e-Biuletyn/5/2010, numer (5), 2.03.2010

e-Biuletyn/5/2010, numer (5), 2.03.2010
KOMUNIKATY
KRDP wybrała Prezydium i Komisje

 

Na pierwszym posiedzeniu po III Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych III kadencji wybrała spośród swoich członków Prezydium. Podjęto także szereg innych decyzji związanych z funkcjonowaniem Rady.

 

Prezydium KRDP

Krajowa Rada Doradców Podatkowych ustaliła liczbę Wiceprzewodniczących na 5 osób. W tajnym głosowaniu wybrano:

 

- Jacka Zielińskiego (region Dolnośląski),

- Tomasza Miłka (region Łódzki),

- Tadeusza Kaczorowskiego (region Lubelski),

- Adama Pankowskiego (region Świętokrzyski),

- Krystynę Ziółkowską (region Zachodniopomorski).

 

Funkcję Sekretarza KRDP powierzono Leszkowi Sroczyńskiemu (region Wielkopolski), a funkcję Skarbnika KRDP - Mariuszowi Durzyńskiemu (region Wielkopolski). 

 

Komisje stałe KRDP 

W efekcie zmian w Regulaminie działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, powołano następujące Komisję Rady:

 
- Komisję Prawną, Współpracy z Organami Państwa i Współpracy Międzynarodowej (połączono dotychczasowe Komisje: Prawną, Współpracy z Organami Państwa i Współpracy Międzynarodowej. Przewodniczącym Komisji został Roman Namysłowski.
 
- Komisję Finansową. Przewodniczącą Komisji została Marzena Żuber.
 
- Komisję Rozwoju i Promocji Zawodu (dotychczas - Komisja  Rozwoju, Promocji Zawodu i Współpracy z Regionami). Przewodniczącą Komisji została Magdalena Zasiewska.
 
- Komisję Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych (dotychczas - Komisja Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych). Przewodniczącą Komisji została Alicja Śrudka.
 
- Komisję Współpracy z Regionami (dotychczas - Komisja  Rozwoju, Promocji Zawodu i Współpracy z Regionami). Przewodniczącą Komisji została Maria Mazur-Szczepańska.
 
- Komisję Ofert. Przewodniczącą Komisji została Maria Jeglińska.
 
- Zespół Odwołań. Przewodniczącą Zespołu została Mirosława Zachar.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Jestem doradcą podatkowym z wieloletnim stażem zawodowym, ale dopiero teraz rozpoczynam działalność na własną rękę. W moim mieście jest kilka kancelarii podatkowych, więc nie będzie mi łatwo wyróżnić się pośród konkurencji. Chciałbym zaoferować swoim obecnym i potencjalnym klientom coś innego, i coś więcej, niż pozostałe biura doradcze czytaj więcej
 
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
SMS bez VAT
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia z 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W projekcie rozporządzenia zakłada się wprowadzenie zwolnienia dla usług polegających na umożliwieniu wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS), które będą świadczone w związku ze zbiórkami publicznymi przeprowadzanymi w tej formie przez organizacje pożytku publicznego.

Czy sprzedaż premiowa jest działaniem reklamowym?
Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, która wprowadza do katalogu kosztów uzyskania przychodów VAT należny od sprzedaży premiowej.

Zaniechanie poboru CIT
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników CIT. Zwolnienie będzie dotyczyć podmiotów otrzymujących wsparcie na powiększenie funduszy pożyczkowych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Taki zabieg ma związek z realizacją rządowego dokumentu „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009–2013”.

Rzecznik interweniuje w sprawie bonów
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Premiera z prośbą o zbadanie przyczyn nieprawidłowego przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zwolnienia bonów z opodatkowania. W ocenie Rzecznika dialog społeczny umożliwia budowanie szerokiego porozumienia społecznego wokół wartości fundamentalnych dla państwa i obywateli. Forum tego dialogu - prowadzonego w celu godzenia interesów pracowników, pracodawców oraz dobra publicznego - stanowi Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych. Według niego ranga dialogu społecznego wymaga zachowania właściwych procedur - przede wszystkim działania partnerów społecznych muszą być przeprowadzone „rzetelnie i w odpowiednim czasie”.
 
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Organ odmówi rozpatrzenia żądania w przypadku zwrotu podania
W przypadku zwrotu podania zawarte w nim żądanie strony nie pozostaje w jakikolwiek sposób rozpoznane ani załatwione, organ bowiem odmawia jego przyjęcia.
(Wyrok WSA w Poznaniu z 10 lutego 2010 r., II SA/Po 65-9/09)
 
Czy wydatki na zakup podręczników są kosztem?
Jeśli opłaty za naukę i zakup podręczników mają ścisły związek z wykonywanym zawodem i nabyta wiedza wykorzystywana będzie w prowadzonej działalności gospodarczej, poniesione na naukę wydatki będą kosztem uzyskania przychodu.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2010 r.,
IPPB1/415-981/09-2/EC)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Problem nowelizacji ustawy Prawo budowlane czytaj więcej
 
Opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną czytaj więcej
 
Prezydent powołał członków Rady Polityki Pieniężnej czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.