e-Biuletyn/6/2018, numer (6), 28.06.2018

e-Biuletyn/6/2018, numer (6), 28.06.2018
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


Zawód ma znakomite perspektywy, przedsiębiorcy będą nas potrzebowali - wywiad z Przewodniczącym KRDP w Rzeczpospolitej. Szczegóły

 

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2018. Szczegóły

 

„Wyższa poprzeczka dla doradców podatkowych” - wywiad z prof. Adamem Mariańskim w Rzeczpospolitej. Szczegóły

Doradca podatkowy z togą i po dwuletniej aplikacji. Szczegóły

Doradcy podatkowi chcą zwiększenia swoich kompetencji i przywilejów dla podatników. Skierowali do Ministra Finansów rewolucyjny projekt zmian w swojej ustawie. Szczegóły

Prof. Adam Mariański w debacie Pulsu Biznesu o sukcesji. Szczegóły

Prof. Adam Mariański: Doradca podatkowy najlepszym doradcą firm rodzinnych. Szczegóły

Prof. Adam Mariański: Tylko sądy administracyjne mogą stanowić ostatni bastion obrony i stać się jedyną, rzeczywistą nadzieją dla podatników. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

8-9 czerwca miało miejsce dwudniowe szkolenie wyjazdowe w Karpaczu, które zgromadziło liczne grono doradców podatkowych regionu dolnośląskiego. Tematem szkolenia był nowy sposób realizowania płatności wchodzący w życie od lipca b.r. (split paymentu) oraz wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych rozliczeń w podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie Zarząd DO KIDP w miesiącu czerwcu realizował program szkoleń, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Szkolenia obejmowały m.in. kolejne z cyklu szkoleń dotyczących zagadnień procesowych, związanych z postępowaniem przed organami podatkowymi sądami administracyjnymi, które prowadził doradca podatkowy regionu dolnośląskiego Sebastian Ząbczyk

Wydarzenia

Ruszyły zapisy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym pt. Finanse i prawo w doradztwie podatkowym, które są objęte patronatem merytorycznym Zarządu DOKIDP. Doradcy podatkowi mogą przy zapisywaniu się uzyskać pokrycie części kosztów tych studiów przez Zarząd.

Ponadto Zarząd DOKIDP przygotowuje się do międzynarodowej konferencji „Podatki bez granic”, która odbędzie się w październiku br. W tym roku tematem konferencji będzie „Oszustwa podatkowe - fakty i mity”. 12-13 października 2018r.

Patronat merytoryczny nad tą konferencją objął Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

LUBELSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Zarząd Lubelskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na spotkanie w Klubie Doradcy Podatkowego, które odbędzie się 27.06.2018 r. o godz. 12.00 w Hotelu Lawendowy Dworek w Lublinie. Tematem będzie „Kontrola podatkowa - procedury” - prowadzący Iwona Skrok.

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Lubelski Oddział KIDP.

Promocja zawodu

29 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbył się wykład prof. dr hab. Mirosława Wyrzykowskiego pt. „Powaga konstytucji” w którym na zaproszenie Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iurudica wziął udział Przewodniczący Zarządu LOKIDP Mirosław Bochniak. W spotkaniu brali udział przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości lubelszczyzny. Równie ciekawa, jak sam wykład, była dyskusja na temat obecnej sytuacji prawnej w Polsce, oparta głównie na wymianie poglądów pomiędzy trójką sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku tj. prof. dr hab. Teresą Liszcz, sędzią Ferdynandem Rymarzem i oczywiście prof. dr hab. Mirosławem Wyrzykowskim.

Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

ŁÓDZKI OKIDP

Promocja zawodu

6 czerwca 2018 r. w Łodzi odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w którym uczestniczyli min. przedstawiciele samorządu doradców podatkowych. Uczestnicy spotkania wzięli udział w obradach oraz wysłuchali wykładu na temat: „Rola Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego we współczesnym społeczeństwie - idea i tradycje samorządności zawodowej” wygłoszonego przez Redaktora Marka Zająca. Na zakończenie odbył się uroczysty koncert w wykonaniu członków Samorządów.

Przypominamy, że ŁOKIDP przyjmuje zgłoszenia doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych przystąpieniem do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych.

Katalog jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego i zawiera dane kancelarii wraz z opisem usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Skierowany jest do szerokiej grupy potencjalnych klientów i ma na celu ułatwienie szybkiego dostępu do informacji o doradcach podatkowych.

Szczegółowe informacje na temat katalogu przesyłane są bezpośrednio do doradców podatkowych z regionu łódzkiego oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

Działalność szkoleniowa

7-9 czerwca br. w hotelu CENTURIA WELLNESS& SPA w miejscowości Ogrodzieniec odbyło się szkolenie wyjazdowe dla doradców podatkowych.

Warsztaty szkoleniowe na temat na temat: „Wybrane problemy podatku VAT” poprowadził Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego.

Doradcy podatkowi uczestniczący w szkoleniu oprócz interesujących wykładów mieli możliwość podziwiania niezwykle malowniczych krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyło wszystkim nocne zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu oraz poznawanie zakamarków Jaskini Głębokiej.

5 lipca 2018 r. odbędą się warsztaty z ochrony danych osobowych dla kancelarii doradców podatkowych - prowadzący Bartosz Kubista - doradca podatkowy.

MAŁOPOLSKI OKIDP

 

W czerwcu w MOKIDP odbyły się następujące szkolenia:
- 6.06.2018 r. w Krakowie „Podatek od towarów i usług, omówienie wybranych zagadnień oraz planowanych zmian od 1 lipca 2018 r. z uwzględnieniem należytej staranności”, które poprowadził Tomasz Wojewoda,
- 7.06.2018 r. w Zgłobicach k/Tarnowa „Podatek od towarów i usług, omówienie wybranych zagadnień oraz planowanych zmian od 1 lipca 2018 r. z uwzględnieniem należytej staranności”, które poprowadził Tomasz Wojewoda,
- 18.06.2018 r. w Krakowie „Odpowiedzialność doradcy podatkowego i ochrona tajemnicy zawodowej”, które poprowadził mec. Wojciech Bergier,
- 26.06.2018 r. w Ładnej k/Tarnowa „Wykorzystanie ulgi B+R w praktyce - aspekty podatkowe i bilansowe”, które poprowadził Patryk Prus.

Z uwagi na sezon urlopowy w miesiącu lipcu oraz sierpniu szkolenia w MOKIDP nie będą organizowane. Zapraszamy na szkolenia od września. Informacje nt. najbliższych szkoleń znajdują się w systemie mDoradca.

W czerwcu, w Hotelu Galaxy w Krakowie odbyło się ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie „czwartkowe” doradców podatkowych. W trakcie spotkania mec. Piotr Jastrzębski poprowadził wykład nt. „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w działalności kancelarii doradztwa podatkowego”.

Na kolejne spotkania „czwartkowe” zapraszamy od września.

Przedstawiciel Zarządu MOKIDP uczestniczył w Ogólnopolskim Spotkaniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się 6 czerwca br. w Łodzi.

18-19 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego „Zasada pewności w prawie podatkowym - de lege lata i de lege ferenda” organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Małopolski Oddział KIDP objął patronatem powyższe wydarzenie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradcy podatkowi, doktoranci.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca br. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych będą mogli przystąpić doradcy, którzy wykonali zdjęcie profilowe (czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich - powyżej 3 składek). Doradca podatkowy jest zobowiązany do wykonania zdjęcia z obowiązującym dress codem biznesowo-klasycznym. Informujemy, iż w terminie do 30 listopada 2018 r. (na hasło Krajowa Izba Doradców Podatkowych) doradcy podatkowi z MOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w wybranych punktach fotograficznych (informacja nt. adresów punktów fotograficznych znajduje się na stronie MOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych.

Więcej informacji o katalogu, prezentacja oraz Regulamin widnieją na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału KIDP.

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd OOKIDP realizując zadania statutowe zorganizował 6 czerwca szkolenie nt.: „Zmiany w VAT od VII 2018”. Szkolenie poprowadził Sebastian Ząbczyk. Ponadto 21 czerwca odbyło się I spotkanie w ramach KLUBU DORADCY PODATKOWEGO, podczas którego moderatorami byli: Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Konopka i Sekretarz Zarządu Andrzej Tysier. Dyskutowano na temat metodyki dochowania należytej staranności i roli protokołu z badania ksiąg w postępowaniu podatkowym.

Ochrona i promocja zawodu

Również 6 czerwca Członek KRDP Mieczysław Sałatyński odbył spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty w Opolu Ireną Koszyk i Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu Ewą Nowak-Kübler. Podczas spotkania omawiano ewentualne formy współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych a Oddziałem Opolskim. W następstwie tegoż spotkania odbyło się kolejne - tym razem w Zespole Szkół Ekonomicznych (11.06.). Oprócz Członka KRDP Mieczysława Sałatyńskiego obecne były: Dyrektor ZSE w Opolu Ewa Nowak-Kübler oraz Wicedyrektor ZSE Małgorzata Radziszewska. Członek KRDP przekazał 30 egzemplarzy wydawnictwa APTECZKA PRAWNA. Zostaną one przekazane uczniom klas pierwszych podczas inauguracji nowego roku szkolnego. Podczas spotkania rozmawiano na temat form wzajemnej współpracy: raz w miesiącu mogłoby się odbywać spotkanie wytypowanego doradcy z młodzieżą klas starszych. Podczas spotkania dyskutowano by na uzgodniony wcześniej temat bądź też rozmawiano o specyfice zawodu doradcy. Uczniowie klas o profilu rachunkowość - finanse mogliby odbywać praktyki zawodowe w wybranych kancelariach oraz brać udział w organizowanych przez Oddział konkursach.

Kreowanie wizerunku

6 czerwca 2018 r. Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Konopka - na zaproszenie Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się w Łodzi. Podczas trwania Konferencji dyskutowano na temat roli Samorządów ZZP we współczesnym społeczeństwie i tradycjach samorządności zawodowej.

Ponadto Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Konopka 24 maja odbyła spotkania z prezesem Opolskiej Izby Gospodarczej Henrykiem Galwasem. Dotyczyło ono kierunków wzajemnej współpracy. Doradcy podatkowi Opolszczyzny mogliby pisać artykuły z zakresu prawa i podatków do FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU, wydawanego przez OIG (również w wersji elektronicznej). Członkowie Izby mogliby się także zaprezentować przedsiębiorcom przy okazji szkoleń przez nich odbywanych.

W tym samym dniu Przewodnicząca Zarządu odbyła kolejne spotkanie - tym razem z Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu Małgorzatą Mianowany-Małecką. Spotkanie dotyczyło omówienia szczegółów związanych z wykładem pro publico bono, który został wygłoszony przez Elżbietę Konopkę a dotyczył Konstytucji biznesu, RODO i zawodu DP. Wykładu wysłuchali uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Ekonomicznych. Każdy uczeń otrzymał egzemplarz APTECZKI PRAWNEJ.

Obchody Dnia Doradcy Podatkowego

8 czerwca w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyło się spotkanie doradców Opolszczyzny w ramach obchodów Dnia DP. Po poczęstunku uczestnicy obejrzeli spektakl „Ostatni gasi światło” - w polsko-czeskiej koprodukcji zagrali aktorzy z dwóch krajów w aż trzech językach: polskim, czeskim i migowym. Spektakl ten mogły także obejrzeć osoby towarzyszące zaproszone przez doradców.

PODKARPACKI OKIDP

VI Podkarpacka Konferencja

9-11.11.2018 r. odbędzie się w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie VI Podkarpacka Konferencja organizowana przez Podkarpacki i Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objął Ośrodek Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wśród prelegentów podczas konferencji zaprezentują się znakomici przedstawiciele doktryny prawa podatkowego m.in. prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr Karolina Tetłak, dr Jowita Pustuł, dr Adam Bartosiewicz, dr Michał Wilk, przedstawiciele środowiska naukowego podkarpacia dr Olgierd Łunarski , dr Paweł Majka oraz inni znakomici wykładowcy prawa podatkowego. Program konferencji poza prelekcjami, przewiduje również symulację rozprawy oraz panel dyskusyjny dotyczący bieżących problemów podatkowych.

Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych

28-30 września br. odbędzie Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych na który zapraszamy wszystkich zwolenników pieszych wędrówek.

PODLASKI OKIDP

21 czerwca br. w Białymstoku odbyliśmy szkolenie: „Zatrudnienie cudzoziemców i delegowanie pracowników w 2018 roku”. Wykład poprowadził Paweł Ziółkowski - specjalista związany z jedną z warszawskich kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z tego zakresu.

Na przełomie czerwca i lipca 2018 w naszej nowej siedzibie zostaną przeprowadzone warsztaty na dotyczące obowiązującego od 25 maja rozporządzenia RODO. Zajęcia poprowadzi nasz kolega doradca podatkowy Michał Laskowski członek Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych działającej w ramach KRDP.

Czerwiec rozpoczyna również długo oczekiwany okres wakacji. Nadchodzące miesiące będą czasem zasłużonego odpoczynku, ale również okresem wytężonej pracy. Przygotowujemy się bowiem do konferencji, która odbędzie się 21-22 września 2018 r. Organizowana jest ona przez Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego, którego jesteśmy członkiem. Tematem konferencji będzie „Zwiększona odpowiedzialność, zwiększona ochrona prawna”.

23-25 września 2018 r. wspólnie z Dolnośląskim OKIDP oraz Warmińsko-Mazurskim OKIDP planujemy również imprezę szkoleniowo-integracyjną, która odbędzie się w Biebrzańskim Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Bartlowizna” w Goniądzu. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy podatkowej, jak również miłego i ciekawego spędzenia czasu w gronie przyjaciół.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

13 czerwca br. odbyło się szkolenie nt. „Zmiany w podatku VAT od lipca 2018 r.”, które przeprowadził Tomasz Michalik. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Krajowa Izba Doradców Podatkowych pozytywnie oceniła naszą tegoroczną akcję „Dzień Doradcy Podatkowego dniem dla Przedsiębiorcy”, która odbyła się 11 maja br. Wiesława Moczydłowska Rzecznik Prasowy KRDP zauważyła, że akcja ta miała bardzo duży przekaz promocyjny i warto by było nadać jej ogólnopolski charakter. Wobec dużego odzewu z jakim spotkała się nasza inicjatywa Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP zamierza kontynuować ją w kolejnych latach. Prowadzone są rozmowy z Urzędem Miasta Gdańsk w sprawie podpisania umowy o stałej współpracy w zakresie promocji zawodu doradcy podatkowego.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Prowadzone są intensywne prace nad organizacją wyjazdu integracyjnego doradców podatkowych do Gruzji.

ŚLĄSKI OKIDP

6-7.06.2018 r. - szkolenie „Rozliczanie różnych składników wynagrodzenia na liście płac po zmianach w 2018 r. w sytuacjach wątpliwych na bazie najnowszych wyjaśnień pip, mrpips oraz wyroków sądów, warsztaty dla praktyków. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” Katowice/Częstochowa - Jeżek Przemysław.

6.06.2018 r. - posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

7.06.2018 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej.

12.06.2018 r. - szkolenie „PODATEK U ŹRÓDŁA - PROBLEMY PRAKTYCZNE. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” - Wilga Szymon.

20.06.2018 r. - szkolenie „Podatkowe i bilansowe aspekty umów (kontraktów) długoterminowych. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” - Kołaczyński Jacek

26.06.2018 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu spotkań integracyjnych dla doradców podatkowych pod hasłem „AKCJA-INTEGRACJA”. Będą to spotkania o tematyce kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, hobbistycznej. Celem spotkań ma być wspólne spędzanie czasu, lepsze poznanie się i przekonanie się o tym, że zawód doradcy podatkowego to nie tylko świadczenie usług doradztwa podatkowego - to również przynależność do aktywnego, pełnego pasji i pomysłów grona osób czynnych kulturalnie, społecznie, czy też sportowo.

W ramach działalności integracyjnej 12 maja br. odbyły się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Tegoroczna uroczystość miała miejsce w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Atrakcje jakie zostały zorganizowane dla doradców podatkowych i ich osób towarzyszących to m.in. warsztaty taneczne, wokalne, kostiumeria, zwiedzanie siedziby Zespołu, warsztaty Nordic Walking, warsztaty rękodzielnicze, biesiada z Zespołem „Śląsk” oraz karaoke.

Zarządy Regionów Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Dolnośląskiego oraz Łódzkiego podjęły się organizacji II Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych, które obędą się 14-17 czerwca 2018 r. w Wilkasach/k Giżycka na jeziorze Niegocin.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Urząd Miasta Katowice, konsultacje w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 9.00-12.00 przy ul. Rynek 1 w sali 701 na VII piętrze;
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo;
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00;
- Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, os. 700-lecia 9, klub Akwarium, konsultacje odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10.00-12.00;
- Urząd Miasta Świętochłowice, konsultacje 26.06.2018 r., godz. 12.00-15.00, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców podatkowych zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Celem spotkania jest integracja połączona z jednoczesnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Spotkanie zaplanowaliśmy 21-22 września 2018 r. w Hotelu Premium w Wiśle.

W ramach spotkania będzie miał miejsce wykład „Odpowiedzialność Doradcy Podatkowego związana ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego (cywilna, karna i karno-skarbowa, wewnątrzkorporacyjna). W drugim dniu doradcy wezmą udział w szkoleniu miękkim z tematu „Konflikt - dobrodziejstwo czy zło?” W ramach integracji natomiast zaproponowaliśmy uczestnikom spotkania występ zespołu Trio Appassionata - MUZYKA SZKLANEGO EKRANU, a po koncercie czas na wspólne spędzenie czasu i rozmowy.

Podjęliśmy działania w sprawie wyboru wykonawców materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2019 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz.

Zaproponowaliśmy również doradcom podatkowym możliwość zamówienia spersonalizowanej tabliczki - wizytówki doradcy podatkowego. Inicjatywa ta wpisuje się w strategię promocji zawodu wśród potencjalnych klientów, szczególnie przedsiębiorców oraz - w co głęboko wierzymy - wzmocni poczucie przynależności do środowiska doradców podatkowych. Spersonalizowane tabliczki zostaną przekazane doradcom bezpłatnie.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

II Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

Zarządy Regionów Warmińsko-Mazurskiego, Dolnośląskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego oraz Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w drugi weekend czerwca br. zorganizowały II Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych. Swoją obecnością zaszczycili nas Maciej Żukowski Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, Jarosław Szatański zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, Tomasz Balcerowski Dyrektor Biura Underwritingu Ubezpieczeń OC, TUiR WARTA, Katarzyna Skoneczna - WARTA, Agnieszka Wilk - WARTA oraz Krzysztof Wawrowski przedstawiciel firmy e-file będącej producentem programu fillUp Przyjazne formularze. Impreza odbyła się już po raz drugi i miała charakter integracyjny a skierowana była zarówno do wytrawnych żeglarzy, jak i do tych, którzy dotąd nigdy nie żeglowali, a bardzo chcieli spróbować.

W organizowanych 14-17 czerwca 2018 r. na jeziorze Niegocin Regatach rywalizowało 20 załóg na jachtach typu OMEGA. Na starcie stawiły się załogi z Oddziału: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Śląskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Wielkopolskiego a także załogi: Mariański Group oraz Ministerstwo Finansów. Pogoda sprzyjała żeglarzom i rozegrano na jeziorze Niegocin osiem wyścigów z czego sześć w piątek i dwa w sobotę. Nad zawodami czuwało czterech sędziów oraz zespół ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego. Sędzia główny Wojciech Caban zadbał o sprawne przeprowadzenie regat na wodzie, zaś organizatorzy Regat zadbali o atrakcyjne (pod względem prestiżowym i artystycznym) nagrody, upominki dla członków wszystkich załóg oraz ciepłe posiłki każdego dnia po wyścigach. Wiatr w czasie regat wiał umiarkowanie.

Śląski team ze sternikiem Łukaszem Zarzyckim w tym roku jak i w zeszłym już pierwszego dnia regat objął prowadzenie, którego nie oddał do ostatniego wyścigu. Zwycięską załogę zgodnie ze starym obyczajem regatowym czekała jeszcze jedna prestiżowa „nagroda” - po ceremonii zakończenia regat Łukasz Zarzycki, Zbigniew Maciej Szymik oraz Ewelina Zasik-Zarzycka przy wybitnej pomocy pozostałych załóg wylądowali w basenie portowym. Miejsce drugie zajęła małopolska załoga, zaś na najniższym stopniu podium stanęła załoga z Regionu Lubuskiego ze sternikiem Grzegorzem Pomianem.

Z wdzięczności Neptunowi za łaskawą pogodę w czasie regat wieczorem wydano w Tawernie Rozbitek ucztę na cześć wszystkich uczestników i kibiców Regat. Podczas Regat wystąpiły zespoły: „Czyści jak łza” - którzy dali wysublimowaną dawkę bardzo inteligentnego humoru oraz odrobinę nostalgii, „Załoga dr. Bryga” - zapewniła fantastyczną dawkę energii grając szanty-rocka natomiast zespół „MarinzBand” prezentował szanty w rozrywkowo-współczesnych aranżacjach. Organizatorzy zapewnili również rozrywkę dla kibiców Regat. Wiele pozytywnej energii dostarczył doping kibiców ze statku Dźwina. Pierwszego dnia kibice dopingowali zawodników z pokładu statku „Dźwina”, zaś drugiego dnia zorganizowano wycieczkę w czasie której zwiedzano Giżycko.

Zmagania żeglarskie dostarczyły nam niesamowitych przeżyć w związku z czym serdecznie zapraszamy do udziału w Regatach w przyszłym roku. Zapewnimy jeszcze więcej akcji, więcej prędkości, dłuższą i bardziej wymagającą trasę. I znowu będzie co świętować w Tawernie.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu czerwcu odbyły się następujące wydarzenia:
- 5.06.2018 r. (Poznań) warsztaty „Ceny transferowe za 2017 r.”, Hanna Szarpak;
- 8-10.06.2018 r. (Darłówko) X Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych;
- 11.06.2018 r. (Poznań) szkolenie „Transakcje kryptowalutowe - wybrane aspekty podatkowe”, adw. Marcelina Szwed-Ziemichód;
- 14.06.2018 r. (Poznań) spotkanie;
- 27.06.2018 r. (Poznań) szkolenie „Split payment”, dr Adam Bartosiewicz;
- 28.06.2018 r. (Poznań) Klub Doradcy Podatkowego.

Promocja zawodu

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Od 2015 r. organizowany jest cykl bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale, Stęszewie, Tarnowie Podgórnym i Kościanie. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Współpraca z uczelniami oraz kołami studenckimi
Wielkopolski Oddział KIDP realizując strategię promocji zawodu doradcy podatkowego, aktywne wspieranie oraz edukację studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej współpracuje z Uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, a także ze studenckimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi między innymi z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań, Studenckim Kołem Naukowym Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał” oraz z Kołem Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia”.

III Edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „TAX MASTER” w latach 2017/2018
Realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz rozpowszechnianiem wiedzy o podatkach, Wielkopolski Oddział KIDP zorganizował kolejną, III edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master”. Tegoroczni uczestnicy konkursu odznaczyli się wysokim poziomem wiedzy z dziedziny podatków. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 14 czerwca 2018 r. Gratulujemy wszystkim laureatom!

III Edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”
Do tegorocznego Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy” zarejestrowało się 63 uczestników, a do samego konkursu przystąpiło 45 osób. 15 maja 2018 r. odbył się Finał III edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”, który został objęty Patronatem Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Poznaniu. Wyłoniono Laureatów konkursu. Wyniki konkursu ogłoszone zostały podczas spotkania, które odbyło się 14 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoją obecnością podczas wręczenia nagród zaszczyciła nas Agnieszka Szymankiewicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Akcja Start Biznes
Ogólnopolska akcja zainicjowana przez Wielkopolski Oddział KIDP mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych.

Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji Start Biznes. Szczegóły dotyczące akcji na www.startbiznesdp.pl.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego.

Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych www.twojdoradcapodatkowy.info.

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizują cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które będą prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, które będą prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje mają służyć wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15.00-17.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Pozostałe informacje

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55;
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl;
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

Zgodnie z planem 25-27.05.2018 r. w Hotelu Aubrecht Country Spa Resort w Koprzywnicy odbyły się obchody Dnia Doradcy Podatkowego organizowane we współpracy z Lubuskim Oddziałem KIDP. Podczas obchodów doradcy wzięli udział w szkoleniu pt. „Konstytucja biznesu, którą omówił dr Andrzej Dmowski - doradca podatkowy, adwokat. Nie zabrakło także okazji do wspólnego świętowania w trakcie uroczystego bankietu i kolacji grillowej. Ponadto w drugim dniu spotkania doradcy mieli okazję wysłuchać koncertu Piotra Bukartyka.

15 czerwca w Koszalinie odbyło się szkolenie dotyczące RODO - nowe obowiązki i sankcje wynikające z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, które poprowadził Bartosz Kubista - doradca podatkowy, adwokat, wykładowca, przewodniczący Komisji ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych. Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem i aktualność problemu zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP postanowił zorganizować jeszcze jedno spotkanie z Bartoszem Kubistą tym razem w Szczecinie. Spotkanie planowane jest na 20 lipca br.

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP kontynuuje tradycję organizacji warsztatów dla doradców podatkowych, które odbywają się co do zasady w każdy ostatni czwartek miesiąca. 7 czerwca w siedzibie ZOKIDP odbyły się warsztaty podatkowe na temat „Split payment”, które poprowadził Michał Zając - członek zarządu ZOKIDP, a na koniec czerwca zaplanowano warsztaty pt. „e-KRS - sprawozdania finansowe”, których moderatorem będzie Katarzyna Mateuszczyk-Szajkowska - sekretarz zarządu ZOKIDP.

W połowie września 2018 r. zarząd ZOKIP planuje organizację powakacyjnego spotkania integracyjnego dla doradców podatkowych i ich rodzin. Spotkanie ma przybrać formę pikniku rodzinnego, w ramach którego jego uczestnicy będą mogli na łonie natury spędzić czas na rozmowach i wspólnej zabawie.


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Szczegóły

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Szczegóły

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Szczegóły

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Szczegóły

Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych. Szczegóły

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zakup paliwa wkrótce z dodatkową opłatą

8 gr za litr - tyle wyniesie opłata emisyjna od paliwa. Jej wprowadzenie przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Szczegóły

Więcej osób skorzysta z ulgi dla twórców

Senat przegłosował zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Rozszerzony został katalog zawodów, które będą mogły rozliczać 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Szczegóły

Sejm zmienia opodatkowanie wiatraków

Zmianę definicji budowli w przepisach prawa budowlanego i łagodniejsze opodatkowanie elektrowni wiatrowych zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szczegóły

Banki przygotowują się do split paymentu

1 lipca wejdą w życie przepisy o podzielonej płatności tzw. split paymencie. Wpłaty na rzecz dostawców będzie można dzielić na kwoty netto i VAT. W tym celu banki zaczynają już otwierać klientom dodatkowe konta. Szczegóły

Pośrednicy podatkowi będą ujawniać agresywne transgraniczne planowanie podatkowe

W piątek, 25 maja, Rada UE przyjęła przepisy dotyczące obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Szczegóły

Sprawozdania uproszczone dla cen transferowych - MF chce dodatkowych informacji

Termin na złożenie CIT-TP i PIT-TP mija z końcem września. MF pracuje jednak nad zmianą formularzy. Te obecne nie przekazują informacji w sposób, jakiego oczekiwałyby służby skarbowe. Szczegóły

RODO wyzwaniem dla doradców podatkowych i księgowych

25 maja, to dzień rewolucji w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowe obowiązki dotknęły również doradców podatkowych i biura rachunkowe. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: Udział w rzeczy ruchomej można zastawić

Fiskus może ustanowić zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych. Tak samo ma się to do sytuacji, gdy współwłaścicielami samochodu są podatnik i bank. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA: Zawiadomienie nie musi być szczegółowe

Fiskus musi zawiadamiać podatnika o skutku, a nie przyczynie. Takie zawiadomienie może zawierać tylko wskazanie jednostki redakcyjnej odpowiedniego przepisu, bez wyjaśnienia. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

SN: Naczelnik urzędu skarbowego może podważać darowizny dłużnika podatkowego

W prawie cywilnym wierzyciel może za pomocą tzw. skargi pauliańskiej domagać się uznania za bezskuteczne działań dokonanych przez jego dłużnika w celu udaremnienia egzekucji. Najczęściej są to darowizny z majątku. Ta instytucja ma zastosowanie także, gdy dług pochodzi z niezapłaconych podatków - orzekł Sąd Najwyższy. Szczegóły

WSA: odmowa wydania opinii zabezpieczającej musi być rzetelna i konkretna

Jeśli fiskus chce odmówić wydania opinii zabezpieczającej, to musi wszystko dogłębnie zbadać. Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd wydał już drugie orzeczenie w tej materii. Szczegóły

NSA: Darowiznę można przekazać bez podatku

Darczyńca musi wydać polecenie co do celu przeznaczenia przekazywanej kwoty. Obdarowany musi takie polecenie wypełnić. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

WSA: Fiskus mógł odmówić wydania opinii zabezpieczającej

Tworzenie wieloetapowych procesów nabywania akcji przy pomocy pośredników może stanowić obejście prawa podatkowego. Wynika to z pierwszego precedensowego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie odmowy wydania opinii zabezpieczającej. Szczegóły

Siedmiu sędziów NSA zajmie się wiatrakami

Czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega tylko część budowlana elektrowni wiatrowej, czy cała elektrownia? Jak prawidłowo obliczyć wysokość podatku - pyta Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Darowizna pieniędzy musi być w formie przelewu lub przekazu

Warunki korzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn nie są uciążliwe. Obowiązek zgłaszania do urzędu dotyczy tylko niektórych darowizn. Zgłasza się tylko takie przekazania, które przekraczają pewne wartości - wyjaśnia MF. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT - na rachunek ogólny

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) wiąże się z utworzeniem tzw. rachunku VAT i ograniczoną swobodą dysponowania przez podatnika znajdującymi się na nim środkami. Funkcjonowanie systemu może nierzadko prowadzić do nagromadzenia środków na tym rachunku, stąd dla podatnika korzystniejsze byłoby dysponowanie nimi na typowym rachunku rozliczeniowym (a więc ich „uwolnienie”). To jednak wiąże się z koniecznością złożenia wniosku, który musi zostać pozytywnie rozpatrzony przez naczelnika urzędu skarbowego. Szczegóły

Opodatkowanie budowli i budynków w świetle najnowszych przepisów oraz przełomowych wyroków TK

Zupełnie inny jest sposób opodatkowania budynków (ich części), zaś inny - budowli (ich części). W związku z tym w przypadku niektórych obiektów budowlanych (zwłaszcza obiektów nie do końca typowych) istotnego znaczenia nabiera określenie, czy jest to budynek, czy też budowla. Niedawno zapadło istotne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego mające znaczenie dla interpretacji przepisów definiujących budynek i budowlę na potrzeby podatku od nieruchomości. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment będzie obejmował płatności realizowane w tzw. direct debit? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy bank będzie miał obowiązek utworzyć rachunek VAT, nawet, gdy podatnik nie złoży wniosku do banku takiego wniosku?
O zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności decydować będzie nabywca towaru (usługi) będący podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT który może na zasadzie dobrowolności zastosować taką płatność.
Czy oznacza to, że bank dla dostawcy będzie miał obowiązek utworzyć rachunek VAT, nawet gdy dostawca nie złoży wniosku do banku o utworzenie rachunku VAT? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.