e-Biuletyn/5/2014, numer (5), 4.03.2014

e-Biuletyn/5/2014, numer (5), 4.03.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do odwiedzania zakładki "Media o nas" w serwisie internetowym KIDP. Znajdą tam Państwo skrót publikacji prasowych na temat doradztwa podatkowego.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Wywiad z Przewodniczącą KRDP
Dzięki uprzejmości wydawnictwa Wiedza i Praktyka, wydawcy „Tygodnika biznes i prawo” (www.tbip.pl), udostępniamy Państwu wywiad z Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwigą Glumińską- Pawlic.

Podnoszenie kwalifikacji - wpis w mDoradcy do 31 marca br.
Przypominamy, że zgodnie z art. 11g ust. 5 Zasad etyki doradców podatkowych - 31 marca 2014 r. upływa termin dokonania w mDoradcy wpisu informacji o uczestnictwie w 2013 r. w punktowanej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych – wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji.

Trwają wybory w Regionach
Znamy już składy Zarządów i Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych w Oddziałach KIDP: Kujawsko-Pomorskim, Śląskim, Świętokrzyskim i Wielkopolskim. Zapraszamy do zapoznania się z terminami Walnych Zgromadzeń w pozostałych Regionach. Szczegóły

Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 r." - konferencja pod honorowym patronatem KRDP
Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła patronat honorowy i udzieliła wsparcia finansowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 r.”, która odbędzie się 6 marca 2014 r. w Collegium Iuridicum Novum, w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Finansowego Pecunia działające przy Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegóły

106 Konferencja podatkowa
Do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 106 Konferencję Podatkową, która odbędzie się 10 marca br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły

II Polski Kongres Prawa Podatkowego pod patronatem KRDP
Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła honorowym patronatem II Polski Kongres Prawa Podatkowego 2014 organizowany przez Instytut Allerhanda 8 kwietnia 2014 r. w Warszawie. Szczegóły

Zmiany w składkach po IV Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych
Przypominamy, że składkę na nowych zasadach należy opłacić już 20 marca br. (za luty 2014 r.). Od 1 lutego 2014 r. składka wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, dla doradców podatkowych wykonujących zawód, a także tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
W dniach 10-28 marca 2014 r. odbędzie się akcja: „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić  PIT za 2013 r.”
Doradcy podatkowi z Małopolskiego Oddziału KIDP udzielą bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej za rok 2013 r. Akcja objęta została Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Burmistrzów Miast: Bochni, Brzeska, Chrzanowa, Libiąża, Gminy Alwernia oraz Wójta Gminy Babice.
Patronem medialnym akcji doradców podatkowych jest TVP Kraków oraz Radio Kraków. Akcja promowana będzie w telewizji, radiu na stronach internetowych oraz na plakatach.

Łódzki OKIDP
II etap Drugiego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach odbędzie się dnia 13 marca 2014 r. o godzinie 10.00 w auli „Niebieskiej” numer 2.63 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi ul. Kopcińskiego 8/12. Konkurs został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły

Podkarpacki OKIDP
13 marca 2014 roku w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie odbędzie się II etap IV Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Wpłynęło 105  prac konkursowych, w których uczniowie pisali na wybrany temat podatkowy. Do II etapu zakwalifikowało się 49 uczniów ze szkól ponadgimnazjalnych Podkarpacia.
Do biura Oddziału została dostarczona  publikacja „Podatki 2014”, która  będzie przekazywana Państwu podczas szkoleń organizowanych przez Oddział. Książkę można również odebrać z biura Podkarpackiego Oddziału KIDP.
Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zwołuje na dzień 4 kwietnia 2014r. (tj. piątek) Zgromadzenie Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w Hotelu RZESZÓW w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 44. Rozpoczęcie o godzinie 10.00 (rejestracja od godz. 9.00).

Pomorski OKIDP
13 marca 2014 r. w hotelu Faltom w Rumi - finał wojewódzki III Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Do tegorocznej edycji Konkursu udział zgłosiło ponad 60 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.
27 marca 2014 r. - Zgromadzenie Regionalne Pomorskiego Oddziału KIDP, miejsce Zgromadzenia: Hotel Scandic w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 9, (sala konferencyjna na parterze), rejestracja od godziny 9:00, rozpoczęcie Zgromadzenia o godz.10:00.

Śląski OKIDP
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma zaszczyt zaprosić
Doradców Podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi na uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego, które odbędą się 10-go maja 2014 r. (sobota) w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Szczegóły i zapisy
13 marca 2014 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się II etap VI Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły 
27 lutego 2014 r. odbyło się Zgromadzenie Śląskiego Oddziału KIDP podczas którego wybrano Członków Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP oraz Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego. Szczegóły
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz piąty organizuje akcji  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych” pod honorowym patronatem Marszalka Województwa Śląskiego. Akcja będzie polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Udzielanie porad podatkowych zaplanowano na dwa dni w tygodniu (wtorki i czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 18 marca 2014 roku do 29 kwietnia 2014 roku.
Spotkanie ZSD - 5 marca br.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Finał Wojewódzki  IV Konkursu Wiedzy o Podatkach 2013/2014 r. 13 marca 2014 r godz.11.00 Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul.Dybowskiego 11.

Wielkopolski OKIDP
13 marca br. odbędzie się Finał IV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. W ramach Konkursu do WO KIDP wpłynęło 427 prac pisemnych nadesłanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski. Do finału zostało zakwalifikowanych 99 uczniów. Miejsce finału: Poznań, Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Różana 17. Szczegóły
27 lutego br. odbyło się Zgromadzenie Regionalnego Wielkopolskiego Oddziału KIDP, na którym wybrano Członków Zarządu WO KIDP oraz Członków Wielkopolskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP. Na Zgromadzeniu zgłoszono również kandydatury na Regionalnych Przedstawicieli Społecznych. 
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach w I półroczu 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania przez banki spółdzielcze i kasy oszczędnościowo - kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Senacki projekt ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

NSA odpowiedział na wniosek RPO w spr. przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał wniosek RPO w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących zaliczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą do przychodu z działalności gospodarczej. Szczegóły

Zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej tylko dwa razy w roku
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych. Wprowadzona zostanie zasada „dwóch terminów", co oznacza, że przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej będą wchodzić w życie tylko dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 czerwca. Szczegóły

MF nie przewiduje 100 proc. odliczenia VAT dla bankowozów
Nie przewidujemy możliwości 100 proc. odliczenia VAT, jeśli chodzi o bankowozy. Tak stwierdził Janusz Cichoń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, który w toku wczorajszych prac w Senacie nad nowelizacją ustawy o VAT prezentował stanowisko rządu. Szczegóły

Wyrok TK ws. zestawienia oświadczeń o wykorzystaniu oleju opałowego już w Dzienniku Ustaw
Wysoka stawka akcyzy dla sprzedawcy oleju opałowego, który nie wywiązał się z obowiązku terminowego sporządzenia i przekazania organom podatkowym miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców takiego oleju jest zgodna z konstytucją. W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Szczegóły

KE chce wprowadzić standardową deklarację VAT
Standardowa deklaracja VAT jest jedną z kluczowych propozycji Komisji Europejskiej na rzecz ograniczenia biurokracji oraz poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w Unii Europejskiej. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

WSA: zaspokajanie osobistych potrzeb nie daje prawa do pełnego odliczenia VAT
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów tylko w takim zakresie, w jakim nabycie to wiąże się z czynnościami opodatkowanymi. Tak stwierdził WSA w Warszawie z 15 listopada 2013 r. Szczegóły

NSA: burmistrz musi ujawnić kto płaci podatki
Informacja, czy podatnik płaci daniny i czy burmistrz wydał decyzję w sprawie opodatkowania nieruchomości nie jest tajemnicą skarbową - uważa Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

PCC: o opodatkowaniu służebności przesyłu decyduje akt notarialny
Do ustanowienia służebności dochodzi dopiero w dacie sporządzenia aktu notarialnego. Z tą datą zatem powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 23 grudnia 2013 r. Szczegóły

CIT: kilometrówka nie ogranicza czynszu za wynajem
Czynsz stanowiący wynagrodzenie za prawo do korzystania z samochodów jest kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodów, dlatego nie stosuje się do niego ograniczenia wynikającego z kilometrówki. Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 22 stycznia 2014 r. Szczegóły

VAT: droga gruntowa to nie budowla więc nie korzysta ze zwolnienia
Nie można uznać, że droga gruntowa to budowla, co oznacza, iż dostawa takiej drogi dokonana w związku z czynnością przeniesienia własności z mocy prawa nie korzysta ze zwolnienia z VAT. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 22 stycznia 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Umorzenie dotyczy wyłącznie zaległości podatkowej
W momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22535/13. Szczegóły

„Danie dnia” na paragonie fiskalnym wystarczy
Restaurator może stosować nazwę "danie dnia" na paragonach fiskalnych, bez szczegółowego opisywania poszczególnych składników posiłków. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2014 r. Szczegóły
   
MF nie skróci terminu wydawania interpretacji indywidualnych
Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Regulacja ta jest czytelna i w dotychczasowej praktyce stosowania nie budziła wątpliwości - podkreślił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22694/13. Szczegóły

CIT: wspólnota mieszkaniowa nie zapłaci podatku od odszkodowania na naprawę szlabanu
Dochód wspólnoty mieszkaniowej z tytułu otrzymanego odszkodowania, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych może korzystać ze zwolnienia podatkowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 lutego 2014 r. Szczegóły

Przekazanie OPP obuwia nie jest zwolnione z VAT
Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny obuwia niepełnowartościowego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Rozliczanie w czasie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami osiągniętymi w latach poprzednich
Memoriałowa metoda prowadzenia rachunkowości podatkowej pozwala ustalić rzeczywisty wynik podatkowy, niemniej jednak rodzi problemy praktyczne, gdy należy dokonywać zmian w zapisach poprzednich lat. O ile bowiem w aspekcie bilansowym korekty poprzednich lat wiążą się co najwyżej z dodatkowym nakładem pracy, to na gruncie podatkowym zmiany takie mogą pociągać za sobą nawet odpowiedzialność karnoskarbową. Na tym tle narodził się spór – czy koszty bezpośrednio związane z przychodami należy rozliczać memoriałowo, w oparciu o ogólne zasady potrącalności kosztów wynikające z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., a więc zgodnie z zasadą, że koszty potrącalne są w roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody, czy też w roku następnym, na zasadzie art. 15 ust. 4c u.p.d.o.p. Szczegóły

Zbiorcze faktury korygujące
Od wielu lat faktury mogą być korygowane zbiorczo. Możliwość taka istnieje także w 2014 r. Choć taki sposób korygowania faktur może być określonych przypadkach korzystny, a przede wszystkim wygodny dla podatników, ma także wady. W komentarzu wskazane zostaną zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących oraz wątpliwości z tym związane. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Za zakupione w makro towary zapłaciłam częściowo bonem towarowym o wartości 50 zł. Otrzymałam fakturę VAT na całą należność, a w sposobie zapłaty rozbito należność na kwotę zapłaconą gotówką i bonem towarowym. Jak rozliczyć ww. transakcję? Czy pomniejszyć o tę kwotę koszty uzyskania przychodu, czy też rozpoznać przychód o wartości 50 zł? Odpowiedź i uzasadnienie

W styczniu 2014 r. wziąłem w leasing auto i otrzymałem unijną homologację N1. Czy ta homologacja obowiązuje w Polsce i czy daje mi prawo do odliczenia całego VAT od rat leasingowych i innych wydatków dotyczących tego auta? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.