e-Biuletyn/6/2014, numer (6), 18.03.2014

e-Biuletyn/6/2014, numer (6), 18.03.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Przesyłamy kolejny numer naszego e-Biuletynu. W tym wydaniu wprowadziliśmy nowość – w dziale „Regionalne Oddziały Izby informują…” powstała nowa rubryka „Integracja środowiska doradców podatkowych” – będziemy w niej umieszczać informacje o inicjatywach społecznych, kulturalnych i hobbistycznych doradców. Jeżeli chcieliby Państwo, aby innych tego typu inicjatywach dowiedziało się nasze środowisko – prosimy o kontakt z Redakcją.
Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z art. 11g ust. 5 Zasad etyki doradców podatkowych 31 marca 2014 r. upływa termin dokonania w mDoradcy wpisu informacji o uczestnictwie w 2013 r. w punktowanej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych – wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Seminarium: Skutki podatkowe reorganizacji z udziałem spółek osobowych
Redakcja "Monitora Podatkowego" oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium pt. "Skutki podatkowe reorganizacji z udziałem spółek osobowych", który poprowadzi prof. dr hab. Adam Mariański, Tomasz Wojdal radca prawny oraz Michał Wilk doradca podatkowy. Seminarium odbędzie się 20 marca 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310. Szczegóły i zapisy

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych
Fundacja została powołana, aby nieść pomoc finansową i rzeczową byłym i obecnym doradcom podatkowym, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto zajmuje się podnoszeniem wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa, szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach. Więcej informacji na temat Fundacji znajdą Państwo W najnowszym wydaniu Biuletynu KIDP (1/2014) - zachęcamy do lektury!

Trwają wybory w Regionach
Znamy już składy Zarządów i Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych w Oddziałach KIDP: Kujawsko-Pomorskim, Śląskim, Wielkopolskim, Świętokrzyskim i Dolnośląskim. Zapraszamy do zapoznania się z terminami Walnych Zgromadzeń w pozostałych Regionach. Szczegóły

Zmiany w składkach po IV Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych
Przypominamy, że składkę na nowych zasadach należy opłacić już 20 marca br. (za luty 2014 r.). Od 1 lutego 2014 r. składka wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, dla doradców podatkowych wykonujących zawód, a także tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Integracja środowiska doradców podatkowych

Motocykliści KIDP na start!
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP poszukuje wśród doradców podatkowych motocyklistek i motocyklistów zainteresowanych udziałem w wielu ciekawych wyjazdach oraz imprezach integracyjnych i szkoleniowych. Najbliższe z nich planowane jest już w maju 2014 r. (szczegóły wkrótce mDoradcy!). Wszyscy doradcy podatkowi, dla których jazda na motocyklu jest pasją, są proszeni o przesłanie zgłoszenia do 31 marca 2014 r. Szczegóły i formularz.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Lubuski OKIDP
28.03.2014 r. odbędzie się Zgromadzenie Regionalne Lubuskiego Oddziału KIDP.

Łódzki OKIDP
13 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II Etap Drugiego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W II etapie konkursu wzięło  udział 92 uczniów z całego województwa, z których 8 zakwalifikowało się do IV Ogólnopolskiego  Finał Konkursu, który odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku w Katowicach.

Małopolski OKIDP
27 marca 2014 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.
W dniach 10-28 marca 2014 r. trwa akcja: „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić  PIT za 2013 r.” Doradcy podatkowi z Małopolskiego Oddziału KIDP udzielają bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie  możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej za rok 2013 r. Patronat medialny nad akcją objęły TVP Kraków i Radio Kraków.
Uprzejmie informujemy, iż została uruchomiona strona internetowa www.doradcyopodatkach.pl  adresowana do podatników. Celem utworzenia takiej strony jest promocja i propagowanie wiedzy na temat zawodu doradcy podatkowego wśród podatników oraz ułatwienie dotarcia do doradców podatkowych, dzięki znajdującej się na stronach KIDP wyszukiwarce. Zapraszamy do odwiedzenia strony.
2 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 11.00 w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego Wydział Leśny w Krakowie Al. 29–go Listopada 46 nastąpi otwarcie Zgromadzenia Małopolskiego Oddziału KIDP. Celem Zgromadzenia jest ustalenie liczby i wybór członków Zarządu Małopolskiego Oddziału KIDP oraz wybór członków Małopolskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (brak tego dokumentu uniemożliwi udział w Zgromadzeniu). Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 9.30. Zapraszamy Państwa do udziału w Zgromadzeniu.

Opolski OKIDP
21 marca 2014 r. odbędzie się Zgromadzenie Wyborcze w Opolskim OKIDP.

Podlaski OKIDP
28 marca 2014 r. odbędzie się Zgromadzenie Podlaskiego Oddziału KIDP (w trakcie szkolenie: "Doradca Podatkowy jako szczególny podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej"). Szczegóły

Pomorski OKIDP
13 marca 2014 r. w Rumi  odbył się finał III Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego, pięciu finalistów może wziąć udział w finale ogólnopolskim w Katowicach. Szczegóły
8 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Bałtyckim wydanie o zasięgu woj. pomorskiego ukaże się wizytówka promująca zawód doradcy podatkowego zakupiona przez Pomorski Oddział, wizytówka jest dołączona do akcji reklamowej Dziennika Bałtyckiego pod nazwą "Asy Pomorza".
27 marca 2014 r. odbędzie się Zgromadzenie Regionalne Pomorskiego Oddziału KIDP, miejsce Zgromadzenia: Hotel Scandic w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9, (sala konferencyjna na parterze), rejestracja od godziny 9:00, rozpoczęcie Zgromadzenia o godz.:10:00.

Śląski OKIDP
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma zaszczyt zaprosić doradców podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi na uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, które odbędą się 10-go maja 2014 r. Szczegóły i zapisy.
13 marca 2014 roku w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się  II etap VI Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz piąty organizuje akcji  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych” pod honorowym patronatem Marszalka Województwa Śląskiego. Akcja polega na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Akcja będzie przeprowadzona w dniach 18 marca-29 kwietnia br. Szczegóły
25 marca br. - Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
27 marca br. odbędzie się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP; Olsztyn godz.14.00 Hotel Wileński.

Wielkopolski OKIDP
13 marca 2014 r. odbył się II etap IV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. W ramach Konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego nadesłali 427 prac pisemnych o tematyce podatkowej. Spośród autorów nadesłanych prac, do kolejnego etapu zakwalifikowano 99 osób. II etap Konkursu składał się z części pisemnej,  w której wzięło udział 94 osób oraz ustnej, do której zakwalifikowało się 21 osób. Ośmiu laureatów konkursu zostało zakwalifikowanych do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim  Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbędzie się 11 kwietnia 2014 r. w Katowicach.
WO KIDP wraz z "Głosem Wielkopolskim" organizuje po raz kolejny akcję non-profit „Pomoc przy wypełnianiu PIT’ów za 2013 r.”. Akcja skierowana jest do rencistów, emerytów oraz osób niezamożnych z województwa wielkopolskiego. Zestawienie kancelarii, które wyraziły zgodę na przystąpienie do powyższej akcji zostanie opublikowane w „Głosie Wielkopolskim” w dniu 20 marca oraz w dniu 27 marca 2014 r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o organizowanych wykładach w I półroczu 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

MF upraszcza procedury podatkowe - zmieni się aż 125 przepisów
Procedury podatkowe mają być uproszczone, a ściganie oszustw podatkowych – skuteczniejsze. To główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, które są właśnie rozpatrywane przez Radę Ministrów. Część regulacji ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Szczegóły

Nowelizacja ustawy o VAT opublikowana
W dniu 13 marca została opublikowana ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312). Zgodnie z ustawą od 1 kwietnia br. od samochodu wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. podatku VAT. Szczegóły

Twórcy nie muszą korygować PIT za ubiegłe lata
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obowiązujące przepisy ustawy PIT przewidują możliwość osiągania przez twórców przychodów z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej i wybór opodatkowania wg 19 proc. stawki podatku. Szczegóły

Akcyza: ogłoszono nowy wykaz gwarantów
Minister finansów w obwieszczeniu z 25 lutego 2014 r. ogłosił nowy wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe. Szczegóły

Liberia zostanie wykreślona z listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
Wczoraj w Senacie została rozpatrzona ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku 7 sierpnia 2013 r. Jest to pierwsza umowa między Polską a Liberią o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

WSA: klauzula tajności nie może wpływać na obowiązki podatkowe
Chociaż klauzula tajności wiąże strony zawartej umowy, to jednak nie może ona wpływać na powstające z mocy prawa obowiązki podatkowe, w tym powodować zmiany sytuacji podatnika w stosunkach z organami podatkowymi w porównaniu z innymi podatnikami bądź wyłączać działania przepisów ustawodawstwa podatkowego. Tak wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z 12 grudnia 2013 r. Szczegóły

WSA: panele słoneczne bez podatku od nieruchomości
Przy montażu paneli fotowoltaicznych, za budowle uznaje się jedynie ich system mocowań. W konsekwencji tylko w takim zakresie podlegają podatkowi od nieruchomości – uznał WSA w Szczecinie.
Spółka wystąpiła o interpretację dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości montażu paneli fotowoltaicznych. Urządzenia te, służące do wytwarzania energii elektrycznej, miały być mocowane do gruntu za pomocą specjalnego systemu kotew, palowania, czy też za pomocą płyt betonowych. Szczegóły

Strasburg: odmowa przyznania związkowi wyznaniowemu zwolnienia podatkowego to nie dyskryminacja
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 4 marca uznał, iż odmowa przyznania związkowi wyznaniowemu preferencyjnego opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie stanowiła dyskryminacji ze względu na religię. Szczegóły

PIT: sprzedając swoje nieruchomości można zostać przedsiębiorcą
Nie ma uniwersalnego wzorca zachowań podatnika, pozwalającego na jednoznaczne rozpoznanie sprzedaży związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej, od zwykłego odpłatnego zbycia. Tak stwierdził NSA w wyroku z 30 stycznia 2014 r. Szczegóły

WSA: odmienna interpretacja nie jest rażącym naruszeniem prawa
Rażące naruszenie prawa nie występuje, gdy na tle tych samych przepisów możliwe jest wyrażenie rozbieżnych poglądów. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 15 stycznia 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Posiłek z kontrahentem spółki nie jest przychodem jej pracownika
Wartość posiłku spożytego przez pracownika na spotkaniu z kontrahentem pracodawcy podczas podróży służbowej nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego świadczenia uzasadniającego opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

Zawarcie umowy dożywocia nie zwalnia z PIT
Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, nie dochodzi bowiem do nabycia nowej nieruchomości. Szczegóły
   
Montaż szaf i mebli wnękowych jest objęty preferecyjną stawką VAT
W odpowiedzi na interpelację poselską 23397/13 Minister Finansów wyjaśnił kwestię określenia stawki podatku VAT na montaż szaf wnękowych i mebli do zabudowy, odwołując się przy tym do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. w tej sprawie. Szczegóły

Nazwa "rehabilitacja" na paragonie pozwala na jednoznaczną identyfikację usługi
Na paragonach fiskalnych można stosować nazwę „rehabilitacja" bez szczegółowego opisywania poszczególnych czynności czy urządzeń wykorzystywanych przy wykonywaniu danej usługi. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Jaki wpływ na podatek dochodowy mają zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 r. dotyczące odliczania podatku z tytułu używania pojazdów samochodowych?
Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania VAT naliczonego przy nabyciu i eksploatacji pojazdów samochodowych. Zmiany te mogą mieć określone konsekwencje także na rozliczanie podatku dochodowego. Poniższy tekst omawia te konsekwencje. Szczegóły

Opodatkowanie zysku zatrzymanego w spółce
Komentarz poświęcony jest opodatkowaniu w zakresie podatków dochodowych zysku zatrzymanego w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej). Autor w szczególności definiuje pojęcie zysku zatrzymanego, wskazuje na skutki podatkowe nieprzeznaczenia zysku do wypłaty dla spółki i dla wspólników, a także przychód po stronie spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z zatrzymaniem zysku. Zasygnalizowana zostanie również kwestia zysku zatrzymanego w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy organ podatkowy powinien dokonywać doręczeń pism osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na jej adres zamieszkania, czy też na adres podany w CEIDG, jako adres do doręczeń?
Czy organ ma prawo dowolnie wybrać jeden z dwóch adresów i na ten adres skierować przesyłkę, zwłaszcza, gdy doręcza pierwsze pismo w sprawie?
Jakie skutki procesowe wywiera doręczanie w trybie art. 150 o.p. pism na adres zamieszkania podatnika w sytuacji, gdy ten dokonał prawidłowego zgłoszenia, innego adresu do korespondencji do CEIDG? Odpowiedź i uzasadnienie

Prowadzę działalność hotelarską. Zaliczki na poczet przyszłych pobytów od klientów indywidualnych otrzymywanych przelewem na konto bankowe ewidencjonuję za pomocą kasy fiskalnej, paragon drukuję i pozostawiam do dyspozycji klienta w hotelu. Klient przeważnie odbiera sobie go w momencie przyjazdu lub rozliczenia pobytu. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy moim obowiązkiem, zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1, jest pozostawienie paragonu do dyspozycji klienta tak, że w każdym momencie może go odebrać? Czy mam obowiązek wysłać go na adres klienta zaraz po nabiciu na kasę? Jeżeli tak, to czy wystarczy, że wyślę go listem zwykłym, czy musi to być (dla mojego bezpieczeństwa) przesyłka polecona? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.