e-Biuletyn/5/2022 , numer (5), 06.06.2022

e-Biuletyn/5/2022 , numer (5), 06.06.2022
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

 


WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI

[PRZYPOMINAMY] ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADEK OD 1 LUTEGO 2022
Informujemy, że od 1 lutego 2022 roku wysokość składki członkowskiej wynosi 120 zł miesięcznie dla każdego doradcy podatkowego i jest płatna do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (tj. do 20 czerwca br. za miesiąc maj).
*Uchwała dotycząca zmiany wysokości składki została opublikowana w systemie mDoradca.

Dzień Doradcy Podatkowego
11 maja - świętowaliśmy Dzień Doradcy Podatkowego. 21 lat temu sejm przyjął przepisy, które zobowiązały ministra finansów do zwołania pierwszego zjazdu doradców podatkowych. Chwilę później zjazd powołał do życia Krajową Izbę Doradców Podatkowych.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7586 

Życzenia dla doradców podatkowych od Minister Finansów Magdaleny Rzeczkowskiej
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7597 

Dzień Doradcy Podatkowego - galeria zdjęć
10 maja w Warszawie, w budynku Filharmonii Narodowej miały miejsce obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Doradcy podatkowi zaproszeni przez Mazowiecki Oddział KIDP świętowali 26-lecie powstania samorządu zawodowego.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/9/7603 

Współpraca Śląskiego Oddziału KIDP z Akademią WSB
17 maja Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zawarł specjalne porozumienie o współpracy w obszarze edukacji z Akademią WSB.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7610 

Moja firma i praca w Poznaniu - wydarzenie dla obywateli Ukrainy
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania w dniu 23 maja 2022 r. zorganizował wydarzenie dla obywateli Ukrainy na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Moja firma i praca w Poznaniu (Моя фірма і робота в Познані)”. Partnerem wydarzenia był Wielkopolski Oddział KIDP.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/9/7611 

Prawa podatnika - konferencja pod patronatem KIDP
Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na konferencję pod patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce.
Temat: PRAWA PODATNIKA W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ
Wydarzenie odbędzie się w Krakowie 19-20 czerwca 2022 r., w Hotelu Holiday Inn, ul. Wielopole 4.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7615 

I mazowiecka debata o podatkach i prawie | zgłoszenia zakończyły się 28 maja
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje I MAZOWIECKĄ DEBATĘ O PODATKACH I PRAWIE: Prawo podatkowe a prawo cywilne - orzecznicze próby zrozumienia się.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7616 

APEL POMOCOWY: Nadal bardzo prosimy o wsparcie małej Saszki!
Dziewczynka po przeszczepie wątroby potrzebuje pilnego wsparcia na leczenie. Saszka pochodzi z Fastowa pod Kijowem, który został objęty wojną

https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7529

Pomóż!

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych
konto 82 1020 2313 0000 3102 0421 1173 | PKO BP
Tytułem: Saszka

 


KIDP W MEDIACH

Dziennikpolski24.pl – Nagroda „Filar Przedsiębiorców 2022” i grad wyróżnień dla małopolskich doradców podatkowych. W ciężkich czasach wszyscy ich potrzebują.
https://dziennikpolski24.pl/nagroda-filar-przedsiebiorcow-2022-i-grad-wyroznien-dla-malopolskich-doradcow-podatkowych-w-ciezkich-czasach-wszyscy-ich/ar/c3-16398541 

Poznan.pl - Moja firma i praca w Poznaniu – majowe szkolenie dla obywateli Ukrainy.
https://www.poznan.pl/mim/info/news/moja-firma-i-praca-w-poznaniu-szkolenie-dla-obywateli-ukrainy,181281.html 

Podcast Dzień Dobry Podatki - Doradcy podatkowi - dokąd zmierzamy? Wywiad z Andrzejem Ladzińskim.
https://podcasts.apple.com/pl/podcast/066-doradcy-podatkowi-dok%C4%85d-zmierzamy-andrzej-ladzi%C5%84ski/id1528713690?i=1000563693217 

 

 

AKTUALNOŚCI REGIONALNE

BIAŁYSTOK
Szkolenie z zasad etyki
W dniach 6-8 maja 2022 r. w Mikołajkach z okazji Dnia Doradcy Podatkowego odbyło się szkolenie z zasad etyki doradców podatkowych, współorganizowane przez Warmińsko-Mazurski oraz Podlaski Oddział KIDP. Prelegentem szkolenia był Sławomir Sadocha.

BIAŁYSTOK
Spotkanie integracyjne
W dniu 12 maja 2022, w związku z obchodami Dnia Doradcy Podatkowego, w Supraślu odbyło się spotkanie doradców z regionu podlaskiego, które miało na celu świętowanie Dnia Doradcy, a przy okazji integrację regionu. Była to również pierwsza okazja do lepszego poznania nowych członków Zarządu Oddziału Podlaskiego.

BIAŁYSTOK
W dniu 19 maja 2022 r. Podlaski Oddział KIDP zorganizował szkolenie online o tematyce związanej z zatrudnianiem cudzoziemców w obliczu wojny na Ukrainie. Szkolenie poprowadził Paweł Ziółkowski.

KATOWICE
Szkolenie zaplanowane na czerwiec 2022 r.:
30 czerwca 2022 r. - Webinarium. CIT, PIT w 2022 r. Rewolucyjne zmiany wynikające z tzw. polskiego ładu jako alternatywa do wcześniejszego nieładu. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników – wykładowca Gniłka Aleksander.

KATOWICE
Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku – podpisane porozumienie
W dniu 13 kwietnia 2022 r. w siedzibie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zostało podpisane porozumienie z terenową jednostką ZUS w Rybniku. Oddział reprezentował Przewodniczący Zarządu dr Mariusz Cieśla oraz Wanda Nowak – Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu. Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku swoją obecnością zaszczycił nas dr Władysław Świątek. To kolejny krok we współpracy z naszym Partnerem - od 2017 r. łączy nas bowiem Porozumienie generalne. Podpisany dzisiaj dokument jest naturalną kontynuacją i wzmocnieniem relacji na szczeblu wojewódzkim.

Współpraca będzie dotyczyć działalności promocyjnej, informacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej, świadczonej bezpłatnie, w zakresie m.in.:
1. Organizacji form wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i zmian podatkowych na dany rok,
2. Wsparciu działań edukacyjnych ZUS o zakres doradztwa podatkowego,
3. Organizacji szkoleń dla Oddziału ZUS w Rybniku z tematyki podatkowej,
4. Organizacji szkoleń dla doradców podatkowych z tematyki ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z ZUS,
5. Wzajemnym wsparciu działań promocyjno-informacyjnych.

Opisane formy współpracy będą realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej.

KATOWICE
Podpisane porozumienie z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja zostało podpisane kolejne porozumienie o wzajemnej współpracy - z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Śląski Oddział KIDP reprezentował Przewodniczący Zarządu Śl.O.KIDP dr Mariusz Cieśla, Akademię WSB dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB (Assoc. prof.) Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem. Przy podpisaniu porozumienia była również obecna Wanda Nowak Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu, członek KRDP. Na bazie podpisanego porozumienia obie strony zobowiązały się wspólnie promować zawód doradcy podatkowego głównie w środowisku studenckim oraz prowadzić na szeroką skalę inne wspólne działania na rzecz środowiska naukowego i samorządu doradców podatkowych.

KATOWICE
Podpisane porozumienie z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja zostało także podpisane kolejne porozumienie o wzajemnej współpracy - z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Przy podpisaniu porozumienia Śląski Oddział KIDP reprezentował Piotr Maciejewski – Wiceprzewodniczący Zarządu Śl.O.KIDP, ze strony szkoły – Dyrektor Maria Lach. Na bazie podpisanego porozumienia będzie prowadzona wszelka działalność promocyjna, edukacyjna i informacyjna wspierająca młodzież oraz promująca wśród niej zawód doradcy podatkowego.

KATOWICE
SPOTKANIE Z POLICJANTAMI 27 maja 2022
Śląski Oddział KIDP już od 20 lat organizuje warsztaty mające na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej. W tegorocznym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Administracji Skarbowej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Prokuratury Rejonowej, Izby Celnej oraz Sądu Rejonowego. Tematem przewodnim było zagadnienie „Doradca podatkowy w postępowaniu karnym”. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział i owocne spotkanie!

KATOWICE
Doradcy podatkowi na seminarium: ABC podejmowania działalności gospodarczej
26 maja odbyło się seminarium dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Spotkanie dla kilkudziesięciu osób zostało zorganizowane w katowickim inkubatorze przedsiębiorczości. Prezentację na temat zawodu doradcy podatkowego prowadziła Wanda Nowak z Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Celem wydarzenia było przedstawienie przyszłym przedsiębiorcom różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestie związane z podatkami były prezentowane przez uprawnionych specjalistów - doradców podatkowych oraz urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. W ramach wydarzenia zorganizowaliśmy także bezpłatne konsultacje podatkowe dla młodych przedsiębiorców – dotyczyły one pomocy w wyborze optymalnej formy opodatkowania planowanej działalności gospodarczej.

KATOWICE
DZIEŃ DORADCY PODATKOWEGO
W dniu 21 maja 2022 r. miały miejsce uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego.
W tym roku mieliśmy przyjemność gościć w kopalni Guido w Zabrzu, której zwiedzanie spotkało się
z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem ze strony uczestników. W obchodach wzięło udział około 140 osób- doradców podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonych gości.

KATOWICE
XIII Edycja Akcji Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym
Doradcy podatkowi, członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, po raz kolejny angażują się pro publico bono w akcję udzielania porad i pomocy przy przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2021 rok oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Śląski Oddział KIDP już po raz trzynasty organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”. Z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2021 skorzystać będą mogli podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków.

KATOWICE
Promocja zawodu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych rozpoczął zbieranie ofert na materiały promujące zawód doradcy podatkowego na 2023 r.

WROCŁAW
Szkolenia w czerwcu:
- 7 czerwca 2022 – szkolenie ,,Prawo pracy w praktyce i czas pracy w 2022 r.” Wykładowca: Przemysław Pogłódek
- 15 czerwca 2022 – szkolenie ,,Składka zdrowotna właściciela i wybór formy opodatkowania". Wykładowca: Izabela Leśniewska
- 25 czerwca 2022 - Webinarium nr 5 z Cyberbezpieczeństwa "Zabezpieczania w organizacji”. Wykładowcy: Eksperci z Fundacji Cyber Tax Security
- 30 czerwca 2022 – szkolenie ,,Legalne wykonywanie, przez cudzoziemców, pracy zarobkowej w Polsce". Wykładowca: Jarosław Uhornicki.

RZESZÓW
Relacje: Dzień Doradcy Podatkowego
W dniach 13-15 maja doradcy podatkowi z Podkarpacia uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Pragi. Wyjazd zorganizowany został w ramach obchodów Dnia Doradcy Podatkowego.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu z okazji tegorocznego Dnia Doradcy Podatkowego. Mamy również nadzieję, że spotkamy się za rok w jeszcze szerszym gronie.

RZESZÓW
Zapowiedzi - harmonogram szkoleń zaplanowanych w PO KIDP:
- 9 czerwca 2022 r. - Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy
- 23 czerwca 2022 r. - Polski ład zmiana przepisów
- 5 lipca 2022 CIT - Estoński od strony rachunkowej
- 5 września 2022 r. - VAT w międzynarodowym obrocie towarowym i usługowym
- 12 września 2022 r. - Prawo pracy
- 5 października 2022 r. - Przekształcenia i aporty.

Harmonogram szkoleń zaplanowanych w PO KIDP znajduje się w panelu mDoradca.

RZESZÓW
XII Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych
W październiku (14-16.10.2022 r.) wszystkich miłośników pieszych wędrówek zapraszamy na XII Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych. Więcej informacji już wkrótce w panelu mDoradca.

GDAŃSK
W dniu 22 czerwca 2022 r. odbędzie się Zgromadzenie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w celu wyboru członków Pomorskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku. Serdecznie zachęcamy Doradców Podatkowych z Pomorskiego regionu do zgłaszania swoich kandydatur oraz do udziału w głosowaniach.
Dodatkowe informacje: https://pomorski.kidp.pl/strona.php/741_22_czerwca_2022_r.html 

GDAŃSK
Spotkanie Hotelu Posejdon
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Doradców Podatkowych, którzy dokonali wpisu na listę w latach 2020-2022 na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Hotelu Posejdon w Gdańsku. Spotkanie ma na celu powitanie Państwa w naszym gronie, jak również przedstawienie roli samorządu doradców podatkowych.
Przybycie prosimy potwierdzić na adres: pomorski@kidp.pl do dnia 20 czerwca 2022 r.

GDAŃSK
Zapowiedzi:
- 2 czerwca 2022 r. odbędzie się szkolenie online z dr Andrzejem Dmowskim na temat „Restrukturyzacja w spółkach prawa handlowego – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe”.
- W dniu 15 czerwca 2022 r. w biurze Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego na temat „Obowiązki podmiotów powiązanych”.
- Monika Brzostowska w dniu 21 czerwca 2022 r. poprowadzi szkolenie online na temat „Zmian w Polskim Ładzie”. Kontynuacją będzie szkolenie online na temat „Zmian w opodatkowaniu wynagrodzeń w związku z Polskim Ładem”, które odbędzie się w dniu 04 lipca 2022 r.
- Dodatkowo we wrześniu 2022 r. planowane jest szkolenie wyjazdowe do Brukseli, w trakcie którego doradcy podatkowi będą mogli się bliżej zapoznać z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego, jak również odwiedzić Dom Historii Europejskiej. Szczegółowe informacje już niedługo!

Zachęcamy do udziału!

GDAŃSK
Dzień Doradcy Podatkowego 2022
Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim gościom za udział w uroczystych obchodach Dnia Doradcy Podatkowego, które odbyły się w dniu 11 maja 2022 r. w Hotelu Faltom w Rumi. Jeszcze raz gratulujemy osobom wyróżnionym Medalem Bursztynowym – Odznaczeniem przyznawanym za szczególne zasługi na rzecz Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Gratulacje dla Wiesława Chojnackiego i Krzysztofa Szoty.

GDAŃSK
Informacje specjalne
- Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma już swój profil na Facebooku: https://www.facebook.com/Pomorski-Oddział-Krajowej-Izby-Doradców-Podatkowych-579734942510586/ Zachęcamy do aktywnego śledzenia postów jak również komentowania i wyrażania własnych opinii.
- Kontynuowane są dyżury eksperckie doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta Gdańska, Urzędem Miasta Gdyni oraz Centrum Usług Społecznych w Słupsku. Serdecznie zachęcamy do włączenia się do akcji poprzez zgłoszenie gotowości do pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji.

WARSZAWA
Dzień Doradcy Podatkowego
W dniu 10 maja 2022 r. odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, zorganizowana przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W tym roku doradcy podatkowi zostali zaproszeni do Filharmonii Narodowej, gdzie poza częścią oficjalną, odbył się koncert znakomitego pianisty jazzowego Leszka Możdżera.
W części oficjalnej Przewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, Anna Misiak, przedstawiła nowo wybranych członków Zarządu VI kadencji Mazowieckiego Oddziału KIDP. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych, Iwona Wojsław, która podziękowała doradcom podatkowych z regionu mazowieckiego za zaangażowanie oraz pomoc na rzecz fundacji. Szczególne podziękowania złożyła na ręce członka zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP Mai Rezanko-Zielińskiej, która wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem w niesieniu pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny.
Podczas uroczystości został również rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego ,,Podatki są proste jak drut”. Była to już IX edycja konkursu, którego popularność i poziom nadsyłanych prac nieustannie wzrasta. Tegorocznym zwycięzcą został Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z pracą pod tytułem: „Instrumenty ochrony praw podatnika w ogólnym prawie podatkowym”.
W imprezie wzięło udział wielu znamienitych gości m.in.: Przewodniczący Krajowej Rady Doradców podatkowych Andrzej Ladziński, prezydium KRDP, byli Przewodniczący Mazowieckiego Oddziału - Jacek Pawlik, Jacek Bajson oraz Paweł Trojanek, przedstawiciele z oddziałów regionalnych naszej Izby, przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Profesorowie ze współpracujących z samorządem uczelni, przedstawiciele mediów i wydawnictw podatkowych.

WARSZAWA
Szkolenia
W czerwcu zaplanowane zostały szkolenia w zakresie:
- 9 czerwca 2022 r. - RODO w praktyce doradcy podatkowego (szkolenie on-line) – prowadzący: Marcin Górny
- 14 czerwca 2022 r. - Bieg przez płotki, czyli jak nie potknąć się na schematach podatkowych (szkolenie stacjonarne) – prowadzący: Gniewomir Parzyjagła
- 21 czerwca 2022 r. - Podatkowa ulga B+R - podstawy prawne i praktyka (szkolenie on-line) - prowadzący: Łukasz Łebski
- 29 czerwca 2022 r. - Ceny transferowe - przegląd obowiązków (szkolenie on-line) – prowadzący: Aleksy Miarkowski
- 30 czerwca 2022 r. – szkolnie w zakresie Polskie Ładu (szkolenie on-line) – prowadzący: dr Andrzej Dmowski

WARSZAWA
Konferencja
W dniach 3- 4 czerwca 2022 r w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, odbędzie się ogólnopolska I MAZOWIECKA DEBATA O PODATKACH I PRAWIE PT. ,,PRAWO PODATKOWE A PRAWO CYWILNE – ORZECZNICZE PRÓBY ZROZUMIENIA SIĘ”. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP przy współpracy ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i rozpocznie coroczny cykl czerwcowych konferencji podatkowych organizowanych przez Mazowiecki Oddział KIDP.

Wydarzenie ma na celu dyskusję wokół problemów podatkowych w kontekście wybranej gałęzi prawa lub analizę specyficznego, istotnego aspektu prawa podatkowego. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostanie rozważaniom nad prawem podatkowym w kontekście części regulacji prawa cywilnego.

KRAKÓW
Relacje:
W dniu 28 maja 2022 r. w Krakowskim Teatrze VARIETE odbyły się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego organizowane przez Małopolski Oddział KIDP. W ramach uroczystości zostały wręczone odznaczenia i medale dla doradców zasłużonych dla MOKIDP. Ponadto na ręce Przewodniczącej Zarządu MOKIDP została przekazana dla Małopolskiego Oddziału KIDP Nagroda Forum Przedsiębiorców Małopolski – FILAR PRZEDSIĘBIORCÓW 2022 – „za bezcenne wsparcie udzielone małopolskim przedsiębiorcom oraz tytaniczną wytrwałość w mówieniu prawdy o systemie podatkowym i dążeniu do tego, by prawo było prawem w ciężkich czasach pandemii, Polskiego Ładu, spiętrzenia kryzysów i wojny w Ukrainie". Uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl „Pretty Woman – the Musical”. Ponadto podczas uroczystości odbyła się zbiórka koleżeńska Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych, z której dochód został przeznaczony na pomoc dla Ukrainy.

KRAKÓW
W czerwcu 2022 r. w MOKIDP planowana jest organizacja następujących szkoleń:
- 3-6 czerwca 2022 r. „Raportowanie schematów podatkowych MDR” – odtworzenie webinarium z dnia 2 grudnia 2021 r.,
- 10 czerwca 2022 r. „Podatek u źródła” – szkolenie w formie online za pośrednictwem Clickmeeting,
- 13 czerwca 2022 r. „Podatek akcyzowy – w tym wyroby węglowe i fotowoltaika.” – szkolenie w formie online za pośrednictwem Clickmeeting,
- 24-27 czerwca 2022 r. „Prawo celne z uwzględnieniem sprzedaży internetowej” - odtworzenie webinarium z dnia 29 marca 2022 r.
W ramach spotkań „czwartkowych” w dniu 30 czerwca 2022 r. odbędzie się webinarium z tematu „Grupa VAT”.
Aktualny harmonogram szkoleń zaplanowanych w MOKIDP znajduje się w systemie mDoradca. Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

KRAKÓW
XVII Forum Przedsiębiorców Małopolski
Krajowa Izba Doradców Podatkowych, za pośrednictwem Małopolskiego Oddziału będzie uczestniczyła, w charakterze Partnera Głównego, w XVII Forum Przedsiębiorców Małopolski. To kolejna edycja konferencji organizowanej przez Redakcje Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej, w której już po raz piąty będzie uczestniczyć KIDP. Konferencja ma formułę hybrydową. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, w Krakowskim Salonie Ekonomicznym przy ulicy Basztowej 20. Będzie również przeprowadzona transmisja live w serwisach: forumprzedsiebiorcow.pl, dziennikpolski24.pl oraz gazetakrakowska.pl.
Tematem przewodnim tej edycji forum jest: „Energia dla firm Energia – Biznes – Środowisko – Klimat. Harmonijne połączenie?”. Uczestnikami forum będą liderzy organizacji gospodarczych i przedsiębiorców z Polski południowej, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, przedstawiciele firm i instytucji oraz eksperci z zakresu ekonomii, prawa i podatków.
Podczas konferencji uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytania:
- Jak zapewnić bezpieczne i stabilne źródła energii?
- Co sprawdzi się w firmie w miejsce ropy, gazu, węgla?
- Jakie przełomowe technologie energetyczne mają na warsztacie małopolskie uczelnie, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa?
- Jak zoptymalizować koszty energetyczne i jak uzyskać pełną niezależność energetyczną?
- Skąd wziąć pieniądze na niezbędne zmiany?
- Jak zarządzać kryzysem i transformacją energetyczną na poziomie firmy, samorządu, regionu, państwa i całej Unii Europejskiej?
- Jakie regulacje prawne i rozwiązania podatkowe są niezbędne, byśmy przeszli przez transformację energetyczną możliwie bezboleśnie?
- Jak wykorzystać szansę, jaką jest obecny kryzys i robić dochodowy biznes na fali transformacji energetycznej?

KRAKÓW
Porady doradców podatkowych – dodatkowe godziny
Małopolski Oddział KIDP we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz z Urzędem Miasta Tarnowa organizuje stałą akcję udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Doradcy pełnią stałe dyżury:
- w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00-12.00 oraz dodatkowo w każdą roboczą środę i piątek miesiąca (od maja do odwołania) w godz. 10.00-12.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a,
- w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości - pok. 5, ul. Wałowa 10 w Tarnowie.
Podczas ww. dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp.

W związku z dużym zapotrzebowanie na udzielanie porad podatkowych dla przebywających w Polsce obywateli Ukrainy, MOKIDP wraz z Urzędem Miasta Krakowa podjął decyzję o czasowym zwiększeniu częstotliwości dyżurów w Urzędzie przy ul. Wielickiej 28a. Oprócz stałych dyżurów w każdy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. od 10.00 do 12.00, akcja udzielania informacji odbywa się dodatkowo w każdą roboczą środę oraz piątek w godzinach od 10.00 do 12.00.

ŁÓDŹ
Najbliższe szkolenia ŁO KIDP
- 3 czerwca 2022 r. – „Zostałeś managerem i co teraz?”; wykładowca: Ewa Błaszczak
- 10 czerwca 2022 r. – „KSEF - jak przygotować się do wdrożenia obowiązkowej e-faktury w KSEF”; wykładowca: Krzysztof Wiśniewski
- 5 lipca 2022 r. – „Składka zdrowotna + wybór formy opodatkowani wraz z praktycznymi przykładami”; wykładowca: Izabela Leśniewska

Uprzejmie informujemy, że szkolenie na temat: "VAT – zmiany 2022 oraz SLIM VAT 3", które zaplanowane było na dzień 2 czerwca 2022 r. zostanie przeniesione na inny termin.
O nowym terminie szkolenie zostaną Państwo poinformowani drogą mailową niezwłocznie po dokonanych ustaleniach z wykładowcą.

ŁÓDŹ
Relacja: XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON - 28 kwietnia
W ramach współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym SIGMA działającym przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzki Oddział KIDP po raz kolejny zaznaczył swoją obecność podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sigma Maraton. Tematem przewodnim był: „Informacja biznesowa w dobie kryzysu". Szczególny charakter wydarzeniu nadaje fakt, iż jest to wspólne przedsięwzięcie osób ze środowiska akademickiego oraz praktyków ze środowiska finansów, co dało doskonałą okazję do zaczerpnięcia nowych informacji oraz przyczynia się do poszerzenia wiedzy młodych ludzi – którzy dopiero planują ścieżkę kariery – z zawodem doradcy podatkowego.

Jeden z wykładów „Doradca podatkowy czy Tax Engineer - TaxTech jako przyszłość doradztwa podatkowego XXI wieku.” poprowadziła Aleksandra Kurczewska Zastępca Przewodniczącego Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP oraz Artur Tim doradca podatkowy były członek Zarządu ŁO KIDP V kadencji. W trakcie wystąpienia przybliżyli studentom zawód doradcy podatkowego jako jeden z zawodów zaufania publicznego oraz omówili zagadnienia związane z automatyzacją procesów podatkowych.

ŁÓDŹ
XV edycja Finance Week na Uniwersytecie Łódzkim - 16-20 maja
Po raz kolejny Łódzki Oddział KIDP został partnerem merytorycznym projektu Finance Week, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Progress działające przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Projekt obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, na których omawiane są zagadnienia ze świata ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, rynku kapitałowego, działalności gospodarczej, zarządzania, a także umiejętności miękkich.
W ramach projektu w dniu 20 maja przez naszych doradców również został przeprowadzony wykład „Doradca podatkowy czy Tax Engineer - TaxTech jako przyszłość doradztwa podatkowego XXI wieku”.

ŁÓDŹ
Dzień Doradcy Podatkowego
Po długiej przerwie związanej z pandemią w Łódzkim Oddziale KIDP odbył się festyn z okazji Dnia Doradcy Podatkowego. Spotkanie odbyło się w centrum konferencyjno-wypoczynkowym Campoverde położonym na terenie malowniczego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich na obrzeżach Łodzi.

Dariusz Strzelec, Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP powitał licznie przybyłych gości, złożył życzenia z okazji Dnia Doradcy Podatkowego oraz przedstawił nowy Zarząd ŁO KIDP, wybrany w kwietniu 2022. Podczas festynu nastąpiło również uroczyste przywitanie nowych doradców zaprzysiężonych w poprzednim roku oraz odczytano życzenia od Prezydent Miasta Łodzi – Hanny Zdanowskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele magistratu, w tym Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, przedstawiciele zaprzyjaźnionych korporacji zawodowych oraz przedstawiciele Regionalnych Oddziałów KIDP.

Dla uczestników spotkania przygotowano różnorodne atrakcje oraz koncert piosenki francuskiej „Od Piaf do Dailidy” w wykonaniu Katarzyny Kołodziejczyk i koncert włoskich przebojów. Podczas koncertów publiczność bawiła się wyśmienicie a wykonawcy zostali nagrodzeni za swój występ gromkimi brawami.

Frekwencja i zaangażowanie uczestników spotkania pokazały, że wspólna zabawa jest doskonałym sposobem na integrację, odreagowanie stresów, wzmocnienie wzajemnych relacji i co najważniejsze - na pozytywne doładowanie energii.

POZNAŃ
Szkolenia
01.06.2022 Praktyczne aspekty postępowań na tle nowych zapisów Ordynacji Podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, czynności sprawdzające - dr Andrzej Dmowski
02.06.2022 Zmiany w PIT i rozliczaniu składek zdrowotnych od 1 lipca 2022 r. - Paweł Małecki
06.06.2022 Podatek u źródła. Warsztaty praktyczne - nowe regulacje w zakresie WHT - dr Andrzej Dmowski
08.06.2022 CIT estoński - dr Andrzej Dmowski
9-12.06.2022 XII Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych i „Zmiany w VAT” - Paweł Małecki
13.06.2022 MDR – raportowanie schematów podatkowych w praktyce - dr Andrzej Dmowski
15.06.2022 Zmiany w Polskim Ładzie (Współorganizowane z Urzędem Miasta Poznania) - Paweł Małecki
21.06.2022 Dozwolone działania w ramach planowania podatkowego – nowa rzeczywistość 2022 - dr Andrzej Dmowski
21.06.2022 Konferencja „Wielkopolska konkurencyjna. Możliwości rozwoju MŚP” (Współorganizowane z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju) - Remigiusz Pytlik, inni
23.06.2022 Klub Doradcy Podatkowego - Panel dyskusyjny

POZNAŃ
Aktualizacja danych
Prosimy o bieżącą aktualizację danych w bazie Biura Wielkopolskiego Oddziału KIDP, tj. aktualizację adresów e-mail oraz numerów tel. kom. w celu stałego kontaktu z Oddziałem, a tym samym możliwości otrzymywania od Oddziału informacji o szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych oraz innych komunikatów od Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP.
Aktualizację danych prosimy przesyłać na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

POZNAŃ
Bezpłatne porady doradców podatkowych
27 czerwca 2022 r. w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbędzie się spotkanie z doradcą podatkowym. Podczas dyżuru doradca podatkowy udzieli bezpłatnych porad osobom chcącym założyć działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane bezpłatnymi konsultacjami proszone są o wcześniejsze zgłoszenie w celu ustalenia godziny - pod nr tel. 65 512 77 83/797 508 207 lub pod adresem mailowym biuro@owp.koscian.net

POZNAŃ
Posiedzenia Zarządu
Serdecznie zapraszamy do udziału w Posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP w 2022 r. Spotkania odbywają się o godz. 09:00 w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału KIDP przy ul. Wagrowskiej 2 w Poznaniu. Posiedzenia są otwarte dla doradców podatkowych.
Kolejne terminy posiedzeń Zarządu VI kadencji w 2022 roku:
- 3 sierpień 2022 r.
- 2 wrzesień 2022 r.
- 7 październik 2022 r.
- 4 listopad 2022 r.
- 2 grudzień 2022 r.

POZNAŃ
Współpraca z Urzędem Miasta Poznania
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania w dniu 23 maja 2022 r. zorganizował wydarzenie na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Moja firma i praca w Poznaniu (Моя фірма і робота в Познані)”. Celem wydarzenia było przekazanie uchodźcom z Ukrainy szeregu praktycznych informacji oraz porad dotyczących założenia działalności gospodarczej i podejmowania pracy na podstawie prawa polskiego. W trakcie wydarzenia oprócz udziału w wybranych prelekcjach było możliwe skorzystanie ze strefy doradczej, w której uczestnicy mogli skonsultować indywidualne sprawy z ekspertami oraz prowadzić rozmowy z potencjalnymi pracodawcami.
Partnerem wydarzenia był Wielkopolski Oddział KIDP, który aktywnie uczestniczył w wydarzeniu poprzez udzielanie porad przez doradców podatkowych w bezpłatnej strefie doradczej.

POZNAŃ
Telefoniczne dyżury doradców podatkowych z Urzędem Miasta Poznania
Informujemy o organizacji kolejnych bezpłatnych telefonicznych dyżurów doradców podatkowych z Urzędem Miasta Poznania.
1) Urząd Miasta Poznania będzie zbierał zgłoszenia od podatników wraz z pytaniami, które zadane będą dyżurującemu doradcy podatkowemu. Doradca podatkowy otrzyma wcześniej wykaz pytań od podatników.
2) Dyżury będą odbywać się w uzgodnionym przez Urząd i doradcę podatkowego terminie, raz miesiącu, w godz. 10:00-12:00.
3) Doradca podatkowy na jednym dyżurze będzie odpowiadał na pytania otrzymane maksymalnie od czterech podatników.
4) Wielkopolski Oddział KIDP będzie zbierał zgłoszenia od doradców zainteresowanych pełnieniem dyżuru, następnie przekaże wykaz doradców z numerami telefonów tychże doradców do Urzędu Miasta Poznania.
5) Urząd Miasta Poznania będzie bezpośrednio kontaktował się z poszczególnymi doradcami podatkowymi odnośnie ustalenia terminu pełnienia dyżuru.
Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżuru telefonicznego uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na e-mail: wielkopolski@kidp.pl . W zgłoszeniu prosimy podać numer telefonu do kontaktu z podatnikami.

POZNAŃ
Współpraca z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju
W ramach współpracy Wielkopolskiego Oddziału KIDP z WFR w dniu 19 maja 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Obornikach Wielkopolskich odbyła się bezpłatna Konferencja „Wielkopolska konkurencyjna. Możliwości rozwoju MŚP”.

POZNAŃ
Zapraszamy na szkolenia online organizowane przez Wielkopolski Oddział KIDP w drugim półroczu 2022 r.
Tematy szkoleń to między innymi:
1) Alternatywa dla spółek komandytowych w działalności gospodarczej – nowi podatnicy podatku CIT – nowe możliwości.
2) Polski Ład podatkowy w 2022 r. – wykorzystanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w nowej rzeczywistości.
3) Restrukturyzacja w świetle KSH w spółkach prawa handlowego – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe.
4) Sukcesja biznesu rodzinnego w 2021 r. - przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wkład aportowy do spółki oraz zarząd sukcesyjny.
5) Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) w praktyce – zarządzanie inwestycjami oraz pozyskanie kapitału.

Tematy wszystkich szkoleń, zapisy oraz wszelkie szczegóły organizacyjne widnieją w panelu mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl). Serdecznie zapraszamy!


PODATKI W PRAKTYCE

 


ZMIANY W PRAWIE

Ostatni moment na zakup firmowego samochodu i skorzystanie z amortyzacji
Z początkiem 2026 roku zostanie istotnie ograniczona możliwość amortyzowania samochodów firmowych. Oficjalnym uzasadnieniem jest ekologia, jednak eksperci twierdzą, że chodzi o dodatkowe wpływy z podatków. Samochody standardowo amortyzuje się pięć lat. 2022 rok to zatem ostatni dzwonek, by kupić auto i skorzystać z pełnych odpisów – zwłaszcza że przepisy przejściowe nie rozwiązują wszystkich problemów.
https://www.prawo.pl/podatki/amortyzacja-firmowego-samochodu-ograniczona-od-2026-roku,515387.html 

Lipcowe zmiany w VAT z podpisem prezydenta
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o podatku od towarów i usług, która ma obowiązywać od początku lipca. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych regulacji przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
https://www.prawo.pl/podatki/vat-od-wydatkow-na-obronnosc-i-nato,515383.html 

Ministerstwo Finansów szykuje kalkulatory do obliczania PIT
Wraz z początkiem z lipca wejdzie w życie duża nowelizacja podatkowej części Polskiego Ładu. Zmiany są już uchwalone przez Sejm, a na najbliższym posiedzeniu zajmie się nimi Senat. Piszemy o nich także w Legal Alercie. Ministerstwo Finansów przygotowuje już kalkulatory i narzędzia, które pomogą podatnikom w obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) według nowych zasad.
https://www.prawo.pl/podatki/kalkulator-podatkowy-do-obliczania-pit-i-polskiego-ladu,515368.html 

Ukraińcy mogą w Polsce zarabiać, ale mogą też uniknąć polskiego podatku
Specustawa dała obywatelom Ukrainy możliwość składania oświadczeń, że już od początku pobytu w Polsce są naszymi rezydentami podatkowymi, co powoduje, że będą mogli tu rozliczać podatki. Problem jednak w tym, że jeśli takiego dokumentu nie złożą i wyjadą przed upływem 183 dni, do polskiego budżetu nie wpłynie od nich żadna danina. Pojawiają się głosy, że to niekorzystne rozwiązanie, na którym jako kraj tracimy.
https://www.prawo.pl/podatki/podatki-ukraincow-w-polsce-i-rezydencja,515309.html 

Wkrótce kompleksowe zmiany w kilometrówce - o zwrocie przesądzi moc silnika
Będą rewolucyjne zmiany – po 15 latach zmienią się zasady rozliczania przychodów za wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Niskie wartości świadczeń zostaną zmienione, ale rząd planuje odejść od rozliczeń w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów i pojemność – nawet przy wyższej stawce. O kwocie wypłaty przesądzi moc silnika – piszemy o tym w Legal Alercie.
https://www.prawo.pl/podatki/kilometrowka-za-uzywanie-prywatnego-samochodu-do-celow-sluzbowych,515282.html 

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później
Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.
https://www.prawo.pl/podatki/kasy-fiskalne-w-myjniach-samochodowych-kiedy,515290.html 

Skarbówka więcej spraw załatwi automatycznie
Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US. Taka m.in. zasada wynika z przyjętej przez Senat ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową - więcej na ten temat w Legal Alercie.
https://www.prawo.pl/podatki/automatyczne-zalatwianie-spraw-przez-kas,514327.html 

Zerowy VAT na książki coraz bardziej realny
Obowiązująca od 6 kwietnia unijna dyrektywa pozwala już poszczególnym krajom członkowskim wprowadzić zerową stawkę VAT na książki. Jest szansa, że taka zmiana zostanie wprowadzona również w Polsce. Ministerstwo Finansów analizuje problem. Kwestią otwartą jest jednak, czy obniżenie podatku faktycznie wpłynie na ceny książek.
https://www.prawo.pl/podatki/zerowy-vat-na-ksiazki-mf-analizuje,515193.html 

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina
Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
https://www.prawo.pl/podatki/sprawozdania-finansowe-podatnikow-cit-wlasciwosc-urzedu,515190.html 

Straż miejska i inspekcja handlowa będą wystawiać mandaty za niewystawianie paragonów
Inspekcja Handlowa oraz straże gminne dostaną nowe uprawnienia. Będą mogły wypisywać mandaty sprzedawcom, którzy nie wystawiają paragonów przy sprzedaży papierosów, tytoniu i alkoholu. Recydywistom będzie groziło cofnięcie zezwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego ma być przyjęta jeszcze w tym roku.
https://www.prawo.pl/podatki/kary-za-niewystawianie-paragonow-fiskalnych-za-sprzedaz-alkoholu,510141.html 

Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek
Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.
https://www.prawo.pl/podatki/ulga-na-zakup-terminala-i-limity-platnosci-gotowkowych,513617.html 

Sejm uchwalił zmiany podatkowe w Polskim Ładzie
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc. oraz daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Piszemy o tym również w najnowszym Legal Alert.
https://www.prawo.pl/podatki/zmiany-w-polskim-ladzie-min-zmiana-formy-opodatkowania,514628.html 

Firmy przygotowują się do elektronicznego fakturowania
Najpewniej już w kwietniu 2023 roku wystawianie faktur elektronicznych w Krajowym Systemie e-Faktur będzie obowiązkowe. Istnieje jednak ryzyko, że część firm będzie musiała podawać dużo więcej szczegółowych informacji i prowadzić podwójne systemy rozliczeń. Przejście na e-faktury może jednak przynieść korzyści – także finansowe i odciążenie działów księgowych.
https://www.prawo.pl/podatki/elektroniczne-fakturowanie-w-ramach-ksef,515082.html 

Odwołanie stanu epidemii wpłynie na rozliczenia podatkowe
Od 16 maja przestał obowiązywać stan epidemii. Pozostajemy jednak w stanie zagrożenia epidemicznego. Spowoduje to spore zmiany w rozliczaniu podatków. Część z nich będzie miała zastosowanie już od 1 czerwca, inne pozostaną z podatnikami do końca roku. Podatkowe skutki odwołania epidemii dotkną rozliczających PIT, CIT, VAT i akcyzę.
https://www.prawo.pl/podatki/odwolanie-stanu-epidemii-wplyw-na-rozliczenia-podatkowe,515072.html 

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Na wskaźnik nexus wpływ mają tylko niektóre koszty
Wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu usług księgowych, składek na ubezpieczenia społeczne, użytkowania samochodu oraz zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego mogą zostać uznane za koszty do obliczenia wskaźnika nexus na potrzeby wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Natomiast, wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu zakupu samochodu – raty kredytu, nie mogą zostać uznane za takie koszty. Potwierdza to skarbówka i eksperci.
https://www.prawo.pl/podatki/wskaznik-nexus-i-koszty-uzyskania-przychodow,515342.html 

Całoroczny dom letniskowy może zwolnić z konieczności zapłaty podatku
Zakup domku letniskowego z pieniędzy po sprzedaży innej nieruchomości spełnia przesłankę realizacji własnych celów mieszkaniowych. Można więc w takiej sytuacji skorzystać ze zwolnienia podatkowego - potwierdza to skarbówka. Ważne jest tylko, by domek letniskowy nie służył jedynie do rekreacji. Musi się nadawać do mieszkania całorocznego.
https://www.prawo.pl/podatki/kupno-domku-letniskowego-daje-prawo-do-zwolnienia-z-podatku-po,507477.html 

Bez prądu sklep nie może prowadzić sprzedaży
Przepisy o kasach fiskalnych nakazują, by podatnicy VAT każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonowali i wydawali paragony. Problem stanowi jednak pogoda i braki w dostawie energii elektrycznej. Jeśli kasa nie działa, sprzedaży prowadzić nie można. Sklep trzeba zamknąć – problem dostrzegli posłowie w niedawnej interpelacji złożonej do ministra finansów. Mamy odpowiedź resortu.

https://www.prawo.pl/podatki/sprzedaz-bez-kasy-fiskalnej-gdy-brak-pradu,515181.html 


Fiskus bezprawnie próbuje blokować dokumenty elektroniczne
Niedawny wyrok NSA wskazuje jednoznacznie – wbrew temu, co uważa skarbówka - że podatnik ma prawo dokumentować wydatki w formie elektronicznej. Rozporządzenie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest natomiast mniej ważne, niż ustawa o PIT i ordynacja podatkowa. Podatnik nie musi więc na siłę zbierać dokumentów papierowych, by rozliczyć koszty uzyskania przychodów.
https://www.prawo.pl/podatki/dokumenty-i-faktury-elektroniczne-a-koszty,515132.html 

Telewizor może być kosztem podatkowym prawnika
Organy podatkowe pozwalają zaliczyć zakup telewizora i innego sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług w formie zdalnej do kosztów podatkowych. I to nie tylko w sytuacji, w której urządzenia wykorzystywane są w biurze, ale także, jeśli przedsiębiorca korzysta z niego w domu, nawet w pomieszczeniu, które nie jest wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.
https://www.prawo.pl/podatki/telewizor-jako-koszt-uzyskania-przychodu-prawnika,514999.html 

Udzielone rabaty pomniejszają przychody z działalności nierejestrowej
Podatnik, który uzyskuje przychody z działalności nierejestrowej, obwarowane limitem 50 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, może je pomniejszyć o wartość udzielonych bonifikat i skont. Potwierdza to skarbówka. Z interpretacji wynika, że nie każde otrzymanie środków pieniężnych musi stanowić przychód.
https://www.prawo.pl/podatki/rabaty-pomniejszaja-przychody-z-dzialalnosci-nierejestrowej,514891.html 

Ulga rehabilitacyjna w szerszym zakresie dopiero w zeznaniach za 2022 rok
Składając zeznanie za rok 2021 trzeba pamiętać, że wprowadzone w Polskim Ładzie zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej dotyczyć będą dopiero roku bieżącego i możliwe będą do wykorzystania przy składaniu zeznania w przyszłym roku. Poszerzony katalog wydatków do odliczenia nie dotyczy roku 2021.
https://www.prawo.pl/podatki/ulga-rehabilitacyjna-w-pit-za-2021-rok-w-2022-roku,514855.html 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.