e-Biuletyn/5/2018, numer (5), 29.05.2018

e-Biuletyn/5/2018, numer (5), 29.05.2018
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Doradcy podatkowi oceniają planowaną reformę podatków dochodowych. Szczegóły

Przedstawiciele Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego - procedura delegowania. Szczegóły

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Szczegóły

Krajowa Rada Doradców Podatkowych popiera propozycję utworzenia instytucji Rzecznika Praw Podatnika. Szczegóły

Prof. Adam Mariański z wystąpieniem dla Rady Głównej BCC o uwarunkowaniach prawnych prowadzenia biznesu. Szczegóły

Informujemy. Brak numeru PESEL a wykreślenie z CEIDG po 19 maja 2018 r. Szczegóły

Doradcy podatkowi chcą mieć więcej uprawnień a Ministerstwo Finansów zapowiada konsultacje. Szczegóły

Depesza Polskiej Agencji Prasowej z filmem w Dniu Doradcy Podatkowego. Szczegóły

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DORADCY PODATKOWEGO. Szczegóły

Należy obniżać obciążenia podatkowe wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

12 maja 2018 r. z okazji Dnia Doradcy Podatkowego miało miejsce wydarzenie integracyjne Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych. Odbył się on w tym roku w Wałbrzychu, w Starej Kopalni. W pikniku uczestniczyło łącznie ponad 200 osób, nie tylko doradcy podatkowi regionu dolnośląskiego z rodzinami, ale również osoby z innych Oddziałów.

Całość programu obejmowała zwiedzanie kopalni, spotkanie w ,,kręgu górniczej tradycji”, zajęcia ceramiczne dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. Można było również otrzymać swój portret namalowany przez artystę grafika z Wałbrzycha.

Ze względu na wprowadzenie przepisów dotyczących RODO, w uzupełnieniu szkolenia z 8 maja br. poświęconego RODO, podczas pikniku Bartosz Kubista udzielał nieodpłatnych porad i odpowiadał na pytania doradców podatkowych nt. obowiązków związanych z RODO.

Ponadto Zarząd DO KIDP w miesiącu maju kontynuował harmonogram szkoleń, obejmujący m.in. szkolenia z zakresu dokumentacji cen transferowych oraz procedur podatkowych.

Wydarzenia

Zarząd DO KIDP przygotowuje się do międzynarodowej konferencji „Podatki bez granic”, która odbędzie się 12-13 października 2018 r. W tym roku tematem konferencji będzie „Oszustwa podatkowe - fakty i mity”. Patronat merytoryczny nad tą konferencją objął Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

LUBELSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Zarząd Lubelskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na spotkanie w Klubie Doradcy Podatkowego, które odbędzie się 30 maja 2018 r. o godz. 12:00. Tematem będą „Pułapki i zagrożenia w zwolnieniach stosowanych do dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości” - prowadzący Roman Pitucha.

Ponadto 6 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie : „Delegowanie pracowników za granicę” - wykładowca Mariusz Makowski.

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Lubelski Oddział KIDP.

Promocja zawodu

20 kwietnia br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania” którą Lubelski Oddział KIDP objął patronatem. Podczas ww. konferencji Zarząd LOKIDP reprezentowała Bożena Zybura.

Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

ŁÓDZKI OKIDP

Promocja zawodu

Jerzy Dworakowski, Przewodniczący Zarządu ŁOKIDP podczas konferencji pt. „Perspektywy Absolwentów WPiA”, promował zawód doradcy podatkowego wśród młodzieży akademickiej.

W trakcie wystąpienia Przewodniczący Dworakowski przybliżył perspektywy oraz omówił historię zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.

Podczas konferencji zawody zaufania publicznego zaprezentowali również przedstawiciele Izby Notarialnej oraz Izby Komorniczej w Łodzi.

Konferencja odbyła się 8 maja 2018 roku i została zorganizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz przez Koło Naukowe Prawa Medycznego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

9 maja 2018 r. w auli EXPO Łódź odbyła siękonferencja pt. „Granice optymalizacji” zorganizowana przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.

Konferencja ta miała na celu omówienie zagadnień z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego, szczególnie w zakresie efektywnej optymalizacji i planowania podatkowego.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych referatów i wystąpień:
• „Moralne granice optymalizacji” - prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes PTE
• „Optymalizacja podatkowa - akceptowalne granice” - dr Andrzej Dmowski - doradca podatkowy, adwokat
• Wystąpienie Filipa Świtały - Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów
• „Podatkowe skutki optymalizacji bilansowej oraz rachunkowy aspekt planowania podatkowego” - prof. Ewa Walińska i prof. Adam Mariański Przewodniczący KRDP
• „Co-operative Tax Compliance - nowy model prowadzenia kontroli podatkowej według OECD” - Krzysztof Burnos Prezes PIBR.

Ważnym i niezwykle emocjonującym elementem konferencji była debata oksfordzka, podczas której ścierały się poglądy zwolenników i przeciwników tezy: „Należy obniżać obciążenia podatkowe wszelkimi nie zabronionymi prawem sposobami”.

„Ścieżka kariery... księgowy bilansista, biegły rewident, ACCA, CFA czy doradca podatkowy... jaką drogę wybrać?” - na takie między innymi pytania odpowiadała studentom Aleksandra Kurczewska, Wiceprzewodnicząca Zarządu ŁOKIDP promując zawód doradcy podatkowego podczas XII edycji projektu Finance Week zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości PROGRESS działające na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym przy Instytucie Finansów, która odbyła się 10 maja 2018 r.

Honorowy patronat nad organizacją projektu objął Łódzki Oddział KIDP.

Przypominamy, że ŁOKIDP przyjmuje zgłoszenia doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych przystąpieniem do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych.

Katalog jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego i zawiera dane kancelarii wraz z opisem usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Skierowany jest do szerokiej grupy potencjalnych klientów i ma na celu ułatwienie szybkiego dostępu do informacji o doradcach podatkowych.

Szczegółowe informacje na temat katalogu przesyłane są bezpośrednio do doradców podatkowych z regionu łódzkiego oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

Działalność szkoleniowa

10 maja 2018 r. - warsztaty z ochrony danych osobowych dla kancelarii doradców podatkowych- prowadzący Bartosz Kubista- doradca podatkowy

17, 18, 23 i 24 maja 2018 r. seminarium pt.: „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej” zorganizowane przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych. Prowadzący; praktycy posiadających doświadczenie akademickie (doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka)), jak również specjaliści z zakresu zarządzania firmami rodzinnymi (część warsztatowa).

29 maja 2018 r.- „Zasady prowadzenia rozmów biznesowych przez doradcę podatkowego” - prowadząca; dr Irena Kamińska-Radomska

Działalność integracyjna

11 maja 2018 r. w „Teatrze Nowym” w Łodzi odbyły się obchody Dnia Doradcy Podatkowego.

Na „Małej Scenie” teatru specjalnie dla doradców podatkowych wystąpili aktorzy w sztuce hiszpańskiego dramaturga i scenarzysty Jordi Galcerăn’a - „Metoda Grönholm”.

Po spektaklu dla uczestników spotkania został zorganizowany uroczysty bankiet.

MAŁOPOLSKI OKIDP

W maju w Krakowie odbyły się następujące szkolenia:
- 9.05.2018 r. - „Podatek VAT - transakcje transgraniczne”, które poprowadził Krzysztof Woźniak,
- 21.05.2018 r. - „IT w Kancelarii, czyli jak korzystać z nowoczesnych technologii aby nie naruszyć reguł korporacyjnych i bezpiecznie przechowywać dane osobowe”, które poprowadzili prof. dr hab. Dariusz Szostek oraz Sędzia Grzegorz Karaś.

W maju, w Hotelu Galaxy w Krakowie odbyły się kolejne „czwartkowe” spotkania doradców podatkowych. W trakcie spotkania 24 maja 2018 r. zostały przeprowadzone warsztaty „STIR - nowe narzędzie wszech kontroli podatkowej” natomiast tematem warsztatów 29 maja 2018 r. było „Omówienie wybranych zagadnień w zakresie nowych regulacji RODO”.

26 maja 2018 r. w Krakowskim Teatrze Variete odbyły się obchody Dnia Doradcy Podatkowego. W ramach uroczystości doradcy podatkowi oraz zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Chicago”.

W maju br. Przedstawiciel Zarządu MOKIDP uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Forum Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się w siedzibie Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Tematem przewodnim posiedzenia Forum były kwestie związane z ochroną tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego.

Małopolski Oddział KIDP objął patronatem Ogólnopolską Konferencją Naukową Prawa Podatkowego „Zasada pewności w prawie podatkowym - de lege lata i de lege ferenda” organizowaną w Krakowie 18-19 czerwca 2018 r. przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do udziału w konferencji Organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca br. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

W czerwcu w MOKIDP zostały zaplanowane następujące szkolenie:
- 6.06.2018 r. w Krakowie „Podatek od towarów i usług, omówienie wybranych zagadnień oraz planowanych zmian od 1 lipca 2018 r. z uwzględnieniem należytej staranności”, które poprowadzi Tomasz Wojewoda,
- 7.06.2018 r. w Zgłobicach k/Tarnowa „Podatek od towarów i usług, omówienie wybranych zagadnień oraz planowanych zmian od 1 lipca 2018 r. z uwzględnieniem należytej staranności”, które poprowadzi Tomasz Wojewoda.

MAZOWIECKI OKIDP

Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP realizuje działania związane z:
• prowadzeniem działalności szkoleniowej,
• integracją środowiska doradców podatkowych,
• promocją zawodu doradcy podatkowego.

Działalność szkoleniowa

Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP zorganizował szkolenia dla doradców podatkowych z zakresu: zmian w podatku od towarów i usług ; zmian w Ordynacji Podatkowej , kontroli podatkowej, zmian w sprawie RODO.

Integracja środowiska doradców podatkowych

„Doradcy podatkowi o zmianach w podatkach i konkursie «Podatki proste jak drut»” - pod takim tytułem ukazała się depesza Polskiej Agencji Prasowej ze zdjęciami i filmem z uroczystości Dnia Doradcy Podatkowego w Teatrze Roma zorganizowanej przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/119706,,doradcy-podatkowi-o-zmianach-w-podatkach-i-konkursie-podatki-proste-jak-drut-
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=JLkatniQNZA&t=3s

8 września 2018 r. odbędzie się XIV Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych

Promocja zawodu doradcy podatkowego

8 maja 2018 r. zostały ogłoszone wyniki V Edycji Na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut”. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się podczas Gali z okazji Dnia Doradcy Podatkowego w Teatrze Muzycznym „Roma” w Warszawie. Tegoroczna edycji Konkursu stała na bardzo wysokim poziomie.

Łącznie na Konkurs wpłynęło 16 praz z 8 wyższych uczelni z całej Polski. Spośród nadesłanych prac Jury Konkursu wybrało trzy najlepsze prace oraz trzy wyróżnienia i przyznało nagrody pieniężne.

Komisja Konkursu V Edycji Konkursu Na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut” zgodnie z regulamin przyznała nagrody dla następujących uczestników Konkursu.

I miejsce - Bartosz Gryziak
Temat pracy: Nowe koncepcje relacji między podatnikiem a organami podatkowymi na przykładzie holenderskiego programu nadzoru horyzontalnego (horizontaal toezicht) oraz włoskiego programu współpracy przy wypełnianiu obowiązku podatkowego (regime di adempimento collaborativo)
Promotor: prof. dr hab. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski

II miejsce - Ewelina Toczek
Temat pracy: Constitutional principles and rights- influences on Polish tax law
Promotor: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Uniwersytet Warszawski

III miejsce - Krzysztof Korczak
Temat pracy: Analiza polskiej ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania z uwzględnieniem zagadnień konstytucyjnych
Promotor: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Uniwersytet Warszawski

Wyróżnieni:

Łukasz Jagusiewicz
Temat pracy: Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania
Promotor: prof. dr hab. Paweł Smoleń, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Łukasz Nowak
Temat pracy: Polityka cen transferowych przedsiębiorstw w kontekście przepisów prawnopodatkowych
Promotor: dr hab. Marek Kopyściański, Uniwersytet Wrocławski

Aleksander Styś
Temat pracy: Wybrane zagadnienia wyceny wartości dóbr niematerialnych w kontekście regulacji cen transferowych
Promotor: dr Marek Waluga, Uniwersytet Warszawski

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd OOKIDP realizując zadania statutowe zorganizował 27 kwietnia szkolenie nt.: „RODO: zmiany od 25.05.2018 r.”. Szkolenie poprowadził Bartosz Kubista.

Ponadto 9 maja odbyło się szkolenie „Sprawozdanie finansowe za rok 2017”. Szkolenie poprowadziła Anna Sitarczyk-Czajkowska.

Ochrona i promocja zawodu

12-13 maja br. na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (gmina Lewin Brzeski), w ramach Święta Powiatu Brzeskiego, odbyła się kolejna edycja Targów Ogrodniczych „WIOSNA KWIATÓW”. W trakcie trwania Targów - w miejscu oznaczonym banerem z logo OOKIDP - dyżurowali doradcy podatkowi z Opolszczyzny (w godz. 10.00-14.00), którzy promowali zawód doradcy, m.in. rozdając ulotki z informacjami dotyczącymi zawodu doradcy i nazwiskami doradców z naszego regionu. Podczas Targów odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami Zarządu: Przewodniczącą Elżbietą Konopką i Wiceprzewodnicząca Sylwią Parmą-Sztolc oraz Sędzią Opolskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego Jolantą Dycfeld. Wiceprzewodnicząca Zarządu Sylwia Parma-Sztolc wygłosiła wykład na temat Konstytucji biznesu.

Kreowanie wizerunku

Przewodnicząca Zarządu 7 maja odbyła spotkanie - w ramach podpisanego w 2016 roku Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - z Przewodniczącym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr hab. inż. Adamem Rakiem. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy.

PODKARPACKI OKIDP

W miesiącu kwietniu oraz maju odbyły się bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie wspólnie z Krajową Izbą Doradców Podatkowych Podkarpackiem Oddziałem i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem Podkarpackim.

Tematyka szkolenia obejmowała praktyczne informacje nt. stosowania „Split payment” które zostały omówione przez Renatę Monikę Długosz Naczelnika Wydziału Podatku od Towarów i Usług, Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Krzysztofa Sieńko Kierownika Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Na zakończenie prelegenci odpowiadali na pytania słuchaczy.

Dzień Doradcy Podatkowego

11-13 maja br. doradcy podatkowi z Podkarpacia uczestniczyli w wycieczce integracyjnej na Dolny Śląsk. Wyjazd zorganizowany został w ramach obchodów Dnia Doradcy Podatkowego.

Pierwszy dzień poświęcony był zwiedzaniu Zamku Książ, który jest jednym z największych zamków w Polsce oraz Europie i jednocześnie największym zamkiem na Dolnym Śląsku. Kolejnym punktem wycieczki była wyprawa do podziemnego miasta Osówka i zwiedzanie jednego z obiektów wybudowanego przez nazistów w ramach projektu Riese. Na zakończenie dnia uczestnicy mieli możliwość aktywnie odpocząć i zrelaksować się w Parku wodnym „Tropicana” w Karpaczu.

Drugiego dnia zorganizowano wyjazd kolejką na Szrenicę i piesze przejście malowniczymi terenami do wodospadu Kamieńczyk. Wieczorem natomiast obyła się biesiadna kolacja przy oprawie muzycznej.

Ostatniego dnia uczestnicy udali się do unikalnego rezerwatu na terenie Czech, którym jest Skalne Miasto w Adrspach. Miłym przerywnikiem wędrówki po ścieżkach miasta był krótki rejs łodzią po jeziorku położonym wśród formacji skalnych.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu z okazji tegorocznego Dnia Doradcy Podatkowego. Mamy również nadzieję, że spotkamy się za rok w jeszcze szerszym gronie.

VI Podkarpacka Konferencja

9-11 listopada 2018 r. odbędzie się w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie VI Podkarpacka Konferencja organizowana przez Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objął Ośrodek Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wśród prelegentów podczas konferencji zaprezentują się znakomici przedstawiciele doktryny prawa podatkowego m.in. prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr Karolina Tetłak, dr Jowita Pustuł, dr Adam Bartosiewicz, dr Michał Wilk, przedstawiciele środowiska naukowego podkarpacia dr Olgierd Łunarski , dr Paweł Majka oraz inni znakomici wykładowcy prawa podatkowego. Program konferencji poza prelekcjami, przewiduje również symulację rozprawy oraz panel dyskusyjny dotyczący bieżących problemów podatkowych.

Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych

28-30 września br. odbędzie Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych na który zapraszamy wszystkich zwolenników pieszych wędrówek.

Szkolenia

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP.

PODLASKI OKIDP

11 i 12 maja 2018 obchodziliśmy Dzień Doradcy Podatkowego w malowniczym zakątku augustowskim w Hotelu *** SPA „WOJCIECH” nad jeziorem Białym. Znalazł się czas na integrację oraz szkolenie, w tym dniu bowiem szkolił nas Krzysztof Woźniak w temacie: „Podatek od towarów i usług - omówienie wybranych zagadnień oraz przepisów obowiązujących od 1.01.2017 r. oraz nowelizacji przepisów o VAT wprowadzonych w 2018 r.”

Na miesiąc czerwiec zaplanowaliśmy szkolenie w zakresie zatrudniania cudzoziemców i delegowanie pracowników w 2018 r., które poprowadzi dla nas wybitny specjalista w tej dziedzinie Paweł Ziółkowski.

24 kwietnia 2018 odbyło się bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego w tematyce RODO. Rozpoczęliśmy również cykl warsztatów poświęconych obsłudze platformy PUE ZUS, na które zapraszamy.

Mamy przyjemność powiadomić Państwa, że 28 maja 2018 r. siedziba Podlaskiego Oddziału KIDP zostanie przeniesiona na ulicę Kombatantów 4 lok. 124; 15-110 Białystok. Chcemy, aby nowa siedziba była miejscem wielu spotkań merytorycznych jak również integracyjnych, gdyż obecne warunki lokalowe będą nam na to pozwalać.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

22 maja br. odbyło się szkolenie nt. „Odpowiedzialność i dokumentacja kancelarii doradcy podatkowego w świetle nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych - RODO”, które przeprowadził Bartosz Kubista. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych.

Integracja

Tegoroczne obchody Dnia Doradcy Podatkowego odbyły się 22-23 maja br. w Hotelu Astor w Jastrzębiej Górze i były połączone ze szkoleniem z zakresu RODO. Po usystematyzowaniu wiedzy nadszedł czas na integrację i wspólny odpoczynek. Spotkaliśmy się na kolacji plenerowej, a także wzięliśmy udział w koncercie szantowym. Była to doskonała okazja do wspólnego śpiewu i zabawy.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

11 maja 2018 r. na ternie województwa pomorskiego przeprowadzono akcję „Dzień Doradcy Podatkowego dniem dla Przedsiębiorcy”, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Przedsiębiorco rozpoczynasz działalność gospodarczą, zapytaj doradcę podatkowego jaką wybrać formę opodatkowania”.

Głównym celem tej akcji było upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach tego wydarzenia doradcy podatkowi udzielali porad osobom planującym rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej. Akcja „Dzień Doradcy Podatkowego dniem dla Przedsiębiorcy” została przeprowadzona w następujących lokalizacjach:
1. Urząd Miejski w Gdańsku Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 adres: ul. Partyzantów 74, Gdańsk;
2. Urząd Miejski w Kartuzach adres: ul. Józefa Hallera 1, Kartuzy;
3. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. adres: Al. Grunwaldzka 472D, Gdańsk;
4. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości adres: ul. 10 Lutego 24, Gdynia.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też chcemy kontynuować ją w kolejnych latach.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Inne

Ukonstytuował się Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP V kadencji. Podział funkcji w Zarządzie kształtuje się następująco:
• Lech Feder - Przewodniczący Zarządu;
• Wiesław Szymański - Zastępca Przewodniczącego;
• Urszula Cyszka - Sekretarz;
• Alicja Błaszczyk - Skarbnik;
• Justyna Mielewska - Członek Zarządu;
• Adam Borawski - Członek Zarządu;
• Jarosław Żuchowski - Członek Zarządu.

W celu uporządkowania i zwiększenia efektywności prac Zarząd powołał następujące komisje działające przy Pomorskiem Oddziale KIDP:

1. Komisja ds. Szkoleń i Integracji Pomorskiego Oddziału KIDP - jej celem jest czuwanie nad realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez organizację szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych.

2. Komisja ds. Promocji Zawodu Pomorskiego Oddziału KIDP - powołana w celu wzmocnienia wizerunku zarówno Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych jak i jej członków - doradców podatkowych.

3. Komisja Ofert Pomorskiego Oddziału KIDP - jej głównym zadaniem jest wybór najkorzystniejszych ofert na zakup towarów czy świadczenie usług, na rzecz Pomorskiego Oddziału KIDP.

Do prac w tych komisjach zostali zaproszeni także doradcy podatkowi nie będący Członkami Zarządu POKIDP.

Kolejną inicjatywą Zarządu było powołanie klubów działających przy POKIDP:

1. Klub Dyskusyjny Doradców Podatkowych przy Pomorskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych - powołany w celu organizacji spotkań dyskusyjnych z zakresu prawa podatkowego oraz omawiania bieżących problemów zawodowych. Członkiem i organizatorem merytorycznym pracy Klubu może być każdy doradca podatkowy z regionu pomorskiego, dlatego zapraszamy Państwa do włączenia się w tę inicjatywę.

2. Klub Integracyjny Doradców Podatkowych przy POKIDP - powołany w celu integracji środowiska doradców podatkowych z Pomorskiego Oddziału KIDP oraz z pozostałych Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.pomorski.kidp.pl, gdzie podawane są szczegółowe informacje dotyczące aktualnych inicjatyw Zarządu POKIDP.

 

ŚLĄSKI OKIDP

7-8 maja 2018 r. - szkolenie „Wdrożenie RODO w Doradztwie Podatkowym. Dwudniowe warsztaty dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” - Katarzyna Wieczorkiewicz.

9 maja 2018 r. - szkolenie „Ochrona danych osobowych w kancelarii doradcy podatkowego oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jako niezbędna umowa dla funkcjonowania kancelarii” - mgr Małgorzata Karolczyk-Pundyk.

10 maja 2018 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej.

12 maja 2018 r. - Dzień Doradcy Podatkowego - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

17. maja 2018 r. - szkolenie „Wybrane zmiany w PIT od 2018 r. związane z przychodami z działalności gospodarczej i innymi przychodami oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT” - Aleksander Gniłka.

17 maja 2018 r. - „Nowy zawód dla doradcy podatkowego. Zarząd sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Seminarium w Łodzi.

21 maja 2018 r. - „Akta osobowe pracowników 2018/2019 - z uwzględnieniem planowanych zmian, dotyczących elektronizacji i skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej” - Majewska Renata

23 maja 2018 r. - AKCJA-INTEGRACJA. Spotkanie integracyjne dla doradców podatkowych.

28 maja 2018 r. - warsztaty podatkowe w Częstochowie - „Zmiany w przepisach 2018”.

29 maja 2018 r. - posiedzenie Zarządu ŚOKIDP.

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu spotkań integracyjnych dla doradców podatkowych pod hasłem „AKCJA-INTEGRACJA”. Będą to spotkania o tematyce kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, hobbistycznej. Celem spotkań ma być wspólne spędzanie czasu, lepsze poznanie się i przekonanie się o tym, że zawód doradcy podatkowego to nie tylko świadczenie usług doradztwa podatkowego - to również przynależność do aktywnego, pełnego pasji i pomysłów grona osób czynnych kulturalnie, społecznie, czy też sportowo.

W ramach działalności integracyjnej 12 maja br. odbyły się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Tegoroczna uroczystość miała miejsce w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Atrakcje jakie zostały zorganizowane dla doradców podatkowych i ich osób towarzyszących to m.in. warsztaty taneczne, wokalne, kostiumeria, zwiedzanie siedziby Zespołu, warsztaty Nordic Walking, warsztaty rękodzielnicze, biesiada z Zespołem „Śląsk” oraz karaoke.

Zarządy Regionów Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Dolnośląskiego oraz Łódzkiego podjęły się organizacji II Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych, które obędą się 14-17 czerwca 2018 r. w Wilkasach/k Giżycka na jeziorze Niegocin.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Urząd Miasta Katowice, konsultacje w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 9.00-12.00 przy ul. Rynek 1 w sali 701 na VII piętrze.
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo.
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00.
- Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, os. 700-lecia 9, klub Akwarium, konsultacje odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10.00-12.00.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców podatkowych zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Celem spotkania jest integracja połączona z jednoczesnym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Spotkanie zaplanowaliśmy na 21-22 września 2018 r. w Hotelu Premium w Wiśle.

W ramach spotkania będzie miał miejsce wykład „Odpowiedzialność Doradcy Podatkowego związana ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego (cywilna, karna i karno-skarbowa, wewnątrzkorporacyjna). W drugim dniu doradcy wezmą udział w szkoleniu miękkim z tematu „Konflikt - dobrodziejstwo czy zło?” W ramach integracji natomiast zaproponowaliśmy uczestnikom spotkania występ zespołu Trio Appassionata - MUZYKA SZKLANEGO EKRANU, a po koncercie czas na wspólne spędzenie czasu i rozmowy.

Podjęliśmy działania w sprawie wyboru wykonawców materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2019 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz.

Zaproponowaliśmy również doradcom podatkowym możliwość zamówienia spersonalizowanej tabliczki - wizytówki doradcy podatkowego. Inicjatywa ta wpisuje się w strategię promocji zawodu wśród potencjalnych klientów, szczególnie przedsiębiorców oraz - w co głęboko wierzymy - wzmocni poczucie przynależności do środowiska doradców podatkowych. Spersonalizowane tabliczki zostaną przekazane doradcom bezpłatnie.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Szkolenia

18-19 maja 2018 roku w Osadzie Danków, Wielimowo/Miłomłyn zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie. Tematem pierwszego dnia szkolenia była „Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa”, które przeprowadził Marek Kwietko-Bębnowski. Drugi dzień został natomiast poświęcony szkoleniu z tematu „PPSA - występowanie przed sądami”, które poprowadził Sławomir Sadocha.

W miesiącu maju Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP uroczyście pożegnał odchodzącą na emeryturę, po czternastu latach pracy na rzecz naszego regionu, Jolantę Wawrzyniak. Nie obyło się bez kwiatów wręczonych przez Przewodniczącego Oddziału Tomasza Kaczyńskiego, życzeń, podziękowań, wspomnień oraz wzruszeń.

Zarządy Regionów Warmińsko-Mazurskiego, Dolnośląskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego oraz Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizują II Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych. Odbędą się one 14-17 czerwca 2018 r. w Wilkasach k/Giżycka. Regaty są imprezą o charakterze integracyjnym. Jest to impreza skierowana zarówno do wytrawnych żeglarzy, jak i do tych, którzy nigdy nie żeglowali.

Ze strony Organizatorów zapewniamy doskonałą zabawę, łódki typu OMEGA, doskonały wilgotny mazurski klimat, noclegi, wyżywienie na wysokim, żeglarskim poziomie. Podczas Regat wystąpią takie zespoły jak „Czyści jak łza”, „Załoga dr. Bryga” oraz zespół „MartinzBand”.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu maju odbyły się następujące wydarzenia:
• 8.05.2018 r. (Poznań) Szkolenie „RODO”, Bartosz Kubista;
• 11.05.2018 r. (Poznań) Dzień Doradcy Podatkowego, Spektakl „Elvis”;
• 14.05.2018 r. (Poznań) Szkolenie „Zasiłki”, Karolina Włodkowska;
• 17-18.05.2018 r. (Łódź) Seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”;
• 23-24.05.2018 r. (Łódź) Seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”;
• 24.05.2018 r. (Poznań) Klub Doradcy Podatkowego.

Na miesiąc czerwiec zaplanowano następujące wydarzenia:
• 5.06.2018 r. (Poznań) Warsztaty „Ceny transferowe za 2017 r.”, Hanna Szarpak;
• 8-10.06.2018 r. (Darłówko) X Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych;
• 11.06.2018 r. (Poznań) Szkolenie „Transakcje kryptowalutowe - wybrane aspekty podatkowe”, adw. Marcelina Szwed-Ziemichód;
• 14.06.2018 r. (Poznań) Dzień Doradcy Podatkowego cz. II;
• 27.06.2018 r. (Poznań) Szkolenie „Split payment”, dr Adam Bartosiewicz;
• 28.06.2018 r. (Poznań) Klub Doradcy Podatkowego.

Promocja zawodu

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizują cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które będą prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, które będą prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje mają służyć wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu.

Terminy najbliższych dyżurów:
- 29.05.2018 r. - odbędzie się dyżur księgowych dla doradców podatkowych;
- 12.06.2018 r. - odbędzie się dyżur doradcy podatkowego dla księgowych;
- 26.06.2018 r. - odbędzie się dyżur doradcy podatkowego dla księgowych;

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15.00-17.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Wielkopolski Oddział KIDP organizuje cykl bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale, Stęszewie oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Współpraca z uczelniami oraz kołami studenckimi
Wielkopolski Oddział KIDP realizując strategię promocji zawodu doradcy podatkowego, aktywne wspieranie oraz edukację studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej współpracuje z Uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, a także ze studenckimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi między innymi z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań, Studenckim Kołem Naukowym Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał” oraz z Kołem Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia”.

W ramach wieloletniej współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań 17-18 maja 2018 r. odbyły się Dni Prawnika, w których Wielkopolski Oddział KIDP czynnie uczestniczył.

III edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018
Realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz rozpowszechnianiem wiedzy o podatkach, Wielkopolski Oddział KIDP postanowił zorganizować kolejną, III edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master”. Do Oddziału wpłynęło 5 prac konkursowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu br.

III edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”
Do tegorocznej edycji konkursu zarejestrowało się 63 uczestników, natomiast do konkursu przystąpiło 45 osób. 15 maja 2018 r. odbył się Finał III edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”, który został objęty Patronatem Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Poznaniu. Wyłoniono Laureatów konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dnia Doradcy Podatkowego cz. II, który odbędzie się 14 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Akcja Start Biznes
Już ponad 500 doradców przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji Start Biznes zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP mającej na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły www.startbiznesdp.pl.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego.

Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych www.twojdoradcapodatkowy.info.

Pozostałe informacje

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

25 kwietnia br. w Polskim Radio Szczecin, w audycji Radio Szczecin na Wieczór o godz. 21.30 wzięła udział Katarzyna Mateuszczyk-Szajkowska - sekretarz zarządu ZOKIDP. Słuchacze mogli dowiedzieć się, jakie błędy najczęściej popełniają rozliczając się z fiskusem, na co zwracać szczególną uwagę, jakie kary grożą za niezłożenie PIT-37 w terminie, mowa była również o możliwości składnia deklaracji drogą elektroniczną.

Nowo wybrany zarząd V kadencji zaprosił doradców na obchody Dnia Doradcy Podatkowego tym razem nie nad morze, a na Kaszuby, do Borów Tucholskich. Wydarzenie odbyło się 25-27.05.2018 r. w Hotelu Aubrecht Country Spa Resort w Koprzywnicy i organizowane było wraz z Lubuskim Oddziałem KIDP. Uczestnikom zaproponowano ważny temat jakim jest „Konstytucja biznesu, którą omówił dr Andrzej Dmowski - doradca podatkowy, adwokat.W programie oprócz części szkoleniowej znalazły się także bankiet, koncert Piotra Bukartyka i kolacja grillowa.

7 czerwca w siedzibie ZOKIDP odbędą się warsztaty podatkowe na temat „Split payment”, które poprowadzi Michał Zając - członek zarządu ZOKIDP, a 15 czerwca w Koszalinie - szkolenie dotyczące RODO. Nowe obowiązki i sankcje wynikające z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych omówi Bartosz Kubista - doradca podatkowy, adwokat, wykładowca, przewodniczący Komisji ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych.

Jeszcze przed wakacjami, 16-17 czerwca 2018 r., zaplanowany został piąty Zachodniopomorski Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych po rzece Rega, na który zapraszamy doradców podatkowych z rodzinami i bliskimi. Dla niepłynących uczestników do dyspozycji na terenie Ośrodka będzie boisko, „pig-pong”, plac zabaw i basen, a dla wszystkich wieczorem kolacja przy grillu.


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Poselski projekty ustaw: - o związku partnerskim, - przepisy wprowadzające ustawę o związku partnerskim (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Monika Rosa). Szczegóły

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Szczegóły

Poselski projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marzena Okła-Drewnowicz). Szczegóły


PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Ustawa uchwalona - cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną

Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Szczegóły

Będą nowe deklaracje dla potrzeb CIT

MF przedstawiło projekt wzorów deklaracji CIT. Część obecnych formularzy zostanie zmieniona. Wprowadzone zostaną także całkowicie nowe druki. Szczegóły

Zmiany w podatkach dochodowych coraz bliżej

Sejm pracował nad nowelizacją przepisów o podatkach dochodowych. Zmienić się mają m.in. zasady amortyzacji i rozliczania kosztów uzyskania przychodów twórców. Modyfikacji ulegną również przepisy o tzw. podatku minimalnym od nieruchomości komercyjnych. Szczegóły

Firmy będą musiały kupić nowe kasy fiskalne

Już 1 lipca najprawdopodobniej wejdą w życie nowe przepisy dot. VAT. Zmienią się m.in. zasady wystawiania paragonów fiskalnych i faktur. Część przedsiębiorców będzie musiała kupić nowe kasy. Szczegóły

Nowa ordynacja podatkowa - MF zapowiada przyspieszenie prac

Projekt całkowicie nowych przepisów Ordynacji podatkowej od kilku miesięcy jest w konsultacjach. Zmieniona ustawa najprawdopodobniej będzie miała 687 artykułów. Szczegóły

MF zapowiada zmiany w blokowaniu rachunków

Od końca kwietnia resort finansów może blokować konta bankowe przedsiębiorców podejrzanych o wyłudzenia podatków. System działa dobrze, jednak MF chce dodatkowo uniemożliwić zaskarżanie decyzji o założeniu blokady. Dodatkowo od lipca będzie mógł analizować jeszcze większą liczbę informacji. Szczegóły

Danina solidarnościowa - znamy szczegóły

Najbogatsi zapłacą daninę. Fundusz pomocy niepełnosprawnym zasili też część składek na Fundusz Pracy - zapowiedziały we wtorek prof. Teresa Czerwińska, minister finansów i Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: dom męża nie zawsze jest domem żony

Zwolnienie podatkowe na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych może być zastosowane wyłącznie, gdy nieruchomość stanowi własność podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

WSA: Niższy podatek płacony przez sąsiada nie jest powodem wznowienia postępowania

Odmienna wykładnia przepisów prawa zawarta w orzeczeniach sądowych, czy też w aktach administracyjnych nie stanowi podstawy żądania uchylenia decyzji ostatecznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Szczegóły

NSA: nawet nieostateczna decyzja świadczy o istnieniu zaległości podatkowych

W sytuacji, gdy w obrocie funkcjonuje choćby nieostateczna decyzja o zaległości w podatku, organ podatkowy nie może wydać na żądanie podatnika zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: nagroda za talent z podatkiem

Pieniężna nagroda przyznana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne podlega opodatkowaniu - orzekł Naczelny Sad Administracyjny. Szczegóły

NSA: Na odsetkach od alimentów zarobi także państwo

Zwolnione od opodatkowania są tylko alimenty, a nie odsetki od nich - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: Fiskus nie upiecze dwóch pieczeni na jednym ogniu

Podatnik musi mieć świadomość co do zakresu objętego prowadzonym postępowaniem względem siebie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: Postępowanie o zachowek zawiesza przedawnienie

Skoro postępowanie o wypłatę zachowku trwało, to nie można było jednoznacznie ustalić podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. W konsekwencji właściwym było zawieszenie postępowania podatkowego oraz jego biegu terminu przedawnienia - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: Bezzasadne kwestionowanie pełnomocnictwa jest naruszeniem prawa

Wszelkie nieuzasadnione próby przedłużenia postępowania, aby uniemożliwić czy opóźnić zakwestionowanie kosztów egzekucyjnych, stanowią naruszenie prawa. Wezwanie do poprawienia rzekomo nieczytelnego podpisu pełnomocnika także jest naruszeniem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: żeby odliczyć VAT, usługa musi być wykonana

Wykazanie usługi marketingowej nie ogranicza się do przedstawienia umowy z kontrahentem, faktury potwierdzającej jej wykonanie, czy nawet przedstawienia dokonanych przelewów za jej wykonanie. O faktycznym wykonaniu usługi marketingowej przesądza namacalny dowód jej wykonania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: najem wielu lokali bez prawa do ryczałtu

Najem na szeroką skalę to działalność gospodarcza, a to z kolei wyklucza możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem. Nie ma też znaczenia, czy lokale wynajmuje jeden czy kilku najemców - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: najem mieszkania dla potrzeb firmy bez zwolnienia z VAT

Udostępnianie wynajętych lokali pracownikom na ich cele mieszkaniowe nie podlega zwolnieniu z VAT. Takie udostępnianie lokali służy zapewnieniu firmie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, co jest celem działalności gospodarczej- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: Ulga na złe długi po zakończeniu postępowania upadłościowego

Nie ma niezgodności prawa polskiego z unijnym. Polski ustawodawca miał prawo do uregulowania odstępstwa od stosowania ulgi na złe długi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Fakturę można wysłać w formie PDF

Faktura to nie tylko dokument papierowy. Może być wystawiona także w formie elektronicznej, w dowolnym formacie - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

Zamiana kryptowalut z podatkiem dochodowym

Nie można utożsamiać przewalutowania jednej kryptowaluty na inną z przypadkiem przewalutowania tradycyjnej waluty. Zamianę walut wirtualnych należy traktować analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych - potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Należyta staranność w VAT

Opublikowany 25.04.2018 r. przez Ministerstwo Finansów dokument pt.: Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych stanowi zbiór wskazówek do oceny, czy podatnik dochował należytej ostrożności i staranności w transakcjach, w których uczestniczył, i czy w związku z tym może mu zostać odebrane prawo do odliczenia VAT naliczonego, jeśli okaże się, że transakcje te posłużyły wyłudzeniu lub oszustwom w zakresie VAT. Jakkolwiek dokument sam w sobie nie jest skierowany bezpośrednio do podatników, lecz do organów podatkowych celem stosowania w toku kontroli, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów podjęcie wskazanych w nim działań przez samych podatników ma zwiększać istotnie prawdopodobieństwo uznania, że należyta staranność została dochowana. Niniejsze opracowanie zawiera omówienie tych wskazówek i wytycznych. Szczegóły

Usługi edukacyjne a VAT - na przykładach

Cała gama usług edukacyjnych korzysta ze zwolnienia od VAT. Zwolnienia te warunkowane są zwykle (choć nie zawsze) zarówno przesłankami przedmiotowymi, jak i podmiotowymi. Często prawodawca określa warunki korzystania z tych zwolnień w sposób nieprecyzyjny. Dlatego zagadnienia związane z opodatkowaniem usług edukacyjnych VAT rodzą sporo kontrowersji. Niniejszy poradnik ma na celu przybliżenie przedmiotowej problematyki i odpowiedź na pytania czy, a jeżeli tak to dlaczego i jakie usługi edukacyjne korzystają ze zwolnienia od VAT. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Prasa podatkowa donosi, że na fakturach w stopce powinna znaleźć się klauzula informacyjna w zakresie RODO. Jaka? Odpowiedź i uzasadnienie

Jakie konsekwencje może ponieść spółka z tytułu przedstawienia w trakcie kontroli skarbowej niepełnej lub błędnej tj. zawierającej pomyłki wymagające sprostowania, dokumentacji cen transferowych za 2015 r., na gruncie obecnych przepisów ustawy z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy - dalej k.k.s. oraz ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p.? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.