e-Biuletyn/5/2015, numer (5), 30.06.2015

e-Biuletyn/5/2015, numer (5), 30.06.2015
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Doradcy podatkowi i biegli rewidenci łączą siły.

Samorządy biegłych rewidentów i doradców podatkowych podpisały porozumienie o współpracy. Wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli obu branżom podnieść swoje kompetencje, a w przyszłości poszerzyć ofertę usług dla klientów. Szczegóły

Reprezentanci KIDP na pikniku Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

Doradcy podatkowi, razem z przedstawicielami innych zawodów, wzięli udział w VI Pikniku Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, który odbył się 13 czerwca 2015 r. Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 6 lipca 2015 r.

Najbliższe ślubowanie odbędzie się w dniu 6 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310.
W uroczystości tej mogą wziąć udział osoby fizyczne wobec, których Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o wpisaniu na listę doradców podatkowych. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.

UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP                                              

22 maja 2015 r. - Spotkanie z Panem sędzią Ryszardem Pękiem, Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyła Pani Danuta Bącler oraz Pani Teresa Kujawińska – Werner  (Wiceprzewodniczące Zarządu DO KIDP). Podczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne dotyczące VI Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”. Panie wręczyły również Panu Ryszardowi Pękowi medal przyznany przez Kapitułę Dolnośląskiego Oddziału KIDP za wieloletnią współpracę przy organizacji cyklu konferencji pod hasłem ,,Podatki bez granic”

 25 maja 2015 r. – Przed szkoleniem z podatku VAT z Panem dr Adamem Bartosiewiczem, odbyło się uroczyste wręczenie uhonorowań Kapituły DO KIDP. Kapituła przyznała  medale i dyplomy w uznaniu zaangażowania doradców podatkowych oraz osób spoza samorządu w prace na rzecz Dolnośląskiego Oddziału KIDP. Pełna lista osób uhonorowanych znajduje się w zakładce ,,Kapituła”.

27 maja 2015 r. - Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

02 czerwca 2015 r. – Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

9 czerwca 2015 r. - w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja "Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu", której organizatorem był portal Księgowi Przyszłości, a partnerami głównymi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta Sp. z o.o. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki, a także Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Pracodawcy RP, oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W debacie uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic - przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Franciszek Wala -  prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prof. dr hab. Zbigniew Luty -  kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli UE we Wrocławiu. Podczas konferencji przeprowadzono cykl wykładów "Jak się wyróżnić na tle konkurencji?", poświęcony metodom promocji i autopromocji w sektorze finansowym. Poruszone zostały cztery zagadnienia: wiedza, technologia, reklama oraz kariera. Podczas konferencji Dolnośląski Oddział KIDP reprezentowała Pani Danuta Bącler – Zastępca Przewodniczącej Zarządu DO KIDP.

15  czerwca 2015 r. – Spotkanie w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej z okazji 25-lecia działalności. W uroczystościach uczestniczyła Pani Iga Huk – członek Zarządu DO KIDP.

16  czerwca 2015 r. – Spotkanie w Konsulacie RFN we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyła Pani Iga Huk – członek Zarządu DO KIDP.

Ponadto Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych kontynuuje współpracę z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej, na mocy której organizowane są cykliczne, bezpłatne, indywidualne porady doradców podatkowych dla przedsiębiorców sektora MŚP z zakresu obowiązków podatkowych, zeznań i deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

Mazowiecki OKIDP

Nie tylko podatkami żyjemy…..

Czerwcowym wydarzeniem na Mazowszu był także  ślub  pani Katarzyny Wykowskiej,  lubianej i cenionej pracownicy Mazowieckiego Biura KIDP. 

Zarząd  Oddziału  zaskoczył Państwa Młodych wybierając dość  oryginalny sposób złożenia życzeń i ustanawiając dla Nowożeńców specjalny przywilej podatkowy.

Wszem i wobec wiadomym się czyni iż

w związku z zaślubinami

Katarzyny z. d. WYKOWSKIEJ

Panny pod troskliwym okiem rodu szlachetnego Doradców Podatkowych pielęgnowanej

oraz

Sebastiana KOWALSKIEGO 

Kawalera któren w znoju i trudzie o względy naszej Panny Katarzyny skutecznie zabiegał

Ród

Mazowieckiego Oddziału Doradców Podatkowych

Dzień Wolności Podatkowej

ustanowić zamiaruje

któren dla Nich trwał będzie

dni 365 roku każdego

a czasem dzień jeden dłużej  


Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Reprezentanci KIDP na pikniku Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

Doradcy podatkowi, razem z przedstawicielami innych zawodów, wzięli udział w VI Pikniku Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, który odbył się 13 czerwca 2015 r. Po raz kolejny na miejsce wydarzenia wybrano teren hipodromu w Wesołej.
-„Uczestnicząc w tym wydarzeniu mieliśmy okazję zaprezentować  nasz samorząd szerokiej grupie przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego i ich rodzinom oraz przedstawić doradcę podatkowego jako profesjonalistę specjalizującego się w szczególnej gałęzi prawa jaką jest prawo podatkowe.
W trakcie niezobowiązujących rozmów korzystaliśmy z okazji, aby wyjaśniać, że dbamy o bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów już na etapie prowadzenia ksiąg i ewidencji, bo w tym często tkwi przyczyna przyszłych problemów z fiskusem. Staraliśmy się także dotrzeć do rozmówców z informacją o tym, że nie tylko prowadzimy postępowania przed urzędem skarbowym, ale w sprawach podatkowych występujemy także w sądach administracyjnych wszystkich instancji jako pełnomocnicy procesowi, na równi z adwokatami i radcami  prawnymi” - informowali zgodnie przedstawiciele zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, uczestniczący w pikniku.
 
Gośćmi specjalnymi Mazowieckiego Oddziału KIDP był dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN prof. dr hab. Władysław Czapliński oraz prezes „ Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Pan Krzysztof Przybył.

Zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży w specjalnie do tego przygotowanym miasteczku i na terenie całego obiektu. Uczestnicy mieli także rzadka okazję przyjrzeć się z bliska stadninie koni  Ośrodka Szwadronu Jazdy RP i skorzystać z przejażdżki. Wyjątkowym wydarzeniem był 1,5 godz. koncert zespołu Zakopower, który przyjechał do Wesołej wprost z festiwalu w Opolu.

„Szczególnym zainteresowaniem wśród gości odwiedzających nasze stoisko cieszyły się zakładki do książek  z wesołym deskorolkarzem i logo Oddziału. Jedną z nich podpisał nawet lider zespołu Zakopower Sebastian Karpiel- Bułecka. Przekazałem ją do biura, aby zapoczątkowała tradycję zbierania autografów od wszystkich artystów towarzyszących nam na imprezach integracyjnych” dodaje doradca podatkowy mazowieckiego oddziału Konrad Nowak, który sporo czasu spędził rozmawiając z gośćmi pod naszym namiotem.
Spotkania takie są elementem integracji środowisk zawodów zaufania publicznego. Pozwalają wymienić się doświadczeniami, planami i propozycjami wspólnych działań i przedsięwzięć dla dobra członków wszystkich samorządów, łączących te zawody.

OPRACOWANIE
dr Agnieszka Zasikowska
członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

Małopolski OKIDP

W miesiącu czerwcu w Małopolskim Oddziale KIDP odbyły się szkolenia z tematyki dotyczącej zmian w podatku VAT, cen transferowych oraz programu Interaktywny Płatnik Plus. Z uwagi na okres urlopowy w lipcu i sierpniu szkolenia nie będą organizowane. Zapraszamy na kolejne szkolenia w MOKIDP już od września br.

W ostatnie czwartki miesiąca odbywają się spotkania integracyjne doradców podatkowych z Małopolskiego Oddziału KIDP. Podczas w/w spotkań prowadzone są dyskusje dotyczące wykonywanego zawodu oraz spraw korporacyjnych.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Małopolski Oddział KIDP zamówił tablice informacyjne dla doradców podatkowych, zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych. Tablice otrzymają doradcy, którzy nie zalegają z płatnościami składek członkowskich oraz złożyli wniosek do Biura MOKIDP w sprawie zamówienia tablicy.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. Publikowane są na nim wszelkie aktualności dotyczące MOKIDP oraz istotne fakty, wydarzenia i zmiany przepisów związane z profesją doradcy podatkowego.

Opolski OKIDP

Zarząd OOKIDP w dn. 25.06.br. zorganizował szkolenie nt.:  „Zmiany w VAT od lipca 2015 i stycznia 2016”   (wykł. Adam Bartosiewicz).

Pomorski OKIDP            

W czerwcu 2015 r. w Pomorskim Oddziale KIDP odbyły się następujące szkolenia:

a) w dniu 17 czerwca 2015 r. w Rumi na temat: ,,Prawne i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w doradztwie podatkowym po nowelizacji ustawy wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją.", wykład przeprowadził Pan Rafał Andrzejewski.

W lipcu i sierpniu 2015 roku Zarząd Pomorskiego Oddziału zaplanował następujące szkolenia:

a) w dniach 03 i 07 lipca 2015 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku na temat: ,,Płatnik 10.01.001 z usługą IPP”, wykład przeprowadzi Przedstawiciel Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku;

b) w dniu 05 sierpnia 2015 r. w Rumi na temat: „VAT po nowelizacji od 1 lipca 2015 r. Opodatkowanie VAT sprzedaży (przekazania) samochodów - różne przypadki”, wykład przeprowadzi Pan dr Adam Bartosiewicz.

Integracja

W dniach 26.05-03.06.2015 odbył się wyjazd integracyjny pod nazwą ,,FIORDY NORWEGII”, w którym brali udział doradcy podatkowi z 8 oddziałów: pomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego oraz zachodniopomorskiego. Trasa wiodła m.in. od Karlskrony w Szwecji poprzez Gőteborg, Oslo, płaskowyż Hardangenvidda, Kanion Mabodalen, Bergen, Burgund, Ålesund, Lillehammer, Oslo. Uczestnicy wycieczki w ciągu 9 dni zwiedzili najpiękniejsze i najciekawsze zakątki Norwegii.

Wszystkim wycieczka bardzo się podobała i już planujemy na wiosnę 2016 roku kolejny, równie interesujący wspólny wyjazd integracyjny, tym razem do Meksyku.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

14 i 28 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 -12:00 w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni doradcy podatkowi z Pomorskiego Oddziału KIDP będą pełnili dyżury w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które nadal cieszą się dużym zainteresowaniem osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Trwają prace nad modernizacją strony internetowej Pomorskiego Oddziału KIDP, które obejmują zmiany wizualne oraz funkcjonalne. Wprowadzone zostaną usprawnienia dotyczące wyszukiwania doradcy podatkowego i jego kancelarii poprzez dokonanie aktualizacji danych oraz uzupełnienie ich o zakres świadczonych usług.

Nowa strona zostanie opracowana na wzór zmodernizowanej już strony KIDP oraz będzie umożliwiała doradcom podatkowym z Oddziału Pomorskiego oraz ich klientom w prosty sposób dotarcie do najważniejszych informacji.

W ramach działań promujących zawód doradcy podatkowego Pomorski Oddział KIDP postanowił ogłosić I Pomorski Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu prawa podatkowego i postępowania podatkowego. Konkurs ten zostanie skierowany do absolwentów uczelni wyższych z siedzibą w województwie pomorskim.

Inne wydarzenia w Pomorskim Oddziale KIDP

Trwają prace nad przygotowaniem II zaktualizowanego wydania „Vademecum Doradcy Podatkowego”, który będzie zawierał zbiór najważniejszych aktów prawa wewnątrzkorporacyjnych KIDP.

Vademecum zostanie przesłane drogą e-mailową do doradców podatkowych z regionu pomorskiego oraz innych Oddziałów KIDP.

Śląski OKIDP

W ramach działalności szkoleniowej w czerwcu br. w Śląskim Oddziale KIDP odbyły się szkolenia dotyczące m.in. tematyki podatku od towarów i usług oraz zmian w przepisach dotyczących Ochrony Danych Osobowych, warsztaty podatkowe w Częstochowie oraz spotkanie grupy dyskusyjnej. W lipcu br. odbędą się szkolenia z zakresu podstaw zarządzania zespołem oraz zmian w programie Płatnik. Obecnie trwają przygotowania do Trzeciej Wspólnej Konferencji Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych pt. „Prościej przez podatki” organizowanej wraz z Regionalną Izbą Biegłych Rewidentów, która odbędzie się 2 października br.  oraz do  trzeciej Konferencji dla doradców podatkowych oraz studentów „Podatki – finanse – przedsiębiorstwo” organizowanej wraz z Katedrą Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która odbędzie się 23 listopada br.

Rozpoczęliśmy działania zmierzające do wyboru wykonawcy materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2016 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego wśród odbiorców zewnętrznych. Uprzejmie przypominamy, iż materiały promocyjne otrzymają doradcy podatkowi, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich.

W czerwcu miało miejsce także posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego oraz posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.

Wielkopolski OKIDP

Wielkopolski Oddział KIDP zorganizował w dniu 11 czerwca 2015 r. wydarzenie „Doradca Podatkowy strażnikiem praw podatnika” związane z przypadającym w powyższym dniu „Dniem Wolności Podatkowej”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału KIDP w Poznaniu.

Program wydarzenia obejmował:

1. Reprezentanci Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP - Doradca podatkowy jako strażnik praw podatników.

2. Wiceprezes Zarządu  Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Pan Krzysztof Kłosowicz – omówił relacje między przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi i organami

3. Kierownik Oddziału Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania Pan dr inż. Jarosław Maciej Dohnal – zrelacjonował wspólne przedsięwzięcia prowadzone dla korzyści wielkopolskich podatników.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy i przedstawiciele mediów wymienili się spostrzeżeniami.

O naszym Wydarzeniu „Doradca Podatkowy strażnikiem praw podatnika” związanym z „Dniem Wolności Podatkowej” mówili Telewizja WTK, Radio Merkury oraz portal Codziennypoznan.pl

W Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. odbyła się Konferencja „Potrzeba budowy nowych relacji pomiędzy przedsiębiorcami a administracją państwową w procesie poboru należności publicznoprawnych”, w której uczestniczyła Przewodnicząca Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP Pani Ewa Szypowicz. Po ciekawych wystąpieniach miała miejsce dyskusja na temat przejrzystości prawa podatkowego.

W dniu 22 czerwca 2015 r. po raz kolejny Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP uczestniczyli w spotkaniu samorządów zawodów zaufania publicznego. Tematem spotkania poza bieżącymi problemami naszych środowisk była dyskusja w kwestii opodatkowania szkoleń organizowanych przez poszczególne samorządy jak i opodatkowania przychodów z tychże szkoleń. Kwestie podatku dochodowego z ramienia Zarządu Oddziału przybliżył Pan Przemysław Jakub Hinc,  zaś podatek VAT omówił Pan Filip Siwek. Wystąpienie kolegów spotkało się dużym zainteresowaniem. Spotkania samorządów zaufania publicznego sprzyjają integracji naszych środowisk.

W dniu 25 czerwca 2015 r. doradcy z Wielkopolski spotkali się w ramach Klubu Doradcy Podatkowego, aby dyskutować o problemach pojawiających się w swoich kancelariach. Tematem przewodnim spotkania było stanowisko podjęte przez KRDP w sprawie poparcia wniosku doradcy podatkowego o wniesienie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich na orzeczenie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP prowadzi rozmowy w sprawie przygotowania profesjonalnej wyszukiwarki doradców podatkowych oraz budowania pozytywnego wizerunku zawodu.

W miesiącu czerwcu ukazał się kolejny Newsletter Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP dedykowany Koleżankom i Kolegom z Regionu. Poprzez Newsletter doradcy informowani są
o bieżących działania podjętych przez samorząd.

Wielkopolski Oddział KIDP w dniu 2 lipca 2015 r. w siedzibie Oddziału w Poznaniu organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter) dla przedstawicieli Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP. Szkolenie z wykorzystywania potencjału mediów społecznościowych ma na celu promocję i budowanie wskazanego wizerunku naszej profesji oraz zapoznanie się ze strategiami marketingowymi istniejącymi na rynku usług profesjonalnych.

Zachodniopomorski OKIDP

W czerwcu br. w Zachodniopomorskim Oddziale KIDP odbyły się warsztaty praktyczne nt.: „Skuteczny doradca podatkowy w przesłuchaniu”, które poprowadził nadkomisarz Wiesław Zyskowski oraz szkolenie dotyczące „Zmian w podatku VAT od 1 lipca 2015 r.", które omówił dr Adam Bartosiewicz.

Niezależnie od szkoleń w Oddziale Zachodniopomorskim odbywają się cykliczne warsztaty podatkowe. Spotkania w Szczecinie połączone są z dyżurami członów zarządu, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem doradców, chętnie korzystających z tych konsultacji. Na najbliższych warsztatach 1 lipca br. w Koszalinie omówione zostaną  „Usługi kompleksowe w aspekcie ustawy o podatku od towarów i usług” oraz „zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2015 r.” Podobne spotkanie odbyło się w Szczecinie 25 czerwca.

Natomiast na przedostatni czwartek lipca zaplanowano warsztaty w siedzibie ZOKIDP dotyczące praktycznego stosowania karty podatkowej oraz kas fiskalnych. Serdecznie zapraszamy.

PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nie będzie podatku od umorzonego kredytu hipotecznego
Kredytobiorcy nie zapłacą podatku dochodowego od korzyści z tytułu zrestrukturyzowanych kredytów oraz ujemnych rat kredytowych. Banki zaś będą mogły zakwalifikować straty poniesione z tytułu restrukturyzacji kredytu jako koszt uzyskania przychodu. Szczegóły

Od lipca zmienią się zasady wydawania interpretacji przepisów podatkowych
Minister Finansów podpisał dwa rozporządzenia zmieniające zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r. Zmieni się również wzór wniosku o wydanie interpretacji oraz sposób uiszczania opłat - poinformował resort finansów. Szczegóły

Opublikowano zmiany w PIT dotyczące sprzedaży bezpośredniej
Opublikowana została uchwalona 9 kwietnia 2015 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która umożliwia rolnikom preferencyjne opodatkowanie sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w niewielkim zakresie. Szczegóły

Pomoc finansowa dla studentów będzie zwolniona z PIT
Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Był to projekt rządowy. Nowelizacja przewiduje zwolnienie z PIT pomocy finansowej udzielonej w ramach Programu rządowego na studia za granicą. Szczegóły

Wniosku o wydanie interpretacji podatkowej nie opłacimy w kasie
Minister finansów wydał rozporządzenie, w którym dostosował wzór wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego do zmian w zakresie właściwości organów upoważnionych do ich wydawania. Szczegóły

Odliczanie VAT od paliw przeznaczonych do samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów „mieszanych”.
Od 1 lipca 2015 r. wygasa, wprowadzony art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów „mieszanych", czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

VAT: umowa gwarancyjna określonego poziomu przychodów nie jest poza opodatkowaniem
Mechanizm rozliczeń dotyczących uzgodnionego poziomu przychodu z tytułu wynajmu pomieszczeń komercyjnych można uznać za świadczenie usług. Tak wynika z wyroku NSA z 14 kwietnia 2015 r. Szczegóły

VAT: podnajem bez umowy nie wpływa na odliczenie
Fakt tymczasowej niemożności korzystania z lokali i niemożności ich podnajmowania, z uwagi na niezwrócenie ich przez dotychczasowego podnajemcę, nie może wywierać wpływu na prawo do odliczenia podatku. Tak wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z 22 kwietnia 2015 r. Szczegóły

Interpretacje: rozmiar uzasadnienia nie ma znaczenia
Organ interpretacyjny nie ma obowiązku ustosunkowania się do wszystkich argumentów wnioskodawcy, zawartych we wniosku o wydanie interpretacji. Tak wskazał NSA w wyroku z 17 kwietnia 2015 r. Szczegóły

PIT: tylko realne przysporzenie może być opodatkowane
Przychód powstaje tylko wtedy, gdy pracownik uzyskuje realne przysporzenie majątkowe, którego wartość jest ściśle określona. Tak wskazał NSA w wyroku z 23 kwietnia 2015 r. Szczegóły

Symbol PKWiU nie jest potrzebny do wydania interpretacji podatkowej
Dyrektor Izby Skarbowej nie może uzależniać wydania interpretacji indywidualnej od wskazania przez podatnika symbolu PKWiU - orzekł WSA w Łodzi w wyroku z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

CIT: ustalenie wartości początkowej znaku towarowego zależy od sposobu jego nabycia
Wartością początkową znaku towarowego nabytego w ramach datio in solutum będzie wartość wierzytelności uregulowanej w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 kwietnia 2015 r. Szczegóły

Następca prawny może wystawić fakturę korygującą za poprzednika
Spółka z o.o., która powstała w wyniku przekształcenia działalności prowadzonej przez osobę fizyczną może wystawiać faktury korygujące do faktur wykazujących zawyżoną wartość sprzedaży przed przekształceniem - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2015 roku. Szczegóły

CIT: wydatki na rodzinne pakiety firma wrzuci w koszty
Wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin stanowią koszty uzyskania przychodów spółki. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2015 r. Szczegóły

Miejsca najmu nie trzeba zgłaszać na NIP-2 jako miejsca prowadzenia działalności
Nie ma obowiązku zgłaszania na druku NIP-2 miejsca najmu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2015 r. Szczegóły

PIT: informatyk na działalności wrzuci w koszty wydatki na "podyplomówkę" dot. technik sprzedaży
Jeżeli w istocie studia podyplomowe będą związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, a wiedza na nich zdobyta wpłynie na wysokość uzyskiwanych przychodów, to wydatki ponoszone w związku z nauką na tych studiach mogą co do zasady, stanowić koszty uzyskania przychodów. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej w Katowicach z 18 maja 2015 r. Szczegóły

KOMENTARZE PODATKOWE

Kupujesz sprzęt elektroniczny? Sprawdź czy od 1 lipca będziesz miał nowe obowiązki w zakresie odwrotnego obciążenia - na przykładach
Od dnia 1 lipca 2015 r. m.in. rozszerzono katalog towarów, w przypadku których rozliczenie następuje w oparciu o mechanizm odwróconego obciążenia, tj. podatnikiem dla takiej transakcji jest nabywca. Za pomocą tego instrumentu ustawodawca zmierza do uszczelnienia systemu VAT w związku z występowaniem nadużyć w rozliczaniu tego podatku (zwłaszcza chodzi o wyłudzenia zwrotów VAT). W niniejszym opracowaniu autor przybliża praktyczne konsekwencje wprowadzonych zmian. Szczegóły

Remont a ulepszenie - różnice podatkowe na przykładach
Różnica między remontem a ulepszeniem nie jest łatwa do ustalenia. Tymczasem od prawidłowej kwalifikacji wydatków zależy, czy będą one kosztem bezpośrednio, czy też poprzez odpisy amortyzacyjne. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Czy spółka kapitałowa i spółka osobowa (komandytowa, partnerska, jawna, komandytowo-akcyjna) są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 u.p.d.o.f. lubart. 11 u.p.d.o.p.? Czy istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeżeli dokonują wzajemnych transakcji powyżej ustawowych progów? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy doradca podatkowy może podpisać swoim podpisem elektronicznym i wysłać elektronicznie korektę wspólnego zeznania rocznego (wyjaśnienie korekty), które sporządza dla swojego klienta i jego żony?
Klient (mąż) jest rozliczany stale w biurze rachunkowym na podstawie umowy dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z tym ma złożone w urzędzie skarbowym UPO. Jego żona nie złożyła takiego upoważnienia.
Czy doradca może podpisać wspólne rozliczenie roczne za współmałżonków? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.