e-Biuletyn/6/2012 , numer (6), 27.03.2012

e-Biuletyn/6/2012 , numer (6), 27.03.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie pod hasłem „Bo liczy się pasja”, organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.
Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu pracy, której głównym tematem jest własne hobby – pasja. Nagrodą dla 12 autorów najlepszych prac będzie ich publikacja w jubileuszowym kalendarzu z okazji  XV-lecia  KIDP wraz z prezentacją autora. Szczegóły

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

30 marca mija termin dokonania wpisów w mDoradcy
Przypominamy, że zgodnie z regulacją art. 11g ust. 5 Zasad etyki doradców podatkowych - 31 marca 2012 r. upływa termin dokonania w mDoradcy wpisu informacji o uczestnictwie w 2011 r. w punktowanej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych. Szczegóły

Doradca podatkowy potrzebny firmie nie tylko w kryzysie
W Dzienniku Gazeta Prawna z 22 marca br. ukazał się artykuł, w którym czytamy, że w krajach europejskich rok 2011 upłynął pod znakiem walki z kryzysem finansowym, nie tylko na poziomie budżetów państwowych, ale i firmowych. Polska była postrzegana jako zielona wyspa, jednak nasze przedsiębiorstwa przygotowywały się na spowolnienie gospodarcze. To wymagało i wymaga dobrych doradców. Jak pisze Jadwiga Sztabińska - redaktor naczelna Gazety Prawnej - do tej roli pasują doradcy podatkowi. Nie dziwi więc, że w minionym roku zyskali status kluczowych partnerów w biznesie (zapowiada się, że w 2012 r. utrzymają tę pozycję). Szczegóły

Cykl seminariów "Nowoczesna Kancelaria – Prawo, Biznes, Finanse"
Uprzejmie informujemy, że w marcu ma miejsce cykl seminariów organizowanych przez Wolters Kluwer Polska wraz z regionalnymi oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Ostatnie z cyklu spotkań poświęconych biznesowym zagadnieniom prowadzenia kancelarii doradztwa podatkowego oraz biegłego rewidenta odbędzie się we Wrocławiu – 29 marca 2012. Szczegóły i zapisy.

II Mistrzostwa Doradców Podatkowych w Narciarstwie Zjazdowym
Stowarzyszenie Doradców Podatkowych w Katowicach po raz II zorganizowało Mistrzostwa Doradców Podatkowych w Narciarstwie Zjazdowym, które odbyły się 4 marca br. w Istebnej. Lista zwycięzców  w poszczególnych kategoriach zjazdowych oraz galeria zdjęć jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (14-27 marca 2012 r.)

14 marca 2012 r., Będzie II etap konkursu wiedzy o podatkach, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
14 marca 2012 r., Doradcy pomogą podatnikom za 1 zł, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski  
16 marca 2012 r., Doradca bez licencji nie będzie ukarany, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
22 marca 2012 r., Adres doradcy bez ochrony, (Rzeczpospolita), Danuta Frey 
22 marca 2012 r., VI ranking firm doradztwa podatkowego, (Gazeta Prawna)  
23 marca 2012 r., Doradcy mają jeszcze tydzień na rozliczenie punktów, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski


Regionalne Oddziały Izby informują…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (28 marca - 10 kwietnia 2012 r.)

28 marca 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Postępowanie egzekucyjne. Wykonanie decyzji. Szczegóły

29 marca 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - VAT w transporcie. Szczegóły

30 marca 2012 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Skuteczny doradca podatkowy w przesłuchaniach. Szczegóły

30 marca 2012 r., Gorzów Wielkopolski (Lubuski, Zachodniopomorski OKIDP) - Trudne problemy w podatku dochodowym od osób prawnych. Podmioty powiązane - szacowanie przychodów i kosztów zgodnie z Ustawą o pdop. Szczegóły

30 marca 2012 r., Białystok (Podlaski OKIDP) - Fakturowanie i ewidencjonowanie oraz deklarowanie podatku od towarów i usług; kierunki zmian; 1 kwietnia 2012 r. Szczegóły

30 marca - 1 kwietnia 2012 r., Kazimierz Dolny (Mazowiecki OKIDP) - Zmiany w podatku VAT. Szczegóły

30 marca 2012 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - VAT w obrocie międzynarodowym. Szczegóły

4 kwietnia 2012 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - WDT i WNT - warsztaty, zagadnienia praktyczne. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
W dniu 15 marca 2012 roku w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej odbył się II etap  II Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Szczegóły

Małopolski OKIDP
W każdy ostatni czwartek miesiąca odbywają się spotkania integracyjne doradców podatkowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 29 marca 2012 r. o godz. 18.00 w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.
W dniach od 7-29 marca 2012 r. odbywa się akcja: „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić  PIT za 2011 r.”. Szczegóły
W dniach od 15 marca do 30 kwietnia 2012 r. z inicjatywy kilku doradców podatkowych MOKIDP odbywa się  bezpłatna akcja PIT 2011 organizowana przez  doradców podatkowych, Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Rycerzy Kolumba. Doradcy podatkowi pomagają sporządzać zeznania roczne i przekazywać 1%  podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Pomorski OKIDP
28 marca 2012 r. pierwsze spotkanie doradców podatkowych w Klubie Dyskusyjnym, temat spotkania: Nieujawnione źródła przychodów w naszej praktyce zawodowej; miejsce spotkania: siedziba PO KIDP w Gdańsku.

Śląski OKIDP
15 marca 2012 roku w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się  II etap IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Śląski Oddział KIDP.
13 kwietnia 2012 r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego o godzinie 11.00 odbędzie się II Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach. W Finale będzie uczestniczyć młodzież szkół ponadgimnazjalnych, która uzyskała najwyższe miejsca w konkursach wojewódzkich organizowanych przez regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych na terenie kraju.
Promując zawód doradcy podatkowego w marcu i kwietniu prowadzona jest po raz trzeci akcja „Doradcy Podatkowi niepełnosprawnym” wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach akcji doradcy podatkowi prowadzą bezpłatne konsultacje dla środowisk osób niepełnosprawnych z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
W oparciu o podpisane porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Podatników w Polsce oraz przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dniu 22 marca br. odbyła się Konferencja Międzynarodowa w ramach III Forum Podatnika „Dylematy podatkowe zarządzania w procesie przemian społeczno-gospodarczych.” W ramach projektu odbył się również konkurs najlepszą pracę licencjacką z dziedziny podatków. Również w tym dniu odbyła się XVI edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego Stowarzyszenie ELSA, który został objęty honorowym patronatem przez nasz Oddział.
4 kwietnia 2012 r.odbędzie się spotkanie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
15 marca br. w Auli Kongresowej Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie  odbył się finał wojewódzki Konkursu Wiedzy o Podatkach. Konkurs był objęty Honorowym Patronatem  Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM i Kuratora Oświaty w Olsztynie. 3 laureatki Konkursu zostały zakwalifikowane do udziału w Finale Ogólnopolskim w Katowicach.

Wielkopolski OKIDP
15 marca 2012 r. odbył się finał II Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.  Do finału zakwalifikowało się 100 uczestników. W ramach II Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach wyłoniono 8 laureatów, którzy zostali zakwalifikowani do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, którego finał odbędzie się 13 kwietnia 2012 roku w Katowicach.
Wielkopolski Oddział KIDP podjął współpracuje z ELSA Poland (Oddział Poznań) w ramach projektów: „Dni Prawnika”, „Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych”, „Dni Edukacji Prawniczej”. Szczegóły
Wielkopolski Oddział KIDP przystąpił do organizowanej przez "Głos Wielkopolski" akcji non-profit "Pomoc przy wypełnianiu PIT'ów za 2011 r.". Akcja kierowana jest do rencistów, emerytów oraz osób niezamożnych z województwa wielkopolskiego. Zestawienie kancelarii z Wielkopolski, które wyraziły zgodę na przystąpienie do powyższej akcji znajduje się na stronie internetowej WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Projekt założeń projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym
Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Elektroniczne deklaracje
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz. 1769 z późn. zm.). Dzięki zmianie przepisów możliwość korzystania z elektronicznych deklaracji zyskają również firmy świadczące usługi przewozu międzynarodowego.

Odliczenia na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne
Sejm pracuje nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zakłada się odstąpienie od opodatkowania środków oszczędzanych na emeryturę.

NIP czy PESEL na rocznym PIT?
Osoby składające zeznania podatkowe powinny pamiętać, że od niedawna obowiązują nowe zasady posługiwania się numerami identyfikacyjnymi w kontaktach ze skarbówką. Zmiany wynikają z ustawy z 29 lipca 2011 o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z nowymi przepisami począwszy od 2012 r. podatnik ma obowiązek posługiwać się PESEL lub NIP (a nie jak dotychczas tylko numerem NIP). Numerem PESEL powinny posługiwać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowani, jako podatnicy VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Natomiast NIP powinny posługiwać się pozostałe podmioty. Wynika to wprost z art. 2 i art. 3 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Podatnikom, którzy spełniają kryteria do posługiwania się numerem PESEL, odebrano przyznany im wcześniej NIP. W efekcie pojawiło się wiele wątpliwości związanych z prawidłowym posługiwaniem się identyfikatorem podatkowym w składanych w urzędach skarbowych rozliczeniach rocznych za 2011 rok.

Cypr: zmiana umowy
22-go marca 2012 roku minister finansów Cypru podpisał z polskim ambasadorem w tym kraju porozumienie o zmianie traktatu o unikaniu podwójnego opodatkowania Polskie Ministerstwo Finansów o wprowadzenie nowych rozwiązań w tej umowie zabiegało od dawna. Dążyło m.in. do zmiany tzw. klauzuli tax sparing. Ma ona zastosowanie do dywidend i pozwala na odliczenie w Polsce podatku, który na Cyprze może być, lecz nie jest pobierany. Nasz kraj starał się także o modyfikację zasad opodatkowania dochodów menedżerów spółek cypryjskich będących polskimi rezydentami. Korzystne dla podatników rozwiązania powodują, że polscy przedsiębiorcy często zakładają spółki na Cyprze.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Ten, kto hurtowo handluje działkami, zapłaci PIT jak przedsiębiorca
Zorganizowana sprzedaż działek, tj. w sposób częstotliwy i ukierunkowana na zysk, przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą, zostanie uznana za działalność gospodarczą.
(wyrok NSA z 2 marca 2012 r. - II FSK 1549/10)

Podatek tylko od kwot osiągniętych po nowelizacji
Dochody zatrzymane w spółce kapitałowej osiągnięte przed 1 stycznia 2009 r. po jej przekształceniu nie podlegały opodatkowaniu.
(wyrok NSA z 7 marca 2012 r. - II FSK 1671/10)

Sprzedaż działki niewpisanej do ewidencji środków trwałych jest nieopodatkowana
Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i po pięciu latach sprzedaje nieruchomość, której nie wprowadziła do ewidencji środków trwałych, nie zapłaci podatku dochodowego.
(wyrok NSA z 8 marca 2012 r. - II FSK 1545/10)

Przy zwolnieniu nie ma prawa do korekty
Sprzedaż towaru nie powoduje zmiany jego przeznaczenia.
(wyrok NSA z 12 marca 2012 r. - I FSK 705/11)

Udział we własności rozlicza się jak dostawę
Sprzedaż udziału we współwłasności gruntu jest dostawą towaru, a nie świadczeniem usługi.
(wyrok NSA z 13 marca 2012 r. - I FSK 817/11)

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Ograniczenia dotyczą wszystkich aut, które nie spełniają wymogów
Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od paliwa do napędu samochodu z kratką nabytego w 2010 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lutego 2012 r. - ILPP2/443-1575/11-2/MN).
źródło: Rzeczpospolita nr 64 z 16.03.12 – strona D5

Tylko nauczyciel skorzysta z prawa do zwolnienia
Zatrudniający na podstawie umowy o pracę osobę do prowadzenia zajęć przedszkolnych będzie musiał płacić 23% VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 lutego 2012 r. - ITPP2/443-1656/11/EB).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 z 12.03.12 – strona C4

Pracownik na etacie uwzględni 50% koszty uzyskania
Forma stosunku prawnego, w ramach którego wykonywane są prace twórcze, nie ma znaczenia dla kwalifikacji tych prac w celu zastosowania podwyższonych KUP.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2012 r. - IPPB4/415-891/11-2/MP).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 z 12.03.12 – strona C4

Rybak nie odzyska VAT od realizacji europejskiego projektu
Przedsiębiorca nie ma możliwości zwrotu podatku, jeśli zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lutego 2012 r. - IPPP1/443-124/12-2/Igo).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 z 12.03.12 – strona C4

Przy zbyciu udziałów jest 19% podatek dochodowy
W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (celem ich umorzenia) osoba fizyczna osiągnie podlegający opodatkowaniu przychód, określony w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną. Wobec tego, że nie zostały poniesione żadne koszty nabycia tych udziałów, opodatkowaniu będzie podle-gała kwota przychodu osiągniętego z ich zbycia pomniejszona jedynie o wartość zapłaconego podatku od spadków i darowizn, o ile podatek ten w rzeczywistości zostanie zapłacony. W przypadku gdy podatek od spadków i darowizn nie zostanie zapłacony – opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym będzie podlegała cała kwota przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowych udziałów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2012 r. - ILPB2/415-1282/10/11-S/AJ).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 z 12.03.12 – strona B4

ARTYKUŁY PODATKOWE

Czy można na podstawie faktury odliczyć VAT za towar przed jego otrzymaniem? Wyrok WSA z 11 sierpnia 2009 r., I SA/Rz 511/09. Czytaj więcej

Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie jako element wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.