e-Biuletyn/5/2016, numer (5), 24.05.2016

e-Biuletyn/5/2016, numer (5), 24.05.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu


AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


Życzenia z okazji Dnia Doradcy Podatkowego Szczegóły
Krzysztof Janas o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Szczegóły
Dr Mariusz Cieśla o rządowych propozycjach zmiany systemu podatkowego w Polskim Radio 24 Szczegóły
Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Szczegóły
Punkt Rejestracji PWPW w Biurze KIDP Szczegóły
Dr Mariusz Cieśla w Telewizji Polskiej 24 o rządowych propozycjach zmian podatkowych Szczegóły
11 maja obchodzimy w Polsce Dzień Doradcy Podatkowego Szczegóły
Głos Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie klauzuli obejścia prawa Szczegóły
Dr Agnieszka Zasikowska w Telewizji Polskiej 24 Szczegóły
Gazeta Prawna o kosztach za urzędówki Szczegóły
Przewodnicząca KRDP w Przeglądzie Podatkowym o roli doradców podatkowych Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem KIDP, w maju 2016 r. zrealizował w Pałacu Sulisław 3-dniowe warsztaty:
5-8.05.2016 r. „Zmiany w przepisach ordynacji podatkowej - ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictw i zasad reprezentowania podatnika w kontroli podatkowej; postępowaniu podatkowym /US/ oraz postępowaniu kontrolnym /UKS/” Prowadząca: mec. Elżbieta Mucha

Promocja zawodu
Decyzją Zarządu KPO KIDP, nasz Oddział przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.


LUBELSKI OKIDP

Klub Doradcy Podatkowego
Zarząd Lubelskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w Klubie Doradcy Podatkowego. Najbliższe spotkanie odbędzie się 25.05.2016 r. o godz. 12:00, którego tematem są „Czynności sprawdzające” – prowadzący Pan Roman Pitucha. Celem cyklicznych spotkań jest dyskusja, której tematem są obowiązujące przepisy podatkowe jak również omawianie bieżących problemów zawodowych.
Spotkania Klubu odbywają się w ostatnią środę miesiąca. Doradcy podatkowi zainteresowani udziałem w takim spotkaniu zgłaszają swój akces w Doradcy.

Start Biznes
Lubelski Oddział KIDP wraz z Wielkopolskim i Mazowieckim Oddziałem KIDP prowadzi akcję „START BIZNES” mającą na celu świadczenie usług doradztwa podatkowego przez Doradców Podatkowych osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Jest to jednocześnie promocja zawodu.

Szkolenia
Najbliższych warsztatach odbędą się w dniach 2-3 czerwca 2016 r., których tematem będzie „Skuteczny Doradca Podatkowy w przesłuchaniach” – II etap.

ŁÓDZKI OKIDP

Działalność szkoleniowa:
W maju 2016 roku w Łódzkim Oddziale KIDP odbyły się szkolenia:
10.05.2016 r. : „ Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą"
Prowadzący : Dorota Rosiak, Emilia Marciniak- pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łodzi
13.05.2016 r. : „Podatek od towarów i usług - aktualne zagadnienia"
Wykładowca: Tomasz Michalik - doradca podatkowy, ekspert sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych, wspólnik w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Wspólnicy.

Działalność integracyjna:
7 maja 2016 roku w Teatrze Powszechnym w Łodzi doradcy podatkowi z regionu łódzkiego wzięli udział w obchodach Dnia Doradcy Podatkowego.
Główną trakcją spotkania był spektakl Juliusza Machulskiego pt. „Brancz”. Po spektaklu odbył si ę uroczysty bankiet dla wszystkich uczestników spotkania integracyjnego.

Promocja zawodu doradcy podatkowego:
ŁO KIDP współpracuje na rzecz promocji przedsiębiorczości, w szczególności przy rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wspieraniu nowo powstałych podmiotów.
W ramach porozumienia podpisanego z Gminą Miastem Zgierz udzielana jest bezpłatna pomoc prawno- podatkowa skierowana głównie do osób, które chcą otworzyć działalność gospodarczą w formie mikro i małych przedsiębiorstw.
Koordynatorem realizacji porozumienia z ramienia ŁO KIDP jest Pan Tadeusz Krawiec- doradca podatkowy z regionu łódzkiego.
11 maja 2016 r. Pani Hanna Skowrońska- Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP na zaproszenie Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej oraz Łódzkiej Izby Przemysłowo- Handlowej wzięła udział w Konferencji inaugurującej działalność Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo- Handlowej. W Konferencji uczestniczyli min. specjaliści z zakresu arbitrażu i mediacji oraz Sędziowie Sądu Arbitrażowego.
11 maja 2016 r. przedstawiciele ŁO KIDP uczestniczyli w Konferencji Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pt. „Rola Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w demokratycznym porządku Państwa Prawnego” mającej na celu min. omówienie roli samorządów- w szczególności w aspekcie aktualnych zagadnień prawno-ustrojowych. Honorowy Patronat nad Konferencją objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska.
Podczas Konferencji oprócz wygłoszonych referatów odbyła się debata przedstawicieli zawodów zaufania publicznego w formie paneli oraz otwarta dyskusja.
MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w maju 2016 r. oraz plany na czerwiec 2016 r. 

W dniu 10 maja odbyło się szkolenie „Transakcje w obrocie nieruchomościami, spadki i darowizny” poprowadzone przez p. Stellę Brzeszczyńską. Na czerwiec
w MOKIDP zostały zaplanowane szkolenia „Orzecznictwo w podatku dochodowym i PCC” oraz ”Podatek akcyzowy z uwzględnieniem wyrobów węglowych”. 

W dniu 21 maja br. w MOKIDP odbyły się uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego. W ramach obchodów doradcy podatkowi oraz zaproszeni goście obejrzeli spektakl w Teatrze „Bagatela”. W dalszej części uczestnicy wzięli udział w kolacji w Restauracji C.K. Browar w Krakowie.

Z uwagi na przypadające w dniu 26 maja święto „Boże Ciało” spotkanie „czwartkowe” w maju nie odbędzie się. Najbliższe spotkanie „czwartkowe” zaplanowano na czerwiec br. 

Przypominamy, iż Małopolski Oddział KIDP zamówi pieczątki okrągłe dla doradców podatkowych, zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych. Pieczątki otrzymają doradcy MOKIDP, którzy nie zalegają z płatnościami składek członkowskich oraz do 30 maja br. złożą wniosek do Biura MOKIDP w sprawie zamówienia pieczątki.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca
w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

MAZOWIECKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

W okresie kwiecień – maj 2016 r. Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP zorganizował następujące szkolenia dla doradców podatkowych:
04.04.2016 r. Warszawa - Transakcje kapitałowe ; skutki w księgach rachunkowych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych – wykładowcaMaciej Soprych
06.04.2016 r. Warszawa - Szkolenie z sukcesji firm dla doradców podatkowych - II TERMIN – wykładowca Adrianna Lewandowska
22.04.2016 r. Warszawa - Nowa dokumentacja podatkowa cen transferowych w oparciu o regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. / 1 stycznia 2017 r. Praktyczne warsztaty 1 dniowe dla zaawansowanych – wykładowca dr Andrzej Dmowski
27.04.2016 r. Warszawa - Transakcje kapitałowe skutki w księgach rachunkowych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych - II TERMIN – wykładowca Maciej Soprych
28.04.2016 r. Warszawa - Zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Norwegii - wykładowca Magdalena Mucha
06.05.2016 r. Warszawa - Transakcje kapitałowe skutki w księgach rachunkowych, podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych - III TERMIN – wykładowca Maciej Soprych
09.05.2016 r, Warszawa - Warsztaty ePUAP ; wstęp do pracy z systemem– wykładowca Szymon Kujawiński
24.05.2016 r. Warszawa - Udział doradcy podatkowego przed sądem administracyjnym po zmianach wprowadzonych nowelą z kwietnia 2015 r. - zagadnienia wybrane. – wykładowca Bogusław DauterIntegracja środowiska doradców podatkowych

Z okazji Dnia Doradcy Podatkowego oraz XX – lecia zawodu doradcy podatkowego 12 maja 2016 r.Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP zorganizował spotkanie ww Filharmonii Narodowej. W ramach spotkania odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Narodowej z dyrygentem Michałem Dworzyńskim i pianisty Szymona Nehringa. Z okazji 20-lecia istnienia samorządu zawodowego doradców podatkowych prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic życzyła doradcom podatkowym wielu sukcesów, a żartując przypomniała często powtarzaną maksymę Benjamina Franklina, że „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” i życzenia, które ostatnio jej składano, by w związku z tym, doradcom "tak jak grabarzom, nigdy nie zabrakło im pracy".03 września 2016 r. odbędzie się XII Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych.

Promocja zawodu doradcy podatkowego

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zorganizował akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych, w tym roku pod hasłem: „Akcja PIT 2015: doradcy podatkowi dla osób z niepełnosprawnością”.Akcja polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych konsultacji telefonicznych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Udzielanie konsultacji podatkowych odbywało się w określonym jednym dniu tygodnia w godzinach od 9.00-15.00 w okresie od 27 marca do 27 kwietnia b.r.

W tym roku Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych po raz trzeci zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską „Podatki są proste jak drut”. Laureatką konkursu została mgr Anna Wójcik, absolwentka UW. Napisała ona pracę pt. „Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym prawie podatkowym”. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Dnia Doradcy podatkowego w Filharmonii Narodowej w dniu 12 maja.

12 maja 2016 r. Pani Hanna Szarpak Zastępca Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP uczestniczyła w III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego. Pani Hanna Szarpak na forum Zjazdu przybliżyła studentom zawód doradcy podatkowego oraz poinformowała o działalności Mazowieckiego Oddziału KIDP.

 

 

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
Zarząd OOKIDP realizując zadania statutowe zorganizował następujące szkolenia kierowane do doradców podatkowych oraz pracowników kancelarii i biur rachunkowych:
26.04. – wykład nt.: „ Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od roku 2016 w związku ze zmianami w ordynacji podatkowej” poprowadził Tomasz Gzela
16.05. - wykład nt.: „ Aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w podatku od towarów i usług” poprowadził dr hab. Artur Mudrecki

Promocja i ochrona zawodu.
Doradcy podatkowi z Opolszczyzny zaangażowali się - wzorem roku ubiegłego - w promocję zawodu podczas trwania kolejnej edycji Targów Ogrodniczych „WIOSNA KWIATÓW” połączonych ze Świętem Powiatu Brzeskiego. Targi miały miejsce w dniach 7/8.05.br. a odbywały się na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W trakcie trwania Targów – w miejscu oznaczonym bannerem z logo OOKIDP – dyżurowali wytypowani doradcy, którzy promowali zawód, m.in. rozdając ulotki z informacjami dotyczącymi zawodu.
W dniu 7 maja – w ramach Targów - odbył się konkurs kulinarny pod hasłem: „Mięsiwo w ziołach i miodzie”, w którym wzięli udział właściciele gospodarstw rolnych i agroturystycznych, Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z terenu woj. Opolskiego. Fundatorem nagrody głównej w tymże konkursie był Oddział Opolski KIDP.
Oddział Opolski podjął działania w celu włączenia się do akcji „START BIZNES”, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego z Opolskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez opolskich doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES" ma obejmować jednorazową, bezpłatną poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą.


PODKARPACKI OKIDP

Dzień Doradcy Podatkowego
Jak co roku doradcy z Regionu Podkarpackiego obchodzili Dzień Doradcy Podatkowego. Obchody zostały zorganizowane w SPA SPLENDOR HOTEL usytuowanym na szczycie wzgórza z panoramą na Rzeszów.
Spotkane rozpoczęło się od pobytu w Strefie Wellness, w której doradcy podatkowi mieli możliwość aktywnie odpocząć i zrelaksować się. Wieczorem wszyscy wzięli udział w kolacji biesiadnej z oprawą muzyczną. Uatrakcyjnieniem wieczoru była zabawa w kasyno.

Szkolenia
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP:
01.06.2016 r. Jednolity plik kontrolny, rewolucyjna zmiana podejścia do kontroli skarbowej – jak przygotować księgi rachunkowe w praktyce.
16.06.2016 r. Akcyza 2016 – praktyka po zmianach
27.06.2016 r. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, ewolucja, rewolucja czy jakościowa zmiana standardów postepowania


POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
W dniu 28 maja 2016 r. odbędą się czwarte warsztaty z cyklu „Metodyka pracy doradcy podatkowego w postępowaniach podatkowo-administracyjnych i sądowo-administracyjnych” na temat: „Postępowanie sądowo – administracyjne”, które przeprowadzi Marcin Pacyna - adwokat, doradca podatkowy.
W dniu 31 maja 2016 r. odbędzie się szkolenie na temat: „VAT w obrocie nieruchomościami”, które przeprowadzi dr Adam Bartosiewicz - doradca podatkowy.

Integracja
Z okazji Dnia Doradcy Podatkowego obchody naszego święta odbyły w dniach 11-12 maja br. w Hotelu Zamek Gniew w Gniewie. Podczas spotkania uczestnicy imprezy wzięli udział w historycznej grze „zamczysko”, dzięki której odkryli zamkowe lochy, tajne przejścia, komnaty i zakamarki. Mieli okazję m.in. nauki pieśni gregoriańskich, walki rapierami, obsługi historycznego działa, poznali dzieje zwycięskich XV i XVI wiecznych bitew. Dodatkową atrakcją były przejażdżki bryczkami po historycznych ulicach Gniewu a wieczorem kolacja w historycznej oprawie w konwencji więzienia pruskiego połączona z licznymi tematycznymi konkursami.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego
Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, podczas których udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przystąpieniu do akcji START BIZNES, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego z Pomorskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie swoich danych według wzoru podanego na liście doradców na stronie www.startbiznesdp.pl (nazwa kancelarii, adres, telefon, e-mail, www) drogą mailową na adres pomorski@kidp.pl lub biuro@kidp.pomorze.pl


ŚLĄSKI OKIDP

04.05.2016 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
05.05.2016 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
Dnia 7.05.2016 r. w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach odbyły się uroczyste obchody Dnia Doradcy. Uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu Śląskiej Orkiestry Kameralnej – Przeboje muzyki filmowej, Kwintetu Śląskich Kameralistów – Przeboje muzyki rockowej oraz na zakończenie wzięli udział w bankiecie, któremu towarzyszył zespół Tado Art Trio.
16.05.2016 Szkolenie „Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 2016 roku w związku ze zmianami w ordynacji podatkowej” – wykładowca Tomasz Gzela.
17.05.2016 Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP włączył się do współorganizacji VII edycji cyklu seminariów orzeczniczych dla doradców podatkowych organizowanych przez Wolters Kluwer pt. Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego.
30.05.2016 Warsztaty podatkowe w Częstochowie „Zmiany w Ordynacji podatkowej"
31.05.2016 Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.

Promocja zawodu:
Śląski Oddział KIDP rozpoczął akcję wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”, której celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji „Start Biznes” nieodpłatnie pomagamy początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.


WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa:
Zarząd Warmińsko – Mazurskiego Oddziału KIDP z okazji Dnia Doradcy Podatkowego w dniach 13-15 maja 2016 r . w Hotelu Masuria & Spa w Worlinach k/Olsztyna zorganizował 3- dniowe szkolenie połączone z warsztatami.
W dniu 13 maja br. odbyło się szkolenie na temat „Funkcjonowanie organów kontroli skarbowej. Procedury kontrolne i zasady ich prowadzenia” wykład przeprowadził Pan dr Andrzej Melezini. Drugi dzień został natomiast poświęcony warsztatom z zakresu przesłuchań które poprowadził Pan Ryszard Małkiewicz Wiceprzewodniczący KRDP.
V Konwent Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych
10 czerwca 2016 r. w Ostródzie rozpocznie się trzydniowe spotkanie przedstawicieli 16 Regionalnych Oddziałów KIDP oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Konwent Zarządów Regionów jest wyjątkowym i ważnym wydarzeniem w życiu Samorządu Doradców Podatkowych. Tematem najbliższego Konwentu będą zagadnienia związane z kierunkami zmian Ustawy podatkowej z uwzględnieniem również aspektów związanych z ustrojem Naszego Samorządu.
Podczas Konwentu Odbędzie się również Posiedzenie Rady Naukowej działającej przy KRDP.


WIELKOPOLSKI OKIDP

 

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W dniach 13-15 maja 2016 r. w Międzyzdrojach odbyły się obchody Dnia Doradcy Podatkowego. Wyjazd zaplanowano tak, by uczestnicy mieli czas na odpoczynek, zabawę i spotkania we własnym gronie. Szkolenie warsztatowe na temat: „Doradca podatkowy w akcji. Jak rozpoznać zagrożenia. Jak bezpiecznie i skutecznie stosować nowe regulacje prawne(...)” poprowadzili dr Kalina Kunowska i Krzysztof Kunowski- doradcy podatkowi z Gdańska, uznani i cenieni praktycy z dużym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów z zakresu zobowiązań podatkowych. Oprócz części szkoleniowej oraz warsztatów na temat „Zaskarżania decyzji podatkowej” była uroczysta kolacja i tradycyjny grill z oprawą muzyczną. W trakcie pobytu w Międzyzdrojach członkowie zarządu spotkali się na posiedzeniu, na którym między innymi dyskutowano o tematyce i harmonogramie szkoleń na II połowę 2016r.
Na 3 czerwca 2016r. zaplanowano szkolenie na temat „Zatrudniania cudzoziemców w Polsce w 2016 r", które poprowadzi pan Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Również w czerwcu (13.06.2016) zapraszamy na szkolenie z dr Dariuszem Strzelcem - doradcą podatkowym, adwokatem specjalizującym się w prawie podatkowym. Wykład dotyczyć będzie „Zmian w zakresie opodatkowania przychodów nieujawnionych (…)." Wszystkie szczegóły i program szkoleń znajdują się w panelu mDoradca. Zapraszamy!
PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

MF zmienił przepisy dotyczące depozytu celnego

W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego, minister finansów zmienił przepisy dotyczące depozytu urzędu celnego i składania zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce. Rozporządzenia zmieniające weszły w życie 17 maja 2016 r. Szczegóły

Upoważniony przedsiębiorca AEO - zmiany od 1 maja 2016 r.

Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w świetle obowiązującego od 1 maja Unijnego Kodeksu Celnego nie uległa znacznemu przekształceniu. Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia przedsiębiorcy jest dodanie nowego kryterium dla wnioskującego o pozwolenie AEOC – standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Szczegóły

MF dostosował regulacje o kontroli celnej do przepisów UKC

W związku z wdrożeniem 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), minister finansów zmienił przepisy o wykonywaniu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, a także wzór upoważnienia do wykonywania kontroli przez Służbę Celną. Szczegóły

Można sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu

Przedsiębiorcy podejmujący współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach, mogą sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu oraz potwierdzić dane dostarczone przez niego. Taka weryfikacja pomoże im uchronić się przed nieuczciwymi kontrahentami i grożącymi konsekwencjami podatkowymi. Szczegóły


MF i MR informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie VAT

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju wystosowało do przedsiębiorców list ostrzegawczy ws. wyłudzania VAT w obrocie olejem rzepakowym. W liście wskazano najczęściej występujące cechy transakcji wykorzystywanych w procedurze oszustwa. Szczegóły

 


NAJNOWSZE ORZECZNICTWO 

PIT: odroczenie wydania nieruchomości nie modyfikuje momentu powstania obowiązku podatkowego

Nie do przyjęcia na gruncie prawa podatkowego jest pogląd, że odroczenie wydania nieruchomości mogłoby modyfikować moment powstania obowiązku podatkowego. Tak wskazał NSA w wyroku z 10 marca 2016 r. Szczegóły

SN: stare koncesje i zezwolenia na działalność hazardową do 1 lipca 2016 r.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność hazardową na podstawie koncesji albo zezwolenia mogą z nich korzystać do 1 lipca 2016 r., co potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 28 kwietnia 2016 r. (I KZP 1/16). Szczegóły

CIT: cele, jakie może realizować izba gospodarcza, nie mogą być uznane za statutowe

Nie jest istotne, czy cel wymieniony w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT - realizowany z dochodów podatnika - jest dla niego jedynym, czy jednym z wielu, głównym, czy pobocznym celem statutowym. Istotne jest, że dany statutowy cel działalności musi być przewidziany w ustawie regulującej byt i funkcjonowanie tego podmiotu. Tak wskazał NSA w wyroku z 3 marca 2015 r. Szczegóły

Organ musi ustalić, kto złożył odwołanie

Wskazanie w nagłówku i pod treścią odwołania wydruku zawierającego imiona i nazwisko małżonków nie jest równoznaczne z podpisaniem tego pisma przez obydwoje małżonków, gdy podpis zawiera tylko jedno nazwisko. Tak wskazał WSA w wyroku w Rzeszowie z 7 kwietnia 2016 r. Szczegóły

VAT: firma nie ma potrzeb mieszkaniowych

Firma odliczy VAT z faktur dokumentujących wynajem lokali mieszkalnych swoim pracownikom. Tak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 11 lutego 2016 r. Szczegóły

 


NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PCC: podstawę opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości stanowi jej wartość rynkowa

Podstawą opodatkowania PCC w przypadku sprzedaży nieruchomości jest jej wartość rynkowa z dnia dokonania sprzedaży. Nie ma znaczenia to, że zapłata będzie dokonywana w ratach - wyjaśnił Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 maja br. Szczegóły

Rekompensata za dobrowolne odejście z pracy nie korzysta ze zwolnienia z PIT

Rekompensata pieniężna wypłacona w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie regulaminu programu dobrowolnych odejść nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2016 r. Szczegóły

VAT: konstrukcja, która wyklucza użycie samochodu do celów prywatnych, daje prawo do pełnego odliczenia

Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczania pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z samochodami, których konstrukcja wyklucza użycie ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że użycie ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 11 kwietnia 2016 r. Szczegóły

VAT: odwrotne obciążenie także dla organu władzy publicznej

Jeżeli organ władzy publicznej lub obsługujący go urząd jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, to z tytułu nabycia towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT objętych procedurą „odwróconego obciążenia" powinien rozliczać się zgodnie z reżimem tego mechanizmu, bez względu na cel, w jakim – w konkretnym przypadku – dokonuje zakupu. Tak wskazał Minister finansów w interpretacji indywidualnej z 18 kwietnia 2016 r. Szczegóły

Usługi świadczone przez wspólnika mogą być kosztem spółki

Wydatki spółki cywilnej na nabycie usług świadczonych przez wspólnika w ramach prowadzonej odrębnie działalności mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2016 roku. Szczegóły

 


KOMENTARZ PODATKOWY

Programy dobrowolnych odejść niepewne podatkowo

W ostatnich latach można zauważyć w Polsce coraz częstsze sięganie przez pracodawców do formuły „programów dobrowolnych odejść" - dalej „PDO". PDO zastosowały np. PKN Orlen, Poczta Polska czy PKP Cargo. Programy te przede wszystkim służą ograniczeniu, a nawet wyeliminowaniu niepożądanych skutków zwolnień większej grupy pracowników, występujących zwłaszcza przy zwolnieniach grupowych. Z założenia mają skłonić pracowników do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy z pracodawca. PDO stosują podmioty, które stoją przed koniecznością znacznej redukcji kosztów zatrudnienia. Jednocześnie konstrukcja PDO, co do zasady, zapewnia pracodawcy kontrolę nad niepożądanymi odejściami fachowców i sprawnych menadżerów, uzależniając odejście pracownika od zgody pracodawcy.

Organy podatkowe kwestionują zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych przez pracowników wypłacanych w ramach PDO.  Szczegóły

Preferencyjne odsetki za zwłokę na przykładach

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawodawca wprowadził korzystną zmianę dla podatników w postaci odsetek za zwłokę obliczanych przy pomocy obniżonej stawki. W 2016 r. wynosi ona 4% zamiast 6%. Zmieniono nie tylko wysokość stawki, ale i zasady nabycia prawa do tak korzystnego rozwiązania. Ustawodawca wprowadził jednak krótki 6-miesięczny okres, w którym można je nabyć. Szczegóły

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Doszło do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Spółka kapitałowa (przekształcana) miała kapitał zakładowy oraz zapasowy. Na kapitale zapasowym były tylko dopłaty wspólników w rozumieniu KSH, a więc nie było niepodzielonych zysków. Udziałowcy którzy byli wspólnikami spółki przekształcanej mieli udziały spółki z o.o. przez okres dłuższy niż dwa lata. W planie przekształcenia (a nie z poziomu uchwały spółki komandytowej), wspólnicy zdecydowali o zwiększeniu wartości wkładów spółki komandytowej o wartość kapitału zapasowego (dopłat). Udział procentowy poszczególnych wspólników w spółki z o.o., jak i zyskach spółki komandytowej będzie bez zmian.

Czy nieutworzenie kapitału zapasowego w spółce komandytowej, a tym samym zwiększenie wartości wkładów poszczególnych wspólników, może tworzyć jakikolwiek przychód podatkowy po stronie wspólników spółki osobowej na gruncie CIT? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS, nieprowadzące działalności gospodarczej i niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będzie od 1 lipca 2016 r. zobowiązane do przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.