e-Biuletyn/ 7/2011, numer (7), 29.03.2011

e-Biuletyn/ 7/2011, numer (7), 29.03.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
zbliża się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przedsięwzięcie włączyło się siedem Regionalnych Oddziałów KIDP. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem organizowanym od trzech lat przez Śląski Oddział KIDP, została podjęta decyzja o nadaniu przedsięwzięciu charakteru ogólnopolskiego i objęciu patronatem przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Doradcy podatkowi gościli w szkołach, gdzie - poza prezentacją zasad konkursu, promowali wiedzę na temat zawodu i przestrzegali przed konsekwencjami wykonywania go bez wymaganych uprawnień.
Konkurs przeprowadzony w oparciu o doświadczenia Regionu Śląskiego stanowi doskonałą okazję do promocji naszego zawodu doradcy i podnoszenia wiedzy na temat jego wykonywania.
    
Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Trwa VII posiedzenie KRDP
29 marca br. odbyło się VII posiedzenie KRDP III kadencji. Uchwały i stanowiska przyjęte podczas tego posiedzenia przedstawimy w najbliższym wydaniu e-Biuletynu.
 
Podnoszenie kwalifikacji w pytaniach i odpowiedziach
Zapraszamy do odwiedzania serwisu internetowego, w którym są na bieżąco zamieszczane odpowiedzi na pytania i wątpliwości zgłaszane przez członków Izby, dotyczące nowych zasad stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych.

 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(16-29 marca 2011 r.)
 
28 marca 2011 r., Jak doradca podatkowy ma podnosić swoje kwalifikacje - osiem pytań do Dominika Szczygła, doradcy podatkowego i radcy prawnego, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
28 marca 2011 r., Wyniki V rankingu firm i doradców podatkowych, (Gazeta Prawna) 
15 marca 2011 r., Akcja śląskiego OKIDP "Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" (serwisy internetowe)

 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (30 marca - 12 kwietnia 2011 r.)
 
30 marca 2011 r., Koszalin (Zachodniopomorski OKIDP) - Wybrane zagadnienia w zakresie rozliczeń podatkowych. Szczegóły

4 kwietnia 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wchodzące w życie od 1 kwietnia 2011 r. Szczegóły

5 kwietnia 2011 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Zmiany w prawie pracy od 2009 r. Szczegóły
 
5 kwietnia 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Szczegóły
 
6 kwietnia 2011 r., Opole (Opolski OKIDP) - Praktyczne aspekty zatrudnienia w oparciu o kodeks cywilny. Szczegóły
 
6 kwietnia 2011 r., Kalisz (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w VAT od 1 stycznia i od 1 kwietnia 2011 r. oraz przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie podatku VAT. Szczegóły
 
6 kwietnia 2011 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Zmiany w VAT od 1 kwietnia br. Spółki osobowe w PIT w 2011 roku. Szczegóły
 
8 kwietnia 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych. Ordynacja Podatkowa - najważniejsze zmiany i zagadnienia. Szczegóły
 
11 kwietnia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Nadpłata w ordynacji podatkowej na przykładzie kontrowersji związanych z opodatkowaniem spółek - szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
11 kwietnia 2011 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian na 2011 rok. Szczegóły
 
12 kwietnia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Podatek od towarów i usług w 2011r. - po nowelizacji ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz kolejna nowela ustawy o VAT- szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
12 kwietnia 2011 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wchodzące w życie od 1 kwietnia 2011 r. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Lubelski OKIDP
11 kwietnia 2011 r. w Lublinie odbędzie się II etap Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 
Podkarpacki OKIDP
Trwa I Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach. Szczegóły
 
Śląski OKIDP
15.03.2011 r. został przeprowadzony II etap III Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Trwają przygotowania do I Finału Ogólnopolskiego Konkursu, który będzie miał miejsce w Katowicach, w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dnia 15.04.2011 r. W Ogólnopolskim Finale wezmą udział laureaci II etapu Konkursów przeprowadzonych na szczeblu regionalnym. 
29.03.2011 r.- Śląski Oddział KIDP udzieli wsparcia Kołu Inicjatyw Studenckich  poprzez przeprowadzenia prelekcji na temat zawodu doradcy podatkowego; zostaną przekazane również materiały promocyjne Śląskiego Oddziału KIDP.
31 marca br. - odbędzie się spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Skarbowej.  
Zaplanowano spotkanie przedstawiciela Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP z pełnomocnikami Prezydentów Miast na temat „Samorząd doradców podatkowych na rzecz osób niepełnosprawnych”.
W ramach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach będą organizowane Dni Otwarte z okazji Dnia Doradcy Podatkowego  (9-13 maja br.). Dyżury odbędą się w siedzibie Oddziału, w siedzibie RIG oraz w Oddziale RIG w Pawłowicach. Do udziału w Dniach Otwartych zostaną zaproszone osoby niepełnosprawne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
 
Wielkopolski
15 marca odbył się II etap Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Szczegóły
W dniach 31 marca 2011 r. - 1 kwietnia 2011 r.  - w ramach współpracy z ELSA, Oddział będzie obecny na Targach Pracy organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

VAT
Prezydent podpisał ustawę z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Jest to kolejna w ostatnich miesiącach nowelizacja przepisów o podatku od towarów i usług. Ustawa wprowadza obniżoną stawkę (8%) na pieczywo, którego termin przydatności do spożycia przekracza 14 dni, oraz na wyroby ciastkarskie i ciastka świeże, których data minimalnej trwałości nie przekracza 45 dni (obecnie obowiązuje ograniczenie 14-dniowe). Jednocześnie wprowadzono wyższą stawkę VAT (23%) na odzież dla niemowląt i buty dziecięce od stycznia 2012 r. oraz obniżono do 5% stawkę na owies. Nowelizacja rozszerza stosowanie zerowej stawki dla usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym lub transportem wewnątrzwspólnotowym (obsługa statków i ładunek). Ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia.

Sejm uchwalił, że prawo działa wstecz
W najnowszej ustawie vatowskiej ustawodawca naruszył zasadę lex retro non agit, a tym samym zlekceważył konstytucję. Znowelizowana 18 marca tego roku ustawa o VAT, która ma wejść w życie 1 kwietnia, zmienia m.in. zasady odliczania podatku naliczonego według "proporcji". Podatnik, który wykonuje zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo mu nie przysługuje, jest co do zasady zobowiązany do wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanych z każdą z tych dwóch grup czynności. Jeżeli wyodrębnienie takie nie jest możliwe, wtedy podatnik musi obliczyć "proporcję", tj. udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, w rocznym obrocie całkowitym. Proporcję tę określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Podatnik może przez cały rok odliczać podatek naliczony jedynie w części odpowiadającej proporcji wyliczonej za rok poprzedni. Po zakończeniu roku podatkowego w deklaracji za pierwszy okres roku następnego podatnik musi skorygować te rozliczenia przy uwzględnieniu „rzeczywistej proporcji", tj. obliczonej na podstawie rzeczywistych obrotów osiągniętych przez niego w roku, za który dokonuje korekty.

Co zmieni się w opodatkowaniu VAT świadczeń medycznych?
Wejście w życie 1 stycznia 2011 r. przepisów zmieniających zasady stosowania zwolnienia z VAT w stosunku do usług w zakresie ochrony zdrowia spowodowało duże wątpliwości interpretacyjne. Były one na tyle poważne, że w nowelizacji ustawy, która ma wejść w życie 1 kwietnia, zawarte są propozycje zmieniające i doprecyzowujące zakres zwolnienia. Jakie są to propozycje? Najwięcej kontrowersji budzi art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, który zwalnia z podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej. Przede wszystkim podnoszono, że takie brzmienie przepisu wyklucza możliwość stosowania zwolnienia w przypadku odsprzedaży usług medycznych przez podmiot niemający statusu ZOZ-u (zwłaszcza dotyczy to odsprzedaży tzw. pakietów medycznych). Jako odpowiedź na tę wątpliwość została zaproponowana zmiana przepisów.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Po 2004 roku mogły istnieć ograniczenia
Fakt, że polskie przepisy o ograniczeniu odliczania VAT od zakupu samochodów z kratką i paliwa do nich były sprzeczne z prawem wspólnotowym nie oznacza, że nie można stosować wcześniejszych ograniczeń sprzed wejścia Polski do Unii.
(wyrok NSA z 18 marca 2011r. – I FSK 1471/09).
Konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Magoora (zobacz: C-414/07) nie jest to, że po 2004 roku możliwe jest pełne odliczania VAT od zakupu samochodów z tzw. kratką używanych dla celów firmowych, oraz paliwa do ich napędu, nawet jeśli polska uptu rozszerzyła ograniczenia w zakresie odliczania VAT naliczonego w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów.
 
Od poddasza niższego niż dwa metry nie ma podatku
Za kondygnację uważa się poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m. Poddasze niższe niż 2 m nie jest więc kondygnacją i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
(wyrok WSA z 16 lutego 2011r. – I SA/Kr 1430/10)

 
Typowa premia pieniężna nie jest zapłatą za usługę
Jeśli nabywca otrzymuje określoną w umowie z dostawcą kwotę tylko dlatego, że poczyni zakupy przekraczające ustaloną między stronami wartość, to nie jest ona opodatkowana VAT.
(wyrok NSA z 15 lutego 2011r. – I FSK 196/10).
Zgodnie z art. 24 pkt 1 dyrektywy 112, pojęcie świadczenia usług obejmuje każdą transakcję niestanowiącą dostawy towarów. Premia, jeżeli nie jest związana z dodatkowymi czynnościami a wiąże się z dostawą, nie powinna być opodatkowana (wyroki NSA z 6 lutego 2007r. – I FSK 94/06 i z 10 czerwca 2008r. – I FSK 707/07).
Akcje zbywane poza obrotem giełdowym trzeba wycenić rynkowo
Organ podatkowy może ustalić podstawę opodatkowania w oparciu o wartość przedsiębiorstwa emitenta akcji, gdy inwestor zaniżył w umowie cenę ich sprzedaży (wyrok NSA z 16 marca 2011r. – II FSK 1937/09).

Dywidenda ogranicza koszty
Opłaty i odsetki od pożyczki na wypłatę dywidendy dla wspólników nie są związane z przychodem spółki i nie mogą być kosztem podatkowym (wyrok NSA z 17 marca 2011r. – II FSK 2004/09).
Dywidenda w spółce nie jest obligatoryjna, a sam fakt uzyskania zysku nie jest tożsamy z wypłatą dywidendy. Poza tym dywidenda jest czymś odrębnym od przychodów spółki, co w konsekwencji oznacza, że i pożyczka na jej wypłatę nie stanowi przychodu dla spółki.
 
Wysokość podatku zależy od charakteru sprzedaży
Jeśli podatnik w momencie nabycia nieruchomości nie prowadził firmy, nie musi rozliczać VAT przy jej sprzedaży.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 marca 2011r. – ILPP2/443-184/08/11-S/ISN).

Od oprocentowanej pożyczki z ZFŚS nie trzeba płacić VAT
Udzielanie oprocentowanych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie jest świadczeniem usług opodatkowanym VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 marca 2011r. – ILPP1/443-669/08/11-S/MK).

Kto ustala kwotę do odliczenia
Podatnik decyduje o wysokości odsetek, jakie zamierza odliczyć w pierwszym roku korzy-stania z ulgi odsetkowej.
(interpretacja indywidualna Ministra Finansów - D3/033/182/MCA/10/PK-974)

Wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych zamiast zapłaty za usługę
Jeśli spółka zrzekła się swoich roszczeń o zapłatę należności w drodze świadczenia w miejsce wykonania, nie mamy do czynienia z wierzytelnością umorzoną.
(interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2011r. – IPPB3/423-789/10-2/GJ)

Odliczenie VAT przechodzi na nową spółkę
Po połączeniu spółek odliczenie VAT przysługuje spółce nowo zawiązanej w tym samym zakresie, w jakim przysługiwałoby poprzednikowi – spółce łączącej się. Spółki mogą się łączyć przez przejęcie albo przez zawiązanie nowej spółki. W każdym przypadku połączenie dochodzi do skutku w dniu jego rejestracji przez sąd. W tym dniu, zwanym dniem połączenia, spółka przejmowana lub łącząca się przestaje istnieć, a spółka przejmująca czy też nowo zawiązana wstępuje w jej wszystkie prawa i obowiązki – także te podatkowe. Często spotyka się sytuację, że do spółki przejmującej lub nowo powstałej spływają zakupowe faktury VAT wystawione na spółkę przejmowaną (łączącą się) zarówno przed dniem połączenia, jak i po tej dacie.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2010r. – IPPP2-443-210/10-4/KG, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 kwietnia 2009r. – ITPP2/443-152a/09/RS).
Pojawia się także bardziej liberalne podejście, zgodnie z którym prawo do odliczenia przysługuje spółce przejmującej niezależnie od tego, czy skorygowano wady faktur zakupowych w zakresie nabywcy.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2009r. – ILPP1/443-942/09-2/MT).
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Czy odsetki od kredytu przejętego w wyniku aportu są kosztem podatkowym? Wyrok WSA z 18 marca 2009 r., I SA/Ol 112/09. Czytaj więcej
 
Przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej – kontrowersyjny problem u progu rozwiązania. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.