowania na doradcę podatkowego mogą wziąć udział osoby wobec, których Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o wpisaniu na listę doradców podatkowych. Szczegóły

Kampania społeczna „Zostań Ambasadorem 1%”
Już tylko 3 tygodnie pozostały, by zostać Ambasadorem 1% za 2012 r. Wystarczy wybrać samemu i zachęcić innych do wpisania organizacji pożytku publicznego do zeznania podatkowego. Niezdecydowanych zapraszamy na stronę kampanii na portalu ksiegowiprzyszlosci.pl, gdzie znajduje się wyszukiwarka OPP uprawnionych do otrzymania 1%.
W tym roku Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło kampanię społeczną promującą przekazywanie 1% na rzecz OPP. Komunikat skierowano w pierwszej kolejności do księgowych i pracowników biur rachunkowych. Niejednokrotnie tylko od nich zależy, czy ich klienci o przekażą 1% podatku.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż w panelu mDoradca zostały umieszczone spoty reklamowe oraz film promujący zawód doradcy podatkowego. Zamieszczone materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce promocyjnej lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku, można także skorzystać ze stojaka na ulotki. Zamówienia należy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły są dostępne w mDoradcy.
12.04.2013 r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się III Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach. W Finale będzie uczestniczyć młodzież szkół ponadgimnazjalnych, która uzyskała najwyższe miejsca w konkursach wojewódzkich organizowanych przez regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych na terenie kraju.
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz czwarty organizuje akcję  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych”. Akcja polega na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych  na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Porady podatkowe są udzielane dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 12 marca do 30 kwietnia 2013 roku.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
12 kwietnia br. 3 uczennice - laureatki Wojewódzkiego Finału Wiedzy o Podatkach wezmą udział w Finale Ogólnopolskim w Katowicach.

Wielkopolski OKIDP
Od lutego do końca kwietnia 2013 r. publikowane są w „Głosie Wielkopolskim” artykuły promujące zawód doradcy podatkowego. Zarząd WO KIDP dziękuje doradcom, którzy aktywnie włączyli się w kampanię na rzecz promocji naszego zawodu.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Oddział. Więcej informacji o wykładach znajduje się w panelu mDoradca.
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

W święta weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT
W drugi dzień Świąt Wielkanocnych w życie weszła część zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35). Spośród wielu zmian na odnotowanie zasługują niektóre definicje, opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów, zmienione regulacje dotyczące przedstawiciela podatkowego, WDT, oraz stawek na niektóre towary i usługi. Szczegóły

Nowe wzory deklaracji VAT
Od 1 kwietnia obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z objaśnieniami do nich i wzory deklaracji VAT-8 i VAT-9M. Szczegóły

Podatnicy mogą nadal stosować stare kasy fiskalne
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, resort finansów wyjaśnił, że nie jest wymagana wymiana kas stosowanych dotychczas, jeżeli pozwalają na prawidłowe ewidencjonowanie obrotu. Szczegóły

TK wszczął postępowanie w sprawie opodatkowania świadczeń pozapłacowych
W związku z wnioskiem złożonym przez PKPP Lewiatan w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących opodatkowania wszelkich świadczeń pozapłacowych, Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie. Szczegóły

Faktura pro forma nie wywołuje skutków podatkowych
Wystawienie faktury pro forma nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT tj. obowiązku zapłaty oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia podatku wykazanego w tym dokumencie - wyjaśnił resort finansów. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

NSA: składka na OC członka zarządu nie jest kosztem spółki
Opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową osób wchodzących w skład organów spółki nie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych spółki, ponieważ nie mają na celu osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 21 lutego 2013 r. Szczegóły

NSA: także premia może być objęta wyższymi kosztami uzyskania przychodu
Od dodatkowej premii za dzieło stworzone przez pracownika także przysługują 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Tak wynika z wyroku NSA z 7 marca 2013 r. Szczegóły

Wytyczne z Konwencji OECD nie mogą wpływać na obowiązki podatnika
Wytyczne wynikające z Konwencji Modelowej OECD nie mogą prowadzić do korygowania, a także rozszerzającej wykładni norm zawartych w ratyfikowanych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności jeżeli ma to wpływ na kształtowanie obowiązków. Szczegóły

NSA: nie każda odpowiedź na skargę kasacyjną uzasadnia zwrot kosztów
Odpowiedź na skargę kasacyjną, która nie zawiera merytorycznego ustosunkowania się do zarzutów skargi kasacyjnej, pomimo złożenia tego pisma procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika w ustawowym terminie nie może stanowić podstawy do zasądzenia z tego tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 23 stycznia 2013 r. Szczegóły

Opłata za korzystanie z przystanków nie podlega VAT
Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina nie podlega przepisom ustawy o VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Krakowie z 25 stycznia 2012 r. Szczegóły

Kwestionowanie kary umownej nie wpływa na moment rozpoznania przychodu
Przychód podatkowy powstały w wyniku potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej z należnością wobec kontrahenta rozpoznajemy w momencie dokonania potrącenia. Szczegóły

Tylko paczki wysłanej kurierem nie trzeba ewidencjonować na kasie
Sprzedaż wysyłkowa towarów, które dostarczane są klientom za pomocą firm transportowych lub transportu własnego nie jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Szczegóły

Wadium można opodatkować stosując metodę klucza powierzchniowego
W przypadku sprzedaży nieruchomości opodatkowanej stawką podstawową 23 proc. i zwolnioną z podatku od towarów i usług, otrzymane wadium można podzielić według metody klucza powierzchniowego. Szczegóły

Kwot z likwidacji książeczki mieszkaniowej nie ujawnia się w rozliczeniu PIT
Likwidacja otrzymanej od brata książeczki mieszkaniowej nie spowoduje skutków w postaci uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych a tym samym brak jest konieczności wykazywania uzyskanych środków w zeznaniu rocznym. Szczegóły

Od wynagrodzenia arbitra nie zapłacimy VAT
Strona zobowiązana na mocy wyroku do poniesienia kosztów arbitrażu obejmujących m.in. wynagrodzenie arbitrów ustalone im przez sąd, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu uzyskanego przez arbitra wynagrodzenia za jego czynności. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Zaostrzenie kontroli nad obrotem wyrobami stalowymi, paliwami, olejami i złotem – projekt nowych regulacji w VAT i Ordynacji podatkowej
Doświadczenia organów podatkowych, zwłaszcza kontroli skarbowej, dowodzą, że transakcje związane z wyrobami stalowymi, paliwami, olejem opałowym czy złotem stanowią bardzo duży „obszar ryzyka". Często mają one charakter transakcji „papierowych", a więc fikcyjnych (dokumentowanych pustymi fakturami). Nierzadko okazuje się, że czynność dostawy towarów miała wprawdzie faktycznie miejsce, ale między podmiotami innymi (czy w innych rozmiarach), niż dokumentuje to faktura. Konsekwencją są więc wyłudzenia w VAT, bowiem w związku z nadużyciem prawa do odliczenia niektóre podmioty deklarują nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, w tym do zwrotu bezpośredniego. Jednocześnie wystawca pustej faktury to zwykle podstawiona osoba, tzw. słup, która nawet, jeśli zostanie wykryta, nie ma środków na zapłacenie podatku należnego. Przedmiotem komentarza jest zatem przedstawienie zmian, jakie przewidziane są w ustawie o VAT oraz w Ordynacji podatkowej w celu ukrócenia takich praktyk. Szczegóły

Opodatkowanie usług ubezpieczenia przy leasingu - linia orzecznicza
Jednym z większych problemów praktycznych na gruncie podatku od towarów i usług (a nawet szerzej – podatku od wartości dodanej) jest problematyka świadczeń kompleksowych. W praktyce trudności sprawiać może bowiem określenie tego, kiedy w ogóle mamy do czynienia ze świadczeniami kompleksowymi, a kiedy przedmiotem opodatkowania powinny być odrębne świadczenia (dostarczane w jednym czasie klientowi). Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka polska sprzedaje towary do firmy litewskiej, która wystawiła na spółkę polską fakturę za usługi marketingowe i zobowiązanie z tego tytułu skompensowała z należnościami płacąc do polskiej spółki. Jak w tej sytuacji powinna postąpić polska spółka, która ma uregulowane (skompensowane) zobowiązanie do litewskiej firmy z tytułu usług marketingowych, ale nie posiada certyfikatu rezydencji litewskiego kontrahenta i nie miała możliwości potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła? Czy powinna zapłacić jakiś podatek do urzędu lub złożyć jakieś informacje, deklaracje podatkowe? Odpowiedź i uzasadnienie

Osoba fizyczna prowadząca od kilku lat działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich, opodatkowana na zasadach ogólnych, jest podatniczką VAT, sprzedaż rejestruje za pomocą kasy fiskalnej. Obrót za 2012 r. wynosił 14.000 zł. Zlikwidowała działalność gospodarczą w lutym 2013 r. Chce teraz ponownie ją zarejestrować, w podobnym zakresie. Czy od początku będzie musiała rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej i czy będzie podatniczką VAT (chciałaby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego)? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.