e-Biuletyn/6/2015, numer (6), 15.07.2015

e-Biuletyn/6/2015, numer (6), 15.07.2015
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w lipcu 2015 r. oraz plany na miesiąc sierpień 2015 r.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca.

w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.
 
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. Publikowane są na nim wszelkie aktualności dotyczące MOKIDP oraz istotne fakty, wydarzenia i zmiany przepisów związane z profesją doradcy podatkowego.

Informujemy, iż z uwagi na sezon urlopowy „czwartkowe” spotkania integracyjne doradców podatkowych w lipcu oraz sierpniu nie będą organizowane. Zapraszamy ponownie na spotkania od września. Spotkania zyskają nową formułę oraz będą się odbywać w nowym miejscu. Więcej szczegółów w tej sprawie podamy wkrótce.

POMORSKI  OKIDP

Działalność szkoleniowa

W lipcu 2015 r. w Pomorskim Oddziale KIDP odbyły się następujące szkolenia:

- w dniach 03 i 07 lipca 2015 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku na temat: ,,Płatnik 10.01.001 z usługą IPP”, wykład przeprowadził Przedstawiciel Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku.
 
W sierpniu i wrześniu 2015 roku Zarząd Pomorskiego Oddziału zaplanował następujące szkolenia:

- w dniu 05 sierpnia 2015 r. w Rumi na temat: „VAT po nowelizacji od 1 lipca 2015 r. Opodatkowanie VAT sprzedaży (przekazania) samochodów - różne przypadki”, wykład przeprowadzi Pan dr Adam Bartosiewicz.

- w dniu 09 września 2015 r. w Redzie na temat „Specjalista ds. rozliczeń PFRON”, wykład przeprowadzi Pan Grzegorz Batko

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

14 i 28 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 -12:00 w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni doradcy podatkowi z Pomorskiego Oddziału KIDP  pełnili dyżury w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które nadal cieszą się dużym zainteresowaniem osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Przesłanie do Doradców Podatkowych z regionu pomorskiego oraz Regionalnych Oddziałów KIDP komunikatu dotyczącego zgłaszania kandydatur przez osoby, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć podczas szkolenia o roboczej nazwie „Metodyka pracy doradcy podatkowego w postępowaniach podatkowoadministracyjnych i sądowoadministracyjnych”.

Opracowanie: Ewa Jakubczyk Przewodnicząca Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP

ŚLĄSKI  OKIDP

1.07.2015-odbyło się posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP,

2.07.2015-odbyły się warsztaty (grupa dyskusyjna) w Biurze Śląskiego O.KIDP,

13.07.2015-odbyło się punktowane szkolenia pt. „Podstawy zarządzania zespołem”. Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Strycharczyk

WIELKOPOLSKI OKIDP

W dniu 2 lipca 2015 r. w siedzibie WO KIDP zorganizowane zostało bezpłatne szkolenie z zakresu mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter) dla przedstawicieli Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, które miało na celu promocję i budowanie wskazanego wizerunku naszej profesji oraz zapoznanie się ze strategiami marketingowymi istniejącymi na rynku usług profesjonalnych.

Trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędzie Miasta Poznania, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych odbywać się będą do grudnia 2015 r. w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania. Zainteresowanych pełnieniem około 4-godzinnego dyżuru w Urzędzie uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do biura Oddziału na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły

Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się  28 lipca 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.

Opracowanie: Pani Katarzyna Pawłowska, Członek Zarządu WO KIDP.

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

Początek wakacji rozpoczął się w Zachodniopomorskim Oddziale KIDP warsztatami podatkowymi w Koszalinie. 1 lipca br. spotkanie na temat usług kompleksowych w aspekcie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmian w podatku VAT od 1 lipca 2015 r. poprowadziła nasza koleżanka - doradca podatkowy Joanna Czumaj.

13 lipca doradcy podatkowi ze Szczecina wzięli udział w audycji radiowej „Radio Szczecin na wieczór” Polskiego Radia Szczecin. Audycja dotyczyła nowelizacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa.

W ostatni czwartek lipca zapraszamy doradców podatkowych na warsztaty w siedzibie ZOKIDP w Szczecinie na temat „Kasy fiskalne” oraz „Praktyczne stosowanie karty podatkowej”. Spotkanie moderować będą przewodnicząca zarządu ZOKIDP Alicja Śrudka i skarbnik zarządu ZOKIDP Grażyna Zusel. Przed warsztatami członkowie zarządu będą pełnili dyżur.

Spotkania warsztatowe w sierpniu poprowadzi pani Anna Dziura, która omówi „Rodzaje i umocowanie pełnomocnictw”: 26 sierpnia w Koszalinie, dzień później w Szczecinie. Zapraszamy!


 

 
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw

 
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Akcyza nadal płatna na rachunek właściwych izb celnych.

W związku z przesunięciem terminu wdrożenia modelu centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych, który pierwotnie zaplanowany był na 1 lipca 2015 r., minister finansów uchylił przepis wyznaczający Izbę Celną w Krakowie jako właściwą w kwestii rozliczeń akcyzy. Szczegóły

Od 1 lipca zmiany w zasadach wydawania interpretacji podatkowych.

Od 1 lipca wnioski o interpretacje dotyczące akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn można złożyć wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie lub Katowicach. Szczegóły

VAT: weszły w życie zmiany w uldze na złe długi

Od 1 lipca 2015 r. dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Szczegóły

VAT: więcej towarów zostanie objętych odpowiedzialnością solidarną nabywcy

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z 9 kwietnia 2015 r. wprowadziła zmiany w zakresie instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywców za zaległości podatkowe w VAT sprzedawców "towarów wrażliwych" (tzw. odpowiedzialności solidarnej). Szczegóły

Od lipca zmiany w obowiązkach podatkowych w PZP

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605) zakłada wprowadzenie zmian w podatku VAT mających na celu pełniejsze dostosowanie przepisów dot. tego podatku do prawa unijnego. Zmiany w zakresie prawa zamówień publicznych związane są w szczególności z tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

PIT: nie księgowy, lecz faktyczny zwrot pozbawia prawa do ulgi budowlanej

Podatnik, który, mimo upadłości dewelopera, kontynuował inwestycję, nie traci wykorzystanych w latach poprzednich ulg budowlanych przez to, że otrzymał od syndyka zwrot kwoty w ramach planu podziału wierzytelności upadłego. Tak wskazał NSA w wyroku z 3 czerwca 2015 r. Szczegóły

VAT z tyt. aportu jest neutralny w CIT

Kwota podatku należnego wynikająca z faktury dokumentującej wniesienie aportu do spółki będzie stanowiła podatek należny, który nie stanowi przychodu. Tak wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 kwietnia 2015 r. Szczegóły

WSA: określenie inkasenta musi być precyzyjne

Określenie inkasentów powinno nastąpić w uchwale w sposób na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości na kogo ten obowiązek został nałożony – przypomniał w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Szczegóły

CIT: podatek podobny do VAT firma może wrzucić w koszty

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek o charakterze podobnym do podatku od wartości dodanej wynikający z faktur otrzymywanych od podmiotów zagranicznych. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2015 r. Szczegóły

Wynagrodzenie za użytkowanie samochodu trzeba opodatkować u źródła

Przedsiębiorca, który wynajmuje samochód osobowy od kontrahenta z Włoch ma obowiązek potrącić od czynszu 10 proc. podatek u źródła - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2015 roku. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym na przykładach

Od dnia 1 lipca 2015 r. niektórzy podatnicy mają obowiązek składania nowego rodzaju informacji podsumowujących - w obrocie krajowym. Które to podmioty? W którym urzędzie i kiedy złożyć taką informację? Jaki informacje w niej zawrzeć? W niniejszym poradniku autor przybliża tę tematykę. Szczegóły

Kto jest zobowiązany do składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym?

Wprowadzenie informacji podsumowujących w obrocie krajowym związane jest bezpośrednio ze stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge), który obejmuje obecnie kolejne gałęzie gospodarki. Szczegóły

Formularz i wykazywane dane

 Wzór deklaracji w tym zakresie określa rozporządzenie, został on oznaczony jako VAT-27. Można go składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/formularze-do-druku/vat). Szczegóły

Termin i miejsce złożenia IPOK

 IPOK składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy (dla dostawy czy usługi wykazywanej na informacji), w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) – art. 101a ust. 2 u.p.t.u. Szczegóły

Podstawa opodatkowania

Skoro dywidendy rzeczowe/dywidendy w formie świadczenia usług, podlegają opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazania towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 u.p.t.u., ewentualnie nieodpłatne świadczenia usług uregulowane w art. 8 ust. 2 u.p.t.u., to podstawę opodatkowania tych świadczeń VAT należy ustalać odpowiednio zgodnie z art. 29a ust. 2 oraz ust. 5 u.p.t.u. Szczegóły

Dokumentowanie dywidend rzeczowych

Jeszcze klika lat temu u.p.t.u. zobowiązywała podatników do dokumentowania czynności, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 u.p.t.u. Szczegóły

VAT należny od dywidendy rzeczowej jako podatek naliczony

 Skoro czynność przekazania dywidendy w formie rzeczowej traktowana jest jako czynność nieodpłatna, natomiast VAT należny od takiej dywidendy nie jest dokumentowany fakturą, lecz jedynie dokumentem wewnętrznym (patrz pkt 7 opracowania), to podatek ten nie może stanowić dla nabywcy podatku naliczonego (wniosek z art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.). Szczegóły

Podsumowanie

W ocenie autora niniejszego opracowania, bezdyskusyjnie zgodzić się należy ze stanowiskiem, że wypłata dywidend w formie rzeczowej, w tym także w formie świadczenia usług, stanowi czynność opodatkowaną VAT, tj. odpowiednio dostawę towarów lub świadczenie usług.

Tak oczywistym nie jest już natomiast fakt, że tego rodzaju czynności powinny być traktowane jako świadczenia nieodpłatne – wszak jak wyżej wskazywano, wspólnicy otrzymujący świadczenia dokonują tu jakiegoś rodzaju płatności. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jestem wspólnikiem spółki z o.o., sprawuję w tej spółce funkcję prezesa. Spółka zatrudnia dwie księgowe świadczące pracę na podstawie umowy o pracę.
Czy będąc wspólnikiem takiej spółki (ale nie będąc jej pracownikiem) mogę podpisywać podpisem elektronicznym imiennym deklaracje VAT, informacje PIT i inne klientów spółki? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy w sytuacji, gdy członek zarządu spółki A, będący równocześnie jej pracownikiem pełni również funkcję prokurenta w spółce B, to spółki A i B są ze sobą powiązane w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.