e-Biuletyn/5/2012 , numer (5), 13.03.2012

e-Biuletyn/5/2012 , numer (5), 13.03.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,
 
W ostatnim czasie wszyscy interesujemy się, a czasem także niepokoimy, informacjami na temat prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości prac związanych z tzw. deregulacją niektórych zawodów.
Jak Państwo wiedzą, zawód doradcy podatkowego nie znalazł się w pierwszej grupie profesji, którymi zainteresował się Minister. Spodziewamy się jednak, że zostanie ujęty w kolejnej grupie zawodów, które rząd będzie chciał "otworzyć".
Krajowa Rada Doradców Podatkowych nieustannie monitoruje sytuację. Podjęliśmy szereg działań - w tym przygotowaliśmy i przedstawiliśmy analizę sytuacji zawodu, między innymi  na tle regulacji innych państw Unii Europejskiej, a także w porównaniu z innymi zawodami zaufania publicznego, eksponując szczególnie otwartość zawodu doradcy podatkowego. Rzecz jasna, to tylko przykład - działania Rady są w tej sprawie są bowiem - by tak to ująć - dosyć wielostronne. Rada będzie na bieżąco informować Państwa o rozwoju sytuacji.
 
Tomasz Michalik
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Cykl seminariów "Nowoczesna Kancelaria – Prawo, Biznes, Finanse"
Uprzejmie informujemy, że w marcu br. odbędzie się cykl seminariów organizowanych przez Wolters Kluwer Polska wraz z regionalnymi oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Spotkania poświęcone biznesowym zagadnieniom prowadzenia kancelarii doradztwa podatkowego oraz biegłego rewidenta odbędą się jeszcze w:

Poznaniu – 22 marca 2012
Wrocławiu – 29 marca 2012


Nowoczesna Kancelaria – Prawo, Biznes, Finanse – to seria spotkań, których celem jest zwrócenie uwagi na biznesowe aspekty wykonywania zawodu doradcy czy audytora. Podczas wykładów i dyskusji panelowych zostaną poruszone m.in. zagadnienia zarządzania kancelarią, przywództwa w biznesie, wskazane nowe obszary prowadzenia działalności kancelarii i związane z tym wzorce i najlepsze praktyki, a także interpretacje problemów prawnych np. z zakresu różnic kursowych czy opodatkowania leasingu. Udział doradców podatkowych i biegłych rewidentów jest bezpłatny. Szczegóły i zapisy

Kształtowanie wizerunku i promocja zawodu oraz integracja środowiska w Regionalnych Oddziałach KIDP w 2012 r.
W związku z dużym zainteresowaniem szeroko rozumianą promocją naszego zawodu, w panelu mDoradca (zakładka Pliki D) zostały opublikowane informacje otrzymane od Zarządów większości RO KIDP na temat planowanych w 2012 r. działań w zakresie kształtowania wizerunku doradztwa podatkowego jako zawodu zaufania publicznego, promocji zawodu oraz integracji środowiska.

Kontrola podatkowa - nowe szkolenie e-learningowe
Informujemy, że panelu mDoradca zostało zamieszczone nowe szkolenie e-learningowe pt. "Kontrola podatkowa", prowadzący: dr hab. Adam Mariański i dr Dariusz Strzelec. Szczegóły

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (29 lutego - 13 marca 2012 r.)

1 marca 2012 r., Rzecznik dyscyplinarny zajmie się doradcami, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
2 marca 2012 r., Zakaz konkurencji pomoże uniknąć kradzieży klienta, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
2 marca 2012 r., Makler i komornik, zawody dla każdego, (Gazeta Prawna), Anna Gielewska, Grzegorz Osiecki, Barbara Kasprzycka

Regionalne Oddziały Izby informują…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (14-27 marca 2012 r.)
14 marca 2012 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń społecznych i kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w 2012 roku. Szczegóły

14 marca 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Wykładnia prawa podatkowego na przykładach. Szczegóły

16 marca 2012 r., Warszawa (KRDP) - Restrukturyzacje z udziałem spółek kapitałowych i spółek osobowych. Szczegóły

20 marca 2012 r., Kalisz (Wielkopolski OKIDP) - VAT w transporcie. Szczegóły

22 marca 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Forum Podatnika 2012. "Dylematy podatkowe zarządzania w procesie przemian społeczno-gospodarczych". Szczegóły

22 marca 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Podatek akcyzowy 2012 - zagadnienia bieżące z uwzględnieniem najnowszych zmian. Szczegóły

22 marca 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Kontrola skarbowa a czynności sprawdzające. Szczegóły


23 marca 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne osób oddelegowanych do krajów UE/EOG, Szwajcarii oraz do innych krajów. (Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników). Szczegóły

26 marca 2012 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Wybrane problemy z zakresu podatku od towarów i usług. Szczegóły


26 marca 2012 r., Opole (Opolski OKIDP) - Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia: spełnienie warunków formalnych na uzyskanie zwolnienia z podatku akcyzowego na sprzedaż paliw stałych (węgiel, koks). Szczegóły

27 marca 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Opodatkowanie zbycia nieruchomości PIT, VAT. Szczegóły

27 marca 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Usługi szkoleniowe, edukacyjne, kształcenia zawodowego i przekwalifikowania - zakres zwolnienia i opodatkowania. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.


UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Dolnośląski OKIDP
15 marca w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej będzie miał miejsce finał II Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Najlepszych 3 uczniów zostanie zakwalifikowanych do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 13 kwietnia w Katowicach.
W kwietniu rusza akcja ,,PIT za 1 zł” oraz dyżury doradców podatkowych  w biurach poselskich na terenie Dolnego Śląska. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie udziału na adres mailowy Oddziału. Szczegóły


Lubuski OKIDP
W Oddziale Lubuskim jest realizowana akcja „PIT za złotówkę”.

Małopolski OKIDP
Do końca marca 2012 r. trwa akcja: „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić PIT za 2011 r.” Doradcy podatkowi z Małopolskiego Oddziału KIDP udzielają bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej za rok 2011 r. Patronem medialnym akcji doradców podatkowych została TVP Kraków. Akcja objęta została honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz patronatem Burmistrzów Miast Chrzanowa, Bochni, Brzeska, Trzebini, Libiąża i Gminy Alwernia.

Pomorski OKIDP
28 marca 2012 r. w siedzibie PO KIDP w Gdańsku planowane jest pierwsze spotkanie doradców podatkowych w Klubie Dyskusyjnym, temat przewodni spotkania: "Nieujawnione źródła przychodów w naszej praktyce".
Zakończył się I Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach, wręczenie wyróżnień dla uczestników Konkursu w dniu 26 kwietnia 2012 r. Pomorski Oddział KIDP bierze udział w ogólnopolskiej akcji "PIT za złotówkę" skierowanej do emerytów, rencistów, niepełnosprawnych, samotnych rodziców – wyłącznie do nieprowadzących działalności gospodarczej. 

Śląski OKIDP
Dnia 15 marca 2012 r. w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się II etap IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. W ramach Konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego nadesłali 228 prac pisemnych o tematyce podatkowej. Spośród autorów nadesłanych prac do kolejnego etapu zakwalifikowano 76 osób.
Od dwóch lat w ramach Forum Podatnika na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach doradcy podatkowi spotykali się ze studentami w celu przybliżenia zawodu doradcy podatkowego. W tym roku po raz pierwszy spotkania te przybrały charakter międzynarodowa konferencji w ramach Forum Podatnika 2012 pt. „Dylematy podatkowe zarządzania w procesie przemian społeczno-gospodarczych, która odbędzie się 22 marca 2012 r. Szczegóły powyższej, w dziale Szkolenia.
W ramach projektu trwa konkurs na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny podatków obronioną w latach 2010-2011. Szczegóły
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz trzeci organizuje akcję  "Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych". Akcja będzie polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych  na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
20.03.2012 r.- Posiedzenie Zarządu, w ciągu miesiąca maja miejsce dyżury Zastępców Rzecznika.

Wielkopolski OKIDP
15 marca br. odbędzie się Finał II Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, do którego zakwalifikowało się 100 uczestników. Harmonogram finału znajduje się na stronie Oddziału w zakładce „konkursy”.
Wielkopolski Oddział KIDP ściśle współpracuje z ELSA Poland (Oddział Poznań) w ramach projektów: „Dni Prawnika”, „Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych”, „Dni Edukacji Prawniczej”.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP we współpracy z gazetą „Głos Wielkopolski” zorganizował akcję non-profit „Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów za 2011 r.” Akcja skierowana jest do rencistów, emerytów oraz osób niezamożnych z województwa wielkopolskiego. Do akcji przystąpiły kancelarie z Wielkopolski, których dane zostaną opublikowane w „Głosie Wielkopolskim” w dniu 22.03. i 29.03.2012 r.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Poselski projekt ustawy o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Podatek rolny
W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.). Proponowane zmiany mają sprawić, że wysokość stawki podatku będzie stabilniejsza.

Uchwalono podatek od wydobycia kopalin
Sejm uchwali w piątkowym głosowaniu ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wspominaliśmy o niej wielokrotnie. Danina obejmie koncerny wydobywcze. Projektodawcy zakładają, że wpływy z tego tytułu wspomogą budżet.

Fiskus sprawdza
Osoby, które kupują drogie rzeczy na zagranicznych aukcjach zapłacą PCC. Fiskus sprawdzi przede wszystkim dokonujących transakcji na dużą skalę. Osoby kupujące na aukcjach internetowych kilka przedmiotów za drobne kwoty nie są obiektem zainteresowania urzędów skarbowych. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie „Rz" dotyczące rozliczania zakupów na portalach aukcyjnych. Zdaniem fiskusa kupujący drogie rzeczy (powyżej 1000 zł) na zagranicznych portalach zapłacą PCC, jeśli korzystały z komputera w Polsce. Zdaniem ekspertów nie ma technicznych przeszkód, aby ustalić, w jakim kraju kupujący połączył się z siecią i zawarł transakcję. Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że działania urzędów skarbowych ukierunkowane są na podmioty, które dokonują nieuczciwych transakcji na dużą skalę, nie rejestrują działalności gospodarczej i nie płacą z tego tytułu należnych podatków.

Abolicja nie powinna kreować przychodu
Umorzenie firmie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie powinno być opodatkowane. Platforma Obywatelska chce umorzyć przedsiębiorcom należności powstałe z tytułu niezapłaconych składek ubezpieczeniowych. Projekt ustawy abolicyjnej jest już w Sejmie. Ekspert tłumaczy, że umorzenie miałoby objąć wszystkie osoby prowadzące działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu i nie opłaciły składek na własne ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Umorzenie ma też dotyczyć odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej i kosztów upomnienia. Jednak projekt nie reguluje skutków podatkowych takich rozwiązań. – Umorzenie niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy nie powinno jednak skutkować rozpoznaniem przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu od osób fizycznych – podkreśla ekspert. Wprawdzie wartość umorzonych należności stanowi przychód z działalności gospodarczej, ale jednocześnie nie zalicza się do przychodów umorzonych należności, w tym stanowiących dochód budżetu państwa, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Obniżone stawki na razie trzymają się mocno
Propozycje dotyczące unijnej reformy VAT mogą się pojawić dopiero w przyszłym roku – przewiduje unijny komisarz Algirdas Šemeta. Jest mało prawdopodobne, by planowana reforma systemu VAT oznaczała podwyżki niskich stawek podatku np. na żywność, książki i przewóz osób (w Polsce wynoszą dziś 8%). Ogłoszone w grudniu plany Komisji Europejskiej, by znieść obniżone stawki VAT, spotkały się z krytyką polskiego rządu. „Na obecnym etapie nie wydaje się realne dokonywanie w tym obszarze zasadniczych zmian" – czytamy w ogłoszonym 5 stycznia stanowisku polskiego rządu w tej sprawie. Dyrektor Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów Tomasz Tratkiewicz zauważa, że to efekt dyskusji na szczeblu unijnym. Ocenę tę podziela przewodząca obecnej dyskusji prezydencja duńska, która zwraca uwagę na zróżnicowanie opinii państw członkowskich, jak powinna wyglądać struktura stawek obniżonych. Tymczasem zmiana dyrektywy VAT wymaga jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Wypłata dywidendy rzeczowej nie jest przychodem
Po wypłacie z zysku w formie rzeczowej wartość rynkowa pozostałych w spółce aktywów nie wzrośnie. Zmienią się jedynie ich rodzaj i struktura. Wypłata dywidendy w naturze nie jest dla spółki odpłatnym zbyciem nieruchomości. Wypłata dywidendy w formie rzeczowej przez przyznanie udziału w nieruchomości nie powoduje więc powstania przychodu po stronie spółki.
(wyrok NSA z 8 lutego 2012 r. - II FSK 1384/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 45 z 05.03.12 – strona C3

Fiskus może szacować cenę auta z Internetu
Jeśli podatnik, sprzedając auta, uzyskuje od nabywcy wyższą cenę od tej, którą, jaką uwzględnił na fakturze, to zaniża swój przychód.
(wyrok NSA z 24 lutego 2012 r. - II FSK 1612/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 46 z 06.03.12 – strona B5

Sprzedaż kilku działek stanowi przychód zaliczany do działalności gospodarczej
Podatnik, który nabył działkę, podzielił ją na mniejsze i sprzedał, uzyskuje przychód opodatkowany jak z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność, gospodarcza to działalność zarobkowa, prowadzona we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Dla oceny, czy działalność ma charakter działalności gospodarczej, nie ma znaczenia również wpis w ewidencji działalności gospodarczej. Osoby sprzedające działki powinny prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
(wyrok NSA z 2 marca 2012 r. - II FSK 1549/10).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 45 z 05.03.12 – strona B3

Wymiana żyrandola to nie remont
Zwrot VAT od materiałów budowlanych nie obejmuje lamp i innych opraw oświetleniowych. Zwrot VAT przysługuje wtedy, gdy dotyczy on remontu lokalu mieszkalnego. Remont musi obejmować roboty objęte wykazem. Prace te dotyczą przede wszystkim stałych elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych (m.in. instalację elektryczną).
Lampy i żyrandole nie są trwale związane z instalacją elektryczną. Ich wymiana to nie remont, ale zwykły zabieg techniczny.
(wyrok NSA z 6 marca 2012 r. - I FSK 612/11)
źródło: Rzeczpospolita nr 56 z 07.03.12 – strona C4

Za błąd w egzekucji należą się odsetki
Kwoty ściągnięte na podstawie decyzji wymiarowych, które zostały uchylone, są nadpłatą. Kwoty ściągnięte na podstawie decyzji, które następnie zostały uchylone, są nadpłatą podatkową podlegająca oprocentowaniu.
(wyrok NSA z 7 marca 2012 r. - II FSK 1726/10)
źródło: Rzeczpospolita nr 57 z 08.03.12 – strona C5

Kiedy organ władzy może być podatnikiem
Gmina może odzyskać VAT od wydatków na przebudowę obiektu, który ma zamiar wynająć. Skoro gmina zachowuje się jak podatnik, to powinny jej przysługiwać prawa podatnika, także do odzyskania podatku naliczonego. Dyrektywa w sprawie VAT (2006/112/WE) mówi, że organy władzy publicznej są uważane za podatników, gdy podejmują działania jak podatnik i dokonują transakcji podlegających opodatkowani u, a wykluczenie ich z kategorii podatników doprowadziłoby do znaczących zakłóceń konkurencji. W konsekwencji gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur nabycia towarów i usług związanych z inwestycją. Przedmiot inwestycji będzie bowiem służył gminie do czynności opodatkowanych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 stycznia 2012 r. - IPTPP1/443 -902/11-4/MW)
źródło: Rzeczpospolita nr 56 z 07.03.12 – strona C4

Wyjazd do szkoły nie jest podróżą służbową przedsiębiorcy
Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom. Ustawodawca wyłącza bowiem z kosztów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom.
Jednak zasadniczą przesłanką decydującą o kwalifikacji danego wyjazdu jako podróży służbowej jest jej związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też za podróż służbową należy uznać wykonywanie przez przedsiębiorcę zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą poza siedzibą firmy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wyjazdów związanych ze studiami nie można uznać za podróż służbową osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Koszty wyżywienia ponoszone w czasie, kiedy odbywają się zajęcia, stanowią osobiste wydatki podatnika.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 lutego 2012 r. - ITPB1/415-1193/11/AK).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 48 z 08.03.12 – strona B3

Koks trzeba kupić od odpowiedniego sprzedawcy
Przedsiębiorca nabywający od pośredniczących podmiotów węglowych opał niezbędny do produkcji wyrobów nie musi płacić akcyzy.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 lutego 2012 r. - ILPP3/443-100/11-2/TK)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 45 z 05.03.12 – strona C4

Faktury wystawione na żonę nie uprawniają męża do ulgi
Ten, kto chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej, musi mieć dowody poniesienia wydatków na własne nazwisko.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2012r. - IPPB4/415-855/11-4/MP)
źródło: Rzeczpospolita nr 58 z 09.03.12 – strona C

Rodzaj działalności decyduje o odliczeniu podatku
Jeśli zakupione w ramach projektu sprzęt i pomoce dydaktyczne nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, to prowadzący punkt przedszkolny nie odzyska VAT naliczonego.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 lutego 2012 r. - ITPP2/443-1762/11/AP)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 45 z 05.03.12 – strona C4

ARTYKUŁY PODATKOWE

Kiedy musisz uiścić VAT z wystawionej faktury? Wyrok WSA z 5 sierpnia 2009 r. I SA/Sz 303/09. Czytaj więcej

Nadpłata w podatku akcyzowym od energii elektrycznej, zapłaconym przez producenta – stan po uchwale. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.