e-Biuletyn/6/2009, numer (6), 18.08.2009

e-Biuletyn/6/2009, numer (6), 18.08.2009
KOMUNIKATY
 
Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Doradcy Podatkowego w serwisie KIDP. Ostatnio zasoby Biblioteki zostały uzupełnione o następujące pozycje:
 
- „Podatnik w postępowaniu podatkowym”, Adam Mariański, Dariusz Strzelec, Tomasz Miłek, Stanisław Kubiak; C.H.Beck 2006 
- „Podatek dochodowy od osób prawnych 2009” pod red. Janusza Marciniuka; C.H.Beck 2009
- „Vat w prawie polskim i prawie wspólnotowym”, Wojciech Maruchin; Oficyna Prawa Polskiego 2009
- Baza Prawa Polskiego (program); NetTAX 2009
- „Prawo i podatki" (czasopismo); Oficyna Prawa Polskiego, nr 4/2009, kwiecień
- „Prawo i podatki" (czasopismo); Oficyna Prawa Polskiego, nr 5/2009, maj
- „Prawo i podatki" (czasopismo); Oficyna Prawa Polskiego, nr 6/2009 czerwiec
- „Prawo i podatki" (czasopismo); Oficyna Prawa Polskiego, wydanie specjalne nr 7
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Jak przeprowadzić z klientem udaną rozmowę o podwyżce honorarium?

Choć rozmowa z klientem na temat kwestii finansowych - a zwłaszcza podwyżki honorarium - nie należy do łatwych, nie powinno się jednak jej unikać. Decyzja o podniesieniu ceny za obsługę klienta może wynikać np. z rozwoju firmy klienta, a co za tym idzie z dodatkowych obowiązków, jakie wiążą się z tym faktem dla doradcy podatkowego. czytaj więcej
 
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania pracownikami oraz marketingu.Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Nowa ulga w podatku dochodowym dla spłacających kredyt mieszkaniowy
Ustawą z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964) wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zwolnienie obowiązuje od 5 sierpnia br. i dotyczy osób, którym umorzone zostaną kwoty należności z tytułu udzielonej pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego. Pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego ma charakter zwrotny, nie powoduje zatem powstania po stronie podatnika przychodu. Jednak starosta może umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu przyznanej pomocy. Kwoty umorzonych należności są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak warunkiem umorzenia będzie trudna sytuacja życiowa korzystającego z kredytu.

Tryb zwalniania z tajemnicy zawodowej
Rządowy projekt zmian do ustawy o doradztwie podatkowym zakłada zmianę art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego. Według projektu rządowego doradcy podatkowi zostaliby zrównani w prawach z adwokatami i radcami prawnymi w zakresie trybu zwalniania z tajemnicy zawodowej. Minister Sprawiedliwości w stanowisku z dnia 26 marca 2009 r. projektowane zmiany art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego uznaje za całkowicie niezasadne.

Zmiana dyrektywy w sprawie VAT
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L, nr 175/12 z dnia 4 lipca 2009 r. opublikowana została dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opodatkowania związanego z importem. Dyrektywa ta weszła w życie z 24 lipca 2009 r. W prowadzona zmiana dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie Wspólnoty do wprowadzenia przepisów niezbędnych do jej wykonania ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego
W dniu 23 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 108, poz. 900).
Rozporządzenie dotyczy osób fizycznych, które nie mieszkają w Polsce, a także firm oraz jednostek organizacyjnych, które nie mają siedziby ani zarządu na terytorium Polski, a które kupiły obligacje wyemitowane za granicą przez województwo mazowieckie.
Zgodnie z rozporządzeniem osoby i firmy, które uzyskają odsetki z takich obligacji (do końca 2019 r.), nie muszą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych lub od osób prawnych. Podatku nie będzie trzeba płacić również przy sprzedaży tych papierów wartościowych.
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Czy organ podatkowy może odmówić wydania zaświadczenia o niezaleganiu?
Organ podatkowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, gdy zobowiązanie podatkowe się przedawniło.
Wyrok NSA z 23 lipca 2009 r., sygn. akt II FSK 413/08

Czy wydatki na dowóz pracowników zaliczysz do przychodu?
Wydatki poniesione przez pracodawcę na dowóz pracowników do miejsca pracy nie stanowią dla nich przychodu, gdy przewidziana jest zryczałtowana opłata, która nie zależy od liczby przewiezionych osób.
WSA w Gdańsku z 28 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 56/09

 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Tryb zwalniania z tajemnicy zawodowej czytaj więcej

 
Z prac Senatu czytaj więcej

 
Pełnomocnik strony w postępowaniu podatkowym czytaj więcej
 
Raje podatkowe do ETS czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.