e-Biuletyn/7/2010, numer (7), 30.03.2010

e-Biuletyn/7/2010, numer (7), 30.03.2010
KOMUNIKATY
Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie wniosku z 2 stycznia 2009 r. skierowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) do Trybunału Konstytucyjnego (TK) o stwierdzenie niezgodności m.in. art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym z art. 17 Konstytucji RP oraz z art. 58 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
W mDoradcy znajdą Państwo także pełną treść skargi RPO do TK oraz podsumowanie prac nad stanowiskiem KRDP w sprawie wniosku RPO do TK.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Wyższa stawka odsetek od zaległości podatkowych
Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji ustawy Ordynacji podatkowej. Od 1 kwietnia 2010 r. m.in. wzrośnie stawka odsetek od zaległości podatkowych.

Prawnik z kasą
Ministerstwo Finansów kończy pracę nad nowym rozporządzeniem w sprawie stosowania kas rejestrujących przez lekarzy i prawników. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych
W dniu 17 marca 2010 r. do Sejmu skierowano projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych. Celem projektu jest umożliwienie stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości dla budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych.
 
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA
 
Czy korekta bilansu pozbawia prawa do stwierdzenia nadpłaty?
Ujawnienie błędów w bilansie za inny rok nie pozbawia możliwości weryfikacji wpłat z zysku z lat ubiegłych zarówno z urzędu, jak i stwierdzenia nadpłaty na wniosek podatnika.
(Wyrok WSA we Wrocławiu z 29 stycznia 2010 r., I SA/Wr 1866/09)

Jak określić moment wykonania usługi factoringu?
Za moment wykonania usługi należy uznać moment zaspokojenia wierzyciela pierwotnego (cedenta), tj. chwilę zdjęcia z niego ciężaru egzekucji i ryzyka niewypłacalności dłużnika, tożsamy z chwilą zapłaty na rzecz cedenta umówionej ceny wierzytelności. W tym bowiem momencie, cedent otrzymuje od cesjonariusza świadczenie stanowiące istotę usługi.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 października 2009 r., IBPP2/443-527/09/UH)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Czy opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych spółkom przez udziałowców było zgodne z prawem? czytaj więcej
 
Status podatkowy czynności cywilnoprawnych dotyczących zwierząt czytaj więcej
 
Prostsze zasady aktualizacji danych przez podatników czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.