e-Biuletyn/6/2013, numer (6), 26.03.2013

e-Biuletyn/6/2013, numer (6), 26.03.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do korzystania z panelu mDoradca, w którym  działa nowy moduł do składania przez doradców podatkowych wniosków o legitymacje. Teraz wszystkie czynności związane z uzyskaniem legitymacji będą wykonywane wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca.
Informacje na temat składania wniosków.
Szczegóły dotyczące korzystania z modułu.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Ewidencja punktów tylko do końca marca!
Zgodnie z regulacją art. 11g ust. 5 Zasad etyki doradców podatkowych - 31 marca 2013 r. upływa termin dokonania w mDoradcy wpisu informacji o uczestnictwie w 2012 r. w punktowanej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szczegóły

Pozycja podatnika w postępowaniu podatkowym - seminarium w Biurze KIDP w Warszawie
Redakcja "Monitora Podatkowego" oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium "Pozycja podatnika w postępowaniu podatkowym", które odbędzie się 5 kwietnia 2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie. Seminarium poprowadzą: prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski oraz Jolanta Gorąca. Szczegóły i zapisy

Likwidacja spółki kapitałowej - nowe szkolenie e-learningowe w mDoradcy
Informujemy, że panelu mDoradca zostało zamieszczone nowe szkolenie e-learningowe pt. "Likwidacja spółki kapitałowej". Uczestnictwo w e-szkoleniu umożliwia uzyskanie 2 punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szczegóły

100 Konferencja podatkowa CDiSP
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 100 Konferencję Podatkową, która odbędzie się 15 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Szczegóły

Konkurs podatkowy Tax'n'You 2013 pod patronatem honorowym KRDP
2 kwietnia rusza rejestracja do VI edycji konkursu KPMG. Tax'n'You to konkurs wiedzy podatkowej, który firma doradcza KPMG organizuje dla studentów i ubiegłorocznych absolwentów studiów wyższych z całej Polski. Konkurs daje możliwość sprawdzenia wiedzy akademickiej młodych osób na przykładzie zadań, z jakimi na co dzień mierzą się doradcy podatkowi, a także jest okazją do zdobycia nagród. Aby wziąć udział w Tax`n`You 2013, wystarczą trzy kroki: 1. wejść na kpmg.taxandyou.pl; 2. wypełnić formularz rejestracyjny; 3. rozwiązać ankietę konkursową i dołączyć do grona 24 finalistów. Najlepsi uczestnicy mają możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w KPMG w Polsce (umowa o pracę lub płatne praktyki), a także mogą liczyć na atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Zgłoszenia do Tax’n'You 2013 należy przesyłać w terminie od 2 do 9 kwietnia 2013 r. Szczegóły na kpmg.taxandyou.pl.

Polski Kongres Prawa Podatkowego 2013 pod patronatem honorowym KRDP
KRDP objęła patronat honorowy nad Polskim Kongresem Prawa Podatkowego 2013 organizowanym przez Instytut Allerhanda. Jednym z prelegentów będzie Tomasz Michalik, Przewodniczący KRDP.
Jak zapewniają organizatorzy, propozycja merytoryczna oraz staranny dobór prelegentów zapowiadają analizę najbardziej aktualnych i kontrowersyjnych zagadnień prawa podatkowego, a także interesującą wymianę poglądów i dynamiczną dyskusję. 
Przedmiotem obrad Kongresu będą m.in. zagadnienia dotyczące:
•    zmian w podatku VAT,
•    opodatkowania transakcji finansowych,
•    TP i międzynarodowego prawa podatkowego,
•    optymalizacji podatkowej.
Udział w charakterze Prelegentów potwierdzili już m.in.: dr Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Kierownik Katedry Prawa Finansowego, WPiA UW, Andrzej Nikończyk, Przewodniczący Rady Podatkowej, Lewiatan.
Udział w Kongresie pozwala na uzyskanie punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje oraz zasady rejestracji na Kongres na: www.tax.allerhand.pl


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
14 marca br. we Wrocławiu odbył się etap regionalny III Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. W II etapie Konkursu wzięło udział 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska. Do części ustnej zakwalifikowało się 11 osób. Trzech najlepszych uczniów weźmie udział w ogólnopolskim etapu Konkursu w Katowicach 12 kwietnia br. Szczegóły
11 maja br. z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, Zarząd DO KIDP zaplanował rodzinny Piknik Doradców Podatkowych, tym razem w charakterze sportowym z zajęciami prowadzonymi przez profesjonalnych sportowców z kadry piłki nożnej i siatkowej. Szczegółowe informacje ukażą się w najbliższym czasie na stronie internetowej Oddziału.

Łódzki OKIDP
14 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się II Etap Pierwszego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem honorowym Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W II etapie konkursu wzięło  udział 98 uczniów z całego województwa.
Wyłoniono pięciu laureatów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 12 kwietnia br. w Katowicach.
Przeprowadzenie Konkursu poprzedziła akcja mająca zachęcić uczniów i nauczycieli szkół z województwa łódzkiego do udziału w tym przedsięwzięciu, m.in. poprzez dostarczenie do szkół plakatów i przeprowadzenie przez doradców podatkowych prezentacji i pogadanek związanych tematyczne z zakresem konkursu.

Pomorski OKIDP
14 marca br. w Rumi odbył się finał II Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach; wyłoniono 5 laureatów Konkursu.
25 marca i 28 marca br. w gazecie ,,NaszeMiasto” (zasięg Trójmiasto i woj. pomorskie) ukaże się artykuł sponsorowany o promocji zawodu doradcy podatkowego.
Przesłano do doradców podatkowych przypomnienia o realizacji obowiązków wobec Izby: rozliczenia punktów za udział w szkoleniach lub innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych  za 2012 r. oraz przekazania informacji o zawartych polisach OC tytułem wykonywania czynności doradztwa podatkowego (dot. ubezpieczeń poza umową generalną).

Śląski OKIDP
14 marca br. roku w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się  II etap V Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły
Wszyscy laureaci konkursu zostali zakwalifikowani do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim  Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbędzie się 12 kwietnia br. w Katowicach.
Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce promocyjnej lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku, można także skorzystać ze stojaka na ulotki. Zamówienia należy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły są dostępne w mDoradcy.
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz czwarty organizuje akcję  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych”. Akcja polega na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych  na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Porady podatkowe są udzielane dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 12 marca do 30 kwietnia 2013 roku.
W ramach działań dotyczących art. 81 Ustawy o doradztwie podatkowym w Oddziale zostało zaplanowane na dzień 4 kwietnia 2013 r. spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Skarbowej. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy. Tematem spotkania będą zasady postępowania dotyczące pozyskiwania informacji gospodarczych i finansowych od doradców podatkowych dotyczących ich klientów.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
14 marca br. odbył się Finał Wojewódzki Konkursu Wiedzy o Podatkach w Olsztynie. Udział w Finale wzięło 39 uczniów z 9 Szkół województwa Warmińsko-Mazurskiego. I i II miejsce zajęły uczennice z Zespołu Szkół im.Bohaterów Września 1939 r., które wezmą udział w Finale Ogólnopolskim w Katowicach.
22 marca br. Pani Irena Kozioł, Przewodnicząca Zarządu współorganizowała i brała udział w uroczystości nadania doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof.Christianowi von Barowi.

Wielkopolski OKIDP
Od początku lutego do końca kwietnia br. publikowane są w „Głosie Wielkopolskim” artykuły promujące zawód doradcy podatkowego.
Do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, którego finał odbędzie się 12 kwietnia br. w Katowicach zakwalifikowało się ośmiu najlepszych uczestników finału III Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się w dniu 14 marca 2013 r. w Poznaniu.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Oddział. Szczegóły w panelu mDoradca.
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" są zamieszczane projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zmiany w wykazie towarów do celów poboru VAT w imporcie
W Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. poz. 359). Zmiany będą obowiązywały od 1 kwietnia. Szczegóły

Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych wejdą w życie 1 kwietnia
Od 1 kwietnia obowiązywać będzie nowe rozporządzenie dotyczące stosowania kas rejestrujących, które poza obecnie obowiązującymi przepisami uwzględnia dotychczas nieuregulowane zagadnienia spotykane w praktyce, np. odrębną ewidencję. Szczegóły

Od 1 kwietnia zmieniają się zasady stosowania 0 proc. stawki VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Podatnik, który zarejestruje się jako podatnik VAT-UE najpóźniej w momencie składania deklaracji będzie mógł zastosować 0 proc. stawkę VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Szczegóły

Od 1 kwietnia nowe wzory deklaracji VAT-12 i VAT-13
Od 1 kwietnia będą obowiązywały nowe wzory deklaracji VAT - VAT-12 i VAT-13. Wzory zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 15 marca br. Szczegóły

Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT
Projektowane zmiany w podatku VAT, dotyczące wprowadzenia instytucji odpowiedzialności solidarnej, będą obejmowały tylko i wyłącznie hurtowy oraz prowadzony na szeroką skalę handel towarami wrażliwymi takimi jak paliwo, stal czy złoto - wyjaśnił resort finansów. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

CIT: zmiana strony umowy leasingu skuteczna dopiero od 1 stycznia
Dopiero od 1 stycznia 2013 r. ustawodawca dopuścił możliwość zmian podmiotowych w zawartych umowach leasingu z konsekwencjami w zakresie praw i obowiązków podatkowych. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 6 marca 2013 r. Szczegóły

VAT: świadczenie kompleksowe określa ekonomia
Jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia dane świadczenie ma charakter kompleksowy i wchodzi w skład jednej złożonej usługi, wówczas dla celów VAT nie należy sztucznie rozdzielać poszczególnych czynności. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 7 marca 2013 r. Szczegóły

Stawka VAT a refakturowanie mediów
Koszty energii i gazu mogą być refakturowane przez wynajmującego na zasadach określonych w art. 8 ust. 2a ustawy VAT, a więc może do nich znaleźć zastosowanie stawka podatku właściwa dla tych dostaw, a także, w konsekwencji, może to dawać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za media wystawianych na wynajmującego. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Krakowie z 12 lutego 2013 r. Szczegóły

Dywidenda niepieniężna to nie sprzedaż
Przeniesienie własności nieruchomości w wyniku wypłaty dywidendy nie ma charakteru odpłatnego zbycia prawa rzeczowego. Tak stwierdził NSA z wyroku z 22 lutego 2013 r. Szczegóły

Transformator, jako element sieci jest opodatkowany
Opodatkowaniu podlegają nie same transformatory, ale sieć elektroenergetyczna, jako całość, w skład której te transformatory wchodzą. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Łodzi z 6 lutego 2013 r. Szczegóły

Faktura wysłana e-mailem może stanowić podstawę odliczenia VAT
Można odliczyć podatek naliczony na podstawie faktur VAT otrzymanych e-mailem po ich wydrukowaniu w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zaistnieją okoliczności skutkujące brakiem prawa do odliczenia. Szczegóły

Spłata kredytu przez dłużnika solidarnego jest neutralna podatkowo
Spłata na rzecz banku przez współkredytobiorców (współdłużników solidarnych) nie powoduje dla pozostałych kredytobiorców powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Szczegóły

Zwrot kosztów nieobowiązkowych świadczeń medycznych jest przychodem pracownika
Zwrot kosztów prywatnej wizyty lekarskiej, szczepień oraz leków, które Wnioskodawca jako pracodawca refunduje pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową, stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy. Szczegóły

Dotacja do wytworzonego środka trwałego nie wpływa na wysokość odpisów amortyzacyjnych
Otrzymanie dotacji w walucie obcej do wytworzonych już środków trwałych pozostaje bez wpływu na obliczoną wartość początkową tych środków oraz na wysokość odpisów amortyzacyjnych. Szczegóły

Jedno gospodarstwo rolne - jeden podatnik VAT
Jeżeli mąż jest już zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT rozliczającym podatek ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, to mimo rozdzielności majątkowej, żona nie może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny w zakresie usług rolniczych. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Stosowanie kas rejestrujących od dnia 1 kwietnia 2013 r.
W komentarzu zostały omówione zmiany przepisów w zakresie stosowania kas rejestrujących, które obowiązują od 1 kwietnia 2013 r. Autor wskazał najważniejsze dla podatników nowe regulacje w zakresie m.in. treści paragonów, ewidencji zwrotów i reklamacji, przekazania kasy innemu podmiotowi, czy ewidencji zaliczek. Szczegóły

Czy koszty „mediów” stanowią element wynagrodzenia z tytułu usługi najmu? Rozważania na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
Od dłuższego czasu kwestią sporną pozostaje możliwość refakturowania tzw. mediów związanych z umową najmu lub dzierżawy. Wydawane w ostatnim czasie interpretacje organów podatkowych dotyczące tej kwestii są jednoznaczne. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Podatnik prowadzi działalność prawniczą. Jedna z firm, z którą współpracuje, oddała mu do użytkowania, w ramach nieodpłatnego świadczenia, samochód służbowy. Na koniec roku ta firma wystawiła PIT-8C. Czy postępowanie to jest prawidłowe? Czy podatnik nie powinien w związku z tym, że jest to związane z jego działalnością, co miesiąc dodawać do przychodów z firmy wartość tego świadczenia i opodatkowywać? Jeżeli tak, to czy ustalając wartość tego świadczenia powinien wziąć taką kwotę jaką wyceniła ta firma tj. 250 zł miesięcznie czy może wartość rynkową wynajmu takiego samochodu? Czy faktury za paliwo w takiej sytuacji byłyby kosztem w firmie? Podatnik rozlicza się podatkiem liniowym. Na jakiej deklaracji powinien teraz rozliczyć ten PIT-8C? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy mam obowiązek korygowania podatku naliczonego, o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT, jeśli minął termin płatności wynikający z faktury, ale mam zawarte porozumienie z którego wynikają nowe terminy płatności? Porozumienie zawarte jest w ubiegłym roku i zgodnie z nim nie mam zadłużenia przeterminowanego wobec firmy. Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.