e-Biuletyn/5/2017, numer (5), 26.05.2017

e-Biuletyn/5/2017, numer (5), 26.05.2017
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.


Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Nowe szkolenie e-learningowe. Szczegóły

Podsumowanie tematów aktualnych dla przedsiębiorców w 2017 r. z perspektywy księgowej, podatkowej oraz prawnej. Szczegóły

Depesza PAP o Dniu Doradcy Podatkowego na Mazowszu. Szczegóły

Przewodnicząca KRDP cytowana w Kurierze Szczecińskim. Szczegóły

Życzenia z okazji Dnia Doradcy Podatkowego. Szczegóły

Wiceprzewodniczący KRDP udzielił komentarza Rzeczpospolitej. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W marcu 2017 r. zrealizowano szkolenia:
- 16.05.2017 r. - Praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych w doradztwie podatkowym po nowelizacji ustawy Prelegent: R. Andrzejewski
- 31.05.2017r. - Przekształcenia firm rodzinnych Prelegent: Rafał Andrzejewski


Poruszone w nich zostały następujące kwestie:
- prawem wymagana dokumentacja, zabezpieczania danych osobowych, nowe zadania ABI oraz zmiany w kancelariach doradztwa podatkowego po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane dokumenty, ABI).
- m.in. sukcesja ogólna a syngularna, rodzaje zbycia majątku, kierunki przekształceń, odpowiedzialność podatkowa, kontynuacja działalności a śmierć wspólnika, darowizna przedsiębiorstwa


Ww. szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu kujawsko-pomorskiego jak i doradców z sąsiednich województw.


W dniach 10-11 czerwca 2017r. planowane jest dwudniowe szkolenie w Toruniu, z zakres „Procedury przy kontroli podatkowej, postępowaniu kontrolnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym”. Omówione zostaną zagadnienia: m.in. czynności sprawdzające, kontrola i postępowanie podatkowe w świetle nowych przepisów ordynacji podatkowej i KAS, pełnomocnictwa elektroniczne, doręczanie pism, status doradcy podatkowego wobec klienta i organów skarbowych, tajemnica zawodowa


Integracja
11 maja Doradcy Podatkowi obchodzili swoje święto. Z tej okazji przedstawiciele naszego regionu wzięli udział w uroczystym koncercie Waldemara Malickiego i orkiestry Filharmonia Dowcipu w Filharmonii Narodowej w Warszawie.


Promocja zawodu
Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.
Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP objął honorowy patronat nad Ogólnopolską Konferencją Naukową pod tytułem „III Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe” oraz VI już edycją „Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do wyroku w sprawie podatkowej”. Organizatorami wydarzeń są Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego, które działa przy katedrze Prawa Finansów Publicznych oraz Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici. Konkurs na glosę kierowany jest do studentów Wydziałów Prawa i Administracji w całym kraju. Zarząd dla laureata konkursu ufundował nagrodę finansową.

ŁÓDZKI OKIDP

Promocja zawodu doradcy podatkowego
W ramach promocji zawodu dorady podatkowego Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP we współpracy z Oddziałami: Wielkopolskim, Mazowieckim, Śląskim oraz Małopolskim przystąpił do współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych.
Doradcom podatkowym z regionu łódzkiego została przekazana wstępna wizualizacja projektu.
Wszystkie informacje organizacyjne dotyczące katalogu są na bieżąco przekazywane doradcom podatkowym bezpośrednio w wiadomościach e-mail oraz za pośrednictwem strony internetowej ŁOKIDP.

Działalność szkoleniowa
8.05.2017 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe obejmujące tematykę zasad ubioru (dress code) doradcy podatkowego, zasad prowadzenia rozmów biznesowych oraz pozabiznesowych przez doradcę podatkowego dyplomatycznego i sztuki wystąpień publicznych.
Warsztaty przeprowadziła Irena Kamińska-Radomska (The Protocol School of Poland ) - doktor nauk ekonomicznych, od 1997 roku certyfikowany trener i konsultant etykiety biznesu, protokołu dyplomatycznego i sztuki wystąpień publicznych.

Planowane szkolenia:
7.06.2017 r. „Zawiązywanie, przystępowanie, występowanie, przekształcenia oraz likwidacja spółek osobowych z uwzględnieniem aspektu sukcesyjnego” - wykładowca: prof. dr hab. Adam Mariański
28-30.09.2017 r. „Wybrane problemy podatku VAT” - szkolenie wyjazdowe - Szczyrk 28-30.09.2017 r. - wykładowca: Zdzisław Modzelewski
10.10.2017 r. „Zasady i sposoby prowadzenia rozmów biznesowych przez doradcę podatkowego” - prowadząca: dr Irena Kamińska-Radomska
29.11.2017 r. „Prawo pracy” - wykładowca: Przemysław Pogłódek

Tematyka spotkań szkoleniowych jest na bieżąco zamieszczana na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP.

Działalność integracyjna
13 maja 2017 r. w hotelu „Dobieszków” w Dobieszkowie koło Łodzi z okazji Dnia Doradcy Podatkowego odbył się rodzinny piknik doradców podatkowych.
Dla uczestników spotkania przygotowano szereg atrakcji i konkurencji nawiązujących do kultury „Dzikiego Zachodu” m.in.: rzut lassem, rzut podkową, łowienie ryb, strzelanie z łuku a nawet ujeżdżanie mechanicznego byka.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci takich jak: animacje, konkursy i malowanie twarzy.
O dobry nastrój zadbał znany zespół muzyki country - The Colters.
Na zwycięzców konkurencji czekały pamiątkowe medale, puchary i nagrody.
Wspólna biesiada przy ognisku zakończyła spotkanie.


MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w maju 2017 r. oraz plany na czerwiec 2017 r.

W dniu 9 maja w Małopolskim Oddziale KIDP odbyły się warsztaty „Procedury przy kontroli podatkowej, postępowaniu kontrolnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym” natomiast w dniu 22 maja szkolenie „Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w 2017. Kontrola celno - skarbowa i podatkowa przedsiębiorców”.


W czerwcu zaplanowano następujące szkolenia:
- 6 czerwca „Praca cudzoziemców w Polsce w 2017 r. i 2018 r. Nowe zasady dotyczące zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz nowa zaostrzona procedura oświadczeniowa, obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS i NFZ)”, które poprowadzi p. Paweł Rybaczyk.

Małopolski Oddział KIDP objął patronatem honorowym oraz ufundował nagrodę dla zwycięzcy w kategorii glosy do orzeczeń z zakresu prawa finansowego, w XX Ogólnopolskim konkursie na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Przedstawiciel Zarządu wziął udział w Gali Finałowej wieńczącej ww. konkurs, która odbyła się w dniu 20 maja br. Podczas Gali nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom konkursu.

Przedstawiciele Zarządu MOKIDP uczestniczyli w maju w następujących wydarzeniach:
- uroczystej Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej,
- Sprawozdawczym Zgromadzeniu Krakowskiej Izby Adwokackiej,
- uroczystościach związanych ze świętem Dnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W dniu 27 maja w Teatrze Scena STU w Krakowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, podczas których uczestnicy obejrzeli spektakl „Kolacja na cztery ręce”.


Z uwagi na obchody Dnia Doradcy Podatkowego w maju nie było organizowane „spotkanie czwartkowe”. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 22 czerwca br.


Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w UMK przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w UMT przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady. Zapraszamy do włączenia się w ww. akcję.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.


OPOLSKI OKIDP

Promocja i ochrona zawodu.
Zarząd kontynuował działania mające na celu rozpropagowanie zawodu doradcy podatkowego i akcji START BIZNES na Opolszczyźnie. W związku z powyższym w dniu 9.05. Przewodniczący Zarządu Mieczysław Sałatyński i Wiceprzewodniczący Zarządu Ryszard Wocial wzięli udział w Konwencie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa opolskiego. Podczas spotkania dyrektorzy niektórych Urzędów wyrazili zgodę na umieszczenie w tychże Urzędach stojaków i ulotek promujących akcję.


Ponadto doradcy podatkowi z Opolszczyzny po raz kolejny zaangażowali się w promocję zawodu podczas trwania kolejnej edycji Targów Ogrodniczych „WIOSNA KWIATÓW” odbywających się w ramach Święta Powiatu Brzeskiego na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (13.05.). W trakcie trwania Targów - w miejscu oznaczonym bannerem z logo OOKIDP i stojakiem promującym akcję START BIZNES - dyżurowali doradcy oraz Członkowie Zarządu, którzy promowali zawód, m.in. rozdając ulotki z informacjami dotyczącymi zawodu i nazwiskami czynnych doradców z naszego regionu.


Kreowanie wizerunku
W dniu 15.05. Wiceprzewodniczący Zarządu OOKIDP Roman Mleczek wziął udział - w ramach podpisanego Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - w spotkaniu poświęconym doskonaleniu zawodowemu. Dyskutowano m.in. o obowiązkach stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktach prawnych nakładających na członków obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji i sankcjach w stosunku do tych, którzy tego obowiązku nie spełnili.


PODKARPACKI OKIDP

Podkarpacki Klub Doradcy Podatkowego
Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w Klubie Doradcy Podatkowego, czyli na spotkania mających na celu dyskusję nad obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz służące do omawiania bieżących problemów zawodowych.


Uczestnictwo w Klubie Doradcy Podatkowego jest bezpłatne i mogą w nim brać udział tylko doradcy podatkowi.

Doradca uczestniczący w spotkaniu Klubu każdorazowo otrzyma 3 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


W dniu 30 maja 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się kolejne spotkanie. (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym)

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez panel mDoradca.

Bardzo prosimy o przesłanie na adres podkarpacki@kidp.pl w terminie do dnia 24 maja br. propozycji zagadnień .


Szkolenia
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP:
- 30.05.2017 Zmiany w Ordynacji podatkowej oraz nowe regulacje w zakresie krajowej administracji skarbowej,
- 1.06.2017 Podatek u źródła (WHT) po zmianach w 2017 r. - warsztaty praktyczne
- 5.06.2017 Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 13.06.2017 Fakturowanie w 2017 r.
- 21.06.2017 Szczególne zasady rachunkowości w jednostkach pozarządowych - stowarzyszenia i fundacje


Dzień Doradcy Podatkowego
Jak co roku doradcy z naszego Regionu obchodzili Dzień Doradcy Podatkowego. Spotkanie odbyło się w SPA SPLENDOR HOTEL usytuowanym na szczycie wzgórza z panoramą na Rzeszów.

Spotkane rozpoczęło się od warsztatów podatkowych pt. „Przegląd bieżącej linii orzeczniczej sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT, PIT, CIT”, które poprowadził nasz kolega, doradca podatkowy dr Witold Furman. Doradcy podatkowi mieli możliwość skorzystania ze Strefy Wellness, w której mogli zrelaksować się w saunach czy też korzystając z basenu i hydromasażu.

Wieczorem wszyscy wzięli udział w kolacji grillowej z oprawą muzyczną. Uatrakcyjnieniem wieczoru był spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu z okazji tegorocznego Dnia Doradcy Podatkowego. Mamy również nadzieję, że spotkamy się za rok w jeszcze szerszym gronie.


POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
W dniach 12-13 maja 2017 r. odbyło się dwudniowe szkolenie na temat: „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych”, które przeprowadził Pan Rafał Andrzejewski.


Integracja
Tegoroczne obchody Dnia Doradcy Podatkowego odbyły się w dniach 12-13 maja br. w „Hotelu nad Wisłą” w Knybawie. Dbając o ciągłe poszerzanie naszej wiedzy rozpoczęliśmy je od udziału w szkoleniu nt: „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych”. Po usystematyzowaniu wiedzy nadszedł czas na integrację i wspólny odpoczynek. Korzystając z bliskiej odległości Zamku Krzyżackiego w Malborku wybraliśmy się na historyczny spacer po komnatach zamku oraz przepięknych terenach zewnętrznych. Po powrocie do hotelu spotkaliśmy się podczas uroczystej kolacji, do której przygrywał nam Zespół Szantowy. Niektórzy z nas ujawnili swoje wokalne talenty i predyspozycje sceniczne. Było gwarno i wesoło. W czasie kolacji Szef Kuchni przeprowadził pokaz kuchni tajskiej. Poznaliśmy jej tajniki oraz spróbowaliśmy tajskich dań.


Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego
Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


ŚLĄSKI OKIDP

4.05.2017 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
10.05.2017 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
20.05.2017 Dzień Doradcy Podatkowego 2017.
23.05.2017 Szkolenie „Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne” - wykładowca Dutkiewicz Leszek.
25.05.2017 dyżur w Urzędzie Miasta w Katowicach w ramach akcji Start Biznes.
26.05.2017 Szkolenie „Zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 2017 r. - nowe obowiązki dla Pracodawcy” - wykładowca Kropkowski Jacek.
29.05.2017 Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne. Warsztaty podatkowe w Częstochowie.
30.05.2017 Posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.
31.05.2017 Szkolenie „Krajowa Administracja Skarbowa - kontrowersje wokół nowych procedur kontroli, jak się przygotować?” - wykładowca Gzela Tomasz.


20.05.2017 r. w Tetrze Rozrywki w Chorzowie odbędą się obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Atrakcją tego dnia będzie m.in. koncert składający się z przebojów muzyki rozrywkowej, polskiej i światowej w interpretacjach aktorskich i nowych aranżacjach. Wybierzemy się wspólnie w fascynującą podróż muzyczną, odwiedzimy popularne miejsca na świecie, zajrzymy też tam, gdzie diabeł mówi „dobranoc”. A na dodatek poszukamy polskich tropów w tych przedziwnych, leżących setki mil stąd miastach i miasteczkach... Polacy na krańcach świata, setki mil od miejsca urodzenia, pasjonaci, wygnańcy, wędrowcy... Bigbandowe aranżacje i oryginalne interpretacje dodały wybranym przez nas utworom świeżości i nowoczesności. A że spécialité de la maison koncertów zawsze były aktorskie, często pastiszowe wykonania, gwarantujemy nie tylko doznania muzyczne, ale i sporą dawkę śmiechu. Wystąpi cały zespół artystyczny Teatru Rozrywki oraz - gościnnie - Elżbieta Okupska.

W dniach 4-7.05.2017 r. w Wilkasach/k Giżycka na jeziorze Niegocin odbyły się I Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych zorganizowane przez Zarządy Regionów Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Śląskiego oraz Wielkopolskiego Oddziału KIDP.

W oparciu o współpracę Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego z Oddziałem Śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w dniach od 21 marca 2017 do 27 kwietnia 2017 prowadzona była akcja „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” skierowana do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach akcji doradcy podatkowi prowadzili bezpłatne konsultacje telefoniczne dla środowisk osób niepełnosprawnych z zakresu ulg uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Była to ósma tego typu wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Oddziału KIDP.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim zostały rozmieszczone stojaki tablicowe informujące o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Również w kilku miastach na terenie Śląska mają miejsce dyżury doradców podatkowych spotykających się z przyszłymi przedsiębiorcami.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Podjęliśmy również działania w sprawie wyboru wykonawców materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2018 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz.


WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

I Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych
Zarządy Regionów Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Śląskiego oraz Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w pierwszy weekend maja br. zorganizowały I Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Tomasz Balcerowski Dyrektor Biura Underwritingu Ubezpieczeń OC, TUiR WARTA. Impreza miała charakter integracyjny i skierowana była zarówno do wytrawnych żeglarzy, jak i do tych, którzy dotąd nigdy nie żeglowali, a bardzo chcieli spróbować.


W organizowanych w dniach 4-7 maja na jeziorze Niegocin Regatach rywalizowało 12 załóg na jachtach typu OMEGA. Na starcie stawiły się załogi z Oddziału: Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Warmińsko - Mazurskiego oraz Wielkopolskiego. Pogoda sprzyjała żeglarzom i rozegrano na jeziorze Niegocin pięć wyścigów z czego trzy w piątek i dwa w sobotę. Nad zawodami czuwało czterech sędziów oraz zespół ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego. Sędzia główny Pan Wojciech Caban zadbał o sprawne przeprowadzenie regat na wodzie, zaś organizatorzy Regat zadbali o atrakcyjne (pod względem prestiżowym i artystycznym) nagrody, upominki dla członków wszystkich załóg oraz ciepłe posiłki każdego dnia po wyścigach. Wiatr wyhasał się rano i w czasie regat wiał umiarkowanie. Śląski team (liczący 2 lekkich zawodników i 1 superlekką zawodniczkę!) ze sternikiem Łukaszem Zarzyckim już pierwszego dnia regat objął prowadzenie, którego nie oddał do ostatniego wyścigu. Na zwycięzców czekała jeszcze jedna nagroda - latarnia morska wraz z niezbędnym zapasem paliwa, aby wyznaczali kurs dla pozostałych załóg biorących udział w regatach. Natomiast sternika zwycięskiej załogi zgodnie ze starym obyczajem regatowym czekała jeszcze jedna prestiżowa "nagroda" - natychmiast po ceremonii zakończenia regat Łukasz Zarzycki przy wybitnej pomocy pozostałych załóg wylądował w basenie portowym (telefon zdążył oddać załogantce cieknące ubranie zmienił w hotelu). Miejsce drugie zajęła śląska załoga ze sternikiem z Regionu Łódzkiego Januszem Plichtą, zaś na najniższy stopni podium stanęła załoga z Regionu Lubuskiego ze sternikiem Grzegorzem Pomianem.


Z wdzięczności Neptunowi za łaskawą pogodę w czasie regat i wynikającą stąd bezczynność ratowników wieczorem wydano w Tawernie Rozbitek ucztę na cześć wszystkich uczestników i kibiców Regat. Podczas Regat wystąpiły zespoły: „Czyści jak łza” - którzy dali wysublimowaną dawkę bardzo inteligentnego humoru oraz odrobinę nostalgii, „Załoga dr. Bryga” - zapewniła fantastyczną dawkę energii grając szantyrocka oraz niesamowity olsztyński zespół „KORZUH” prezentujący najlepsze covery. Podczas uroczystej kolacji odbyła się również licytacja z której dochód został przeznaczony na Ogólnopolską Fundację Doradców Podatkowych. Organizatorzy zapewnili również rozrywkę dla kibiców Regat. Pierwszego dnia kibice dopingowali zawodników z pokładu statku "Dźwina", zaś drugiego dnia zorganizowano wycieczkę w czasie której zwiedzano Twierdzę Boyen oraz Giżycko.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Regatach w przyszłym roku.Zapewnimy jeszcze więcej akcji, więcej prędkości, dłuższą i bardziej wymagającą trasę. I znowu będzie co świętować w Tawernie.


WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Oddział. Przypominamy, że pierwszeństwo przyjęcia na listę uczestników mają zgłoszenia potwierdzone wpłatami. Zapisy na szkolenia w panelu www.mdoradca.krdp.pl.


Wielkopolski Oddział KIDP zaoferował doradcom podatkowym w miesiącu kwietniu liczne szkolenia m.in. z zakresu prawa pracy, KKS, zmian w skarbowości i podatku od nieruchomości. W celu zwiększenia efektywności szkoleń po każdym wykładzie odbył się panel dyskusyjny, dający możliwość doradcom podatkowym biorącym udział w danym szkoleniu na indywidualna rozmowę z wykładowcą.


Poniżej wykaz najbliższych wydarzeń:
22.05.2017 - Poznań, szkolenie „Czy podatnik, korzystając z prawa do odliczenia w VAT, pozostawał w „dobrej wierze”, nabywając towary lub usługi? Czy i kiedy podatnik dochował należytej staranności?” I grupa
25.05.2017 - Poznań, Klub Doradcy Podatkowego
29.05.2017 - Poznań, warsztaty „Ochrona danych osobowych”
31.05.2017 - Poznań, szkolenie „Czy podatnik, korzystając z prawa do odliczenia w VAT, pozostawał w „dobrej wierze”, nabywając towary lub usługi? Czy i kiedy podatnik dochował należytej staranności?” II grupa
8-11.06.2017 - Kurojady, „IX Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych”
13.06.2017 - Poznań, „Tworzenie strategii cen dla doradców podatkowych, jak wyceniać usługi profesjonalne?”
21.06.2017 - Poznań, „Prezentacja i omówienie najnowszych przepisów prawa gospodarczego, uchwalonych i wydanych oraz wchodzących w życie w 2017 r.”


Promocja zawodu doradcy podatkowego
Dyżury doradców podatkowych w urzędach miast i urzędach gminy. Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce polegających na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w Urzędach prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl


Akcja Start Biznes
Ogólnopolska akcja zainicjowana przez WO KIDP wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, która ma na celu wsparcie przedsiębiorców, pozyskanie nowych klientów oraz promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach akcji „START BIZNES” będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów ww. jednorazowej porady.


Zarząd WO KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji START BIZNES. Szczegóły dotyczące akcji na www.startbiznesdp.pl


Konsultacje z zakresu podatków dla członków stowarzyszenia księgowych

WO KIDP w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu od października 2016 r. do czerwca 2017 r. organizuje bezpłatne konsultacje z zakresu podatków, które są prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które są prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i bieżącej wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Wszystkich zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem bezpłatnych konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl


Konkursy
Wyłoniliśmy Laureatów II edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”, który został objęty Patronatem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master”. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas Dnia Doradcy Podatkowego 11 maja 2017 r.


Przedstawiciele Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP w dniu 26 kwietnia 2017 r. wzięli udział w Gali Finałowej XIV edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” organizowanego przez Prezydenta Miasta Poznania i Starostę Poznańskiego w 2017 r. Podczas Gali zostały wręczone tytuły i statuetki oraz dyplomy - dla Liderów oraz wyróżnionych firm oraz nagrody dodatkowe od sponsorów.


13 maja 2017 r. Wielkopolski Oddział KIDP uczestniczył w roli Partnera Strategicznego w VI edycji Biegu NA TAK Run of Spirit, który odbywał się na poznańskiej Malcie. W Biegu wzięło udział około 1400 biegaczy. Oddział miał swoje stoisko blisko sceny, z której wielokrotnie mówiono o doradcach podatkowych.


Pozostałe informacje
Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Harmonogram posiedzeń na 2017 r. dostępny na www.wielkopolski.kidp.pl


Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebooka Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”


ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Doradcy Podatkowego 12 maja 2017 r. zarząd ZOKIDP zaprosił doradców do Hotelu Park w Szczecinie. Najpierw odbyła się konferencja „Zmiany ustrojowe w Krajowej Administracji Skarbowej, rola podatnika i pełnomocnika w nowych realiach”, a po konferencji, wieczorem- Bal Doradców Podatkowych. W konferencji udział więźli przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej - Zastępcy Dyrektora IAS w Szczecinie- Monika Getka i Robert Hołubasz oraz Beata Demczuk - Zastępca Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Konferencję uświetniły okolicznościowe wystąpienia gości: prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczącej KRDP, sędzi Anny Sokołowskiej z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, prof. Jolanty Iwin-Garzyńskiej z Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stanisława Lipińskiego -Skarbnika Miasta Szczecin, który odczytał list gratulacyjny od Prezydenta Miasta, Piotra Krzystka. Dr Kalina Kunowska wygłosiła wykład „Miejsce doradcy podatkowego w nowym modelu funkcjonowania polskiej administracji skarbowej”. W wydarzeniu udział wzięli również laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach- młodzież z Gryfic i Goleniowa. Bal Doradców Podatkowych otworzył występ muzyków z Filharmonii Szczecińskiej. Był okolicznościowy tort, pokaz tańca połączony z nauką gorącej salsy oraz fotobudka. Wszystko to złożyło się na niezapomnianą atmosferę wieczoru.


W ramach działalności szkoleniowej zarząd ZOKIDP zaprasza doradców podatkowych na szkolenie 13 czerwca 2017 r. w Szczecinie nt.: „Podatek od towarów i usług w 2017 r. - Roboty budowlane oraz transakcje dotyczące towarów z kontrahentami zagranicznymi”. Spotkanie poprowadzi pan Krzysztof Woźniak. W programie m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz transakcje trójstronne - WDT, WNT. Zapraszamy!

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.


Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja Podatkowa

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Dokumentowanie kontroli operacyjnej prowadzonej przez KAS

Określony został sposób dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, sposób przechowywania i przekazywania wniosków i postanowień związanych ze stosowaniem kontroli oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas jej stosowania, a także wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli. Szczegóły


Raportowanie transakcji ponad 15 tys. zł budzi wątpliwości

Zgodnie z projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i wiele innych firm będzie musiało przekazywać informacje o wszystkich transakcjach, o wartości powyżej 15 tys. zł. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to rozwiązanie budzi wątpliwości. Szczegóły


Resort finansów ostrzega przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji


Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) - informuje MF. Szczegóły


Najwięcej rozstrzygnięć WSA zapadło w sprawach podatkowych


8 maja 2017 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku. Z informacji tej wynika, że podobnie jak w latach poprzednich najwięcej rozstrzygnięć WSA zapadło w sprawach podatkowych. Szczegóły


Należności podatkowe nie powinny być dochodzone w postępowaniu cywilnym


Po 1 stycznia 2016 r. odzyskiwanie od podatników nienależnie wypłaconych im należności podatkowych powinno odbywać się na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a nie przepisów prawa cywilnego - tak odpowiedział resort finansów na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia należności podatkowych w postępowaniu cywilnym. Szczegóły


NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Fiskus nie zawiesi postępowania, którego nie można wszcząć


Brak jest podstaw do zawieszenia postępowania wymiarowego, skoro strona tego postępowania zmarła przed jego wszczęciem. Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach. Szczegóły


VAT: nadawca radiowy nie odliczy wydatków na działalność społecznie użyteczną


Fakt planowanego upowszechniania w ramach nadawanego programu radiowego i wydawanego portalu działalności społecznie użytecznej jest niewystarczający do uznania, że wydatki dotyczące tej działalności mają związek ze sprzedażą opodatkowaną w zakresie sprzedaży czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej w portalu. Szczegóły


CIT: nie wszystkie wydatki związane z prezentacją produktu można wrzucić w koszty


Spółka nie wrzuci w koszty wydatków na występy artystyczne ani na udział w konferencji osób, do których nie jest kierowana oferta. Tak wynika z wyroku NSA z 28.03.2017 r. Szczegóły


Sporne potrącenie nie wymusza korekty VAT

Sam fakt, że druga strona kwestionując zasadność potrącenia występuje na drogę sądową z powództwem o swoje roszczenie nie oznacza, że do potrącenia nie doszło. Tak w sporze podatnika z fiskusem o stosowanie tzw. ulgi na złe długi orzekł NSA w wyroku z 3.02.2017 r. Szczegóły


Fiskus naliczy odsetki od zaliczek do dnia złożenia zeznania rocznego


Organ podatkowy będzie naliczał odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek do dnia złożenia zeznania rocznego. Tak wskazał WSA w Olsztynie w wyroku z 12.04.2017 r. Szczegóły


NAJNOWSZE INTERPRETACJE

CIT: definitywność straty określi organ ścigania

W przypadku strat wynikających z kradzieży niewystarczające jest samo zgłoszenie zdarzenia, lecz uzyskanie rozstrzygnięcia kończącego postępowanie przygotowawcze. Wraz z uzyskaniem postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania podatnik ma już pewność co do definitywności straty. Szczegóły


Brytyjska spółka zapłaci w Polsce podatek, gdy jej oddział zajmuje się tym samym


Stała placówka, której cel jest identyczny z celem przedsiębiorstwa, jako całości, nie prowadzi działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27.04.2017 r. Szczegóły


Tyko wydatek na opinię wydaną przez jednostkę naukową można odliczyć w ramach ulgi B+R


Za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, usługi równorzędne i nabycie wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną one nabyte na podstawie umowy od jednostek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki. Szczegóły


Udostępnienie pracowników nie jest objęte odwrotnym obciążeniem


Usługa udostępniania pracowników na terenie budowy nie jest objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.03.2017 r. Szczegóły


Spółka może rozliczyć stratę po upływie okresu obowiązywania umowy PGK


Spółka, która wykazała stratę podatkową i przystąpiła później do podatkowej grupy kapitałowej (PGK), może rozliczyć stratę po upływie okresu obowiązywania umowy o PGK. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.05.2017 r. Szczegóły


KOMENTARZ PODATKOWY

Pakiet przewozowy

Po wprowadzeniu tzw. pakietu paliwowego, mającego na celu wprowadzenie działań zapobiegawczych przeciw wyłudzeniom VAT w obrocie paliwami, a także tzw. pakietu energetycznego, porządkującego rynek paliw ciekłych, ustawodawca zdecydował się na uchwalenie komplementarnego do powyższych tzw. pakietu przewozowego. Szczegóły


Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Autor komentarza przedstawia analizę najbardziej istotnych elementów ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, w szczególności zakresu i sposobu jej funkcjonowania, a także konsekwencji z tego wynikających zarówno dla polskich podatników posiadających aktywa za granicą, jak i dla zagranicznych podatników posiadających aktywa w Polsce. Przedstawia również konsekwencje wejścia w życie ustawy o wymianie informacji podatkowych w odniesieniu do osób zajmujących się doradztwem podatkowym oraz instytucji finansowych, zobowiązanych do raportowania informacji o swoich klientach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W odniesieniu do struktury, treści i mechanizmu funkcjonowania ustawy o wymianie informacji podatkowych komentarz koncentruje się na przepisach regulujących wymianę informacji na wniosek i z urzędu (dział II ustawy). Szczegóły


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nieruchomość posiada kilku współwłaścicieli. Jeden ze współwłaścicieli wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej. Na koncie podatkowym dotyczącym nieruchomości nie figuruje zaległość (inni współwłaściciele regulują pełną kwotę podatku).
Czy brak zaległości podatkowej może stanowić podstawę do umorzenia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia zaległości podatkowej? Odpowiedź i uzasadnienie

Podatnik nierezydent (rezydent szwedzki) sprzedał nieruchomość położoną na północy kraju - akt notarialny był w Częstochowie.
Jaka jest właściwość miejscowa? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.