e-Biuletyn/7/2012 , numer (7), 10.04.2012

e-Biuletyn/7/2012 , numer (7), 10.04.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wyrażania swoich opinii na forum dyskusyjnym KIDP w panelu mDoradca. Jest tam dostępna platforma umożliwiająca doradcom podatkowym prowadzenie dyskusji na forum centralnym oraz regionalnym na tematy związane z wykonywaniem zawodu.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Egzekucja administracyjna - konferencja CDiDP w Łodzi
Informujemy, że do Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpłynęło zaproszenie z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych - na 93 Konferencję Podatkową "Egzekucja Administracyjna", która odbędzie się 16 kwietnia 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły

Tax'n'You 2012 - konkurs pod patronatem KRDP
16 kwietnia rusza pierwszy etap V edycji konkursu podatkowego Tax'n'You skierowanego do studentów i absolwentów uczelni wyższych z całej Polski. Organizatorem przedsięwzięcia jest firma doradcza KPMG, a patronat honorowy nad konkursem objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Konkurs daje możliwość sprawdzenia wiedzy akademickiej młodych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę wiążą z zawodem doradcy podatkowego. Ponadto udział w konkursie jest okazją do zdobycia cennych nagród. Szczegóły

Przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach podatkowych
Informujemy, że w dniach 13-15 kwietnia 2012 r. w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja pt. “Przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach podatkowych” organizowana przez sekcję Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych.  Szczegóły

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (28 marca - 10 kwietnia 2012 r.)

30 marca 2012 r., Doradcy podatkowi pomogą wypełnić PIT za złotówkę, (Rzeczpospolita), Paweł Rochowicz
2 kwietnia 2012 r., PIT za złotówkę – u doradców, (Puls Biznesu), iwa 
3 kwietnia 2012 r., Czy niezgłoszenie punktów jest karane, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski


Regionalne Oddziały Izby informują…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (11-24 kwietnia 2012 r.)

12 kwietnia 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Obowiązki dla doradców podatkowych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Szczegóły

13 kwietnia 2012 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - VAT - fakturowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie podatku należnego i naliczonego - maj 2012 r. Szczegóły

13 kwietnia 2012 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Środki trwałe a podatek dochodowy od A do Z. Szczegóły

13 kwietnia 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Bieżące zagadnienia dotyczące podatku od towarów usług. Szczegóły

18 kwietnia 2012 r., Warszawa (KRDP) - Zwolnienia z VAT i odliczenie VAT naliczonego - krajowe przepisy a Dyrektywa i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Szczegóły

18 kwietnia 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w ZUS. Szczegóły

23 kwietnia 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w prawie pracy. Szczegóły

24 kwietnia 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Konstrukcja dokumentacji cen transferowych. Szczegóły

24 kwietnia 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ustaw: o odpadach, o opłacie produktowej oraz o bateriach i akumulatorach. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
13 kwietnia 2012 r. 3 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska - zwycięzców II Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, pojedzie na ogólnopolski finał konkursu w Katowicach. Pani Monika Dudziak – laureatka etapu regionalnego konkursu otrzymała również możliwość skorzystania ze specjalnej nagrody, ufundowanej przez Panią europoseł Pani Lidię Geringer de Oedenberg. Uczennica  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Stysia w Świdnicy została bowiem zaproszona przez Panią poseł do Parlamentu Europejskiego.
Zapraszamy na stronę internetową Oddziału, gdzie mogą Państwo się dowiedzieć o szczegółach akcji ,,Pit za 1 zł” oraz konsultacjach w biurach poselskich zaplanowanych na kwiecień 2012 r.

Mazowiecki OKIDP
W dniach 20-22.04.2012 r. odbędzie się II Konwent Przedstawicieli Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP.

Śląski OKIDP
13 kwietnia 2012 r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się II Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach. W Finale będzie uczestniczyć młodzież szkół ponadgimnazjalnych, która uzyskała najwyższe miejsca w konkursach wojewódzkich organizowanych przez regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych na terenie kraju.
Promując zawód doradcy podatkowego w marcu i kwietniu prowadzona jest po raz trzeci akcja „Doradcy Podatkowi niepełnosprawnym” wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach akcji doradcy podatkowi prowadzą bezpłatne konsultacje dla środowisk osób niepełnosprawnych z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
13 kwietnia 2012 r. laureaci Finału wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach wezmą udział w Finale Ogólnopolskim w Katowicach.

Wielkopolski OKIDP
W ramach II Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach wyłoniono 8 laureatów, którzy zostali zakwalifikowani do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, którego finał odbędzie się w Katowicach.
Wielkopolski Oddział KIDP przystąpił do organizowanej przez "Głos Wielkopolski" akcji non-profit "Pomoc przy wypełnianiu PIT'ów za 2011 r." Akcja kierowana jest do rencistów, emerytów oraz osób niezamożnych z Wielkopolski. Zestawienie kancelarii biorących udział w akcji.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Podatek od wydobycia kopalin
Prezydent podpisał nową ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wielokrotnie pisaliśmy o pracach nad tą regulacją. Już wkrótce zacznie obowiązywać.

Kontrola wydobycia kopalin
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kontroli wydobycia niektórych kopalin. Doraźne kontrole będą miały na celu sprawdzenie czy nowy podatek od wydobycia jest opłacany właściwie. Przedstawiona regulacja stanowi część przepisów wykonawczych do nowej ustawy.

Celnik nie zawsze będzie sprawdzał wydanie alkoholu
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Zgodnie z nowymi przepisami magazynowanie alkoholu ma się odbywać tylko w magazynach i naczyniach, na które nałożono zamknięcia urzędowe. Natomiast jego wydanie będzie mogło nastąpić tylko w obecności funkcjonariusza celnego.

Ulgi na oszczędzanie w III filarze
Wydłużają się prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Proponuje się w nim, by dobrowolne oszczędzanie wiązało się z preferencjami podatkowymi.

W 2013 r. będzie zakaz odliczania VAT od paliwa
Resort finansów pracuje nad zmianami w VAT w zakresie odliczania podatku. Resort finansów na dwa lata 2010 – 2012 zamroził odliczanie VAT od paliwa do samochodów osobowych przerobionych na ciężarowe (z kratką) oraz na trzy lata ograniczył prawo do odliczania podatku przy nabyciu, najmie, leasingu samochodów z kratką do 60 proc. nie więcej niż 6 tys. zł. Niestety nic nie wskazuje na to, aby w przyszłym roku te obostrzenia złagodniały. Unijny komitet ds. VAT już się zgodził na przedłużenie na 2013 r. zakazu odliczania VAT od paliwa. Szczegółowe regulacje w zakresie zmian w VAT podatnicy poznają w połowie roku.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Rekompensata za przejęcie samochodów podlega VAT
NSA uchylił korzystny dla podatników wyrok sądu wojewódzkiego, który uznał, że kwota ryczałtu otrzymana z tytułu udostępnienia rzeczy jednostce wojskowej związanych z usuwaniem skutków powodzi nie podlega VAT. Według NSA tak otrzymana kwota rekompensaty nie ma charakteru odszkodowania.
(wyrok NSA z 20 marca 2012 r. - I FSK 835/11)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 57 z 21.03.12 – strona B5

Spółka przejmująca może odliczyć podatek od towarów i usług po korekcie faktury
W procesie konsolidacji spółek, podmiot przejmujący może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT i faktur korygujących otrzymanych po dniu połączenia spółek, a wystawionych na spółki przejmowane. To prawo istnieje tylko, gdy wystawca skoryguje fakturę albo nabywca wystawi notę korygującą. W takim przypadku odliczenie z faktur wystawionych na spółkę już nieistniejącą nie może zostać dokonane przez spółkę przejmującą automatycznie bez dokonania korekty.
(wyrok NSA z 21 marca 2012 r. - I FSK 806/11)

Stacja paliw i sklep stanowią oddzielną część firmy
Spółka paliwowa, która sprzedaje stacje paliw wraz z całym wyposażeniem towarzyszą-cym, nie musi rozliczać VAT od takiej transakcji. Jest to zorganizowana części przedsiębiorstwa (ZCP), która nie podlegają opodatkowaniu VAT.
(wyrok NSA z 22 marca 2012 r. - I FSK 815/11)

Urząd może kserować akta po wyższej cenie
Organy podatkowe mogą obciążać kosztami kserokopii akt nawet po cenie wyższej niż 25 groszy za stronę. Podatnik, któremu urząd ustalił kwotę do zapłaty za wykonane ksero akt po cenie wyższej niż w punktach kserograficznych, nie może skutecznie zaskarżyć takiej czynności.
(wyrok NSA z 23 marca 2012 r. - II FSK 1890/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 61 z 27.03.12 – strona B3

Operat szacunkowy jest podstawą wymiaru należności
Organy podatkowe mogą wznowić postępowanie w zakresie określenia wysokości podatku od nieruchomości, jeśli uzyskają nowe dane o budynku.
(wyrok NSA z 29 marca 2012 r. - II FSK 1861/10)

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Producent TV ma prawo do 50% kosztów uzyskania
O zastosowaniu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu usta-wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Muszą to być czynności twórcze, niepowtarzalne, cechujące się indywidualnym charakterem, a tym samym w pełnej rozciągłości spełniające przesłanki utworu zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisach tej ustawy.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2012 r. - IPPB4/415-51/12-2/JK2)

Pracownik nie zapłaci podatku od ryczałtu za dojazdy
W przypadku usług zakupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników, w tym także usług transportowych, wartość pieniężną tych świadczeń dla celów podatkowych ustala się według ceny ich zakupu. Niemniej jednak przychodem pracownika są wyłącznie te świadczenia, w przypadku których możliwe jest ustalenie ich wartości przypadające na poszczególnego pracownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 marca 2012 r. - ILPB2/415-617/09/11-S/TR)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 56 z 20.03.12 – strona B2

Wystawca faktury wewnętrznej jest jednocześnie jej nabywcą
W przypadku importu usług przy udzieleniu rabatu lub stwierdzeniu pomyłki w cenie bank nie musi uzyskiwać potwierdzenia otrzymania korekty.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2012 r. - IPPP3/443-1563/11-2/KT)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 60 z 26.03.12 – strona C4

Wynajem mieszkania można zaliczyć w koszty podatkowe
Jeżeli poniesione wydatki na najem mieszkania będą spełniać wszystkie wymienione w ustawie warunki, to mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej firmy. Przy tym obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża podatnika.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 marca 2012 r. - ITPB1/415-1283/11/AK)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 61 z 27.03.12 – strona B3

Od auta można odzyskać 100% VAT
Gdy nabywca samochodu przeznaczy go na wynajem dłuższy niż pół roku, skorzysta z pełnego odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup pojazdu.
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 61 z 27.03.12 – strona D2

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁY PODATKOWE

Jak jest opodatkowane nabywanie akcji w ramach programów motywacyjnych? Wyrok WSA z 15 września 2009 r., III SA/Wa 570/09. Czytaj więcej

Gromadzenie materiału dowodowego a gwarancje procesowe strony postępowania. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.