e-Biuletyn/7/2009, numer (7), 1.09.2009

e-Biuletyn/7/2009, numer (7), 1.09.2009
KOMUNIKATY
Już wkrótce zostanie uruchomniony system przyjmowania wniosków i wydawania nowej karty legitymacji doradcy podatkowego. Osoby zainteresowane otrzymaniem nowej legitymacji uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymaganiami Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., przyjmowane będą wyłącznie fotografie  w wersji cyfrowej. W związku z tym, już teraz prosimy o przygotowanie fotografii w takiej właśnie formie. Szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć znajdują się w serwisie KIDP.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Planowany wyższy limit zwolnienia z VAT w 2010 r.
Projekt zmian do ustawy o VAT dotyczą między innymi podwyższenia limitu rocznego obrotu uprawniającego podatników do zwolnienia z VAT. Obecnie, zgodnie z art. 287 pkt 14 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, limit rocznego obrotu uprawniającego podatników do zwolnienia z VAT wynosi 10.000 euro. Po przeliczeniu na złote, zgodnie z art. 399 i 400 ww. dyrektywy, limit ten wynosi 50.000 zł.
Ponieważ polska gospodarka w znacznej części opiera się na małych podmiotach i w porównaniu do innych państw członkowskich ma jeden z najniższych limitów obrotu uprawniającego do możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku, z uwagi na istniejącą możliwość podniesienia tego limitu, Polska wystąpiła o derogację w tej sprawie.
Podwyższenie limitu obrotu z 10.000 euro do 30.000 euro (tj. z obecnej kwoty 50.000 zł do kwoty 150.000 zł), uprawniającego do zwolnienia podmiotowego, ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, gdyż przyczyni się w znacznym stopniu do redukcji obciążeń administracyjnych.

Udostępnianie samochodów służbowych do celów prywatnych
W projekcie zmiany do ustawy o VAT Ministerstwo Finansów proponuje, aby firmy udostępniające pracownikom samochody prowadziły ich ewidencję oraz informowały, czy auta są udostępniane pracownikom do celów prywatnych. Firma powinna też wskazać, kto jest uprawniony do korzystania z pojazdu. Osoba ta będzie musiała zapłacić podatek od dodatkowego przychodu. Jego wysokość wyniesie miesięcznie 0,5% wartości samochodu. Przychód będzie liczony proporcjonalnie do liczby dni, podczas których samochód był wykorzystywany do celów prywatnych. Firma, która nie wskaże osoby korzystającej z auta prywatnie albo ukryje, że samochód jest używany do takich celów, będzie sama musiała zapłacić podatek. W tym przypadku przychód będzie liczony w wysokości 1% wartości pojazdu.
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Czy w razie darowizny przedsiębiorstwa korygujesz VAT?
Pojęcie transakcji zbycia przedsiębiorstwa zastosowane w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i pojęcie tożsame użyte w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, mówiącym o korektach odliczenia podatku naliczonego, musi być rozumiane jako przeniesienie własności przedsiębiorstwa. Transakcją jest każdy tryb dopuszczony prawem cywilnym do przeniesienia własności nieruchomości, a więc będzie to także darowizna.
(Wyrok WSA w Poznaniu z 22 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Po 492/09)
 
Czy opłaty za korzystanie z prawa użytkowania wieczystego stanowią bezpośrednio koszt?
Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio opłaty ponoszone na rzecz finansującego z tytułu korzystania z prawa użytkowania wieczystego gruntu. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ponoszenie opłat określonych w umowie leasingu gwarantuje spółce prawo do korzystania z gruntu stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego finansującego.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 czerwca 2009 r., IPPB3/423-225/09-2/GJ)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Jak rozliczysz wydatki na szkolenie dla członków zarządu? czytaj więcej
 
Ocena materiału dowodowego z postępowania cywilnego w postępowaniu podatkowym czytaj więcej
 
Porządki w prawie podatkowym czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.