e-Biuletyn/6/2016, numer (6), 20.06.2016

e-Biuletyn/6/2016, numer (6), 20.06.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.
Redakcja e-Biuletynu


AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Przewodnicząca KRDP wzięła udział w debacie zorganizowanej przez DGP na temat reformy administracji skarbowej Szczegóły

KIDP przejęło prezydencję w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Szczegóły

Wiceprzewodniczący KRDP Ryszard Małkiewicz dla Money.pl o konfiskacie majątku Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 8 lipca 2016 r. Szczegóły

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP                                             

Informacje o działalności Oddziału w maju i czerwcu 2016 r.

Działalność szkoleniowa i integracyjna
5 maja 2016 r – „Ochrona danych osobowych dla doradców podatkowych lub pracowników ich firm” : Sylwia Kochman
18 maja 2016r - „Podatek u źródła w 2016r. – aktualne zmiany, problemy i orzecznictwo: Joanna Patyk
7 czerwca 2016 r – Przegląd zmian podatkowych w 2016r. – PIT, CIT, VAT” : dr Adam Bartosiewicz
21 czerwca 2016r - "Prawo pracy w 2016r. w świetle zmian kodeksu pracy w ciągu ostatnich dwóch lat, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w 2016r.": Karolina Komarnicka-Boberska
Wydarzenia:
4 czerwca 2016 roku, w Ogródku  Restauracji „Letnia” na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, z okazji Dnia Doradcy Podatkowego odbył się Rodzinny piknik doradców podatkowych, w którym uczestniczyło prawie 300 osób. Z ogromną radością powitaliśmy na naszej imprezie Panią Przewodniczącą KRDP, Profesor dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic i przedstawicieli Opolskiego Oddziału KIDP.
7 czerwca 2016 roku trzy osoby z Zarządu: Danuta Bącler, Iga Huk i Teresa Kujawińska-Werner, imiennie zaproszone przez Konsul Generalną Niemiec w Polsce Panią Elizabeth Wolbers, uczestniczyły w ogrodzie Konsulatu w tradycyjnym przyjęciu letnim.
W trakcie rozmów i spotkań z była okazja między innymi do podjęcia rozmów w sprawie objęcia przez Panią Konsul patronatem honorowym VII MK „Podatki bez granic”

Inne:
Trwają prace nad organizacją kolejnej – VII edycji konferencji z cyklu „Podatki bez granic’, która odbędzie się we Wrocławiu 21-22 października 2016 r

LUBUSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
W miesiącu maju br. Lubuski Oddział KIDP zorganizował szkolenie o tematyce „Opodatkowanie transakcji związanych z nieruchomościami w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości”. Szkolenie zostało poprowadzone przez jednego z naszych kolegów - Pana Marcina Grześkowiaka i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony doradców podatkowych nie tylko z regionu lubuskiego. W trakcie przerwy w szkoleniu odbyła się sesja zdjęciowa z okazji obchodów 20-lecia zawodu doradcy podatkowego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców podatkowych Zarząd Lubuskiego Oddziału KIDP postanowił zorganizować szkolenie dotyczące prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i RFN oraz ubezpieczenia pracowników delegowanych, nierezydentów z Unii Europejskiej i z poza Unii Europejskiej (osoby podejmujące w Polsce pracę, działalność gospodarczą, udziałowców i prezesów zarządów itp. w spółkach prawa handlowego).  Pierwszy z tematów został omówiony przez wspomnianego już Pana Marcina Grześkowiaka, natomiast część dotycząca ubezpieczeń przez specjalistę z tej dziedziny Panią Beatę Leszyk. Szkolenie odbyło się w dniach 02-03 czerwca br. w uroczym i zacisznym Dworze Kolesin, gdzie doradcy podatkowi oprócz poszerzania swojej wiedzy mogli również aktywnie wypocząć. Warto także dodać, iż do współorganizacji w/w szkolenia dołączyła firma Wolters Kluwer Polska S.A.
W dniu 08 czerwca br. odbyło się natomiast szkolenie z zakresu pełnomocnictw, które poprowadził dobrze znany doradcom podatkowym Pan Tomasz Gzela.

Promocja zawodu
Lubuski Oddział KIDP dołączył się także do akcji START BIZNES, która polega na bezpłatnym świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego z Lubuskiego Oddziału KIDP na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
W ramach promocji zawodu doradcy podatkowego Zarząd Lubuskiego Oddziału KIDP postanowił nawiązać współpracę z Gazetą Lubuską, która jest liderem prasy regionalnej. W ramach współpracy redaktorzy Gazety Lubuskiej założą i będą prowadzić przez okres 6 miesięcy fanpage Lubuskiego Oddziału KIDP.
W dniach 22-24 maja 2016 r. przedstawiciele Zarządu LO KIDP: Przewodniczący Zarządu Mariusz Gendera oraz Członek Zarządu Grzegorz Pomian na zaproszenie Federalnej Izby Doradców Podatkowych oraz Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii wzięli udział w Kongresie Niemieckich Doradców Podatkowych. Część oficjalną Kongresu rozpoczął dr Raoul Riedlinger – Prezydent Federalnej Izby Doradców Podatkowych podkreślając konieczność kontunuowania zmian w zakresie elektronicznej wymiany danych między kancelariami a aparatem skarbowym, podkreślając jednak znaczenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przedstawicieli zawodu doradców podatkowych w kontekście coraz szerszego dostępu do danych wrażliwych różnych uprawnionych instytucji – także o zasięgu międzynarodowym.
Jednym z prelegentów był także Philippe Arraou – Prezydent European Tax Adviser Federation (ETAF) – nowej organizacji zrzeszającej obecnie trzy europejskie krajowe izby doradców podatkowych: francuską, włoską i niemiecką. Jako nowe zrzeszenie ETAF stawia sobie za główny cel szeroką współpracę z poszczególnymi organami Komisji Europejskiej w szczególności w zakresie szybkiego opracowania i wdrożenia zmian systemowych w wielu dziedzinach prawa podatkowego, tak, by w możliwym krótkim do określenia czasie obecną mnogość systemów podatkowych obowiązujących w poszczególnych krajach Unii Europejskiej doprowadzić do daleko idącego ujednolicenia. Następnym nie mnie ważnym zadaniem, jaki sobie stawia ETAF, to zwrócenie uwagi Komisji Europejskiej na wagę zawodu doradcy podatkowego w kontekście przestrzegania przepisów podatkowych w poszczególnych krajach UE i podkreślenie, że obecne trendy KE dążące do jak najszerszej deregulacji zawodu doradcy podatkowego mogą okazać się zgubne dla poszczególnych administracji podatkowych ze względu na coraz szersze zaangażowanie się w życie gospodarcze coraz większych grup przestępczych. Pod koniec września br. odbędzie się w Brukseli kongres (zorganizowany przez ETAF) wszystkich zainteresowanych zrzeszeń i stowarzyszeń doradców podatkowych i przedstawicieli administracji państwowych nie tylko z Europy, ale także z USA, Kanady i Japonii.
Tradycyjnie już jako gość specjalny wystąpił także Federalny Minister Finansów dr Wolfgang Schäuble, który w swoim wystąpieniu podkreślił szczególną rolę niemieckich doradców podatkowych w kształtowaniu wiedzy o podatkach w społeczeństwie niemieckim, ale także ich znaczenie i zaangażowanie we współpracy z aparatem skarbowym w zakresie wdrażania i testowania nowych środowisk elektronicznego przetwarzania danych. Dr Schäuble uspokoił także środowisko doradców podatkowych w kontekście chronionych przez nich zasobów danych co do zakresu żądanych przez aparat skarbowych danych wrażliwych – ich udostępnianie nie będzie narażało środowiska, czy też poszczególnych przedstawicieli zawodu na naruszenie tajemnicy zawodowej.
Po przerwie obiadowej rozpoczęły się wykłady i seminaria w różnej tematyce.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w czerwcu 2016 r. oraz plany na lipiec 2016 r.
W dniu 1 czerwca odbyło się szkolenie „Orzecznictwo w podatku dochodowym i PCC”  poprowadzone przez Sędzię NSA p. dr Annę Dumas natomiast w dniu 6 czerwca odbyło się szkolenie ”Podatek akcyzowy z uwzględnieniem wyrobów węglowych”, które poprowadził
p. Roman Andrzejewski. W najbliższym czasie planowana jest organizacja szkolenia z tematyki dot. jednolitego pliku kontrolnego. Ponadto z uwagi na sezon urlopowy w lipcu i sierpniu szkolenia nie będą organizowane.
Najbliższe spotkanie „czwartkowe” odbędzie się w dniu 23 czerwca br. o godz. 18.00 w Hotelu Galaxy**** w Krakowie.

Małopolski Oddział KIDP zamówił pieczątki okrągłe dla doradców podatkowych, zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych. Pieczątki otrzymają doradcy MOKIDP, którzy nie zalegają z płatnościami składek członkowskich oraz do 30 maja br. złożyli wniosek do Biura MOKIDP w sprawie zamówienia pieczątki.  

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca
w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

MAZOWIECKI OKIDP

Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP realizuje działania związane z:
• prowadzeniem działalności szkoleniowej,
• integracją środowiska doradców podatkowych,
• promocją zawodu doradcy podatkowego.

Działalność szkoleniowa
W okresie maj – czerwiec 2016 r. Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP zorganizował następujące szkolenia dla doradców podatkowych:
06.05.2016 r. Warszawa - Transakcje kapitałowe skutki w księgach rachunkowych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych - III TERMIN – wykładowca Maciej Soprych
09.05.2016 r, Warszawa - Warsztaty ePUAP ; wstęp do pracy z systemem   – wykładowca Szymon Kujawiński
24.05.2016 r. Warszawa - Udział doradcy podatkowego przed sądem administracyjnym po zmianach wprowadzonych nowelą z kwietnia 2015 r. - zagadnienia wybrane. – wykładowca Bogusław Dauter
01.06.2016 r. Warszawa – Wykładnia prawa dla doradców podatkowych – wykładowca dr hab. Wojciech Morawski, dr hab. Krzysztof Lasiński – Sulecki
02.06.2016 r. Warszawa – Warsztaty ePUAP ; wstęp do pracy z systemem I TERMIN SZKOLENIE PRAKTYCZNE NA SALI KOMPUTEROWEJ –  wykładowca Szymon Kujawiński
03.06.2016 r. Warszawa - Przepisy związane prowadzeniem na terenie Niemiec działalności gospodarczej firm polskich i założonych przez Polaków w Niemczech. Podatek dochodowy, VAT i ZUS – wykładowca dr Wollgarten Withold
07.06.2016 r. Warszawa - Warsztaty ePUAP ; wstęp do pracy z systemem II TERMIN SZKOLENIE PRAKTYCZNE NA SALI KOMPUTEROWEJ –  wykładowca Szymon Kujawiński
08.06.2016 r. Warszawa - Transakcje kapitałowe skutki w księgach rachunkowych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych - IV TERMIN – wykładowca Maciej Soprych
09.06.2016 r. Warszawa - Warsztaty ePUAP ; wstęp do pracy z systemem  dla zaawansowanych III TERMIN SZKOLENIE PRAKTYCZNE NA SALI KOMPUTEROWEJ –  wykładowca Szymon Kujawiński
17.06.2016 r. Warszawa - Jednolity plik kontrolny ; nowe obowiązki od 1 lipca 2016 r. – wykładowca Kayyali Samir

Integracja środowiska doradców podatkowych
Z okazji Dnia Doradcy Podatkowego oraz XX – lecia zawodu doradcy podatkowego 12 maja 2016 r. Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP zorganizował spotkanie w    w Filharmonii Narodowej. W ramach spotkania odbył się koncert  w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Narodowej z dyrygentem Michałem Dworzyńskim i pianisty Szymona Nehringa. Z okazji 20-lecia istnienia samorządu zawodowego doradców podatkowych prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic życzyła doradcom podatkowym wielu sukcesów, a żartując przypomniała często powtarzaną maksymę Benjamina Franklina, że „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” i życzenia, które ostatnio jej składano, by w związku z tym, doradcom "tak jak grabarzom, nigdy nie zabrakło im pracy".
03 września 2016 r. odbędzie się XII Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych.

Promocja zawodu doradcy podatkowego
W tym roku Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych po raz trzeci zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską „Podatki są proste jak drut”. Laureatką konkursu została mgr Anna Wójcik, absolwentka UW. Napisała ona pracę pt. „Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym prawie podatkowym”. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Dnia Doradcy podatkowego w Filharmonii Narodowej w dniu 12 maja.
12 maja 2016 r. Pani Hanna Szarpak Zastępca Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP uczestniczyła  w III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego .   Pani Hanna Szarpak  na forum Zjazdu przybliżyła studentom zawód doradcy podatkowego oraz poinformowała o działalności Mazowieckiego Oddziału KIDP.                                                                                                                                           
KIDP przejęło prezydencję w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Krajowa Izba Doradców Podatkowych obchodzi Jubileusz 20-lecia zawodu doradcy podatkowego i w tym szczególnym dla niej roku Mazowiecki Oddział tej Izby przejął prezydencję w Mazowieckim Forum Samorządów Zaufania Publicznego.
W sobotę, 11 czerwca br., odbył się VII Integracyjny Piknik Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zorganizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Podczas Pikniku Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie przekazał przewodnictwo nad Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przedstawicielom Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Pawłowi Trojankowi i Hannie Szarpak. Przekazując buławę, symbol prezydencji, stwierdził:
 – „Oddaję buławę w godne ręce. Dla doradców podatkowych to rok szczególny – obchodzicie 20-lecie istnienia samorządu. Przekazanie tej buławy to duże zobowiązanie. Chciałbym podziękować moim koleżankom i kolegom radcom prawnym za ten rok przewodnictwa. Istnienie samorządów zaufania publicznego jest bardzo ważne. W ramach Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego doskonale od 7 lat wspólnie działamy i wspieramy się. Mam nadzieję, że ten rok będzie równie dobry dla samorządów zaufania publicznego. 300 tysięcy osób skupionych w samorządach zawodowych w województwie mazowieckim to osoby, które są ważne i z których głosem trzeba się liczyć”.
Piknik odbył się w Starej Miłosnej na terenie stacjonowania Szwadronu Kawalerii Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Plan tegorocznego Pikniku został podzielony na strefy, w których każdy znalazł coś dla siebie.  W tym roku, z uwagi na przejęcie w czerwcu 2015 roku prezydencji w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, OIRP w Warszawie organizował Piknik Integracyjny Zawodów Zaufania Publicznego. Uczestniczyli w nim nie tylko doradcy podatkowi,  radcowie prawni i aplikanci radcowscy wraz z rodzinami, ale także przedstawiciele pozostałych zawodów przynależących do Forum. Jak co roku przygotowano wiele atrakcji.  Podczas całego dnia na Pikniku pojawiło się  ponad 4 tysiące osób, przedstawicieli samorządów zaufania publicznego województwa mazowieckiego.

OPOLSKI OKIDP

Promocja i ochrona zawodu.
Opolski podjął działania w celu włączenia się do akcji „START BIZNES”, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego z Opolskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez opolskich doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES" ma obejmować jednorazową, bezpłatną poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Zarząd planuje działania mające na celu rozpowszechnienie powyższej akcji w środowiskach biznesowych Opolszczyzny.

PODKARPACKI OKIDP

Akcji START BIZNES
Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się w akcję START BIZNES .Szczegóły dotyczące akcji zawiera Regulamin dostępny na stronie Internetowej www.startbiznesdp.pl

PLANOWANE WYDARZENIA W II PÓŁROCZU
Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami planowanymi przez Podkarpacki Oddział KIDP w II półroczu 2016 r.

8-10.09.2016 SZKOLENIE
Temat: Optymalizacja podatkowa
Prelegent: Adam Bartosiewicz - doradca podatkowy, radca prawny
Temat: Siła dialogu
Prelegent: Artur Przybyłowicz - trener biznesu, coach

30.09-1.10.2016 VI PODKARPACKI RAJD BIESZCZADZKI DORADCÓW PODATKOWYCH
4-5.11.2016 IV PODKARPACKA KONFERENCJA
8.12.2016 SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE DORADCÓW PODATKOWYCH

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
W dniu 27 czerwca  2016 r. odbędzie się szkolenie na temat: „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych”, które przeprowadzi Tomasz Piekielnik - doradca podatkowy

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego
Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

ŚLĄSKI  OKIDP

1.06.2016 r. Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału  Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
2.06.2016 r. Spotkanie grupy dyskusyjnej.
10–12.06.2016 r. Zarząd Śląskiego O.KIDP wziął udział w V Konwencie Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, który odbył się w Hotelu Willa Port w Ostródzie.
13.06.2016 r. odbyło się szkolenie „Czas pracy w praktyce w 2016 z elementami wynagrodzenia za pracę; wybrane zagadnienia. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości, rozstrzygnięcie spornych przypadków wg najnowszego stanu prawnego(orzecznictwo SN, stanowiska PIP oraz MPiPS” – wykładowca Przemysław Pogłódek.
17.06.2016 r. Szkolenie „VAT w samochodach” – wykładowca Wojciech Zajączkowski.
27.06.2016 r. Warsztaty podatkowe w Częstochowie „Zmiany w Ordynacji podatkowej c.d."
27.06.2016 r. Posiedzenie Zarządu Śl. O.KIDP.

Promocja zawodu:
Decyzją Zarządu KPO KIDP, nasz Oddział przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

V Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Konwent Regionów odbył się w dniach 10 - 12 czerwca 2016 r. w Hotelu Willa Port w Ostródzie. Była to jedyna okazja do spotkania się w tak szerokim gronie przedstawicieli wszystkich członków 16 Zarządów Regionów KIDP oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Temat tegorocznego Konwentu związany był z obchodami 20- lecia ustawy o doradztwie podatkowym. Prace na Konwencie odbywały się w czterech komisjach:
– Zespół ds. zmian w ustawie o doradztwie podatkowym oraz statutowych
– Zespół ds. współpracy doradców podatkowych ze środowiskami przedsiębiorców
– Zespół ds. promocji zawodu doradcy podatkowego
Podczas Konwentu odbyło się również Posiedzenie Rady Naukowej działającej przy KRDP.
Obsługę medialną wydarzenia zapewniła Polska Agencja Prasowa.

XV – lecie Wydziału Prawa
Przewodniczący Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 10 czerwca 2016 r. uczestniczył w  jubileuszu XV-lecia utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Podczas uroczystości przypomniano historię powstania wydziału oraz sylwetki jego twórców.

WIELKOPOLSKI OKIDP

24 czerwca 2016 r. w Hotelu Rodan w Skrzynkach k/ Kórnika odbędzie się Konferencja „Zmiany w przepisach od 1 lipca 2016 r. Wykłady wygłoszą: Pan Mec. Michał Szuszczyński (prawo pracy), Pan dr inż. Paweł Małecki (ordynacja podatkowa), Pan Leszek Lewandowicz (ustawa o VAT).
23 czerwca 2016 r. odbędzie się Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego będą omawiane problemy zawodowe oraz zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego.
Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych w 2016 r. odbywają się w niżej wskazanych Urzędach:
1) Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 09:00-13:00.
2) Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2. Dyżury odbywają się od 6 kwietnia 2016 r. co dwa tygodnie w godz. 11:00 - 14:00 (w okresie kwiecień - czerwiec 2016).
3) Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (od marca 2016 r.) w godz. 15:00-17:00.
4) Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 09:00-10:00.   
5) Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14. Dyżury odbywają się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 09:00-12:00 (w okresie od 01.04.2016 do 30.06.2016).
6) Urząd Gminy Suchy Las, Wydział Organizacyjno-Gospodarczym, ul. Szkolna 13. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00.
7) Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18. Dyżury odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w godz. 09:00-10:00.
8) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale, ul. Tuliszkowskiej 1. Dyżury odbywają się w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. 08:00-11:00
9) Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 09:00-10:00. 
10) Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 (pok. 205, II piętro). Dyżury odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 11:00-12:00.

Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w powyższych Urzędach  prosimy o zgłaszanie się do Biura Wielkopolskiego Oddziału KIDP na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły
Zachęcamy doradców podatkowych do udziału w licznych szkoleniach organizowanych przez Oddział, między innymi z zakresu podatków, ordynacji podatkowej czy ochrony danych osobowych. Zapisy przyjmowane są przez panel mDoradca. Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest jego opłacenie.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o aktywacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych z prośbą o wyrażenie opinii

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

System teleinformatyczny pomoże w zwalczaniu wyłudzeń VAT

Została opublikowana ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, która umożliwi powołanie spółki odpowiedzialnej za opracowanie systemu informatycznego mającego pomóc w walce z wyłudzeniami VAT. Szczegóły

Nowe zasady uznawania zagranicznej praktyki kandydatów na doradców podatkowych

Minister finansów określił tryb uznawania praktyki zawodowej odbytej przez kandydatów na doradców podatkowych poza granicami Polski oraz maksymalny okres uznawanej praktyki zawodowej. Uznawanie praktyki następuje w toku postępowania o wpis na listę doradców podatkowych. Szczegóły

Zmiany w przepisach o właściwości miejscowej organów celnych

Od środy 8 czerwca br. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów regulujące właściwość miejscową organów celnych. Zmiany przepisów wynikają m.in. z konieczności dostosowania dotychczasowej terminologii do zmian w unijnym prawie celnym, które weszły w życie 1 maja 2016 r. Szczegóły

Zwrot VAT dla podróżnych dopiero od zakupów za 300 złotych

Od 1 czerwca 2016 r. minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu VAT, wynosić będzie 300 zł. Szczegóły

RPO: koszty ulgi należnej jednemu ze współwłaścicieli nie mogą obciążać pozostałych

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony od zapłaty podatku, organ powinien zmniejszyć należność, a nie pobierać całą kwotę od pozostałych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

VAT: fiskus nie jest od rozważań nad dobrem konsumenta

W warunkach gospodarki rynkowej oraz w ramach obowiązującego prawa podatkowego organ podatkowy nie ma uprawnień by analizować, czy działania podmiotu gospodarczego mają na celu dobro ostatecznego konsumenta, czy tylko maksymalizację własnych zysków. Tak wskazał WSA w Łodzi w wyroku z 20 kwietnia 2016 r. Szczegóły

PCC: dodatnia wartość firmy jest prawem majątkowym

Dodatnia wartość firmy jest prawem majątkowym, które podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tak wskazał WSA w Gliwicach w wyroku z 16 marca 2016 r. Szczegóły

Po przegranej fiskus ma kolejne 3 miesiące na interpretację

W razie uchylenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, trzymiesięczny termin na wydanie kolejnej interpretacji liczony jest "na nowo". Tak wskazał NSA w wyroku z 5 maja 2016 r. Szczegóły

Za garaż zaadaptowany na mieszkanie miasto pobierze niższy podatek

O charakterze danego lokalu może decydować jego faktyczne wykorzystanie. Tak wynika z wyroku NSA z 17 maja 2016 r. Szczegóły

TSUE orzekł ws. preferencyjnej stawki akcyzy od olejów opałowych

2 czerwca 2016 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-418/14 ROZ-ŚWIT. Trybunał orzekł - na podstawie przepisów ustawy o podatku akcyzowym, obowiązujących do dnia 31 grudnia 2014 r., że stosowanie preferencyjnej stawki akcyzy w przypadku braku złożenia w terminie zestawienia oświadczeń jest możliwe jedynie w przypadku bezspornego zużycia zakupionego paliwa do celów uprawniających do stosowania tej stawki. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Ulgi na kasę nie traci się przy przekształceniu formy działalności

Spółka kapitałowa, która powstanie w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, nie będzie miała obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu dwóch kas rejestrujących nadal przez nią użytkowanych. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2016 r. Szczegóły

Spłata wspólnego kredytu to nie darowizna

Samej spłaty kredytu przez niektórych współkredytobiorców (rodziców), tj. dłużników solidarnych z umowy kredytu, nie można zakwalifikować, jako darowizny. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 maja 2016 r. Szczegóły

CIT: zmiana roku obrotowego jest skuteczna dopiero w dniu wpisania do KRS

Zmiana statutu obejmująca zmianę roku obrotowego spółki w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia dokonania wpisu w rejestrze nie wywołuje skutków prawnych. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 kwietnia 2016 r. Szczegóły

KUP: przedsiębiorca może sprzedać towar poniżej ceny zakupu

Przepisy prawa podatkowego regulując, co jest przychodem, a co kosztem uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie zastrzegają, że towary handlowe nie mogą być sprzedawane poniżej ceny ich zakupu. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 maja 2016 r. Szczegóły

Fiskus nie chce podatku od dochodu lekarza uzyskanego na Wyspach

Dochody osiągnięte przez lekarza z tytułu prowadzonej w Wielkiej Brytanii działalności gospodarczej, z uwagi na posiadany tam zakład, korzystać będą w Polsce ze zwolnienia od podatku. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2016 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Zapłata podatku przez osoby trzecie na przykładach

Ustawodawca w końcu zdecydował się oficjalnie umożliwić zapłatę zobowiązań podatkowych przez osoby trzecie. Nowa regulacja zasługuje na pochwałę – jest to niewątpliwie krok w dobrą stronę. Jednocześnie jednak tylko niektóre podmioty nie mają limitów w tym zakresie, co powoduje, że nowe rozwiązanie sprawia wrażenie kompromisu. A jak mówi stare porzekadło, pójście na kompromis ma to do siebie, że zwykle żadna ze stron nie jest do końca zadowolona z tego, co dostała. Na zmieniającą się rzeczywistość przepisy podatkowe reagują bardzo często z opóźnieniem. Brak wyraźnej regulacji oznacza zaś uznaniowość urzędnika, który często z rezerwą podchodzi do nowych, niestandardowych rozwiązań. Potwierdza to niestety problem regulowania należności podatkowych przez osoby trzecie. Szczegóły

Podatek obrotowy - omówienie projektu

Plany wprowadzenia nowego podatku – podatku od sprzedaży detalicznej - wzbudzały wśród przedsiębiorców wiele kontrowersji. Dotyczyły one zarówno dopuszczalności wprowadzenia takiego podatku, zwłaszcza w świetle obowiązków wynikających z prawa unijnego, jak i zakresu jego obowiązywania oraz wysokości danin nałożonych na podatników. Minister Finansów, po opublikowaniu pierwszej wersji projektu ustawy wprowadzającej ten podatek odbyło liczne konsultacje z wieloma środowiskami biznesowymi, czego wynikiem jest opublikowany niedawno – jak się wydaje w miarę ostateczny – projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Przyjrzyjmy się bliżej, w jakiej formie nowy podatek ma zostać wprowadzony i jakie rozwiązania zostały zaproponowane przez Ministra. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie są warunki opodatkowania:
- przy wypłacie dywidend udziałowcom polskich spółek, podmiotom z Cypru albo Szwajcarii;
- przy wypłacie tantiem na Cypr czy Niemcy;
- przy wypłatach odsetek od kredytów udzielonych przez cypryjski podmiot?

Czy istnieją okoliczności pozwalające na obniżenie podatków w wyżej wymienionych sytuacjach, np. umowy międzynarodowe i jak stosować takie przepisy? Odpowiedź i uzasadnienie


Spółka X zawarła umowę powierzenia spółce Y pełniącej funkcję operatora w odniesieniu do apartamentu opisanego w umowie. Właściciel apartamentu (spółka X) co miesiąc wystawia fakturę za czynsz z najmu lokalu. Spółka Y przelewa jednak tylko część środków tytułem płatności za wystawioną fakturę. Pozostała część środków jest zaliczona m.in. na poczet funduszu właścicieli apartamentów oraz funduszu remontowego. Rozliczenie to odbywa się jedynie na podstawie arkusza kalkulacyjnego Excel, co miesiąc przesyłanego do właściciela apartamentu przez operatora. W arkuszu wyszczególnione są pozycje z faktury oraz poszczególne obciążenia jakie ponosi właściciel lokalu, a które są potrącane z kwoty wystawionej faktury.

Czy na podstawie takiego arkusza Excel spółka X może uznać ponoszone koszty, jako koszty uzyskania przychodu? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.