e-Biuletyn/6/2017, numer (6), 30.06.2017

e-Biuletyn/6/2017, numer (6), 30.06.2017
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Polska Agencja Prasowa opublikowała film i depeszę o Konwencie doradców podatkowych w Kliczkowie. Szczegóły
Film dostępny jest na stronach: https://vimeo.com/223421811
https://www.youtube.com/watch?v=9oZjYJ-e9_U

Wiceprzewodniczący KRDP Dariusz M. Malinowski w panelu dyskusyjnym na Jubileuszu SKwP i KIBR. Szczegóły

Dr Mariusz Cieśla na spotkaniu w ZUS dotyczącym wprowadzenia eSkładki i u Pracodawców RP z wiceministrami z MF. Szczegóły

Debata PAP z udziałem przedstawicieli MF i KRDP: patologie w systemie VAT wyzwaniem dla Polski i całej UE. Szczegóły

Abolicja dla podatników a dla doradców togi i aplikacje. Szczegóły

Echa Debaty w Polskiej Agencji Prasowej. Szczegóły

Ministerstwo Finansów o doradcach podatkowych w roli partnerów. Szczegóły

Uwaga na fałszywe wiadomości o kontroli GIODO! Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna
8 czerwca 2017 - Dokumentacja podatkowa do cen transferowych - wykładowcy: Szymon Jordan, Krzysztof Koniewski.

Wydarzenia
W dniu 10 czerwca 2017 r. Skarbnik Zarządu Oddziału, na zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Pana Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Lutego, wzięła udział w uroczystych obchodach 60-lecia istnienia Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz 110 rocznicy powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich. Obchody jubileuszowe odbyły się w „ATM Scena na Bielanach” na Bielanach Wrocławskich. Spektaklowi teatralnemu pt. „Złodziej” w reż. Cezarego Żaka towarzyszyło uroczyste wystąpienie Prezesa OD SKwP w Polsce.

W dniach 23-25 czerwca 2017 r. Oddział organizuje VI Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, na którym będą opracowywane propozycje zmian statutowych oraz ważnych regulacji prawnych.

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W czerwcu 2017 r. zrealizowano szkolenia:

W dniach 10-11 czerwca 2017 r. odbyło się dwudniowe szkolenie w Toruniu - „Procedury przy kontroli podatkowej, postępowaniu kontrolnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym” - Prelegent mec. Elżbieta Mucha

Poruszone w nim zostały następujące kwestie: czynności sprawdzające, kontrola i postępowanie podatkowe w świetle nowych przepisów ordynacji podatkowej i KAS, pełnomocnictwa elektroniczne, doręczanie pism, status doradcy podatkowego wobec klienta i organów skarbowych, tajemnica zawodowa

Z końcem sierpnia planowane jest szkolenie z zakresu opodatkowania wspólników spółek osobowych.

Promocja zawodu
Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

W związku ze zbliżającym się z letnim okresem urlopowym, życzymy wszystkim doradcom podatkowym oraz pracownikom ich kancelarii, sprzyjającej aury i udanego wypoczynku.
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

ŁÓDZKI OKIDP

Promocja zawodu doradcy podatkowego
Trwają prace nad przygotowaniem Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych we współpracy z Oddziałami: Wielkopolskim, Mazowieckim, Śląskim oraz Małopolskim. Wszystkie informacje organizacyjne dotyczące katalogu są na bieżąco przekazywane doradcom podatkowym w wiadomościach e-mail oraz za pośrednictwem strony internetowej ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

Przyjmowane są zgłoszenia doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych przystąpieniem do ogólnopolskiej Akcji START BIZNES.

Szczegóły przedsięwzięcia oraz regulamin Akcji znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP www.lodzki.kidp.pl oraz na stronie: www.startbiznesdp.pl.

ŁOKIDP kontynuuje współpracę w ramach porozumienia podpisanego z Gminą Miastem Zgierz na rzecz promocji przedsiębiorczości, w szczególności przy rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wspieraniu nowo powstałych podmiotów.

Koordynatorem realizacji porozumienia z ramienia ŁOKIDP jest Pan Tadeusz Krawiec- doradca podatkowy z regionu łódzkiego.

Działalność szkoleniowa
7.06.2017 r. odbyło się szkolenie na temat: „Zawiązywanie, przystępowanie, występowanie, przekształcenia oraz likwidacja spółek osobowych z uwzględnieniem aspektu sukcesyjnego” - wykładowca: prof. dr hab. Adam Mariański

Planowane szkolenia:
5.09.2017 r. „Ceny transferowe - najbardziej istotne problemy” - wykładowca: Jakub Gierszewski
11.09.2017 r. „Dochody ze źródeł nieujawnionych. Regulacje obowiązujące od 1.1.2016 r. - rewolucja czy ewolucja w podejściu administracji skarbowej”- wykładowca: dr hab. Dariusz Strzelec
28-30.09.2017 r. szkolenie wyjazdowe: „Wybrane problemy podatku VAT” - wykładowca: Zdzisław Modzelewski
11.10.2017 r. „Zasady i sposoby prowadzenia rozmów biznesowych przez doradcę podatkowego” - prowadząca: dr Irena Kamińska-Radomska
17.10.2017 r. „Doradca podatkowy przed Sądem Administracyjnym w praktyce” - wykładowca: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
25.10.2017 r. „Ordynacja podatkowa po reformie KAS. Wybrane problemy, perspektywa zmian” - wykładowca: dr hab. Dariusz Strzelec
29.11.2017 r. „Prawo pracy” - wykładowca: Przemysław Pogłódek
5.12.2017 r. „Podatek VAT” - wykładowca: Krzysztof Woźniak

Tematyka spotkań szkoleniowych jest na bieżąco zamieszczana na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w czerwcu 2017 r. oraz plany na lipiec 2017 r.
W dniu 6 czerwca w Małopolskim Oddziale KIDP odbyło się szkolenie „Praca cudzoziemców w Polsce w 2017 r. i 2018 r. Nowe zasady dotyczące zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz nowa zaostrzona procedura oświadczeniowa, obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS i NFZ)”, które poprowadził p. Paweł Rybaczyk.

Z uwagi na okres urlopowy w miesiącu lipcu oraz sierpniu szkolenia nie będą organizowane.

W dniu 22 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie „czwartkowe”. Na kolejne spotkania zapraszamy od września.

Przedstawiciel Zarządu MOKIDP uczestniczył w jubileuszu 35-lecia Samorządu Radców Prawnych, który odbył się w dniu 11 czerwca br.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie w/w Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w UMK przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w UMT przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

ŚLĄSKI OKIDP

1.06.2017 r. Spotkanie grupy dyskusyjnej.
6.06.2017 r. Szkolenie w Częstochowie „Zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” - wykładowca Gzela Tomasz.
7.06.2017 r. Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP
8.06.2017 r. Cykl Szkoleń - „Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych”. Część I: Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa. Kontrola skarbowa (do 28.02.2017 r.) oraz celno-skarbowa (od 1.03.2017 r.) - wykładowca Ząbczyk Sebastian.
22.06.2017 r. Posiedzenie Zarządu Śląskiego O.KIDP w Kliczkowie.
26.06.2017 r. Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne cd. Warsztaty podatkowe w Częstochowie.
28.06.2017 r. Cykl szkoleń: „Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych.” Część II: Postępowanie podatkowe (I i II instancji) - wykładowca Pacyna Marcin.
29.06.2017 r. dyżur w Urzędzie Miasta w Katowicach w ramach akcji Start Biznes.
29.06.2017 r. dyżur w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie w ramach akcji Start Biznes.
29.06.2017 r. Cykl szkoleń: „Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych.” Część III: Postępowanie sądowo-administracyjne, problemy natury techniczno-procesowej - wykładowca Pacyna Marcin.
20.05.2017 r. w Tetrze Rozrywki w Chorzowie odbyły się obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Atrakcją tego dnia był m.in. koncert składający się z przebojów muzyki rozrywkowej, polskiej i światowej w interpretacjach aktorskich i nowych aranżacjach. Wystąpił cały zespół artystyczny Teatru Rozrywki oraz - gościnnie - Elżbieta Okupska.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim zostały rozmieszczone stojaki tablicowe informujące o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Również w kilku miastach na terenie Śląska mają miejsce dyżury doradców podatkowych spotykających się z przyszłymi przedsiębiorcami.

Wybraliśmy wykonawcę materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2018 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz. Niebawem doradcy podatkowi będą mogli składać zamówienia.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Wielkopolski Oddział KIDP zaoferował doradcom podatkowym w miesiącu kwietniu liczne szkolenia m.in. z zakresu KKS, zmian w skarbowości i podatku od nieruchomości. W celu zwiększenia efektywności szkoleń po każdym wykładzie odbył się panel dyskusyjny, dający możliwość doradcom podatkowym biorącym udział w danym szkoleniu na indywidualna rozmowę z wykładowcą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Oddział. Przypominamy, że pierwszeństwo przyjęcia na listę uczestników mają zgłoszenia potwierdzone wpłatami. Zapisy na szkolenia w panelu www.mdoradca.krdp.pl.

Promocja zawodu doradcy podatkowego
WOKIDP w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu od października 2016 r. do czerwca 2017 r. organizuje bezpłatne konsultacje z zakresu podatków, które są prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które są prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i bieżącej wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Wszystkich zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem bezpłatnych konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

W dniu 28.06 w ramach współpracy z Miastem Poznań w siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania odbędzie się bezpłatny dyżur doradcy podatkowego. Przypominamy, że od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce polegających na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w Urzędach prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Zarząd WOKIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w zainicjowanej przez WOKIDP ogólnopolskiej akcji START BIZNES wspierającej przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczącej akcji na www.startbiznesdp.pl

29 czerwca 2016 r. odbędzie się Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego będą omawiane problemy zawodowe oraz zagadnienia wspierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego. Spotkania w ramach Klubu Doradcy Podatkowego w drugiej połowie bieżącego roku odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 28.09.2017 r., godz. 17:00-20:00
- 26.10.2017 r., godz. 17:00-20:00
- 30.11.2017 r., godz. 17:00-20:00
- 14.12.2017 r., godz. 17:00-20:00

Pozostałe informacje
Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Harmonogram posiedzeń na 2017 r. dostępny na www.wielkopolski.kidp.pl

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebooka Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

13 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej ZUS Oddział w Szczecinie odbyło się szkolenie nt.: „Podatek od towarów i usług w 2017r. - Roboty budowlane oraz transakcje dotyczące towarów z kontrahentami zagranicznymi”. Wykład poprowadził pan Krzysztof Woźniak, który omówił m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz transakcje trójstronne - WDT, WNT.

Na 30 czerwca w siedzibie ZOKIDP zaplanowane zostało szkolenie dotyczące „Zatrudniania cudzoziemców w Polsce w 2017 roku”. Celem wykładu będzie praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Spotkanie poprowadzi Pan Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. W czerwcu były konsultowane m.in.:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

W tożsamych sprawach nie będzie potrzeby występowania o opinię Szefa KAS

Usprawnienie działania Szefa KAS w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora KIS w przypadkach, w których dysponuje on taką opinią w sprawie tożsamej co do faktów, przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Szczegóły

Zmiany w zakresie przesyłania elektronicznych deklaracji podatkowych

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, który przewiduje odstąpienie od regulowania sposobu opatrywania deklaracji i podań kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym zakresie obowiązują bowiem aktualnie bezpośrednio przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Szczegóły

Podatnik zapłaci 40 gr za zeskanowanie strony dokumentu z akt sprawy

Mając na uwadze, że organy podatkowe w celu udostępnienia dokumentów pochodzących z akt sprawy sporządzają kopie dokumentów papierowych w formie elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów o opłaty za sporządzenie skanów tych dokumentów. Szczegóły

Rząd przyjął projekt ustawy o robotyzacji

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rozwoju i finansów projekt nowelizacji ustaw o PIT i o CIT (tzw. ustawa o robotyzacji), której głównym celem jest zwiększenie wydatków przedsiębiorców na nowe środki trwałe wykorzystywane w działalności innowacyjnej, takie jak roboty przemysłowe, komputery czy drukarki 3D. Szczegóły

Będzie nowy wzór certyfikatu rezydencji

Minister rozwoju i finansów przygotował projekt rozporządzenia, które będzie określać wzór zaświadczenia CFR-1 o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe (certyfikat rezydencji). Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do projektowanego rozporządzenia. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

VAT: zwrot towaru nie ma charakteru konsumpcyjnego

Zwrot zamiennika przedmiotu depozytu nieprawidłowego jest neutralny w świetle podatku od towarów i usług. Tak wynika z wyroku NSA z 20.02.2017 r. Szczegóły

Treść paragonu powinna korespondować z cennikiem usług

Zamieszczenie na paragonach informacji, jaka dokładnie procedura medyczna została wykonana, nie narazi pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Tak wskazał NSA w wyroku z 18.05.2017 r. Szczegóły

VAT: protokół nie jest elementem usługi budowlanej

Przy interpretacji pojęć użytych w ustawie o podatku od towarów i usług nie mogą mieć decydującego znaczenia unormowania krajowego prawa cywilnego. Tak wskazał NSA w wyroku z 5.04.2017 r. Szczegóły

PIT: zakaz kumulowania ulg dotyczy tylko skonsumowanych wydatków

Uwzględnienie wydatków na spłatę odsetek od kredytu, przy korzystaniu z ulgi odsetkowej, nie wyłącza możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu ze zbycia kolejnego lokalu w części przeznaczonej na spłatę tego kredytu. Tak wskazał NSA w wyroku z 21.03.2017 r. Szczegóły

NSA pyta TS UE o akcyzę od piwa smakowego

W jaki sposób należy obliczyć podstawę podatku akcyzowego w odniesieniu do piw smakowych - z tym pytaniem prejudycjalnym zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE (TS UE) Naczelny Sąd Administracyjny, o czym informuje majowy unijny dziennik urzędowy. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: dożywotnia służebność nie daje prawa do ulgi

Pieniądze ze sprzedaży działki przeznaczone na remont domu, który podatnik wcześniej podarował dziecku, nie mogą zostać uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26.05.2017 r. Szczegóły

Sam paragon nie udokumentuje kosztów najmu

Paragony fiskalne tylko z dodatkowymi dokumentami potwierdzą faktyczną zapłatę przez podatnika za usługę i pozwolą na zaliczenie w koszty uzyskania przychodu. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26.05.2017 r. Szczegóły

Zmiana roku podatkowego nie wpływa na termin zaliczek kwartalnych

Spółka, która wybrała kwartalny sposób wpłacania zaliczek, powinna, pomimo zmiany roku podatkowego, wpłacać je do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale roku kalendarzowego, a nie roku obrotowego. Tak wynika z interpretacji Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.05.2017 r. Szczegóły

PCC: wspólne konto małżonków nie pozbawia zwolnienia

Umowa pożyczki między rodzeństwem będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych także wtedy, gdy pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy, który pożyczkobiorca prowadzi ze swoim małżonkiem. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11.05.2017 r. Szczegóły

PIT: spłata długów spadkowych nie daje prawa do zwolnienia ze sprzedaży nieruchomości

Spadkobierca, który znaczną część środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości przeznaczył na spłatę zobowiązań spadkodawcy, nie może skorzystać ze zwolnienia, gdyż nie wydatkował pieniędzy na własne potrzeby mieszkaniowe. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2017 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

MF przeciw sztucznym transakcjom - wnioski z odmowy wydania opinii zabezpieczającej

W ciągu pierwszych 10 miesięcy obowiązywania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie została jeszcze wydana ani jedna opinia zabezpieczająca przed zastosowaniem tej klauzuli. Pojawiły się natomiast pierwsze odmowy wydania opinii zabezpieczającej. W pierwszej z nich MF stwierdził, że spółka chciała w sposób sztuczny wykreować stratę podatkową. Warto zapoznać się z uzasadnieniem tej odmowy, gdyż zawiera ona wiele cennych wskazówek dla podatników chcących się zabezpieczyć przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Szczegóły

Podzielona płatność w VAT

Podzielona płatność to kolejne narzędzie, którego zadaniem jest uszczelnienie systemu VAT. Choć jego stosowanie ma być dobrowolne, plany te od samego początku budzą niepokój podatników. Projekt ustawy nowelizującej przepisy o VAT oprócz zmian w już obowiązujących przepisach przewiduje także wprowadzenie ich nowego bloku w rozdziale 1a w art. 108a-108e u.p.t.u. W niniejszym komentarzu autor przybliża kształt regulacji wynikających z ustawy nowelizującej i wskazuje na jakich zasadach ma działać split payment. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dostawca towarów został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT w lutym 2017 r., z powodu nieskładania deklaracji VAT-7. W maju 2017 r. po wyjaśnieniu nieprawidłowości zostanie prawdopodobnie ponownie wpisany do rejestru czynnych podatników VAT.
Czy organy skarbowe mogą przywrócić status czynnego podatnika z datą wstecz, tj. od lutego 2017 r. , czy zrobią to z datą bieżącą?
Przy założeniu, że mogą wystąpić dwie różne daty przywrócenia statusu czynnego podatnika VAT, za jaki okres nabywca towarów, który odliczył podatek naliczony od należnego musi złożyć korektę deklaracji zmniejszając kwotę odliczonego VAT? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy biuro rachunkowe, które świadczy usługi również dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i wysyła za takich klientów deklaracje (głównie PIT-37) drogą elektroniczną, może wykorzystywać w tym celu podpis danymi autoryzującymi otrzymanymi od klienta?
Składanie dokumentu UPL mija się w tym przypadku z celem, skoro mowa o jednorazowym wysłaniu dokumentu, ponieważ takie pełnomocnictwo musiałoby być złożone i po kilku dniach wycofane, co generowałoby dodatkowe koszty obsługi. Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.